A A A A A
Bible Book List

Lukáš 13Slovo na cestu (SNC)

13 V té době lidé přinesli Ježíšovi zprávu, že Pilát dal pobít galilejské poutníky, zrovna když obětovali.

Ježíš na to řekl: "Myslíte si, že ti, které zavraždili, byli horšími hříšníky než ostatní obyvatelé Galileje?

Ne, nebyli. Ať je vám to výstrahou: Smrt čeká na každého z vás, a potom bude pozdě litovat svých hříchů.

Anebo těch osmnáct, na které se zřítila věž v Siloe; ti také nebyli horší než druzí lidé v Jeruzalémě.

Když však nebudete litovat svých zlých činů, i vás čeká Boží soud."

Ježíš pak vyprávěl toto podobenství. "Jeden muž si vypěstoval na své vinici fíkovník. Když přišel čas sklizně, hledal na něm ovoce, avšak marně.

Řekl vinaři: 'Podívej, už třetí rok čekám na ovoce z tohoto fíkovníku, ale nic nerodí. Poraž ho, jenom tu překáží.'

Vinař se přimlouval: 'Pane ponech ho ještě jeden rok. Zkypřím mu a pohnojím půdu, snad přece bude rodit.

Když na něm ani příští rok nic nebude, dáš ho porazit.'"

10 Jednou v sobotu kázal Ježíš v synagoze.

11 Mezi posluchači byla také žena, postižená již osmnáct let nemocí, která ji tak pokřivila, že se nemohla napřímit.

12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě a řekl: "Ženo, tvé trápení končí." Dotkl se jí

13 a v tom okamžiku se žena narovnala a srdečně děkovala Bohu.

14 Představený synagogy však byl pobouřen, že Ježíš uzdravoval v sobotu a napomínal zástup: "Šest dní se má pracovat! Nechte se uzdravit jindy a ne v sobotu, kdy dodržujeme klid."

15 Ježíš na to řekl: "Pokrytci! Kdo z vás neodvazuje dobytek, aby ho zavedl k napajedlu?

16 A tato žena, která je potomkem Abrahamovým, neměla být v sobotu zbavena toho, co ji osmnáct let svazovalo?"

17 Jeho odpůrci se zastyděli, ale ostatní lidé se upřímně radovali z podivuhodných činů, které konal.

18 Ježíš řekl: "K čemu mám přirovnat Boží království?

19 Je jako nepatrné hořčičné semeno, které si člověk zaseje do zahrady. Ono vyklíčí a vyroste z něho tak mohutná bylina, že na ní mohou hnízdit ptáci.

20-21 Boží království se dá také přirovnat ke kvasu, který žena zadělá do těsta. I když mouky bude hodně, postačí jen trochu kvasu, aby celé těsto nakynulo."

22 Ježíš pokračoval na své cestě do Jeruzaléma. Chodil od města k městu, od vesnice k vesnici a všude kázal.

23 Kdosi se ho zeptal: "Pane, je asi málo těch, kteří budou zachráněni, že?"

24 Ježíš odpověděl: "Do Božího království vedou úzké dveře a těmi se snažte za každou cenu vejít.

25 Jakmile totiž jednou Pán domu přijde, zamkne a pak už bude pozdě. Mnozí by potom ještě rádi vešli, ale už to nepůjde. Marně byste tloukli na dveře a volali: 'Pane, Pane, otevři nám!' Zůstanete venku a Pán vám odpoví: 'Nevím, kdo jste a odkud jste.'

26 A i kdybyste říkali: 'Sedávali jsme s tebou u stolu a učil jsi v našich ulicích,' ani to vám nepomůže.

27 Jen byste znovu slyšeli: 'Neznám vás a nevím, odkud jste. Promarnili jste svůj život v hříchu, pryč s vámi.'

28 Bude pozdě na nářek, až uvidíte Abrahama, Izáka, Jákoba a všechny proroky v Božím království a vy budete odmítnuti.

29 Ze všech světových stran budou proudit lidé, aby v něm zaujali svá místa.

30 Mnozí, kteří dnes platí mezi lidmi za poslední, budou první a mnozí, kteří jsou dnes vysoce ceněni, se octnou mezi posledními."

31 Za Ježíšem přišlo několik farizejů a varovali ho: "Měl bys utéci z Galileje, Herodes tě chce zabít."

32 On jim řekl: "Jděte a řekněte tomu lišákovi: Ještě po nějaký čas budu uzdravovat, zbavovat lidi trápení na těle i na duchu.

33 Ale přijde chvíle, kdy odtud odejdu do Jeruzaléma a tam všecko dokonám. Vždyť je nesmyslné, aby prorok zemřel jinde než tam.

34 Jeruzaléme, Jeruzaléme, zabíjíš proroky a kamenuješ ty, které ti Bůh posílá. Jak často jsem toužil shromáždit svoje děti jako kvočna kuřátka pod ochranná křídla, ale nechtěli jste.

35 I váš slavný chrám bude Bohem opuštěn. Říkám vám, že mne neuvidíte do chvíle, kdy budete volat: 'Sláva tobě, který přicházíš ve jménu Božím.'"

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes