A A A A A
Bible Book List

MARCOS 1 Uspanteco (USP)

TZILAJ JTAQUIL CHIRIJ KAKAJ JESUCRISTO RI XTZˈIBˈAJ MARCOS

Juan Ajbˈanal Jaˈtiox tijtijoj cristian

Jilonri xticarch ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo, ri Jcˈajol Kakaj Dios. Jilon xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios cuando Kakaj Dios xij jilonri:

Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tijbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe.
Y tina tasajna jun ri cow tichˈejej li jun luwar lamas taˈ cristian, ri tijbˈij jilonri:
Bˈantak jwaˈx jbˈe Kakaj Jesús ri Kajawl, tebˈaˈtak jbˈe sucˈul laj awanmak, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Isaías.

Jilonli, cuando xpe Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox rechak cristian li jun luwar lamas taˈ cristian, xij rechak chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak pire ticuysaj juntir jmacak jwiˈl Kakaj Dios y tibˈansaj jaˈtiox rechak. Subˈlaj cristian ri tipetak lak macˈultak luwar re Judea y tipetak Jerusalén xtawtak chi jtaic jxolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Lawiˈ ri xcˈam jkˈabˈal jmacak chiwch Kakaj Dios, Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xan jaˈtiox rechak li nimi jaˈ Jordán.

Ritzˈik Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ri tijcoj bˈanal laˈ rusumal camello y jpas bˈanal laˈ tzˈum y sacˈ pach cabˈ re lak cheˈ tijtij pire jwa. Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xij rechak cristian: Petzal chiquiˈ jun chwij mas jcwinel chinwch in. In taˈ ticˈular pi we intacar chi jquiric jcˈamul jxajbˈ. In kes tzˈet laˈ jaˈ ximbˈan jaˈtiox chawechak, pero re tina ranna jaˈtiox chawechak laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcheˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox rechak cristian.

Kakaj Jesús tibˈansaj jaˈtiox re y titakchiˈj

Laˈ mak kˈij li, Kakaj Jesús xelch Nazaret ri jun tilmit re Galilea y xtaw riqˈui Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y re xan jaˈtiox re Kakaj Jesús li nimi jaˈ Jordán. 10 Cuando tijin tielch Kakaj Jesús ralaj jaˈ, xril xtormaj caj y kesalch Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios chibˈ chapcaˈ rilic jun ra ut. 11 Xtasaj jun chˈaˈwem xaanch lecj, xijch: Atiˈ ri lokˈlaj Incˈajol, subˈlaj inquiˈcot chawij, xcheˈch.

12 Ajrucˈreˈ xpe Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xcˈambˈi Kakaj Jesús li jun luwar lamas taˈ cristian. 13 Kakaj Jesús xwaˈx caˈwinak (40) kˈij claˈ ricˈan. Xwaˈx xoˈlak awaj re lak cheˈ. Xpe man jbˈabˈal etzl, xtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc. Pero xpetak yak anjl xyuktak chi jtˈoˈic Kakaj Jesús.

Yak quejabˈ ajchapaltak car

14 Cuando wiˈchak Juan Ajbˈanal Jaˈtiox li cars, Kakaj Jesús xeˈ Galilea chi jbˈij re juntir cristian tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios. 15 Y xij rechak: Xtawiˈ kˈij, raquitzchak raj tijchol takon Kakaj Dios chibˈak cristian. Qˈuex anoˈjak chiwch Kakaj Dios y cojtak riqˈui nojel awanmak tzilaj jtaquil chwij, xcheˈ rechak.

16 Cuando Kakaj Jesús tijin tiwoˈcot chiˈ nimlaj alagun re Galilea, xril jwichak Simón pach Andrés ri jkˈun. Rechak ajchapaltak cartakaˈn, tijin tijtˈoj jcˈaatak li jaˈ re chapbˈi car. 17 Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chwij y in atincojaˈtakaˈ chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car tabˈantak, xcheˈ rechak.

18 Rechak laj or xcan jyeˈ jcˈaatak re chapbˈi car y xeˈtak chirij Kakaj Jesús.

19 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xbˈen chicbˈi junquitz y xril chicbˈi jwichak yak jcˈajol Zebedeo, riˈtakaˈ Santiago pach Juan ri jkˈun, rechak wiˈtak li jun barc tijin tijcˈojaj jcˈaatak re chapbˈi car. 20 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuijtakbˈic. Y rechak xcan jyeˈtak jkajak li barc pach yak jmocomak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tresaj etzl re jun winak

21 Xtawtak Capernaúm. Laˈ kˈij re uxlan Kakaj Jesús xoc li sinagog y xoc chi jtijojcak cristian. 22 Cristian xsaach jchˈolak chi jtaic, jwiˈl wiˈ mas jnoˈj chi tijonc. Maˈ jiˈtaˈlon chapcaˈ titijontak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

23 Y li sinagog xtaw jun winak chijxoˈlak ri wiˈ etzl laj ranm. Xpe man etzl, cow xchˈejejc, xij: 24 ¡Nen ma bˈan chike at Kaj Jesús aj Nazaret! Wetamiˈ chi at tosolcatiˈ jwiˈl Kakaj Dios pire re y chi jbˈaniquiˈ cˈax chike xatpetc, xcheˈ.

25 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man winak, xij re: ¡Tzˈapij xaˈw! ¡Elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ re.

26 Man etzl xyeˈ jun quiekˈekˈ re man winak y cow xchˈejej cuando xelbˈi laj ranm. 27 Juntir cristian xsaach jchˈolak. Xtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ ri? ¿Nen chiquiˈ jcholajl man aacˈ cˈutuˈn ri? Winak ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak mak etzl y ticojontakaˈ chiwch, xcheˈtak.

28 Laj or xtaw jtaquil juntir ri xan Kakaj Jesús lak juntir luwar re Galilea.

Titzibˈsaj nicˈj cristian

29 Cuando Kakaj Jesús pach Santiago y Juan xeltakbˈi li sinagog, xeˈtak laj richochak Simón Pedro y Andrés. 30 Y sicˈ anm ri jjiˈ Simón Pedro kesal laj jsoc jwiˈl kˈakˈ chirij. Xijtak re Kakaj Jesús chi anm yajiˈn. 31 Xpe Kakaj Jesús, xjutun chijcˈulel jchˈat sicˈ anm y xchap chi jkˈabˈ y xbˈit. Laj or xel man kˈakˈ chirij y xoc chi jtzukicak juntir ri wiˈtak la ja.

32 Cuando xoc may, xpetak cristian aj Capernaúm, xcˈamtakch riqˈui Kakaj Jesús juntir cristian ri wiˈ yajel rechak pach ri wiˈ etzl laj ranmak. 33 Juntir cristian ri wiˈtak li tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chuchja. 34 Kakaj Jesús xtzibˈsaj subˈlaj qˈui rechak re jaljojtak yajel ri wiˈ rechak y xresaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak. Y Kakaj Jesús taˈ xyeˈ luwar rechak mak etzl tichˈaˈwtak jwiˈl rechak retamakiˈ lamas xpeˈw.

Kakaj Jesús tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios

35 Subˈlaj akˈabˈ, aj ukuˈmna Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm. Xeˈ li jun luwar ricˈan lamas taˈ cristian pire tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios. 36 Simón Pedro y mak jpach xeˈtak chi jtoquic. 37 Cuando xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús, xijtak re: Juntir cristian tijintak chi atoquic, xcheˈtak re.

38 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Joˈtak laˈ mak tra luwar chic chi nakaj. Inna bˈena chi jtijojcak cristian claˈ, jwiˈl riˈ li quiek jwiˈl petzalquin, xcheˈ.

39 Jilonli Kakaj Jesús xwoˈcot lak juntir luwar re Galilea chi jtijojcak cristian lak sinagog y xresaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian.

Titzibˈsaj jun winak re lepra

40 Xpe jun sicˈ winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra, xjutun chiwch Kakaj Jesús, xxucar chi jtzˈonaj tokˈobˈ re: Wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re.

41 Kakaj Jesús xril cˈur jwich, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re.

42 Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak y xtzibˈc.

43 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re: 44 Ta impuch, ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re.

45 Man winak xecˈ, pero taˈ xcoj ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús, xoc chi jyolic rechak juntir cristian ri nen xansaj re pire xtzibˈc. Jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ tijnaˈ tioc xoˈlak cristian, ni li jono tilmit. Jiˈchak tiwoˈcot chinaj lamas ri mitaˈ cristian, pero tiyuktakaˈ cristian re jaljojtak luwar riqˈuil.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes