A A A A A
Bible Book List

Lukáš 21Slovo na cestu (SNC)

21 Ježíš pozoroval, jak zámožní lidé vhazují peníze do chrámové pokladny.

Přišla také jedna chudá vdova a vhodila tam dvě nepatrné mince.

Ježíš k tomu poznamenal: "Tato chudá vdova dala vlastně více než kterýkoliv z těch boháčů.

Ti darovali jen to, co mohli snadno postrádat, ale ta žena obětovala všechny své peníze, vše, co měla na živobytí."

Někteří se obdivovali, z jakého pěkného kamene je chrám vystavěn a jak je nádherně vyzdoben. Ježíš ale řekl:

"Přijdou dny, kdy ze všeho, čemu se teď obdivujete, nezůstane kámen na kameni, všechno to bude rozbořeno."

Zeptali se ho: "Mistře kdy se to stane? Budou tomu předcházet nějaká znamení?"

Odpověděl: "Nedejte se nikým svést. Mnozí přijdou a budou se prohlašovat za Mesiáše. Budou říkat: 'Čas se naplnil.' Ale nevěřte jim.

Až uslyšíte o různých válkách a povstáních, neděste se. To vše musí přijít, ale ještě to nebude konec světa."

10 A dodal: "Znepřátelí se národy i státy.

11 Budou velká zemětřesení a z různých stran přijdou zprávy o hladu, nakažlivých nemocech, hrůzách a nezvyklých úkazech na obloze.

12 Ale než k tomu dojde, nastane ještě doba velkého pronásledování. Budou vás vláčet před soudy, vodit před krále a vladaře, uvrhnou vás do vězení, a to všechno proto, že jste uvěřili ve mne.

13 To bude vaše příležitost, abyste se ke mně přiznali.

14 Nepřipravujte si předem svoji obhajobu.

15 Já vám v té chvíli vnuknu pravá slova i vhodné argumenty, které vaše protivníky umlčí.

16 Někdy vás zradí i vlastní rodiče, sourozenci, příbuzní a přátelé. A některé z vás dokonce vydají i na smrt.

17 Budete v nenávisti, protože se ke mně hlásíte.

18 Ale nebojte se, ani jeden vlas z hlavy neztratíte zbytečně.

19 Jen vydržte, získáte život!

20 Až uvidíte, že se kolem Jeruzaléma stahují vojska, pak přišla chvíle, kdy bude zpustošen.

21 Koho to zastihne v Judeji, ať uprchne do hor. Kdo bude v Jeruzalémě, ať se pokusí rychle z něho utéci a kdo bude mimo, ať se do něho nevrací.

22 To budou dny trestu a splní se vše, co o tom napsali proroci.

23 Zle bude v těch dnech těhotným ženám a kojícím matkám. Velké strádání čeká tento národ, protože Boží hněv je namířen proti němu.

24 Mnozí budou zabiti, mnozí odvlečeni do otroctví po celé říši; vJeruzalémě se budou roztahovat pohané, ale i na ně nakonec dojde.

25 Na konci času vyměřeného lidstvu se objeví na slunci, měsíci i hvězdách zvláštní úkazy.

26 Lidé na zemi budou prožívat velikou úzkost a události se na ně budou valit jako vzedmuté moře. Smrtelný strach zachvátí celý svět. I stálost řádů ve vesmíru bude narušena.

27 A tehdy uvidí přicházet Syna člověka v oblaku s královskou mocí a slávou.

28 Až se to všechno začne dít, vzmužte se a hleďte vzhůru, protože vaše konečné vysvobození bude již blízko."

29 Ještě jim to zdůraznil přirovnáním: "Všimněte si fíkovníku, nebo kteréhokoliv jiného stromu.

30 Když vyraší listí, sami dobře víte, že se blíží léto.

31 Zrovna tak, až uvidíte všechna znamení, o kterých jsem vám mluvil, poznáte, že se blíží Boží království ve své plné moci.

32 Říkám vám, že ještě tato generace uvidí, jak se má slova začínají plnit.

33 Nebe i země jednou skončí, ale má slova nikdy neztratí svou platnost.

34-35 Dejte si na sebe pozor! Nedopusťte, aby vaše mysl byla otupena nestřídmostí , opilstvím a starostmi o živobytí. Pak by vás ten den zastihl jako past, ze které nikdo nepřipravený neunikne.

36 Buďte proto na stráži, modlete se, abyste unikli hrůzám, které mají přijít a mohli nakonec obstát před Synem člověka."

37 Ve dne učil Ježíš v chrámě a večer odcházel na Olivovou horu a zůstával tam přes noc.

38 Už časně ráno přicházeli lidé do chrámu, aby mu naslouchali.

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes