Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ jujun rechak cristian ri wiˈtak wiqˈuil neri, taˈ ticamtak asta tina riltakna jpetic jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian laˈ jcwinel, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijalmaj rilic

Raj wakakibˈ (6) kˈij jbˈij jwiˈl Kakaj Jesús jilonli, xeˈ bˈa jun witz naj rakˈanebˈ. Xcˈambˈi Pedro, Santiago y Juan, xtosbˈi ribˈak pi ricˈanak. Claˈ xjalmaj rilic Kakaj Jesús chiwchak. Ritzˈik xan sakbˈot y tikopoponc. Taˈ ni jono cristian ticwin chi jsakabˈsaj jun itzˈik chapcaˈ jsakil xan ritzˈik Kakaj Jesús. Etke xriltak jwich Elías pach Moisés tijintak chi yoloj riqˈui Kakaj Jesús.

Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, jor tzi wojtak neri, tikabˈan uxibˈ chinam, jun pi awe at, jun pi re Moisés y jun pi re Elías, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Jilonli xij re Kakaj Jesús, pero taˈ retam wi tzi o taˈ tzi ri tijin tijbˈij jwiˈl juntir ribˈilak tzakaliˈ jchˈolak. Etke xpe jun sutzˈ, xchˈuk rijak. Riˈchak xtatak xaanch jun chˈaˈwem li sutzˈ, xij: Riˈ ri lokˈlaj Incˈajol, tatak jyolj, xcheˈ.

Cuando xnaˈtuntak chic, taˈ chiquiˈ xriltak jwich Moisés pach Elías, xichak Kakaj Jesús waˈl ricˈan.

Cuando kesaltakch wich witz, Kakaj Jesús xij rechak yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij chi mi jyoltak re ni jun cristian nen xriltak, ajriˈ tijyoltak cuando jorok cˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 10 Jwiˈliˈli xwaˈxna laj ranmak, taˈ xyoltak. Rechak tijtzˈonajtak chiribˈil ribˈak nen jcholajl tielwiˈ ri tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ. 11 Ajrucˈreˈ xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac tijbˈijtak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios chi rajwaxiˈ nabˈe tipe Elías? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

12 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈ chi rajwaxiˈ tipe Elías nabˈe pire tiyuk chi jbˈanic jwaˈx juntir. Pero, ¿taˈcˈu awetamak nen tzˈibˈal li wuj re Lokˈalaj Jyolj Kakaj Dios chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil chi rajwaxiˈ tijtij cˈax y tina xutsajna? 13 Pero in tambˈij chawechak chi Elías xyukiˈn y rechak xanaˈtakaˈ cˈax re chapcaˈ rajak rechak xantak re chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chirij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Titzibˈsaj jun cˈojol winak ri wiˈ etzl laj ranm

14 Kakaj Jesús xkˈajtakch pach yak uxibˈ ajtijol ribˈak chirij lamas wiˈtakwiˈ yak nicˈj ajtijol ribˈak chirij. Xriltak subˈlaj qˈui cristian mulantak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijin tijcˈottak jchiˈak. 15 Juntir cristian ri wiˈtak chirijak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xriltak jwich Kakaj Jesús, subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic chi xyukiˈn. Laj or xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús y xcˈamtak rutzil jwich. 16 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: ¿Nen tijin tatzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chwij? xcheˈ rechak.

17 Y jun rechak mak cristian ri wiˈtak claˈ xij: Ajtijonl, xincˈamaˈch jun incˈajol aacˈl, wiˈ etzl laj ranm, riˈ xanow mem re. 18 Macˈulke lamas wiˈ, tipe man etzl tijtzak incˈajol lak ulew y tiputzuw laj jchiˈ y tijkuchˈuchˈuj re y tican cheˈ jtioˈjl. Xintzˈonaj tokˈobˈ rechak yak ajtijol ribˈak chawij chi tresajtak man etzl, pero taˈ xcwintak chi resajc, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús.

19 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cristian ri taˈ cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios, ¿jurubˈcˈu kˈij rajwax inwaˈxna aacˈlak pire ticubˈar achˈolak chwij? ¿Jurubˈcˈu kˈij rajwax atna incuytakna jwiˈl taˈ ticubˈar achˈolak chwij? Cˈamtakch man cˈojol winak, xcheˈ rechak.

20 Xcˈamtakch man cˈojol winak riqˈui Kakaj Jesús. Y cuando man etzl xril jwich Kakaj Jesús xyeˈ jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xtzaak lak ulew. Xparantij ribˈ y xputzuw laj jchiˈ. 21 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtzˈonaj re jkaj: ¿Jurubˈ junabˈ jcholic jilon tran re ri? xcheˈ re.

Jkaj man cˈojol winak xij: Aj nuchˈiˈ cuando xchol re. 22 Qˈuilaj bˈwelt xtzaksaj li kˈakˈ y li jaˈ jwiˈl man etzl. Riˈ raj tijcamsaj. Wi atcwin chi katˈoˈic, cojatˈoweˈ, il cˈur kawch, xcheˈ man winak re Kakaj Jesús.

23 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tatzˈonaj chwe wi incwin chi atˈoˈicak, jwiˈl nen kes nojel ranm ticubˈar jchˈol chwij tiyeˈsajiˈ re nen raj tiyeˈsaj re? xcheˈ.

24 Ajrucˈreˈ jkaj man cˈojol winak cow xchˈaˈwc, xij: ¡Ticubˈariˈ inchˈol, pero quinatˈoweˈ pire ticubˈar mas inchˈol chawij! xcheˈ re Kakaj Jesús.

25 Cuando Kakaj Jesús xril chi tijin tijmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij, xkˈel man etzl, xij re: At etzl ri at mem y tac, in tambˈij chawe. ¡Can yeˈ man cˈojol winak ri! ¡Mat oc chic laj ranm! xcheˈ Kakaj Jesús re man etzl.

26 Y man etzl xchˈejejc. Xyeˈ chic jun quiekˈekˈ re man cˈojol winak y xelbˈic. Man cˈojol winak xcan chapcaˈ rilic camnakchak. Jwiˈliˈli mak cristian xijtak chi xcamiˈn. 27 Pero xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ, xbˈit. Y man cˈojol winak xwaˈrc.

28 Cuando Kakaj Jesús xoctak la ja pach yak ajtijol ribˈak chirij, rechak xtzˈonajtak re pi ricˈanak: ¿Nen chac taˈ xojcwin oj chi resaj man etzl li? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

29 Kakaj Jesús xij rechak: Mak etzl chapcaˈ man ri, xike jun cristian ticwin chi resaj ri tran ayun y tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tijbˈij jcaˈmul chi tina camsajna

30 Cuando xeltakbˈi Kakaj Jesús claˈ pach yak ajtijol ribˈak chirij xkˈaxtakbˈi Galilea. Riˈ raj taˈ tietemaj jwiˈl cristian chi wiˈchak chijxoˈlak claˈ, 31 jwiˈl tijiniˈ chi jtijoj yak ajtijol ribˈak chirij. Tijin tijbˈij rechak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jachsajna laj jkˈabˈak mak cristian, tina jcamsajtakna y laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl. 32 Pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ ri xijsaj rechak y titzaak jchˈolak chi jtzˈonaj re nen tielwiˈ man yoloj ri xij rechak.

Ri nen mas nim jkˈij

33 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak Capernaúm. Cuando wiˈtakchak li jun ja, xpe Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen xayoltakch li bˈe? xcheˈ rechak.

34 Pero taˈ xchˈaˈwtak, jwiˈl li bˈe xyoltak chiribˈil ribˈak nen rechak kes mas nim jkˈij chijxoˈlak. 35 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcubˈar y xij rechak yak cabˈlajuj (12): Wi wiˈ jonok raj ticojsaj jkˈij, rajwaxiˈ mi jcoj jkˈij y jyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw, xcheˈ Kakaj Jesús.

36 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xwabˈaˈ jun ral acˈl laj xoˈlak y xkˈaluj, xij rechak: 37 Nen ticˈuluw laj imbˈj, jun ri taˈ tijcoj jkˈij chapcaˈ man ral acˈl ri, iniˈ injcˈul. Nen incˈuluw in, riˈ tijcˈul ri xintakowch, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Nen taˈ ojcontrij riˈ jun kiqˈuil

38 Xpe Juan, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, oj xkilaˈ jun winak tijin tresaj etzl laj ranm cristian laj abˈj. Oj xkakˈelaˈn, jwiˈl maˈ kapach taˈn, xcheˈ.

39 Kakaj Jesús xij: Ma kˈeltak jwiˈl taˈ ni jun cristian ticwin chi resaj mak etzl laj ranm cristian laj imbˈj y ajrucˈreˈ tiyokˈon chic chwij. 40 Jwiˈl nen jono cristian ri taˈ ojjcontrij riˈ jun kiqˈuil. 41 Nen jonok raj tijyeˈ jun vas joron chawechak jwiˈl atakaˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, kes tzˈet tambˈij chi tina jcˈulna jqˈuixel nen or, xcheˈ re yak ajtijol ribˈak chirij.

Ri mas cˈax pire jun cristian

42 Kakaj Jesús xij chic rechak: Nen jono ri tran chi yak ri taˈ mas nimak jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij tikejtak li mac, riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar.

43 Wi riˈ akˈbˈ tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak akˈbˈ tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ akˈbˈ atbˈe li man luwar re tijbˈi cˈax ri lamas wiˈ man kˈakˈ ri taˈ jchupic. 44 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

45 Wi awakan tibˈanow chawe atkej li mac, cˈurbˈic. Riˈ mas tzi junchak awakan tataˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic chiwch wiˈ chi quibˈ awakan attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 46 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

47 Wi riˈ bˈakˈ awch tibˈanow chawe atkej li mac, esajbˈic. Riˈ mas tzi junchak bˈakˈ awch atoc lamas titakonwiˈ Kakaj Dios chiwch wiˈ chi quibˈ bˈakˈ awch attˈojsajbˈi li man luwar re tijbˈi cˈax. 48 Y claˈ taˈ ticamtak mak amol ri titijiwtak jtioˈjl cristian y taˈ jchupic man kˈakˈ.

49 Juntir cristian tina jtijtakna cˈax, nicˈ riqˈuil tiatzˈamajtak jwiˈl kˈakˈ. 50 Atzˈam tziyiˈn, pero wi man atzˈam tiel jquiˈl, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ.

Jiˈcˈulon atak bˈantak tzitaklaj noˈj pire tiwaˈx utzil chaxoˈlak. Riˈ li chapcaˈ tran atzˈam ri tiyeˈw jquiˈl kelen pire tzi chi tijem, xcheˈ Kakaj Jesús re yak ajtijol ribˈak chirij.