24 Oba de easchte Dach enne Waeakj auset noch seeha Tiedich wea, kjeeme see nom Grauf, en brochte de Kjriedarie dee see reed jemoakt haude.

En see funge daut dee Steen fom Grauf wajch jerollt wea,

en jinje enenn oba funge daen Herr Jesus sien Lief nich.

Aus see sikj nu seeha fawunndade doa aewa, meteemol stunnde doa twee Mana bie an dee blenkjrije Kjleede aun haude;

en aus see sikj seeha enjste en sikj met aeare Jesechta bott oppe Ead buage, saede dee Mana to an: "Wuaromm seakj jie dee Laewndje mank dee Doodje?

Hee es nich hia, hee es oppjestone. Denkjt aun waut hee junt saed aus hee noch enn Galilaea wea,

en saed: 'De Menschesaen mott enn Sinda aeare Henj jejaeft woare, en jekjrietsicht woare, en aum dredde Dach wada oppstone.'"

Donn foll an daut bie daut hee daut jesajcht haud,

en jinje trig fom Grauf en fetalde dee Alw uk aul dee aundre daut.

10 Daut wea Marie Magdaleena en Joanna en Joakopp siene Mutta Marie, en dee aundre met an dee de Apostel daut fetalde.

11 Oba aeare Wead shiend an so aus Dommheit, en see jleewde an nich.

12 [Donn stunnt Peeta opp en rand no daut Grauf, bekjt sikj dol en kjikjt rauf, en sach dee kertun Loakes apoat ligje, en jinkj trig en wunndad sikj waut paseat wea.]

13 En kjikj; doa weare daen selwja Dach twee dee reisde no en jewesset Darp daut Emaus heet, onnjefaea saewen Miel fonn Jerusalem,

14 en unjahilde sikj unjarenaunda fonn aules waut paseat wea.

15 Nu pasead daut, aus see sikj unjahilde en doafonn raede, daut Jesus selfst sikj nodad en reisd met an;

16 oba aeare Uage weare feschlote daut see am nich kjande.

17 En hee saed to an: "Waut es dit fonn waut jie ju unjahoole biem hia gone?" See stunnde truarich stel.

18 Eena fonn ann, Kleeofas, auntwuad am en fruach, "Best du en Framda enn Jerusalem en weetst nich waut doa enne latste Doag paseat es?"

19 Hee saed to an: "Waut fonne Dinj?" En see saede to am: "Daut fonn Jesus fonn Natsaret, dee en Profeet wea, kjraftich fer Gott en Mensche enn waut hee deed en saed,

20 en woo onnse Huagapriesta en dee Rejiera am hanjeewe tom Uadeel tom Doot, en ha am jekjrietsicht.

21 Oba wie hopte daut hee dee wudd senne dee Iesrael rade wudd; en bowanenn es dit de dredde Dach seit dit aules paseat es.

22 En dan uk noch sent doa walkje fonn dee Fruehes mank onns dee tiedich biem Grauf weare, en erstaunde onns,

23 en aus see sien Lief nich funge, kjeeme see en saede daut see haude Enjel jeseene dee jesajcht haude daut hee laewd.

24 En walkje dee bie onns weare jinje nom Grauf, en funge daut jrod so aus dee Fruehes jesajcht haude, oba am sage see nich."

25 Donn saed hee to an: "O jie Noare, en stommp enn Hoat aules to jleewe daut dee Profeete jeraet ha.

26 Musst Christus dit nich aules liede en dan enn siene Harlichkjeit enenn gone?"

27 En hee funk bie Mooses aun enn aul dee Profeete muak hee an dietlich enn aul dee Schreft waut fonn am jesajcht wea.

28 En see kjeeme dicht bott daut Darp wua see hanjinje; en hee deed soo aus wan hee wiede gone wull.

29 Oba see beraede am en saede: "Bliew hia met onns, dan daut es soomeeha Owent, en dee Dach es meist to Enj." Hee jinkj met an enenn bie an to bliewe.

30 En daut pasead, aus hee met an saut, daut hee daut Broot neem, en dankt doafaea, en aus hee daut jebroake haud, jeef hee an daut.

31 Donn jinje aeare Uage op, en see kjande am, en platslich feschwunk hee fer an.

32 Donn saede see eena tom aundra: "Brende onnse Hoate nich enn onns aus hee met onns raed delengd de Wajch, aus hee onns de Schreft utlaed?"

33 See stunnde enn dee selwje Stund opp en jinje trigj no Jerusalem, en funje dee Alw fesaumelt, en dee aundre met an,

34 en saede: "De Herr es werklich oppjestone en haft sikj fonn Peeta seene lote".

35 En see fetalde waut oppen Wajch paseat wea, en woo see am jekjant haude aus hee daut Broot jebroake haud.

36 Aus see dit aules fetalde, stunnt Jesus selfst meteemol enn aeare Med, en saed: "Fraed met ju!"

37 Oba see fefeade sikj, en engste sikj seeha, en dochte see sage en Jeist.

38 En hee saed to an: "Wuaromm se jie soo besorcht, en wuaromm kome soone Jedanke enn june Hoate?

39 Seet miene Henj en miene Feet, daut ekj et selfst sie, dan en Jeist haft nich Fleesch en Knoakes so aus jie seene daut ekj ha."

40 [Aus hee daut saed, wees hee an siene Henj en Feet.]

41 Aus see fa Freid en Wunnda noch nich jleewde, saed hee to an: "Ha jie hia waut tom aete?"

42 See jeewe am en biet jebrodnet Fesch, en waut Honnich.

43 Hee neem daut en aut fer an.

44 Donn saed hee to an: "Dit es waut ekj junt saed aus ekj noch bie ju wea; daut aules daut enn Mooses en dee Profeete en enne Psalme fonn mie jeschraewe es, musst erfelt woare."

45 Donn muak hee an daut Festenntnes op daut see de Schreft festone kunne,

46 en saed to an: "Soo esset jeschraewe, en soo musst dee Christus liede, en de dredde Dach fom Doot oppstone,

47 en daut derch sien Nome Buesse en Sindefejaewunk jepraedicht sull woare unja aule Felkja - en bie Jerusalem aunfange.

48 "Jie sent Zeig fonn aul dise Dinje.

49 En Kjikjt! ekj schekj mien Foda sien Fespraeakje opp ju; oba blieft enn Jerusalem bott jie met Krauft fonn bowe jekjleet sent."

50 He neem an donn erut bott Betanien opptoo, en hoof siene Henj opp aewa an en saeajend an.

51 En daut pasead aus hee an saeajend daut hee fonn an feschwunk, en fua enopp nom Himel.

52 En see jinje trig no Jerusalem met groote Freid,

53 en weare emma em Tempel en saeajende Gott.