A A A A A
Bible Book List

MARCOS 14 Uspanteco (USP)

Rajak tijchaptak Kakaj Jesús

14  Quibˈ kˈijchak raj titaw man nimakˈij Pascua y man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ. Mak quibˈ nimakˈij li, li jun xumanke tikˈax. Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijintak chi jtoquic nen trantak chi jchapic Kakaj Jesús chi mukukil pire tijjachtak pi camic. Pero xijtak chiribˈil ribˈak: Taˈ tikachap laˈ man nimakˈij ri, pire maˈ tijbˈit ribˈak cristian chikij, xcheˈtak.

Jun anm tijtzˈaj perjum laj jbˈa Kakaj Jesús

Kakaj Jesús wiˈ Betania laj richoch Simón ri xwaˈx yajel chirij ojr ri jbˈij lepra. Cuando cubˈul Kakaj Jesús chiˈ mex, xtaw jun anm cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi jun perjum ri jbˈij nardo subˈlaj pakal rijil. Xpe man anm li, xkˈip man nejbˈ y xtzˈaj perjum laj jbˈa Kakaj Jesús.

Nicˈj cristian ri wiˈtak claˈ xpe retzalak chi rilic man anm y xijtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chac xan cˈax re man perjum li? Quibˈ cientiˈ denario rijil. Riˈ mas tzi xcˈayajteneˈ man perjum pire titˈoˈsaj yak powr laˈ man pwak, xcheˈtak.

Poc xyajtak man anm li.

Pero Kakaj Jesús xij: Can yeˈtak anm ri. ¿Nen chac tijin tayajtak? Re utziliˈ xan chwe. Yak powr tiwaˈxtakaˈ chaxoˈlak nojel kˈij. Atak tijnaˈ tabˈantak utzil rechak cuando chawajak, pero in taˈ naj inwaˈx chaxoˈlak. Anm ri, xanaˈ lawiˈ ri xcwin chi jbˈanic. Xtzˈajaˈ perjum laj imbˈ, pero perjum ri xtzˈaj laj imbˈ pi rechak mukbˈi we xan. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi lak juntir luwar wich ulew lamas tibˈijsajwiˈ tzilaj jtaquil chwij, tibˈijsajiˈ nen xan anm ri chwe y jilonli jcuxtaj tibˈanc, xcheˈ Kakaj Jesús.

Judas tijjach Kakaj Jesús pi camic

10 Xpe jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo ri jbˈij Judas Iscariote, xelbˈic, xeˈ jchomorsaj riqˈuilak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios chi tijjachaˈ Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. 11 Cuando xtatak chi Judas tijjachaˈ Kakaj Jesús laj jkˈabˈak, rechak subˈlaj xquiˈcottak. Xsujtak pwak re, ajrucˈreˈ Judas xoc chi jtoquic nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak.

Kakaj Jesús tiwiˈn re sinar

12 Li man nabˈe kˈij re mak kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ cuando tijcamsaj jun ra carner pire tijtijtak re sinar re Pascua, xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xtzˈonajtak re: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx asinar re Pascua? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

13 Xpe Kakaj Jesús, xtakbˈi quibˈ re yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Jattak Jerusalén. Tibˈe acˈuleˈtak jun winak cˈamalbˈi jun kˈibˈ jaˈ jwiˈl, takejtakbˈic. 14 Y lamas tiocwiˈ tabˈijtak re man rajw ja: Tijbˈij Kajtijonl: ¿Lamas wiˈw incwart lamas tantijwiˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij? ticheˈ, atcheˈtak re.

15 Y re tijcˈut jun nimlaj cwart chawchak laj jcabˈ wik re ja ri jamalchak y bˈanalchak jwaˈxc. Bˈantak jwaˈx kasinar re Pascua claˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

16 Y yak quibˈ ajtijol ribˈak chirij xeˈtak, xtawtak Jerusalén. Xeˈ jteˈtak juntir chapcaˈ xijbˈi Kakaj Jesús rechak y xantak jwaˈx sinar re Pascua.

17 Cuando xoc akˈabˈ, xtaw Kakaj Jesús pach yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij. 18 Cuando cubˈulchak Kakaj Jesús chiˈ mex chi wicˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jun chawechak ri tijin chi wicˈ wiqˈuil, injachow pi camic, xcheˈ rechak.

19 Rechak xpe subˈlaj bˈis laj ranmak chi jtaic jilonli y xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús chi jujunalak: ¿Maˈ iniˈn taˈn? xcheˈtak re.

20 Kakaj Jesús xij chic rechak: Riˈ jun chawechak ri atak cabˈlajuj (12) ri tijmuˈ jcuxlanwa wiqˈuil li lak. 21 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ tzˈibˈal chirij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic. Riˈ mas tzi pire re mitneˈ xqˈuisiˈyc, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

22 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Tij awechak, riˈ ri intioˈjl, xcheˈ rechak.

23 Ajrucˈreˈ xcˈam jun nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y juntir xtijtak rechak. 24 Kakaj Jesús xij rechak: Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian.

25 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi in taˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ chiquiˈ tantij aacˈ vin aacˈlak lamas titakonwiˈ Kakaj Dios, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

26 Cuando xantaj jbˈixaj jun bˈix jwiˈlak pire jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xeˈtak wich witz ri jbˈij Olivos.

Pedro tina jbˈijna chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

27 Xpe Kakaj Jesús, xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Lakˈabˈ wica atak juntir tatil aybˈak jwiˈl taˈ chiquiˈ ticubˈar achˈolak chwij. Jwiˈl tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Tancamsaj man ajyukˈ y juntir mak carner tijtil ribˈak, ticheˈ. 28 Pero cuando ticˈastasaj inwch laj incamnakl, innabˈerbˈi chawchak ojbˈetak Galilea, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

29 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Onque juntir tijtil ribˈak, pero in taˈ imbˈec, xcheˈ.

30 Kakaj Jesús xij re Pedro: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lakˈabˈ wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ jcaˈmul man puy, xcheˈ re.

31 Pedro xcoj jchokˈbˈ chi jbˈij re Kakaj Jesús, xij: Onque incamsaj chawij, pero in taˈ tambˈij chi taˈ tanchˈobˈ awch, xcheˈ.

Y juntir ribˈilak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo jilon xijtak.

Kakaj Jesús tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios Getsemaní

32 Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak li jun luwar ri jbˈij Getsemaní. Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cubˈrentak neri, inna bˈena chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

33 Kakaj Jesús xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan chirij, xpe jun cˈax laj ranm jwiˈl bˈis. 34 Y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun nimlaj bˈis laj wanm, twicˈaj in riˈ incamsanc. Canentak neri, pero yoˈrentak wiqˈuil, xcheˈ rechak.

35 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjutumbˈi junquitz, xxucar asta xtaw chiˈ jwich lak ulew, xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xtzˈonaj re Kakaj Dios wi tijnaˈ miti titaw chiwch man or re jcamic. 36 Y xij: At Inkaj, juntir atcwiniˈ chi jbˈanic. Inacoleˈ laj jkˈabˈ juntir cˈax, pero maˈ riˈ taˈ tabˈan lawiˈ chwaj in, riˈ bˈan lawiˈ chawaj at, xcheˈ re Kakaj Dios.

37 Ajrucˈreˈ xkˈajch lamas xcantak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj, xij re Simón Pedro: Simón atwariˈn, taˈ xacuy xatyoˈr jun or wiqˈuil. 38 Yoˈrentak y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc. Asantilak rajiˈ atyoˈrtak, pero riˈ atioˈjlak taˈ raj, xcheˈ re.

39 Xeˈ chic Kakaj Jesús jcaˈmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Xcaˈmulaj jbˈij ri xij nabˈe bˈwelt. 40 Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij, xeˈ jteˈtak tijintak chi waraj jwiˈl subˈlaj cˈax waraj rechak. Rechak taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen tijbˈijtak re Kakaj Jesús.

41 Kakaj Jesús xeˈ chic laj roxmul chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Cuando xkˈaj chicch lamas wiˈtak yak uxibˈ yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Ajwichiˈ attijintak chi waraj y ajwichiˈ attijintak chi uxlanc. Xtawiˈ chiwch tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak mak ajmacbˈ. 42 ¡Bˈiitentak! ¡Joˈtak! Xpetiˈ man ri injachow pi camic, xcheˈ rechak.

Tichapsaj Kakaj Jesús

43 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw Judas ri jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pach subˈlaj qˈui cristian cˈamalbˈi espad y cheˈ jwiˈlak ri takaltakbˈi jwiˈlak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. 44 Judas ri tijachow re Kakaj Jesús pi camic xijiˈ rechak nen tran chi jcˈutic Kakaj Jesús chiwchak, xij rechak jilonri: Nen ri tantzˈubˈaj jkˈotzˈ, riˈ li Jesús, chaptak. Cˈamtakbˈic, tzi jchapic tabˈantak, xcheˈ rechak.

45 Cuando xtawtak, xpe Judas xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús y xij re: Kajtijonl, xcheˈ re.

Y xtzˈubˈaj jkˈotzˈ.

46 Ajrucˈreˈ xpetak mak cristian ri xamtak chirij Judas xchaptakbˈi Kakaj Jesús.

47 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xresajch respad y xcˈurbˈi jun jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios.

48 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak mak cristian li: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? 49 Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. Pero juntir ri tijin tibˈan pirechiˈ titaw chiwch ri tijbˈij li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

50 Y juntir yak ajtijol ribˈak chirij xelmajtak, xcan jyeˈtak Kakaj Jesús ricˈan.

51 Wiˈ jun cˈojol winak xambˈer chirij Kakaj Jesús ri bˈatzˈal jun chi itzˈik chirij jwiˈl. Xpetak mak cristian, roj xchaptak man cˈojol winak laˈ ritzˈik, 52 pero re xelmajbˈi pi chˈanalc, xcan elok man ritzˈik laj jkˈabˈak.

Kakaj Jesús wiˈ chiwchak mak comontak bˈabˈal

53 Ajrucˈreˈ xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús riqˈui man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y claˈ xmulbˈaˈ ribˈak juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel pach juntir yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. 54 Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesal asta xtaw chuchja re richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Pedro xcubˈar chi kˈakˈ chi jmikˈic ribˈ chijxoˈlak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios.

55 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach juntir mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel tijin tijtoctak jono jmac Kakaj Jesús pire tijnaˈ ticamsaj, pero taˈ tijtaˈtak, 56 jwiˈl subˈlaj cristian xcojtak tzij chirij Kakaj Jesús chi wiˈ jmac. Pero taˈ tzˈet jwiˈl taˈ nicˈ jwich jyoljak ri tijbˈijtak.

57 Xpe jujun rechak mak ajcojoltak tzij, xijtak jun molbˈi tzij chirij Kakaj Jesús jilonri: 58 Oj xkataˈ cuando xij man winak ri jilonri: In tina inyojna nimi richoch Kakaj Dios ri cristianke bˈanowinak y li uxibˈ kˈij tambˈan jun chic ri maˈ cristian taˈke tibˈanow re, xcheˈ, xcheˈtak.

59 Jilonli xijtak mak ajmololtak tzij chirij Kakaj Jesús, pero taˈ nicˈ jwich jyoljak ri tijbˈijtak.

60 Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xwaˈr chijxoˈlak mak cristian xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Nen chac taˈ tacˈululaj mak cristian li, ri ticojowtak tzij chawij? ¿Nen chac taˈ nen tabˈij chirij amac ri tijin tijbˈijtak chawij? xcheˈ re Kakaj Jesús.

61 Y Kakaj Jesús taˈ xchˈaˈwc. Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xtzˈonaj chic re Kakaj Jesús: ¿Atniˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl chi tina jtaknach wich ulew? xcheˈ re.

62 Kakaj Jesús xij re: Iniˈn. Atak tina awiltakna jwich Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tibˈe cubˈarch laj jpaach Kakaj Dios ri wiˈ jcwinel y tipe chic li sutzˈ lecj nen or, xcheˈ Kakaj Jesús.

63 Man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios xrechˈbˈi ritzˈik chirij jwiˈl retzal y xij: Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl. 64 Atak xataˈtakaˈ chi man winak ri, tijin tijcoj ribˈ pi Jcˈajol Kakaj Dios. ¿Nen tabˈijtak atak chirij? xcheˈ.

Juntir cristian xijtak chi pi jmaquiˈ ticamsajc. 65 Ajrucˈreˈ jujun xoctak chi jchubˈaj jcaybˈal. Xchˈuktak bˈakˈ jwich, xsecˈtak chi kˈabˈ y xijtak re: Bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re.

Y mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios xsecˈtak chi kˈabˈ.

Pedro tijbˈij chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

66 Pedro wiˈ chuchja cuando xtaw jun anm ri rajicˈ man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. 67 Xril chi tijin tijmikˈ ribˈ Pedro chi kˈakˈ chuchja. Cow xril y xij re: At, atiˈ jpach Jesús ri aj Nazaret, xcheˈ re.

68 Pero Pedro xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich. Taˈ wetam nen quiek chirij tabˈij jilonli, xcheˈ re man ajicˈ.

Ajrucˈreˈ Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ chiˈ oquebˈ re chuchja. 69 Y man ajicˈ li xril chi ajwichke wiˈ Pedro claˈ, xij rechak cristian ri wiˈtak claˈ: Man winak ri, riˈ jun rechak mak jpach Jesús, xcheˈ.

70 Pedro xij chic chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús. Ajriˈke jun rat jbˈij jwiˈl Pedro jilonli xpetak nicˈj cristian ri wiˈtak claˈ, xijtak re Pedro: Tzˈetel tzˈet, at, atiˈ jun chijxoˈlak yak ajtijol ribˈak chirij Jesús y atiˈ aj Galilea, xcheˈtak re Pedro.

71 Ajrucˈreˈ Pedro xij chic chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tijbˈij y wi mitaˈ tzˈet tijbˈij, tibˈaniˈ kˈatbˈitzij chirij jwiˈl Kakaj Dios, xij: Taˈ tanchˈobˈ jwich man winak li ri tabˈijtak chwe, xcheˈ.

72 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Pedro, xokˈ jcaˈmul man puy, ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ jcaˈmul man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ Kakaj Jesús re Pedro.

Jwiˈliˈli tikˈutut ranm, xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes