Add parallel Print Page Options

Titzuksaj quejabˈ mil (4,000) chi cristian

Laˈ mak kˈij li xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij Kakaj Jesús y taˈ nen tijtijtak. Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij y xij rechak: Mas twil cˈur jwichak yak cristian jwiˈl xanaˈ uxibˈ kˈij wiˈtak wiqˈuil y taˈ nen tijtijtak. Wi tantakbˈi laj richochak chi mitaˈ nen tijil jwiˈlak, tibˈe tukartakaˈ lak bˈe jwiˈl wiˈjal jwiˈl wiˈ jujun mas naj tipetak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtzˈonajtak re: Pero, ¿lacˈumas tikacˈamwiˈ subˈlaj cuxlanwa neri li man luwar ri taˈ cristian pire tikatzuktak? xcheˈtak.

Kakaj Jesús xtzˈonaj chic rechak: ¿Jurubˈ chi cuxlanwa wiˈ aacˈlak? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak: Wukubˈ (7) chi cuxlanwa, xcheˈtak.

Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak juntir cristian chi ticubˈartak lak ulew. Xcˈam mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa y xcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xqˈuer mak cuxlanwa y xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij y rechak xjachtak chiwchak juntir cristian. Y wiˈ quibˈ uxibˈ tra car riqˈuilak. Kakaj Jesús xcˈomowaj re Kakaj Dios y xtak jachic chiwchak cristian. Juntir cristian xwiˈntak asta xnojtak y cuando xcolajtak, xnojsajtakna wukubˈ (7) chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car ri taˈ xqˈuisc. Mak ri xwiˈntak raj wiˈ quejabˈ mil (4,000) chi cristian. Kakaj Jesús xcan jchˈabˈej mak cristian. 10 Ajrucˈreˈ xjawtak li barc pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xeˈtak Dalmanuta.

Ri tijtzˈonajtak mak fariseo

11 Xpetak mak fariseo, xtawtak riqˈui Kakaj Jesús, xoctak chi yoloj riqˈuil, pero pireke triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xijtak re chi tran jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj. 12 Kakaj Jesús subˈlaj xjikˈxin jwiˈl jcˈaxcˈol laj ranm jwiˈl mak cristian taˈ tijcojtak jyolj ri tijbˈij, taˈ tijcojtak jkˈij ri tijin tran y xij: Mak cristian ri wiˈtak wich ulew laˈ mak junabˈ lajori tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xcheˈ.

13 Kakaj Jesús xcan jyeˈ mak cristian y xecˈ. Xjawtak chic li barc pach yak ajtijol ribˈak chirij. Xeˈtak chic chˈakap re nimlaj alagun.

Man jchˈamkˈorak mak fariseo y Herodes

14 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo taˈ xcuxtaj jwiˈlak xcˈamtakbˈi jcuxlanwaak. Xike jun chi cuxlanwa wiˈ riqˈuilak li barc. 15 Kakaj Jesús xij rechak: Atak cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo y Herodes Antipas, xcheˈ rechak.

16 Yak ajtijol ribˈak chirij xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Kakaj Jesús xij chike jilonli jwiˈl taˈ kacuxlanwa, xcheˈtak.

17 Kakaj Jesús xtaˈ nen mo tijyoltak yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tabˈijtak chawibˈil aybˈak chi taˈ acuxlanwaak? ¿Aj tzˈapilniˈ axicnak? ¿Ajquiˈniˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij? 18 ¿Taˈcˈu atnaˈtuntak laˈ bˈakˈ awchak? ¿Taˈcˈu attontak laˈ axicnak? ¿Taˈcˈu ticuxtaj awiˈlak 19 cuando xinjach jobˈ chi cuxlanwa chiwchak jobˈ mil (5,000) chi winak? ¿Jurubˈcˈu chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car xacˈoltak chic ri taˈ xqˈuisc? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak: Cabˈlajuj (12) chicach, xcheˈtak.

20 Kakaj Jesús xij chic: Cuando xinjach mak wukubˈ (7) chi cuxlanwa chiwchak quejabˈ mil (4,000) chi cristian, ¿jurubˈcˈu chicach chi qˈuertak cuxlanwa pach car xacˈoltak chic? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak: Wukubˈ (7) chicach, xcheˈtak.

21 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Ajquiˈ chatatak jcholajl ri tijin tambˈij, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Titzibˈsaj bˈakˈ jwich jun moy

22 Ajrucˈreˈ xtawtak Betsaida. Mak cristian xcˈamtakch jun sicˈ moy riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonajtak tokˈobˈ re chi tijyeˈ jkˈabˈ chirij pire tijtzibˈsaj. 23 Jilonli Kakaj Jesús xchapbˈi chi jkˈabˈ sicˈ moy, xresajbˈi rij tilmit. Xyeˈ raˈl jchubˈ laj jwich sicˈ moy, xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa y xtzˈonaj re wi tichak ril jono kelen. 24 Sicˈ moy xnaˈtunc, xij: Twilaˈ mak cristian jilon rilicak chapcaˈ mak cheˈ tijin tiwoˈcottak, xcheˈ.

25 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xyeˈ jkˈabˈ rij bˈakˈ jwich. Y sicˈ moy cow xnaˈtunc, xtzibˈ bˈakˈ jwich, tichak ril juntir kelen asta ri wiˈ chinaj. 26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xtakbˈi laj richoch, xij re: Mat oc li tilmit y ma bˈij re cristian, xcheˈ re.

Pedro tiyolow chirij Kakaj Jesús

27 Cuando xantaj li, xeˈtak Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij lak luwar re Cesarea re Filipo y li bˈe xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nencˈu in ri tijbˈijtak mak cristian? xcheˈ rechak.

28 Rechak xijtak: Jujun tijbˈijtak chi atiˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ Elías y jujun chic tijbˈijtak chi atiˈ jun rechak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios, xcheˈtak re.

29 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Rucˈ atak, ¿nencˈu in tabˈij atak? xcheˈ rechak.

Xpe Pedro, xij re: Atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈ re.

30 Kakaj Jesús xij rechak chi mi jyoltak rechak cristian chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

Kakaj Jesús tijbˈij chi tina camsajna

31 Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jcholajl rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina jtijna subˈlaj cˈax. Tina xutsajna jwiˈlak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y jwiˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Tina camsajna, pero tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl laj jrox kˈij, xcheˈ rechak.

32 Juntir li kes tzi jbˈij xan Kakaj Jesús rechak.

Xpe Pedro, xcˈambˈi Kakaj Jesús pi ricˈan y xoc chi jkˈelic. 33 Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ, xrilbˈi yak ajtijol ribˈak chirij y xkˈel Pedro, xij re: ¡Elambˈi chinwch at jbˈabˈal etzl! At taˈ tachomorsaj lawiˈ raj Kakaj Dios tran, xike tachomorsaj lawiˈ ri tijchomorsajtak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús re.

34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij pach subˈlaj cristian ri wiˈtak claˈ y xij rechak: Wi wiˈ jonok raj tioc pi ajtijol ribˈ chwij, rajwaxiˈ jkˈeleˈ ribˈ chi jbˈanic lawiˈ ri raj re tran. Rajwaxiˈ tina jtijna cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij. 35 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich. Pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in y jwiˈl jbˈij tzilaj jtaquil chwij, ticolmajiˈn. 36 Taˈ nen tichacuj jwiˈl jun cristian trechbˈej juntir kelen re wich ulew wi pi reke tisaach jwich. 37 Jun cristian taˈ nen ticwin chi jyeˈic chi jcolic ranm pire maˈ tisaach jwich. 38 Wi wiˈ jono cristian tiqˈuixibˈ inwiˈl y tiqˈuixibˈ jwiˈl inyolj chiwchak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori, ri tican jyeˈtak Kakaj Dios y tibˈe ranmak chi jbˈanic mak etzltak noˈj. Jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, tiqˈuixibˈiˈ jwiˈl cuando tipet nicˈ jnimal jkˈij pach Jkaj y tipe pach yak ranjl ri tosol pire re, xcheˈ.