A A A A A
Bible Book List

Lukács 3 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Bemerítő János utat készít a Messiásnak

Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében Poncius Pilátus volt Júdea helytartója; Heródes volt Galilea negyedes fejedelme; Heródes bátyja, Fülöp volt Iturea és Trakhónitisz negyedes fejedelme; Lüszániász pedig Abiléné negyedes fejedelme. Kajafás és Annás voltak a főpapok.

Ebben az időben szólt az Örökkévaló Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. János bejárta a Jordán egész vidékét. Hirdette mindenkinek, hogy merítkezzenek be, ezzel fejezzék ki, hogy valóban megváltoztatják a gondolkodásukat és visszatérnek Istenhez — Isten pedig megbocsátja a bűneiket. Ézsaiás próféta könyvében így van ez megírva:

„Egy hang kiált a pusztában:
»Készítsetek utat az Örökkévalónak,
    egyengessétek ösvényeit,
töltsetek fel minden völgyet,
    lapítsátok le a dombokat és hegyeket,
egyenesítsétek ki a görbe ösvényeket,
    simítsátok el a göröngyöket,
hogy mindenki meglássa
    az Istentől származó üdvösséget!«”[a]

Az emberek tömegesen mentek Jánoshoz, hogy tanítása szerint bemerítkezzenek. János ezt mondta nekik: „Ti, mérges kígyók! Ki figyelmeztetett benneteket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől? A tetteitekkel bizonyítsátok, hogy a gondolkodásotok és az életetek valóban megváltozott! Ne hitegessétek magatokat azzal, hogy: »Mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk!« Mert igazán mondom nektek, hogy Isten még ezekből a kövekből is támaszthat utódokat Ábrahámnak! A fejszét már fölemelték, hogy gyökerestül kivágják a fákat. Bizony ki is vágnak és tűzbe dobnak minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt!”

10 Az emberek ekkor ezt kérdezték: „Akkor mit tegyünk?”

11 János így felelt: „Akinek két ruhája van, az egyiket adja annak, akinek egy sincs! Akinek van mit ennie, adjon belőle annak, aki éhezik!”

12 Néhány vámszedő is eljött Jánoshoz bemerítkezni. Ők is megkérdezték: „Mester, mi mit tegyünk?”

13 János ezt mondta nekik: „Ne szedjetek be több adót és vámot, mint amennyi elő van írva!”

14 Katonák is jöttek hozzá, és ők is megkérdezték: „Hát mi mit tegyünk?”

János ezt válaszolta: „Senkitől se vegyetek el pénzt erőszakkal, vagy zsarolással! Elégedjetek meg a zsoldotokkal!”

15 A sokaság feszülten és izgatottan várta, hogy a Messiás hamarosan megjelenik. Mind azon tanakodtak, hogy talán maga János lehet a Messiás.

16 János azonban világosan megmondta nekik: „Látjátok, én vízbe merítelek be titeket, de jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam. Még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját levegyem a lábáról. Ő majd Szent Szellembe és tűzbe fog bemeríteni titeket. 17 Az ő kezében van a szórólapát, amellyel elválasztja a búzát a polyvától. A tiszta búzát magtárába gyűjti, a polyvát pedig olthatatlan tűzzel megégeti.” 18 Sok mást is mondott János, amivel figyelmeztette és bátorította a népet. Így hirdette nekik az örömüzenetet.

Heródes börtönbe veti Bemerítő Jánost

19 Bemerítő János sokszor figyelmeztette és felelősségre vonta Heródes fejedelmet a gonosztettei miatt, és Heródiás miatt is, aki Heródes testvérének volt a felesége. 20 Heródes a gonoszságait még azzal is tetézte, hogy börtönbe záratta Jánost.

Jézus is bemerítkezik

21 Mielőtt Bemerítő Jánost börtönbe vetették volna, sokan bemerítkeztek a tanítása szerint. Jézus is bemerítkezett, és miközben imádkozott, megnyílt a Menny, 22 és leszállt rá a Szent Szellem látható alakban, mint egy galamb. A Mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy a Fiam, szeretlek téged, és benned gyönyörködöm.”

Jézus családfája

23 Jézus körülbelül harminc éves volt, amikor megkezdte nyilvános működését. Az emberek József fiának gondolták.

Éli fia volt.

24 Éli Mattát fia,

Mattát Lévi fia,

Lévi Melki fia,

Melki Jannáj fia,

Jannáj József fia,

25 József Mattatiás fia,

Mattatiás Ámós fia,

Ámos Náhum fia,

Náhum Heszli fia,

Heszli Naggai fia,

26 Naggai Mahat fia,

Mahat Mattatiás fia,

Mattatiás Simei fia,

Simei Jószek fia,

Jószek Jóda fia,

27 Jóda Jóhánán fia,

Jóhánán Résa fia,

Résa Zerubbábel fia,

Zerubbábel Sealtiel fia,

Sealtiel Néri fia,

28 Neri Melki fia,

Melki Addi fia,

Addi Kószám fia,

Kószám Elmadám fia,

Elmadám Ér fia,

29 Ér Jézus fia,

Jézus Eliézer fia,

Eliézer Jórim fia,

Jórim Mattát fia,

Mattát Lévi fia,

30 Lévi Simeon fia,

Simeon Júda fia,

Júda József fia,

József Jónám fia,

Jónám Eljákim fia,

31 Eljákim Melea fia,

Melea Menna fia,

Menna Mattáta fia,

Mattáta Nátán fia,

Nátán Dávid fia,

32 Dávid Isai fia,

Isai Óbed fia,

Óbed Boáz fia,

Boáz Szalmón fia,

Szalmón Nahsón fia,

33 Nahsón Aminádáb fia,

Aminádáb Admin fia,

Admin Arni fia,

Arni Heszrón fia,

Heszrón Fáresz fia,

Fáresz Júda fia,

34 Júda Jákób fia,

Jákób Izsák fia,

Izsák Ábrahám fia,

Ábrahám Táré fia,

Táré Náhór fia,

35 Náhor Szerug fia,

Szerug Reu fia,

Reu Peleg fia,

Peleg Héber fia,

Héber Selah fia,

36 Selah Kénán fia,

Kénán Arpaksád fia,

Arpaksád Sém fia,

Sém Nóé fia,

Nóé Lámek fia,

37 Lámek Metusélah fia,

Metusélah Hénók fia,

Hénok Járed fia,

Járed Mahalalél fia,

Mahalalél Kénán fia,

38 Kénán Enós fia,

Enós Sét fia,

Sét Ádám fia,

Ádám pedig Isten fia volt.

Footnotes:

  1. Lukács 3:6 Idézet: Ézs 40:3–5.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes