Add parallel Print Page Options

Titzibˈsaj jun winak siquirnak jtioˈjl

Kˈasalchak quibˈ uxibˈ kˈij, cuando xtaw chic Kakaj Jesús Capernaúm, xtasaj jtaquil jwiˈlak cristian chi wiˈchak chic la ja. Xmol ribˈak subˈlaj cristian, taˈ chiquiˈ titzˈakattak chiˈ pwert. Cuando Kakaj Jesús tijin tijbˈij Jyolj Kakaj Dios rechak, xtawtak quejabˈ winak cˈamalbˈi jun winak jwiˈlak bˈa chˈatum cheˈ ri siquirnak juntir jtioˈjl. Pero taˈ tijnaˈ tioctak riqˈui Kakaj Jesús jwiˈl subˈlaj cristian wiˈtak chiˈ pwert, rechak xjawtak chibˈ man ja. Xtortak junquitz mak xoot bˈa ja laj jsucˈlal lamas wiˈ Kakaj Jesús y claˈ xkesajtak sicˈ yaj bˈa jchˈatum cheˈ. Cuando Kakaj Jesús xril chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: At walcˈwal, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re.

Xpetak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri cubˈultak claˈ, xchomorsajtak laj ranmak, xijtak: ¿Nen chac tijbˈij man winak ri jilonli? Re tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios. Taˈ ni jun cristian ticwin chi jcuyic mac, xike Kakaj Dios, xcheˈtak.

Pero Kakaj Jesús xretemajiˈ laj ranm nen tijin tijchomorsaj laj ranmak y xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tachomorsajtak laj awanmak jilonli? ¿Lacˈumas wiˈ ri mas cˈax jbˈij re sicˈ yaj, amac xcuymajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y woˈcoten? 10 Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ winak ri siquirnak jtioˈjl. 11 Tambˈij chawe at, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re.

12 Sicˈ winak ri yaj xbˈiitc, xcˈambˈi jchˈatum cheˈ y xelbˈi chiwchak juntir cristian. Juntir cristian cuando xriltak jilonli, subˈlaj xsaach jchˈolak y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xijtak: ¡Ni jun bˈwelt ilan jun kelen kawiˈl jilonri! xcheˈtak.

Kakaj Jesús tijchˈabˈej Leví

13 Kakaj Jesús xeˈ chic chiˈ nimlaj alagun y subˈlaj cristian xtawtak riqˈuil. Re xtijojtak re Jyolj Kakaj Dios. 14 Kˈaxem xan Kakaj Jesús cuando xrilbˈi Leví ri jcˈajol Alfeo, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y Kakaj Jesús xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re.

Leví xwaˈrc y xeˈ chirij Kakaj Jesús. 15 Cuando Kakaj Jesús tijin chi wicˈ laj richoch Leví, subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar y subˈlaj qˈui ajmacbˈ xcubˈartak chi wicˈ riqˈui Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij y subˈlaj qˈui ribˈilak. 16 Cuando yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo xriltak chi Kakaj Jesús tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajmacbˈ pach mak ajtzˈonaltak alcabar, xsaach jchˈolak y xtzˈonajtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac ajtijol awechak tijin tiwiˈn chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak.

17 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xijsaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. In taˈ ximpe chi jtoquic yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tiyolow chirij ayun

18 Jun kˈij cuando yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo tijin trantak ayun, xpetak nicˈj cristian riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo tranaˈtakaˈ ayun y yak ajtijol ribˈak chawij at taˈ trantak ayun? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

19 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ man cˈojol winak chijxoˈlak ri ticˈuliˈyc. 20 Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun.

21 Taˈ ni jono cristian tijcˈojaj jun tzay itzˈik laˈ jun qˈuer aacˈ cˈojbˈl, jwiˈl man aacˈ cˈojbˈl, tijcˈolaˈ ribˈ y tike niman mas man rechˈeˈl re man tzay itzˈik. 22 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsaj, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri tibˈan laˈ kˈij re uxlan

23 Li jun kˈij re uxlan woˈcotic tran Kakaj Jesús xkˈaxtak lak ticoˈn pach yak ajtijol ribˈak chirij. Rechak pi kˈaxem trantak xtoctak jujun jwich trig y xtijtak. 24 Xpetak mak fariseo, xijtak re Kakaj Jesús: ¡Il impuch! ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chawij tijin trantak ri taˈ yeˈl luwar tibˈansaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

25 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Taˈcˈu ilan awiˈlak li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri xan David ojr pach yak jpach cuando xcˈoktak wiˈjal? 26 Re xoc li nimlaj chinam ri richoch Kakaj Dios cuando Abiatar wiˈ pi nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtij mak cuxlanwa ri sujul re Kakaj Dios y xyeˈ chi tijem rechak yak jpach onque taˈ yeˈl luwar jwiˈl Jpixbˈ Kakaj Dios chi titijsaj, xike rechak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios yeˈl luwar rechak tijtijtak.

27 Man kˈij re uxlan xansaj pirechiˈ cristian y maˈ cristian taˈ xansaj pire man kˈij re uxlan. 28 Jwiˈliˈli Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ laj jkˈabˈ nen raj tran laˈ man kˈij re uxlan, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.