Add parallel Print Page Options

Titzibˈsaj jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ

Kakaj Jesús xoc chic li sinagog. Claˈ wiˈ jun winak ri siquirnak jun jkˈabˈ. Jujun rechak mak fariseo cow triltak Kakaj Jesús wi tijtzibˈsajiˈ man winak li laˈ kˈij re uxlan pire tijcojtak tzij chirij. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re man winak ri siquirnak jun jkˈabˈ: Bˈiiten, waˈren laj kaxoˈl, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen yeˈl luwar ri tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan, jbˈanic utzil o jbˈanic cˈax? ¿Tziniˈ jcolic jun cristian laj jkˈabˈ camic o jsachic jwich? xcheˈ rechak.

Pero rechak taˈ xchˈaˈwtak. Kakaj Jesús xpe retzal chi rilicak yak ri sutuwinaktak rij y xcˈaxcˈobˈ laj ranm jwiˈl taˈ rajak tijtatak jcholajl. Kakaj Jesús xij re sicˈ winak ri siquirnak jkˈabˈ: Yuk akˈbˈ, xcheˈ re.

Y sicˈ winak li xyuk jkˈabˈ y xtzibˈc.

Mak fariseo xike xeltakbˈic, xoctak chi jchomorsaj riqˈuilak man kˈat ri jpach Herodes nen trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús.

Subˈlaj cristian tixamtak chirij Kakaj Jesús

Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak chiˈ nimlaj alagun y subˈlaj cristian aj Galilea xambˈertak chirij. Y cuando xtatak jtaquil chirij juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesús, subˈlaj cristian xpetak chi rilic, wiˈ xpetak lak luwar re Judea, Jerusalén, Idumea, chˈakap nimi jaˈ Jordán y lak luwar re Tiro pach Sidón. Kakaj Jesús xril chi subˈlaj cristian tijin tijmulbˈaˈ ribˈak chirij. Xchomorsaj chi mas tilatzˈujc, jwiˈliˈli xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij chi tijtoctak jun barc pire lamas tiwaˈxwiˈ. 10 Xtasaj jtaquil chi subˈlaj cristian xtzibˈsaj jwiˈl Kakaj Jesús, jwiˈliˈli xpetak mas cristian ri yajtak y tichak jtucˈ ribˈak chi jchapic Kakaj Jesús jwiˈl riˈ rajak titzibˈsajtak re jyajak. 11 Y mak cristian ri wiˈ etzl laj ranmak cuando xriltak jwich Kakaj Jesús xxucaj ribˈak chiwch Kakaj Jesús y mak etzl ri wiˈ laj ranmak, xchˈejejtak chi jbˈijc: ¡Atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios! xcheˈtak re.

12 Kakaj Jesús xij rechak mak etzl chi mi jbˈijtak chi re Jcˈajoliˈ Kakaj Dios.

Tichaˈsaj cabˈlajuj (12) takoˈn

13 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjaw bˈa jun witz y xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij ri raj xsiqˈuij. 14 Y jilonli xchaˈ cabˈlajuj (12) winak y xcoj jbˈijak pi takoˈn pire tiwaˈxtak riqˈuil y pire tijtakbˈi chi jbˈij Jyolj Kakaj Dios. Jilonli xcan jbˈijak pi takoˈn. 15 Y xyeˈ cwinel rechak chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian.

16 Riˈtakaˈ ri yak cabˈlajuj (12) ri xchaˈ, Simón ri xcojsaj jbˈij pi Pedro jwiˈl Kakaj Jesús, 17 Santiago pach jkˈun ri jbˈij Juan ri yak jcˈajol Zebedeo ri xcojsaj jbˈijak jwiˈl Kakaj Jesús pi Boanerges, ri jcholajl tielwiˈ man bˈij Boanerges, ralcˈwal quiekuljaw, 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago ri jcˈajol Alfeo, Tadeo, Simón ri tibˈijsaj Zelote re 19 y Judas Iscariote ri xjachow re Kakaj Jesús pi camic.

Tijbˈijtak chi Kakaj Jesús wiˈ Beelzebú laj ranm

20 Kakaj Jesús xoc li jun ja. Xmulbˈaˈ chic ribˈak subˈlaj qˈui cristian la ja claˈ y jwiˈliˈli Kakaj Jesús taˈ chiquiˈ tijnaˈ tijtij jwaak pach yak ajtijol ribˈak chirij. 21 Cuando jchuch pach jkˈun xtatak jtaquil chi wiˈchak li jun ja claˈ, xeˈtak chi jcˈamic jwiˈl tibˈijsaj chirij chi xtaˈ jchˈuˈjarc.

22 Y nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri xpetak Jerusalén, xijtak: Man winak li wiˈ Beelzebú laj ranm y laˈke jcwinel Beelzebú li, ri man jbˈabˈalak mak etzl ticwin chi resaj mak etzl ri wiˈ laj ranmak cristian, xcheˈtak.

23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij mak cristian y xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Man jbˈabˈal etzl taˈ ticwin chi resaj man jbˈabˈal etzl. 24 Juntir kˈatbˈitzij, wi tijjach ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tijsachaˈ jwichak. 25 Y jun tilmit o yak echˈelxic li jun ja, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak taˈ naj tijcuytak jilonli. 26 Y jiˈcˈulonli witi man jbˈabˈal etzl tijin chi resaj man jbˈabˈal etzl, tijiniˈ tran cˈax ribˈ ricˈan. Wi jilonli tran man jbˈabˈal etzl, tisaachiˈ jwich ricˈan. 27 Jun cristian ri wiˈ mas jchokˈbˈ taˈ ni jonok ticwin tioc laj richoch chi resaj kelen re. Nabˈe tina jximna, ajrucˈreˈ tijnaˈ tresaj kelen re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

28 Y xij chic: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi Kakaj Dios tijcuyaˈ jmacak juntir cristian y juntir mak yokˈon ri trantak chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 29 Pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

30 Jilonli xij Kakaj Jesús jwiˈl yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijin tijbˈijtak chi re wiˈ etzl laj ranm.

Jchuch Kakaj Jesús pach yak jkˈun

31 Jchuch Kakaj Jesús pach yak jkˈun xtawtak chi jchˈabˈej. Jiˈke xcantak chuchja y xtaktak jsiqˈuij Kakaj Jesús. 32 Subˈlaj cristian cubˈultak chirij Kakaj Jesús, rechak xijtak re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

33 Pero Kakaj Jesús xij rechak: ¿Nencˈu inchuch y nencˈu inkˈun? xcheˈ.

34 Y xril mak cristian ri cubˈultak chirij y xij: Riˈtakaˈ rechak ri inchuch pach inkˈun. 35 Nen raj tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, riˈ li inkˈun, wanabˈ y inchuch, xcheˈ Kakaj Jesús.