A A A A A
Bible Book List

Lucas 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈéengˉ dseaˋ quiáˈˉ Jesús láaˊ quiáˈˉ cuɨˈieeˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, cangɨ́ɨngˊ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ ˈnɨˈˋ lɨ˜ sɨjnea˜ cuɨˈieeˋ. Jo̱ lajeeˇ teáaiñˈ˜ fɨˊ lado, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ éeiñˉ láaˊ quiáˈˉ cuɨˈieeˋ, jo̱ guiʉ́rˋ fɨˊ jaguórˋ jo̱ jiʉ́ʉrˉ quiˊ quiáˈˉ, jo̱ cuˈrˋ e mɨcuɨˈieeˋ do. Jo̱ dob ngolíingˉ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo. Jo̱ mɨ˜ cangárˉ e éengˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do láaˊ quiáˈˉ cuɨˈieeˋ, jo̱ dsifɨˊ ladob cajmɨngɨˈˊreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¿Jialɨˈˊ jmooˋ ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ e jaˋ catɨ́ɨngˉ nijméˉ dseaˋ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su jaˋ mɨˊ caˈíˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ jial cajméeˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ mɨ˜ cadseáˉ jmɨˈaaiñˉ? Co̱ˈ ie˜ jo̱ i̱ dseata˜ Davíˈˆ do caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ camɨˈrˊ jmidseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ do iñíˈˆ e güeangˈˆ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ e cuøˈrˊ Fidiéeˇ, jo̱ cagǿˈrˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ có̱o̱ˈr˜ do. Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ cuǿøngˋ dǿˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ e iñíˈˆ do, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ jmidseaˋbingˈ cuǿøngˋ líˋ dǿˈˉ e jo̱. Dsʉˈ cangɨ́ɨmˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ do e cagǿˈrˋ e iñíˈˆ do ie˜ jo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ.

Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Jesús:

—Jo̱ jnea˜, i̱ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la e gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, seabˋ fɨˊ quiéˉe e quiʉ́ˈˋʉ ta˜ lajeeˇ e jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ guooˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ caguiéˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱ caˈíˉ Jesús fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jo̱b nitáangˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nicaang˜ guooˋ dséeˊ. Jo̱ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo dob ngɨrˊ e téeiñˋ Jesús, jo̱ iiñ˜ e nijǿørˉ su nijmiˈleáangˉ dseaˋ do i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do lajeeˇ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel; jo̱ faco̱ˈ lajo̱, niguiéˈrˊ jial e niˈnɨ́iñˉ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ Jesús líˈˆbre jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ guooˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Ráanˈˉ jo̱ ñisíngˈˋ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la.

Jo̱ dsifɨˊ ladob caró̱o̱ˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ caang˜ guooˋ do, jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ cajíngˈˉ Jesús. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ lɨ˜ eˊ dseaˋ do, jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do:

—Seaˋ co̱o̱ˋ e nijmɨngɨ́ɨˈˇɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋnaˈ na. ¿E˜ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Moi˜ e cuǿøngˋ jmóˆooˈ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ, su jaléˈˋ e gaˋ o̱faˈ jaléˈˋ e guiʉ́bˉ é? ¿Su e jngáangˈ˜naaˈ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ o̱faˈ e jmiˈleáamˆbaaˈr é?

10 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féˈˋ Jesús lajo̱, jo̱ cajǿøiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ caang˜ guooˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Níiˈ˜ guóoˈˋ, dseañʉˈˋ.

Jo̱ mɨ˜ caniˈˊ i̱ dseaˋ do guóorˋ e caang˜ do, dsifɨˊ ladob caˈlóoˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ eeˋ lɨ́ɨˊ. 11 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo e cajmiˈleáamˉ Jesús i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, dsíngˈˉ calɨguíiñˉ jo̱ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jial laco̱ˈ cuǿøngˋ e nijmeáiñˈˋ dseaˋ do.

Mɨ˜ caguíngˈˋ Jesús dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cangóˉ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b cateáaiñˋ lata˜ uǿøˋ e sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. 13 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e uǿøˋ jo̱, jo̱ catǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˈˉ do fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱ caguíñˈˋ guitúungˋ i̱ dseaˋ do i̱ niˈuíingˉ dseaˋ apóoˆ i̱ nijméˉ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈrˉ. 14 Jo̱ lalab siiˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do: jaangˋ i̱ siiˋ Simón, jo̱ mɨ˜ canaaiñˋ ngɨrˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús jo̱ calɨsírˋ Tʉ́ˆ; jaangˋguɨ i̱ siiˋ Dɨ́ˆ, rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Simón do; jaangˋguɨ i̱ siiˋ Tiáa˜, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Juan, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Lii˜, jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Bartolomé, 15 jaangˋguɨ i̱ siiˋ Mateo, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Móˆ, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Tiáa˜, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Alfeo; jaangˋguɨ i̱ siiˋ Simón i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ celote; 16 jaangˋguɨ i̱ siiˋ Judas, rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Tiáa˜ do; jo̱ lɨ˜ cadséngˉguɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Judas Iscariote, dseaˋ i̱ cajángˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel.

Mɨ˜ caˈeˈˊ Jesús fɨ́ɨngˊ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajgámˉtu̱ Jesús fɨˊ e yʉ́ˈˆ móˈˋ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ jo̱ catɨsɨ́ɨiñˈˇ co̱o̱ˋ lɨ˜ iʉ˜ co̱o̱ˋ míiˆ røøˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ e caˈeˈˊreiñˈ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ caguilíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ Jerusalén có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋguɨ fɨɨˋ jiéˈˋ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨñíˈˆ fɨˊ Tiro có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Sidón. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do caguilíiñˉ ˈnáiñˈˊ Jesús, co̱ˈ iiñ˜ e ninúrˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e eˊ dseaˋ do. Jo̱guɨ fɨ́ɨmˊbiñˈ do jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜, co̱ˈ nɨñirˊ e jmiˈleáamˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˈˊ. 18 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ cajmihuíimˉ Jesús i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱ lajo̱baˈ caˈláamˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. 19 Jo̱ jalémˈˋ dseaˋ ie˜ jo̱ iiñ˜ nidsilíiñˉ cáangˋ Jesús, jo̱ iiñ˜ nigüɨ́ˈrˉ faˈ capíˈˆ sɨ̱bˈˆ dseaˋ do, jo̱ lajo̱baˈ niˈleáaiñˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨiñˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ do.

I̱˜ jaléngˈˋ i̱ seengˋ juguiʉ́ˉ

20 Jo̱ lajeeˇ singˈˊ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cajǿøngˉneiñˈ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˆ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ e lɨ́ɨˊ jialguɨ la tiñíingˉnaˈ, co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ nɨquie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ lana.

21 ’Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉnaˈ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ móoˉnaˈ ooˉ, co̱ˈ Fidiéebˇ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lalíingˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

’Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉnaˈ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ jiuung˜ óoˊnaˈ carˋ quɨˈˋnaˈ, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ ningɨ́ɨˉ mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜.

22 ’Juguiʉ́ˉjiʉ quíiˉnaˈ mɨ˜ ˈníˈˋ níingˉ jaléngˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ uii˜ quiéˉ jnea˜, o̱si mɨ˜ ǿøiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ lɨ˜ seengˋnaˈ, o̱si mɨ˜ jmineaiñˈˆ ˈnʉ́ˈˋ, o̱si mɨ˜ nijíngˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ e ˈlɨmˈˆbaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 23 Jo̱ e jmɨɨ˜ e mɨ˜ nijmeángˈˋ dseaˋ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e gaˋ lajo̱, güɨlɨˈiáangˋ óoˊnaˈ dsʉco̱ˈ nilɨseabˋ guiéeˆ quíiˉnaˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Dsʉco̱ˈ lajo̱b cajméeˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ do ie˜ lamɨ˜ cajmeáiñˈˋ gaˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e caˈeˊ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ lalab cajíngˈˉguɨr:

24 —E ngɨ˜ fɨ́ɨˉ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ, co̱ˈ nɨcañíiˉbaˈ e siiˋ juguiʉ́ˉ.

25 ’E ngɨ˜ fɨ́ɨˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seaˋ e cøˈˆnaˈ lalíingˋ lana, co̱ˈ niguiéeˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nimóˆnaˈ ooˉ.

’E ngɨ˜ fɨ́ɨˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nilɨjiuung˜ óoˊnaˈ carˋ niquɨˈˆnaˈ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.

26 ’E ngɨ˜ fɨ́ɨˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ uii˜ quíiˆnaˈ, co̱ˈ lajo̱b cajméeˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cajmɨcaang˜ e caféˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

ˈNéˉ nijmiˈneáangˋnaaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jneaa˜aaˈ

27 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ caféngˈˊguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe: ˈNéˉ nijmiˈneáamˋbaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ jmeeˉnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ quíiˉnaˈ, 28 jo̱guɨ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ ˈlɨˈˆ, jo̱guɨ mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ jmineangˈˆ ˈnʉ́ˈˋ. 29 Song i̱i̱ˋ caquiʉ̱́ʉ̱ˋ cataangˋ moníˆnaˈ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈr e cataangˋguɨ do güɨquiʉ̱́ʉ̱rˋ jóng. Jo̱ song i̱i̱ˋ caguiˊ ˈmɨˈguiéeˉ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜naˈr la quie̱ˊ ˈmɨˈquíiˈ˜naˈ cajo̱. 30 Cuǿøˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ mɨˈˊ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ mɨrˊ, jo̱ song i̱i̱ˋ cacá̱ˉ eeˋgo̱ e seaˋ quíiˉnaˈ, joˋ güɨmɨ́ɨˈ˜naˈr. 31 Jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ jmeeˉnaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ iing˜naˈ e nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ.

32 ’Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ ˈneáangˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ i̱ ˈneáangˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ e jmooˋnaˈ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ lajo̱b jmóoˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ. 33 Jo̱guɨ song jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ faˈ e jmooˋnaˈ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ lajo̱b jmóoˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ. 34 Jo̱guɨ mɨ˜ eeˋgo̱ jmɨˈǿøngˋ rúngˈˋnaˈ jo̱ jmooˋnaˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉnaˈ i̱ niquíˉ e dsíˋ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ jóng faˈ e jmooˋnaˈ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ lajo̱b jmóoˋ cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, jo̱ jmóorˋ lajo̱ uíiˈ˜ lɨɨng˜ eeˋ sɨjea̱r˜ e niˈíñˈˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ.

35 ’Dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ ˈnéˉ nijmiˈneáangˋnaˈ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨɨng˜ eeˋgo̱ jmɨˈǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ güɨˈɨ́ˆ óoˊnaˈ faˈ dseángˈˉ e niquɨ́ˈˉtu̱r quíiˆnaˈ. Jo̱ song nijmitíˆnaˈ jaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ dseángˈˉ nilɨseabˋ guiéeˆ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ nilíingˉnaˈ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ guiúngˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ doñiˊ faˈ sooˋ dsíirˊ o̱si jaˋ cuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ dseaˋ do é mɨ˜ eeˋgo̱ íñˈˋ. 36 Jo̱ jmeeˉbaˈ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ rúngˈˋnaˈ laco̱ˈguɨ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ ˈnʉ́ˈˋ.

Jaˋ cuøˈˊnaˈ dseeˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ

37 ’Jo̱ jaˋ cuǿˈˆnaˈ dseeˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ Fidiéeˇ jaˋ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ cajo̱. Jo jaˋ fóˈˋnaˈ júuˆ gaˋ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ Fidiéeˇ jaˋ nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Íingˊnaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ lajo̱b niˈíingˉ Fidiéeˇ dseeˉ quíiˉnaˈ cajo̱. 38 Cuǿøˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ eeˋgo̱ e ˈnérˉ, jo̱ lajo̱b niñíingˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱; jo̱ nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ mɨ˜ cuøˈˊnaˈ dseaˋ mɨcuɨ́ɨˆ e néeˊ íˈˋ có̱o̱ˈ˜ ˈmaˋ íˈˋ cuɨɨˋ, jo̱ mɨ˜ nidsitóoˈ˜, ˈnéˉ e niˈiéngˈˋ e ˈmaˋ íˈˋ cuɨɨˋ do, jo̱ mɨ˜ carǿngˉ ˈnéˉ e nidsitóoˈ˜ teáˋ, jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, ˈnéˉ e nilíˋ guisóˆ guiʉ́ˉ. Jo̱ Fidiéeˇ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ.

39 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ caˈeˈˊguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Song jaangˋ dseaˋ tiuungˉ nijéiñˉ jaangˋguɨ dseaˋ tiuungˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ fɨˊ ɨ̱́ɨ̱bˊ nijiúiñˈˋ lajɨˋ huáaiñˉ do. 40 Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ, tɨɨngˋguɨr laco̱ˈ tɨfaˈˊ quiáˈrˉ lajeeˇ e jmɨtɨ́ɨiñˋ. Dsʉˈ mɨ˜ caˈeˊ i̱ tɨfaˈˊ do lajaléˈˋ e tɨɨiñˋ, jo̱guɨbaˈ røøbˋ nilɨtɨɨiñˋ jóng.

41 ’Jo̱ ¿jialɨˈˊ ca̱ˈˋ cuente lají̱i̱ˈ˜ quiˊ iʉ˜ jminiˇ jaangˋ dseaˋ rúnˈˋ, jo̱ dsʉˈ jaˋ ca̱ˈˋ cuente uøˈˊ e jie˜ jaˋ latøøngˉ co̱o̱ˋ ˈmabˋ iʉ˜ jminíˈˆ? 42 Jo̱ song jaˋ líˈˋ cá̱ˈˆ cuente uøˈˊ jial tíiˊ feˈˋ e iʉ˜ jminíˈˆ, jo̱baˈ ¿jial niteáˋ oˈˊ e nifɨ́ˈˆ jaangˋ dseaˋ rúnˈˋ lala: “Rúˈˋuuˈ, neaˊdu ne˜eeˈ, jo̱ nigui˜duu e quiˊ iʉ˜ jminíˈˆ”? ¡I̱ jmɨcaang˜ ˈnʉˋ! Jángˈˉ gui˜du e ˈmaˋ e iʉ˜ jminíˈˆ uøˈˊ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ nɨcuǿøngˋ jǿøˈˆ guiʉ́ˉ e niguíˈˆ e quiˊ e iʉ˜ jminiˇ i̱ dseaˋ rúnˈˋ do.

Jaléˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ cuíiˋ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ofɨɨˋ e ɨ́ɨbˋ

43 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jaˋ seaˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e guiʉ́ˉ e cuøˊ ofɨɨˋ e jaˋ dseengˋ, o̱ˈguɨ seaˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ e jaˋ dseengˋ faˈ e cuøˊ ofɨɨˋ e guiʉ́ˉ. 44 Co̱ˈ jaléˈˋ ˈmaˋ ofɨɨˋ, mɨ˜ cacuøˊ ofɨɨˋ quiáˈˉ, jo̱guɨbaˈ nilɨlíˈˆ dseaˋ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ e ˈmaˋ ofɨɨˋ do. Co̱ˈ jaˋ cuøˊ güɨñíˈˆ yʉ́ˈˆ ˈmató̱o̱ˊ, o̱ˈguɨ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ ɨ́ɨˋ yʉ́ˈˆ ˈmató̱o̱ˊ fíˈˋ. 45 Jo̱ jaangˋ dseaˋ i̱ guiúngˉ féˈrˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, co̱ˈ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ ɨˊ dsíirˊ. Jo̱guɨ jaangˋ dseaˋ i̱ sooˋ dsíiˊ jmangˈˉ e gabˋ féˈrˋ, co̱ˈ jmangˈˉ e gabˋ ɨˊ dsíirˊ. Co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíibˊ dseaˋ e féˈrˋ.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nʉ́ʉˈ˜ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

46 ’¿Jialɨˈˊ fɨˈˊnaˈ jnea˜, “Fíiˋi, Fíiˋi”, song jaˋguɨ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉ́ˈˋʉ? 47 Nifáˈˆduu i̱˜ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ jmitir˜ jaléˈˋ e fáˈˋa: 48 i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ i̱ cajmeˈˊ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ, nʉ́ˈˉguɨ e nijméˈrˉ e ˈnʉ́ʉˊ do, catá̱ˈrˉ tɨɨˉ fɨɨˋ e aˈˊ jo̱guɨ caséerˋ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e cóoˈ˜ eáangˊ, jo̱guɨbaˈ cajmeˈrˊ e ˈnʉ́ʉˊ do. Jo̱ mɨ˜ cajáˉ jmɨ́ɨˊ dsiing˜, dsíngˈˉ caˈíˉ jmɨɨˋ e tɨɨˉ e ˈnʉ́ʉˊ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ calɨ́ngˉ, co̱ˈ teábˋ eáangˊ siˈˊ. 49 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe o̱ˈguɨ jmitir˜ jaléˈˋ e fáˈˋa, i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ i̱ cajmeˈˊ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ jaˋ catá̱ˈrˉ tɨɨˉ fɨɨˋ. Jo̱ mɨ˜ cajáˉ jmɨ́ɨˊ dsiing˜, eáangˊ caˈíˉ jmɨɨˋ tɨɨˉ e ˈnʉ́ʉˊ do, jo̱ caˈímˉbaˈ do co̱ˈ caquɨ́bˈˉ.

Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e fɨˊ e míiˆ røøˋ do ie˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes