A A A A A
Bible Book List

Lucas 9 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casíingˋ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e niguiáiñˈˉ do júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

1-2 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caseángˈˋ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ caquiʉˈˊreiñˈ ta˜ e nidsiguiáaiñˈ˜ do júuˆ quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ e nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱guɨ cacuøˈˊreiñˈ do bíˋ e quɨ́ɨiñˈ˜ do jmɨɨ˜ e niˈuǿiñˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱guɨ e nijmiˈleáaiñˈˉ do jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ lɨ́ɨngˊ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ. Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Nigüɨlíingˉnaˈ jo̱ jaˋ eeˋ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiáˈˉ guiáˈˆ fɨˊ: jaˋ ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ ˈmaˈuˇ o̱ˈguɨ nosʉ́ʉˊ o̱ˈguɨ íiˊ o̱ˈguɨ ñinéeˉ. Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ sɨ̱́ˈˋnaˈ e quíiˈ˜baˈ nicá̱ˆnaˈ, co̱ˈ jaˋ ˈnéˉ faˈ cá̱ˆnaˈ tú̱ˉ neáangˊ sɨ̱́ˈˋnaˈ. Jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ, jo̱ ˈnéˉ niˈnoˈˆnaˈ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ nijá̱ˆnaˈ carta˜ taang˜naˈ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ jaˋ jmɨsɨ́ɨngˆnaˈ lɨ˜ já̱ˆnaˈ. Jo̱ jiéˈˋgo̱ fɨɨˋ lɨ˜ niguilíingˉnaˈ lɨ˜ jaˋ niˈíngˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ uøøngˋnaˈ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ mɨ˜ nɨteáangˉnaˈ ˈnɨˈˋ e fɨɨˋ do, bóˈˋnaˈ ˈleeˋ e to̱o̱˜ tɨɨ˜naˈ laco̱ˈ cuøˊ li˜ e jaˋ caˈéeˋ i̱ dseaˋ do guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

Jo̱ jaléˈˋ e ta˜ na caquiʉˈˊ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do.

Jo̱ caˈuøømˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e caˈíñˈˋ jaléˈˋ ta˜ nijmérˉ, jo̱ cangolíimˆbre fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e guiarˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jmiˈleáamˉbɨr cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ.

Mɨ˜ cangogáˋ dsíiˊ Herodes jial féˈˋ dseaˋ uii˜ quiáˈˉ Jesús

7-8 Jo̱ ie˜ jo̱ nicanúuˉ dseata˜ Herodes jaléˈˋ e sɨ́ɨngˋ dseaˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóoˋ Jesús, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiˊ i̱ dseata˜ do e˜ nijmérˉ, co̱ˈ seengˋ dseaˋ dsicó̱o̱rˋ júuˆ e nɨcají̱ˈˊtu̱ jaangˋ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱guɨ seengˋ dseaˋ féˈrˋ e nɨcajnémˉtu̱ Líiˆ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ cajo̱, dsʉˈ seemˋbɨ dseaˋ i̱ féˈˋ e Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋbingˈ i̱ nɨcají̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseata˜ do e féˈˋ dseaˋ e nɨcají̱bˈˊtu̱ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱baˈ eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jneab˜ dseaˋ caquiʉ́ˈˉʉ ta˜ e cahuɨ̱́ˈˋ moluu˜ i̱ Juan do. Jo̱ ¿i̱˜ i̱ éengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ jmóoˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e jmóorˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ?

Jo̱baˈ lají̱i̱ˈ˜ ie˜ jo̱b cajmɨˈúungˋ dseata˜ Herodes e ˈnóˈrˊ jial niníiñˉ Jesús.

Mɨ˜ cahéngˈˊ Jesús ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ

10 Jo̱ mɨ˜ calɨcǿngˋguɨ lajo̱, caguilíimˋtu̱ i̱ dseaˋ guitúungˋ do e cangocó̱o̱rˋ júuˆ fɨˊ quiniˇ Jesús jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméerˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ cangolíiñˉ. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féngˈˊ rúiñˈˋ, jo̱ cajéemˋ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ ngɨˊ, quiá̱ˈˉ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Betsaida. 11 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ jo̱ jie˜ fɨˊ lɨ˜ nɨtáangˋ Jesús, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do. Jo̱ Jesús caˈímˈˋbre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ˜ caguilíiñˈˉ, jo̱ canaaiñˋ eˈrˊ júuˆ quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ cajmiˈleáamˉbɨr jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ quiéengˋ jee˜ i̱ dseaˋ do cajo̱.

12 Jo̱ mɨ˜ nɨngóoˊ caˈlóoˉ e jmɨɨ˜ jo̱, cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Iˈˊ júuˆ jo̱guɨ síiˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na güɨguilíiñˋ jo̱ güɨguijméerˉ quijí̱ˉ lɨ˜ nijé̱rˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e nidǿˈrˉ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ líˈrˆ e té̱e̱ˉ ˈnʉ́ʉˊ, co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ taangˇnaaˈ la jaˋ eeˋ seaˋ e niquiee˜naaˈ có̱o̱ˈr˜.

13 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—ˈNʉ́bˈˋ ˈnéˉ cuǿˆnaˈ e nidǿˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la.

Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—¿Jial nilíˋguɨ jo̱? Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈñiáˋ iñíˈˆbaˈ seaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ gángˉ ˈñʉˋ, jo̱ fɨng jaˋ ˈnéˉ dséˆbaaˈ e dsileáˆnaaˈ e nidǿˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na.

14 Co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do; tíiˊbre la ˈñiáˋ mil jí̱i̱ˈ˜ dseañʉˈˋ jo̱ jaˋ íingˆ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ o̱ˈguɨ jaléngˈˋ jiuung˜ cajo̱.

Dsʉˈ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Síiˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ güɨgüearˋ táˈˉ có̱ˋ nibøø˜ táˈˉ cincuenta dseaˋ.

15 Jo̱ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do, jo̱ caguábˋ i̱ dseaˋ do laco̱ˈ ta˜ caquiʉˈˊ Jesús. 16 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ caguáˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do táˈˉ có̱ˋ nibøø˜ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱baˈ catɨ́ɨngˉ dseaˋ do lajɨˋ ˈñiáˋ e iñíˈˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨˋ huáangˉ i̱ ˈñʉˋ do, jo̱ cajǿørˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ quiáˈˉ e do. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajméerˋ jmáˈˉjiʉ e do jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do, jo̱baˈ íˋguɨb cajméeˋ guiéeˆ jee˜ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do. 17 Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ do cagǿˈrˋ carˋ calɨtaaiñ˜ guiʉ́ˉ. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ gǿˈrˋ lajɨɨiñˋ do, caseámˉbɨ guitu̱ˊ ˈmatáˆguɨ e røøngˋ téeˈ˜ ˈnáˈˆ iñíˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ ˈnángˈˆ i̱ ˈñʉˋ do.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ taang˜ Jesús e féiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱ có̱o̱ˈ˜bre i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ jnea˜ féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ?

19 Jo̱baˈ cañíiˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—Seengˋ dseaˋ dsicueáaiñˈ˜ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱ seengˋguɨ dseaˋ dsicueáaiñˈ˜ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ Líiˆ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱guɨ seemˋbɨ dseaˋ dsicueáaiñˈ˜ ˈnʉˋ e lɨnˈˊ jaangˋguɨ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e nɨcají̱ˈˊtu̱r lana.

20 Jo̱baˈ cajmɨngɨˈˊtu̱ Jesús i̱ dseaˋ guitúungˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, ¿i̱˜ fóˈˋnaˈ e lɨ́ɨnˊn?

Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús:

—ˈNʉbˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

21 Dsʉˈ Jesús caˈɨ́ɨrˉ ˈgooˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ e íˋbre lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e tɨˊ nijngángˈˉ dseaˋ írˋ

22 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ cajíñˈˉ lado, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr i̱ dseaˋ guitúungˋ do lala:

—E jábˈˉ e jnea˜ lɨ́ɨnˊn i̱ dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsíngˈˉ ˈnéˉ nimoo˜o iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ, co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel nilíˋ ˈníˈˋ níimˉbre jnea˜, jo̱guɨ lajo̱b nijméˉ jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ jmidseaˋ quíˉiiˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ. Jo̱ jaléngˈˋ íˋbingˈ i̱ nijngángˈˉ jnea˜; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nijí̱bˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ.

23 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cangóbˉtu̱r có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ teáangˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Song i̱i̱ˋ dseaˋ iing˜ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ güɨtʉ́rˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ, jo̱guɨ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ güɨseaiñˈˊ lafaˈ crúuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e guiaˊ dsíirˊ e nidsingɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱ lajo̱guɨbaˈ ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ jóng. 24 Co̱ˈ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ e líˈˋbre nileángˉ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ conguiabˊ nibíiñˆ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ; jo̱ dsʉˈ i̱i̱ˋ dseaˋ nijúuiñˉ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe o̱si uíiˈ˜ e niˈrˊ júuˆ quiáˈˉ jial nilɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ nitíimˈ˜bre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jóng. 25 Jo̱ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ e sɨlɨ́ɨˈrˇ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ song jaˋguɨ cuíiñˋ jnea˜, co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nidséiñˈˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijúuiñˉ, jo̱ doguɨb lɨ˜ ninírˋ iihuɨ́ɨˊ lata˜. 26 Jo̱guɨ song i̱i̱ˋ i̱ ˈgóˈˋ niféˈˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, o̱si ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ e niféˈrˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiéˉe é, jo̱baˈ lajo̱b nijmee˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, jnea˜ dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; co̱ˈ lajo̱b nijmee˜e mɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ e nɨniingˉ ˈgøiñˈˊ quiáˈˉ Tiquiéˆe Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ángeles i̱ güeangˈˆ cajo̱. 27 E jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ lɨɨng˜ lajeeˇ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ la jaˋ mɨˊ júuiñˉ cartɨˊ ninírˋ jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nɨcá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ie˜ jo̱.

Mɨ˜ calɨsɨ́ɨngˉ jial jnéengˉ Jesús

28 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jñiáˉ jmɨɨ˜ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ cajgóorˉ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ e cangoféeiñˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ có̱o̱ˈ˜bre Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ Tiáa˜ jo̱guɨ Juan. 29 Jo̱ lajeeˇ táangˋ Jesús e féiñˈˊ Fidiéeˇ, táˈˉjiʉ ladob jnéengˆ calɨsɨ́ɨngˉ jial jnéengˉ nir˜ jo̱guɨ calɨsɨ́ɨngˉ sɨ̱ˈrˆ cajo̱, jo̱ cajnéngˉ e teeˋ jloˈˆ lafaˈ jooˋ, jo̱guɨ calɨjɨ́iñˈˋ laco̱ˈ jɨngˈˋ ieeˋ. 30-31 Jo̱ lajeeˇ jo̱ cajnéngˉ gángˉ dseañʉˈˋ i̱ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱ ni˜ Moib˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ ni˜ Líiˆ, jo̱ lajɨˋ huáaiñˈˉ do lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱ jlobˈˆ jɨngˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do cajo̱, jo̱ sɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nicá̱ˋ Jesús fɨˊ Jerusalén mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijngángˈˉ dseaˋ írˋ. 32 Jo̱ dsʉˈ lajɨˋ gaangˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ jéeiñˋ do dsíngˈˉ cajáˉ e jaligüɨ́iñˋ dsʉˈ caje̱ˊbre e sɨjnéeˋ dsíirˊ, jo̱baˈ cangárˉ e jloˈˆ jɨngˈˋ Jesús jo̱ la quie̱ˊguɨ i̱ dseaˋ gángˉ do jɨiñˈˋ cajo̱. 33 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Tʉ́ˆ Simón e catangˈˆ fɨˊ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ teáangˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús do, jo̱baˈ dsifɨˊ lala casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¡dsíngˈˉ juguiʉ́ˉ dsʉˈ taang˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ na fɨˊ la! Faˈ na nijméeˈ˜naaˈ ˈnɨˊ ˈnʉ́ʉˊjiʉ có̱o̱ˈ˜ máˈˆ ˈma˜, co̱o̱ˋ quíiˈˉ jo̱guɨ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Moi˜ jo̱guɨ co̱o̱ˋ quiáˈˉ Líiˆ cajo̱.

Dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ calɨlíˈˆ Tʉ́ˆ Simón e caféˈrˋ lado. 34 Jo̱ lajeeˇ guiˈnangˈˇ féˈˋbɨr mɨ˜ cajgóˉ cabøø˜ jníiˊ, jo̱ caquɨiñˈˉ lajeeˇ teáaiñˉ fɨˊ e yʉ́ˈˆ móˈˋ do, jo̱ dsíngˈˉ cafǿngˈˊ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan. 35 Jo̱ lajeeˇ teáaiñˈ˜ jee˜ e jníiˊ do, guicanʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ luu˜ dseaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ guicajíngˈˉ:

—I̱ lab Jó̱o̱ˋo̱ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ. Jmeeˉnaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈrˊ.

36 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e canʉ́ˈˋ e luu˜ dseaˋ do, cangáˉ i̱ dseaˋ gaangˋ do e joˋ jnéengˉguɨ Moi˜ o̱ˈguɨ Líiˆ fɨˊ do, jo̱ ˈñiabˈˊ Jesús singˈˊguɨr. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ cajmeaˈrˊ júuˆ jaléˈˋ e cangárˉ e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ do ie˜ jmɨɨ˜ jo̱.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ iuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ

37 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜, jo̱ cajgámˉbre e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ do. Jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ cajíñˈˊ i̱ ngolíingˉ ngoˈnéeˈˇ quiáˈrˉ. 38 Jo̱ jaangˋ dseañʉˈˋ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do catǿˈrˉ Jesús e teáˋ eáangˊ jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿jሠjméeˈˆ uíˆ diée˜ faˈ ñijmeeˈ˜ mɨ́ɨˊ quiáˈˉ jó̱o̱ˋo̱? co̱ˈ camɨ́ɨngˈ˜ sɨmingˈˋ labingˈ i̱ seengˋ quiéˉe; 39 jo̱ jaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ jéeˊ quiáˈrˉ, jo̱ yejí̱bˉ jmóoiñˈˋ do e dseaˋ joñíiñˋ, jo̱ óorˋ teáˋ jo̱guɨ iéngˈˋ jaléˈˋ ja̱ˊ fɨˊ moˈoorˉ lajeeˇ jo̱, jo̱ dsíngˈˉ jmɨhuɨ́ɨngˋneiñˈ, jo̱ jaˋ iiñˈ˜ do nitʉ́ʉrˉ. 40 Jo̱ nɨcamɨ́ɨˈ˜baa jmɨˈeeˇ dseaˋ quíiˈˉ faˈ e nijmihuíiñˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do, dsʉˈ jaˋ mɨˊ calɨˈrˊ.

41 Jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Dsíngˈˉ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ jnea˜, jo̱ jmangˈˉ fɨˊ gabˋ iing˜naˈ cá̱ˆnaˈ! ¿Jial nitéˈˋ líˈˋi e nilɨseenˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ? Ñijéengˋ i̱ sɨmingˈˋ quíiˈˉ do fɨˊ la.

Jo̱ dsifɨˊ ladob cangojéengˋ i̱ dseañʉˈˋ do i̱ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ do.

42 Jo̱ mɨ˜ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do quiá̱ˈˉ lɨ˜ singˈˊ Jesús, dsifɨˊ ladob cabíiˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do cabíiñˉ i̱ sɨmingˈˋ do fɨˊ ni˜ uǿˆ, jo̱ cajméerˋ e cadseáˉtu̱ joñíiñˈˋ do. Jo̱ dsifɨˊ ladob caˈgaangˋ Jesús cajíiñˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱ ngohuíimˉbiñˈ do quiáˈˉ i̱ sɨmingˈˋ do, jo̱ caˈláamˉbiñˈ do. Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ cajángˈˋ Jesús i̱ sɨmingˈˋ do có̱o̱ˈ˜ tiquiáˈrˆ. 43 Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangáˉ e jo̱ ie˜ jo̱, co̱ˈ dsíngˈˉ ˈgøngˈˊ Jesús laco̱ˈ ˈgøngˈˊ Tiquiáˈrˆ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

Mɨ˜ cajméeˋtu̱ Jesús júuˆ e nijngaˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ

Jo̱ lajeeˇ teáangˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e dsigáˋ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e cajméeˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ sɨmingˈˋ do, jo̱ lajeeˇ jo̱ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ:

44 —Nʉ́ʉˉnaˈ røøˋ jaléˈˋ e nifáˈˆa la lana, jo̱ jaˋ güɨˈíingˆ óoˊnaˈ lata˜ taang˜naˈ fɨˊ jmɨgüíˋ; co̱ˈ lana tɨˊ lɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e nisángˈˊ dseaˋ jnea˜, dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

45 Dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do jaléˈˋ e cajíngˈˉ Jesús, jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˈˋ do jaˋ cangáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ jialɨˈˊ cajíngˈˉ dseaˋ do lado, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cangɨ́ɨiñˋ faˈ nɨcacuøˊ Fidiéeˇ e ningáiñˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ jaˋ teáˋ dsíirˊ faˈ e nijmɨngɨ́ɨrˋ jialɨˈˊ cajíngˈˉ dseaˋ do lado.

¿I̱˜ i̱ niingˉguɨ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ?

46 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ canaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do e guíngˈˋ rúiñˈˋ i̱˜ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajaléiñˈˋ do. 47 Jo̱ dsʉˈ calɨlíˈˆ Jesús jaléˈˋ e sɨ́ɨngˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ dsifɨˊ ladob catǿˈrˉ jaangˋ jiuung˜ jo̱ casíngˈˋneiñˈ cáaiñˋ, 48 jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ íngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ lɨ́ɨngˊ i̱ jiuung˜ la laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ güɨlɨñirˊ jóng e jneab˜ íñˈˋ; jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ güɨlɨñirˊ e ímˈˋbre Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, dseaˋ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiaˈˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ.

Doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ féˈˋ gaˋ uii˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ uíiˈ˜ quíˉbaaˈ siñˈˊ

49 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Juan casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Tɨfaˈˊ, jneaˈˆ nɨcaneem˜baaˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ uǿøngˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, jo̱ co̱ˈ jaˋ ngɨˊguɨr co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ nɨcajníimˊbaaˈ quiáˈrˉ e nijmérˉ lajo̱.

50 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jaˋ jnɨ́ɨngˈ˜naˈ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ seengˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ nijméˉ co̱o̱ˋ e li˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ mɨ˜ nilɨcøøngˋguɨ lajo̱, niféˈrˋ gaˋ uii˜ quiéˉe. Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ féˈˋ gaˋ uii˜ quíˉiiˈ, jo̱baˈ uii˜ quíˆbaaˈ siñˈˊ.

Mɨ˜ caˈgaangˋ Jesús quiáˈˉ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ Juan

51 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, nɨjaquiéengˊ jmɨɨ˜ e nidséngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ teábˋ néeˊ dsíirˊ cangórˉ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ nɨñiˊbre e fɨˊ jo̱b nijngángˈˉ dseaˋ írˋ. 52 Jo̱ nifɨbˊ casíiñˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ cangojméeˆ quijí̱ˉ lɨ˜ nijé̱rˉ lajeeˇ uǿøˋ. Jo̱ cangolíingˆ i̱ dseaˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ píˈˆ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria. 53 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do fɨˊ jo̱, jaˋ caˈíngˈˋneiñˈ do o̱ˈguɨ cacuørˊ lɨ˜ nijéiñˈˉ do, co̱ˈ calɨlíˈrˆ e iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén. 54 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Juan e jaˋ lɨ˜ cangɨ́ɨiñˋ do lɨ˜ nijé̱rˉ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Tɨfaˈˊ, ¿su iinˈ˜ e niquiʉ́ˈˆnaaˈ ta˜ e nijiʉ́ˈˋ jɨˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ nicángˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do laco̱ˈguɨ cajméeˋ Líiˆ malɨɨ˜guɨ eáangˊ?

55 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lado, dsifɨˊ ladob cajíngˈˊ ˈñiaˈrˊ jo̱ caˈgaaiñˋ quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿I̱˜ júuˆ quiáˈˉ jmitíˆ ˈnʉ́ˈˋ? 56 Co̱ˈ jaˋ cagáˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ faˈ e nijngánˈˆn jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jnea˜ cagáˉa e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilaanˉre jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉbre.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ fɨˊ lɨ˜ jiébˈˋ cangolíiñˉ e ngojméerˆ quijí̱ˉ lɨ˜ caje̱rˊ e uǿøˋ jo̱.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ nidsilíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús

57 Jo̱ lajeeˇ iuungˉ Jesús fɨˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén, jaangˋ dseañʉˈˋ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ dseaˋ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, iim˜ jnea˜ nii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ guóˈˆ.

58 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaléngˈˋ güíiˊ seabˋ tooˋ lɨ˜ güɨɨngˋneˈ, jo̱guɨ jaléngˈˋ ta̱ˊ seabˋ sɨɨˉreˈ, jo̱ dsʉˈ jnea˜, dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jí̱i̱ˈ˜ lɨ˜ quiee˜e moguiiˉ jaˋ seaˋ.

59 Jo̱ malɨɨ˜guɨjiʉ lajo̱ cajíngˈˉ Jesús e sɨ́ˈrˋ jaangˋguɨ dseaˋ lala:

—Nea˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ lana.

Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ do cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Fíiˋi, cuǿøˈ˜ jnea˜ fɨˊ e jangˈˉ niˈáanˇn tiquiéˆe, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ ninii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

60 Jo̱ dsʉˈ Jesús cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lɨ́ˈˆ ˈnʉˋ gua˜ lajmɨnáˉ güɨguia˜ júuˆ quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ cuøˊ fɨˊ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ ˈlɨɨng˜ niˈáaiñˉ tiquíiˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ.

61 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ jaangˋguɨ dseaˋ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, iim˜ jnea˜ ninii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ, dsʉˈ lɨfaˈ laˈuii˜ cuǿøˈ˜ jnea˜ fɨˊ e jangˈˉ niˈíˈˆi júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiéˉe.

62 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ mɨˊ ˈnooˋbɨ guiing˜ dsíirˊ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ ta˜ íingˆ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ e la lɨ́ɨˊ lafaˈ mɨ˜ jɨ́ɨˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ güɨtáˆ, co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e nijǿørˉ fɨˊ lɨ́ˈˉ caluuˇ lajeeˇ e jɨ́ɨrˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes