A A A A A
Bible Book List

Lucas 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ cajmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ Jesús

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóˉ Jesús laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e cóoˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ fɨɨˋ e píˈˆ quiáˈˉ e guiarˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ jial quie̱ˊ dseaˋ do nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ. 2-3 Jo̱ có̱o̱ˈ˜bre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ, jo̱guɨ ngolíimˉbɨ cajo̱ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ nɨcajmiˈleáangˉ Jesús lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ lɨ́ɨiñˈˊ, faˈ jaléngˈˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Jo̱ jee˜ jo̱ quiéengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala i̱ caˈuǿøngˋ guiángˉ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ; jo̱ jaangˋguɨ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Sɨhuo̱o̱ˉ i̱ lɨ́ɨngˊ oo˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Chuza i̱ jmóoˋ ta˜ laniingˉ quiáˈˉ dseata˜ Herodes; jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Susana, jo̱ fɨ́ɨmˊbɨ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ jiéngˈˋguɨ i̱ ngolíingˉ ie˜ jo̱, jo̱ jmɨcó̱o̱ˈr˜ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ capíˈˆ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ mɨ˜ bíˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ

Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ ie˜ jo̱, mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ jie˜ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱ caˈuøøiñˋ cangoˈnéeiñˈˇ dseaˋ do; jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ caseáiñˈˊ ie˜ jo̱, jo̱baˈ caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jaangˋ dseañʉˈˋ cangórˉ cangobíirˇ mɨjú̱ˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ nɨcajɨ́ɨrˉ. Jo̱ mɨ˜ cabírˋ e mɨjú̱ˋ do, seaˋ e cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ fɨˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ, casoˈømˈˊbre jaléˈˋ e mɨjú̱ˋ do, jo̱ e lɨɨng˜guɨ cagǿˈˋ ta̱ˊ cajo̱. Dsʉˈ seaˋbɨ e cajiʉ́ˈˋ ni˜ cu̱u̱˜ lɨ˜ jaˋ ˈleáangˉ guóoˈ˜ néeˊ; jo̱baˈ mɨ˜ caˈiáangˋ, dsifɨbˊ calɨquiʉ̱́ˋ co̱ˈ jaˋ seaˋ lɨ˜ nisó̱ˈˋ jmóˆ quiáˈˉ lɨ˜ güíˈˋ, jo̱baˈ caˈímˉ cajo̱. Jo̱guɨ seaˋbɨ e mɨjú̱ˋ do e cajiʉ́ˈˋ jee˜ mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ; jo̱ mɨ˜ caˈiáangˋ e mɨjú̱ˋ do, jéengˊguɨ e mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ do cacuángˉ jo̱ caˈímˉ e mɨjú̱ˋ e cabíˋ i̱ dseaˋ do jee˜ e mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ do. Dsʉˈ seabˋ e mɨjú̱ˋ do e cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ; jo̱ mɨ˜ cacuángˉ jo̱ jlobˈˆ cacuøˊ; seaˋ e cacuøˊ lajɨˋ cien mɨ́ˈˆ lacamɨ́ˈˆ mɨjú̱ˋ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ caféˈrˋ laco̱ˈ ninúˉ i̱ dseaˋ do røøˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—I̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ seaˋ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

E uiing˜ e caˈeˊ Jesús jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cajmɨngɨ́ɨˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do cajmɨngɨˈrˊ Jesús e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e caˈerˊ do. 10 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—Quiáˈˉ Fidiéeˇ nɨcangɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ e ngángˈˋnaˈ jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ ñiˊ dseaˋ jéengˊguɨ, e dseaˋ íˋ iiñ˜ cá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Dsʉˈ jnea˜ éeˉe jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na có̱o̱ˈ˜ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento e laco̱ˈ mɨ˜ ninírˋ, nijé̱rˉ lafaˈ jaˋ eeˋ cangáˉbre, jo̱guɨ mɨ˜ ninúrˉ, nijé̱rˉ lafaˈ jaˋ eeˋ canúuˉbre cajo̱.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ bíˋ mɨjú̱ˋ do

11 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do:

—Lalab guǿngˈˋ e júuˆ e caˈéˋe na ˈmɨcú̱ˈˉ: E mɨjú̱ˋ do lɨ́ɨˊ lafaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ e cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ fɨˊ do lɨ́ɨˊ lafaˈ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ e júuˆ do, jo̱ dsʉˈ lajmɨnábˉ güéengˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b jmóorˋ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nileáiñˈˋ do jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 13 Jo̱guɨ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ cu̱u̱˜ do lɨ́ɨˊ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iáangˋ dsíiˊ íngˈˋ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱ dsʉˈ jaˋ huǿøˉ ee˜ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ, co̱ˈ mɨ˜ huɨ́ɨngˊ dsijéeˊ quiáˈrˉ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b tʉ́ˋtu̱r e júuˆ jo̱, jo̱ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨˊ e mɨjú̱ˋ e jaˋ ˈleáangˉ jmóˆ seaˋ do. 14 Jo̱ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ jee˜ mɨjú̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ do lɨ́ɨˊ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ caˈímˈˋbre e júuˆ jo̱, jo̱ dsʉˈ laco̱ˈ ngóoˊ jmɨɨng˜, eáangˊguɨ guiing˜ dsíirˊ jaléˈˋ fɨˈíˆ dsíiˊ seaˋ quiáˈrˉ jo̱guɨ quiáˈˉ jaléˈˋ ta˜ lɨˈˋ cuuˉ jo̱guɨ cajo̱ e quiáˈˉ jial nijmiˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ jaˋ cuøˊ fɨˊ quiáˈrˉ faˈ e nidsicuángˋguɨ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ do. 15 Jo̱guɨ e mɨjú̱ˋ e cajiʉ́ˈˋ lɨ˜ jloˈˆ uǿˉ do lɨ́ɨˊ lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíiˊ íñˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ eáamˊ jmóorˋ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ lɨtúngˉ dsíirˊ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ eáamˊ dsicuángˋ e júuˆ jo̱ quiáˈrˉ.

Co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento quiáˈˉ jial mɨ˜ jmijneáˋ dseaˋ jɨˋ

16 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féˈˋ Jesús júuˆ quiáˈˉ mɨ˜ bíˋ dseaˋ mɨjú̱ˋ, jo̱ cajíngˈˉguɨr casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ ˈguiˈrˊ cajlɨ́ɨˈ˜ quɨ́ɨˋ e mɨ˜ nɨcooˋ jo̱ nijlɨ́ɨrˉ o̱ˈguɨ nisíˈrˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ cǿøngˈ˜, co̱ˈ iiñ˜ e jneáˋ fɨˊ laˈúngˉ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉbre. Co̱ˈ ˈnéˉ niquidsirˊ e quɨ́ɨˋ do co̱o̱ˋ lɨ˜ ñíiˊ e laco̱ˈ jneáˋ mɨ˜ dsitáaiñˈ˜, jo̱ lajo̱baˈ jnéˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsitáangˈ˜ e sɨnʉ́ʉˆ do. 17 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe: Jaˋ seaˋ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe faˈ e sɨˈmaˇ e jaˋ niníˋ dseaˋ, o̱ˈguɨ seaˋ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe faˈ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nilɨñiˊ dseaˋ jaléiñˈˋ. 18 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ, nʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiéˉe; co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨnʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiéˉe, jmiguiʉˊguɨ niñíiñˋ e ngáiñˈˋ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ niˈíimˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨˈɨˊ dsíirˊ e ngáiñˈˋ do.

Mɨ˜ cajáˉ niquiáˈˆ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ rúiñˈˋ

19 Jo̱ lajeeˇ táangˋ Jesús e eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, caguiéˉ niquiáˈrˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ rúiñˈˋ e ˈnáiñˈˊ dseaˋ do. Jo̱ co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋguɨ faˈ e nidsiquiéeiñˈˊ do tɨˊ quiá̱ˈˉ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do, co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ, 20 jo̱baˈ jaangˋ i̱ dseaˋ do cajmeaˈrˊ Jesús júuˆ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Na nɨcagüéngˉ niquíiˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ rúnˈˋ e ˈnáiñˈˊ ˈnʉˋ, jo̱ nab teáaiñˆ caluuˇ lana.

21 Dsʉˈ Jesús cañíirˋ jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ jmitir˜ e júuˆ jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ niquiéˆe jo̱guɨ rúnˈˋn.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús e caˈuáangˉ e íiˊ guíˋ jo̱guɨ caˈuáangˉ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ e táangˋ Jesús fɨˊ Galilea, jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Máˉaaˈ lɨ́ˈˆ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ la.

Jo̱ dsifɨˊ ladob cangolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ eˊ Jesús. 23 Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˉ ni˜ jmɨɨˋ jo̱ caquiamˈˉ Jesús. Jo̱ lajeeˇ güɨɨngˋ dseaˋ do, jo̱ dsíngˈˉ canaangˋ ɨ́ɨˋ guíˋ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaangˋ dsiˈa˜ jmɨɨˋ dsíiˊ e móoˊ do, jo̱ cafǿmˈˊ i̱ dseaˋ guitúungˋ do, co̱ˈ føˈˊ nidsiˈamˈˊ e móoˊ lɨ˜ teáaiñˈ˜ do. 24 Jo̱baˈ cangoñiiñˆ Jesús jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¡Tɨfaˈˊ! ¡Tɨfaˈˊ, nɨcanaangˋ dsiˈamˈˊbaaˈ!

Jo̱ caró̱o̱ˉ Jesús, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e guíˋ do có̱o̱ˈ˜ e jmɨɨˋ do. Jo̱ dsifɨˊ ladob cahuɨ́ngˈˋ e íiˊ guíˋ jo̱ cahuɨ́mˈˋ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ cajo̱, jo̱ tiibˉ caˈɨ́ˋ. 25 Jo̱ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¿Jna˜guɨ e fóˈˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiéˉe?

Dsʉˈ i̱ dseaˋ guitúungˋ do dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ jo̱ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ cajmɨngɨˈˊ rúiñˈˋ:

—¿I̱˜ i̱ dseañʉˈˋ la e quiʉˈrˊ ta˜ jo̱ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ guíˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ jmɨɨˋ júuˆ quiáˈrˉ?

Jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ Gadara i̱ nijéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ

26 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ́ˈˉ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do, jo̱ caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Gadara. 27 Jo̱ mɨ˜ cajgáiñˉ e móoˊ do, jo̱ cangoquiéengˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ niseengˋ e fɨɨˋ do i̱ nijéeˊ i̱ fɨ́ɨngˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ malɨɨb˜jiʉ eáangˊ. Jo̱ jaˋ eeˋ sɨ̱ˈrˆ quiˈrˊ, o̱ˈguɨ guiiñ˜ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ lɨ˜ áangˋ ˈlɨɨb˜ güɨɨiñˋ. 28 Jo̱ mɨ˜ cangángˉ i̱ dseaˋ do Jesús, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜, jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ jo̱ sɨ́ˈrˋ dseaˋ do lala:

—¡Jesús, Jó̱o̱ˊ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jaˋ jmiguínˈˆ jneaˈˆ! ¡Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ jmɨˈeeˇ faˈ nijiéeˋ oˈˊ e jaˋ nijmeáanˈ˜ jneaˈˆ gaˋ!

29 Jo̱ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do caféˈrˋ lado, co̱ˈ Jesús nɨcanaaiñˋ quiʉˈrˊ ta˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do e nitiúuiñˈˉ do i̱ dseaˋ do. Co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ, eáangˊ jmiguiʉˊ néeˈ˜ nɨcajméeˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do e gaˋ eáangˊ; jo̱ nañiˊ faˈ jaléngˈˋ dseaˋ nɨcasaiñˈˉ i̱ dseañʉˈˉ do, jo̱ nɨcaˈñʉ́ˈrˋ guooˋ tɨɨiñˈˉ có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena e laco̱ˈ joˋ nijméiñˈˉ gaˋ, dsʉˈ dsifɨˊ ladob fíiñˈˋ do jaléˈˋ ñíˆ cadena, jo̱ jmóoˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e dséeˊ i̱ dseañʉˈˋ do fɨˊ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ dseaˋ seengˋ. 30 Jo̱ lalab cajíngˈˉ Jesús cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jial siiˈˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do:

—Legióm siiˉnaaˈ.

Jo̱ cajíngˈˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do lado, co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨiñˊ jéerˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. 31 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do camɨˈrˊ Jesús e jaˋ niquiʉ́ˈˉ dseaˋ do ta˜ e nidsilíiñˈˋ do fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. 32 Jo̱ co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ cúˆ nitaang˜neˈ gøˈˊreˈ nuuˋ fɨˊ dseˈˋ co̱o̱ˋ móˈˋ quiá̱ˈˉ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱baˈ camɨˊ i̱ ˈlɨngˈˆ do jmɨˈeeˇ camɨˈrˊ dseaˋ do e nicuǿrˉ fɨˊ e nidsitáaiñˈ˜ do dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ cúˆ do. Jo̱baˈ cacuøˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ lajo̱. 33 Jo̱ dsifɨˊ ladob catiúungˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do i̱ dseaˋ do, jo̱ cangotáaiñˈ˜ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ cúˆ do. Jo̱ mɨ˜ cangotáangˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob cacuí̱i̱ˋreˈ, jo̱ cabíingˉ yaang˜neˈ fɨˊ ˈnɨˈˋ jiáaˊ, jo̱ cajiúngˈˋneˈ fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ, jo̱ cajgóˈˋbreˈ jmɨɨˋ jóng.

34 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ i̱ cúˆ do lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do, dsifɨˊ ladob cacuí̱i̱rˋ cangolíiñˋ fɨˊ fɨɨˋ, jo̱ caguiarˊ júuˆ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ cúˆ do, jo̱guɨ cajmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cajíñˈˊ guiáˈˆ fɨˊ có̱o̱ˈ˜ fɨˊ jee˜ móˈˋ laco̱ˈ ngolíiñˋ. 35 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ jo̱ jaléˈˋ e calɨ́ˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ dsifɨˊ ladob cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do, jo̱ cangárˉ e dob nɨguiing˜ i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ nɨquiˈˊbre sɨ̱ˈrˆ, jo̱ joˋ eeˋ lɨ́ɨiñˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. Jo̱ dsíngˈˉ cafǿngˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ do. 36 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangáˉ jial caˈláangˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ lamɨ˜ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ do, dsifɨˊ ladob caguiarˊ júuˆ jial calɨ́ˉ. 37 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ lado, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Gadara do camɨˈrˊ jmɨˈeeˇ Jesús e nigüɨˈɨ́ɨbˊ dseaˋ do e fɨˊ lɨ˜ táaiñˈˋ do, co̱ˈ dsíngˈˉ ˈgóˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do lado, jo̱ dsifɨˊ ladob caˈíˉtu̱ Jesús dsíiˊ e móoˊ do, jo̱ caˈírˉ fɨˊ e nidsémˈˉtu̱r fɨˊ Galilea. 38 Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ lamɨ˜ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ do camɨˈrˊ Jesús jmɨˈeeˇ e nidsérˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, dsʉˈ jaˋ cacuøˊ Jesús fɨˊ lajo̱. Jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ dseañʉˈˋ do e cangáiñˈˉ do fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

39 —Guǿngˈˊ fɨˊ quíiˈˉ, jo̱ güɨguia˜ júuˆ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

Jo̱ cangámˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ cajmiti˜bre jaléˈˋ ta˜ e caquiʉˈˊ Jesús, jo̱ caguiaˊbre júuˆ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ dseaˋ do có̱o̱ˈr˜.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jó̱o̱ˊ Jairo

40 Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ Galilea, jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ nɨteáangˉ güɨjé̱e̱ˇ quiáˈrˉ. Jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do dsʉˈ caguiéngˈˉtu̱ Jesús fɨˊ do. 41 Jo̱ lajeeˇ jo̱, caguiéˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Jairo i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ féngˈˊ quiáˈˉ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ quiniˇ Jesús, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ camɨrˊ jmɨˈeeˇ faˈ e nidséˉ dseaˋ do fɨˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ seengˋ camɨ́ɨngˈ˜ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ quiáˈrˉ i̱ nɨngóoˊ guitu̱ˊ ji̱i̱ˋ jo̱ niráaiñˈˋ do dséeˈr˜ eáangˊ e dseángˈˉ tɨˊ lɨ˜ nijúumˉbre. 42 Jo̱ lajeeˇ ngóoˊ Jesús fɨˊ quiáˈˉ Jairo, dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ ngolíiñˉ, jo̱ dsíngˈˉ sɨcúungˈˇ Jesús jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

43 Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jéeˊ quiáˈˉ Jesús ningóoˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nilɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ e tuuiñˋ lají̱i̱ˈ˜ nɨngóoˊ mɨ˜ guitu̱ˊ ji̱i̱ˋ. Jo̱ lamɨ˜ jéengˊ dsíngˈˉ nɨcaˈíiñˉ cuuˉ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨmɨ́ɨˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ calɨˈˊ faˈ i̱ nɨcajmiˈleáangˉ írˋ. 44 Jo̱ guidseaamˆ calɨ́ˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do cangɨ́ɨiñˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ́ˈˉ caluuˇ Jesús jo̱ catɨ́ɨiñˉ capíˈˆ ˈnɨˈˋ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do, jo̱ dsifɨˊ ladob caˈláaiñˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jmɨˊ joˋ e tuuiñˋ jóng. 45 Jo̱ Jesús dsifɨˊ ladob cajmɨngɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ có̱o̱ˈr˜ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ i̱ catɨ́ɨngˉ capíˈˆ sɨ̱́ˈˋɨ̱?

Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do cañíirˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cajméeˋ lajo̱, jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón:

—Tɨfaˈˊ, ¿jialɨˈˊ jmɨngɨ́ɨˈˇ i̱˜ catɨ́ɨngˉ capíˈˆ sɨ̱́ˈˋ? Co̱ˈ jalémˈˋ dseaˋ ˈlengˈˊ rúiñˈˋ fɨˊ la fɨˊ na.

46 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Lɨɨm˜bingˈ i̱i̱ˋ cagüɨˈˊ sɨ̱́ˈˋɨ̱, co̱ˈ ˈñiáˈˋa calɨlíˈˆi e lɨɨm˜bingˈ i̱ nɨcajmiˈleáanˆn có̱o̱ˈ˜ e ˈgønˈˊn.

47 Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do, mɨ˜ canúurˉ e calɨlíbˈˆ Jesús e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ catɨ́ɨngˉ sɨ̱ˈrˆ, jo̱baˈ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ jo̱ dsíngˈˉ jléeiñˋ cangórˉ fɨˊ quiniˇ Jesús, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do. Jo̱baˈ cajméerˋ júuˆ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jialɨˈˊ cagüɨˈrˊ sɨ̱ˈˆ Jesús, jo̱ jial caˈláaiñˉ ladsifɨˊ lado e jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨ́ɨiñˊ.

48 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Jó̱o̱ˋo̱, uíiˈ˜ e jábˈˉ calɨ́nˈˉ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ. Jo̱baˈ lana guǿngˈˊ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ quíiˈˉ.

49 Jo̱ laco̱ˈ guiˈnamˈˇbɨ sɨ́ɨngˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do, mɨ˜ caguiéˉ jaangˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Jairo e quie̱rˊ júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ sɨmɨ́ˆ do, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Joˋ taanˈˉ i̱ tɨfaˈˊ na e dsérˉ fɨˊ quíiˈˉ, co̱ˈ nɨcajúmˉ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ quíiˈˉ.

50 Dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ Jesús lado, dsifɨˊ ladob casɨ́ˈrˉ Jairo:

—Jaˋ fǿønˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, lɨco̱ˈ ˈnéˉ e jábˈˉ nilíinˈˋ e quɨ́ɨˈ˜baa jmɨɨ˜ nijmee˜e e niˈleáangˉ i̱ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ quíiˈˉ, jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lado, dsifɨbˊ cangórˉ fɨˊ quiáˈˉ Jairo.

51 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ jaˋ cacuørˊ fɨˊ faˈ e cangotáangˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋguɨ, jí̱i̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ Tiáa˜ có̱o̱ˈ˜ Juan có̱o̱ˈ˜ sejmiiˋ i̱ sɨmɨ́ˆ jiuung˜ do, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ cangɨ́ɨngˋ fɨˊ e cangotáangˈ˜ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ e lɨ˜ ráangˋ i̱ ˈlɨɨ˜ do. 52 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ Jairo dsíngˈˉ quɨˈrˊ jo̱guɨ dsíngˈˉ jiuung˜ dsíirˊ dsʉˈ e nɨcajúngˉ i̱ jiuung˜ sɨmɨ́ˆ do. Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jaˋ quɨˈˋnaˈ, co̱ˈ jaˋ sɨjúungˆ i̱ jiuung˜ na co̱ˈ lɨco̱ˈ güɨɨmˋbre.

53 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lɨ́ˈˆ cangɨ́ɨmˉbre Jesús mɨ˜ cajíngˈˉ dseaˋ do lado, co̱ˈ ñiˊbre e nɨcajúmˉ i̱ jiuung˜ do. 54 Jo̱ lajeeˇ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do lajo̱, jo̱ Jesús catɨ́ɨiñˉ guooˋ i̱ jiuung˜ do, jo̱ catǿˈˉreiñˈ laˈúungˋ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala:

—¡Ráanˈˉ na, Míˆ!

55 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lado, dsifɨˊ ladob cají̱ˈˊtu̱ i̱ sɨmɨ́ˆ do jo̱ caró̱o̱ˉbre. Jo̱ dsifɨbˊ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ e cangɨ́ɨiñˈˋ do e cagǿˈrˋ. 56 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ sejmiiˋ i̱ jiuung˜ do e cají̱bˈˊtu̱iñˈ do, jo̱baˈ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiñˈˊ; dsʉˈ Jesús caquiʉˈrˊ ta˜ sejmiiˋ i̱ sɨmɨ́ˆ do e jaˋ i̱i̱ˋ nisɨ́iñˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ lají̱i̱ˈ˜ e cajméerˋ e sɨnʉ́ʉˆ do ie˜ jmɨɨ˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes