Add parallel Print Page Options

Tijon chirij jachoj ibˈ re cˈulniquil

10  Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm, xeˈ lak luwar re Judea ri wiˈtak chˈakap re nimi jaˈ Jordán. Claˈ xmulbˈaˈ ribˈak subˈlaj qˈui cristian chirij y Kakaj Jesús xoc chic chi jtijojcak re Jyolj Kakaj Dios jwiˈl nakˈtaliˈ jilon tran. Ajrucˈreˈ nicˈj fariseo xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús y riˈke rajak tijtatak wi tijtaˈtak jun jmac laj jyolj, xtzˈonajtak re: ¿Ton jyaˈ luwar Jpixbˈ Kakaj Dios chi jun winak tijjachbˈi rixokl? xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nencˈu xij Moisés chawechak? xcheˈ rechak mak fariseo.

Rechak xijtak: Moisés xyaˈ luwar chi tijnaˈ tijjach rixokl jun winak, xike man winak tijtzˈibˈaj jun wuj re jachbˈi ibˈ, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Moisés xcan jtzˈibˈaj jun pixabˈ jilonli jwiˈl atak pur abˈaj awanmak. Pero cuando Kakaj Dios xchol jbˈanic juntir ri wiˈtak wich kˈijsak, Kakaj Dios xan winak pach anm, jwiˈliˈli jun winak cuando ticˈuliˈyc, tican jyeˈ jkaj jchuch y ticˈuliˈy riqˈui rixokl y chi quibˈ ribˈilak tiwuxtak pi juntakchak chi cristian chiwch Kakaj Dios. Maˈ quibˈtak taˈ chiquiˈn, juntakchak chi cristian. Jwiˈliˈli jun winak taˈ luwar tijjach rixokl ri quiek riqˈuil xcˈulbˈaj jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

10 Cuando wiˈtakchak Kakaj Jesús la ja pach yak ajtijol ribˈak chirij, rechak xtzˈonajtak re nen jcholajl tielwiˈ man yoloj ri xcan jbˈij rechak mak fariseo. 11 Kakaj Jesús xij: Jun winak wi tican jacheˈ rixokl y ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun jalan anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. 12 Y jilon jun anm wi tican jacheˈ richjil y ticˈuliˈy chic riqˈui jun jalan winak chic, chiwch Kakaj Dios tijin tiechbˈej jwiˈl jun jalan winak ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak tral acˈl

13 Jun kˈij nicˈj cristian xcˈamtakch ralcˈwalak riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak, pero yak ajtijol ribˈak chirij xkˈeltak yak cristian ri cˈamalch ralcˈwalak jwiˈlak. 14 Cuando Kakaj Jesús xril chi yak ajtijol ribˈak chirij xkˈelontak, xpe retzal, xij rechak: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak mak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri jilontak chapcaˈ tral acˈl ri. 15 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen taˈ tijcˈul jtakon Kakaj Dios chapcaˈ jun ral acˈl, taˈ tioc lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

16 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xkˈaluj mak tral acˈl ri xjutuntak riqˈuil y xyeˈ jkˈabˈ chibˈak.

Jun winak bˈiom tiyolow riqˈui Kakaj Jesús

17 Bˈesal Kakaj Jesús li bˈe cuando xpe jol jun winak bˈiom. Xxucbˈaˈ ribˈ chiwch xtzˈonaj re: At, Tzilaj Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re Kakaj Jesús.

18 Kakaj Jesús xtzˈonaj re: ¿Nen chac tabˈij chwe chi iniˈ tzi? Taˈ ni jun tzi, xike Kakaj Dios ri tzi. 19 Awetamchak Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Mat camsanc, ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat alkˈanc, ma mol tzij chirij jun cristian, mat subˈunc, coj jkˈijak akaj achuch, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak bˈiom.

20 Man winak bˈiom xij chic: Ajtijonl, juntir li xincojaˈch pi aj in acˈl, xcheˈ.

21 Kakaj Jesús subˈlaj kus xril, xij re: Ajwiˈ jun kelen rajwax tina abˈanna. Jat, cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil. Ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ Kakaj Jesús re man winak bˈiom.

22 Cuando man winak xta jilonli xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús, xjalmaj jcaybˈal, subˈlaj bˈis jwich xecˈ, jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn.

23 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsolcopij ribˈ chi rilic yak ajtijol ribˈak chirij y xij: Subˈlaj cˈax roquicak mak bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ rechak.

24 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xsaach jchˈolak chi jtaic jyolj, pero Kakaj Jesús xcaˈmulaj chic jbˈij rechak, xij: Atak walcˈwal, tambˈij chawechak subˈlaj cˈax roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian jwiˈl xike tibˈe ranm chirij jbˈiomil. 25 Tancaˈmulaj chic jbˈij chawechak riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

26 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús rechak, subˈlaj xsaach jchˈolak, xijtak chiribˈil ribˈak: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak.

27 Cow xilsajtak jwiˈl Kakaj Jesús y xij rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwinc, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak.

28 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij, xcheˈ re.

29 Kakaj Jesús xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, nen jun cristian tican jyeˈ richoch, rechˈelxic, jkaj jchuch, ralcˈwal y rulew inwiˈlke in y jwiˈlke jbˈij tzilaj jtaquil chwij, 30 tijcˈulaˈ subˈlaj nim jqˈuixel kelen re neri wich ulew chiwch ri xcan jyeˈ. Tina waˈxna subˈlaj nim jqˈuixel chapcaˈ richoch, rechˈelxic, jchuch, ralcˈwal y rulew onque tina jtijna cˈax y laˈ mak junabˈ ri tina pena tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic. 31 Pero subˈlaj qˈui ri nabˈetak lajori ri cojol jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak. Y subˈlaj qˈui ri qˈuisbˈire lajori ri taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijbˈij roxmul chi tina camsajna

32 Bˈesaltak li bˈe, xeˈtak Jerusalén y Kakaj Jesús nabˈe chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij, rechak sachal jchˈolak y yak ri xamtak chirijak tzakal jchˈolak. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xsiqˈuij chicbˈi yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij pi ricˈanak y xoc chi jbˈij rechak nen mo tibˈansaj re. 33 Xij rechak: Lajori ojbˈetak Jerusalén, claˈ tijachsaj Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil laj jkˈabˈak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y laj jkˈabˈak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak tijtzˈonajtak kˈatbˈitzij chirij pire ticamsajc. Y tijjachtak laj jkˈabˈ yak maˈ rijajl taˈ Israel, 34 tritzˈbˈejtak jwich, tijchubˈajtak jwich, tijsecˈtak y tijcamsajtak. Pero laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Ri tijtzˈonajtak Santiago pach Juan

35 Xpetak Santiago pach Juan ri yak jcˈajol Zebedeo, xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús, xijtak re: Kajtijonl, chikaj tayeˈ chike ri tikatzˈonaj chawe, xcheˈtak re.

36 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chawajak tambˈan chawechak? xcheˈ rechak.

37 Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Tayeˈ luwar chike chi cuando atcubˈar chi takon chibˈak cristian, jun ticubˈar laj apaach y jun ticubˈar laj amax, xcheˈtak re.

38 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij rechak: Atak taˈ awetamak nen attijintak chi jtzˈonaj chwe. ¿Toncˈu acuyaˈtakaˈ cˈax chapcaˈ ri tina intijna in? xcheˈ rechak.

39 Rechak xijtak: Tikacuyaˈn, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij rechak: Atak tacuyaˈtakaˈ cˈax ri chapcaˈ ri tina intijna in, 40 pero taˈ yeˈl luwar chwe chi jchaˈic nen ticubˈar laj impaach o laj immax, jwiˈl riˈ tiyeˈsaj rechak yak ri chaˈltak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

41 Cuando yak lajuj (10) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xtatak nen xijsaj re Kakaj Jesús, xpe retzalak chirij Santiago pach Juan.

42 Xpe Kakaj Jesús, xsiqˈuij yak ajtijol ribˈak chirij, xij rechak: Atak awetamakiˈ chi mak jbˈabˈal jkˈatbˈitzijak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi wiˈ mas takon laj jkˈabˈak chibˈak yak jwinakak y mak nimaktak jbˈabˈalak titakontakaˈ chibˈak. 43 Pero chaxoˈl atak, maˈ jiˈtaˈlonli. Chaxoˈl atak nen raj ticojsaj jkˈij, rajwaxiˈ raneˈ lawiˈ ri rajwax jbˈanic pi rechak nicˈj chic. 44 Y wi wiˈ jono chawechak raj tioc pire bˈabˈal, rajwaxiˈ tijyeˈ ribˈ chi takem re juntir jpach chapcaˈ jun cristian ri wiˈ rajw.

45 Jilon chapcaˈ xan Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ xpe wich ulew pire tibˈansaj lawiˈ ri raj tibˈansaj re re. Re xpe wich ulew pirechiˈ tiyuk raneˈ lawiˈ ri rajwax rechak cristian y tiyuk jacheˈ ribˈ pi camic chi jcolicak subˈlaj cristian laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Titzibˈsaj bˈakˈ jwich jun sicˈ moy

46 Kakaj Jesús xtawtak Jericó pach yak ajtijol ribˈak chirij. Cuando elambˈi rechak Jericó, subˈlaj qˈui cristian xambˈertakbˈi chirijak y wiˈ jun sicˈ moy ri jbˈij Bartimeo ri jcˈajol Timeo cubˈul chiˈ bˈe chi jtzˈonaj limoxn. 47 Cuando sicˈ moy xta chi riˈ Kakaj Jesús ri aj Nazaret bˈesal, xoc chi chˈejejem chi jchˈabˈej Kakaj Jesús, xij: ¡Kaj Jesús, Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ.

48 Subˈlaj cristian xkˈelewtak re riˈ rajak taˈ chiquiˈ tichˈaˈwc, pero re mas chiquiˈ cow xchˈejejc, xij chic: ¡Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ.

49 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xwaˈrc, xij: Siqˈuijtakch, xcheˈ.

Y xsiqˈuijtakch sicˈ moy, xijtak re: Cowirsaj awanm, bˈiiten. Atchˈabˈej jwiˈl Kakaj Jesús, xcheˈtak mak cristian re.

50 Ajrucˈreˈ sicˈ moy xcan jtˈojeˈ man ritzˈik ri tijkˈuˈj, xbˈiit jol y xjutumbˈi riqˈui Kakaj Jesús.

51 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj tambˈan chawe? xcheˈ re.

Sicˈ moy xij: Ajtijonl, chwaj innaˈtunc, xcheˈ re.

52 Kakaj Jesús xij re: Tichak jnaˈ atbˈec, xatnaˈtuniˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re.

Y sicˈ moy laj or xnaˈtunc y xambˈerbˈi chirij Kakaj Jesús li bˈe.