A A A A A
Bible Book List

Lucas 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajméeˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quijí̱ˉ jial nirǿngˋ Jesús dseeˉ

Jo̱ ie˜ jo̱, mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangɨ́ɨngˋ Jesús Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ e Jmɨguíˋ do cangojéengˋ írˋ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ lajeeˇ tu̱lóˉ jmɨɨ˜. Jo̱ lajeeˇ jo̱ jaˋ e cagǿˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. Jo̱ lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ jo̱, jo̱ caguiéˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ, jo̱ cajméerˋ quijí̱ˉ jial e nirǿngˋ dseaˋ do dseeˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e tu̱lóˉ jmɨɨ˜ do, jo̱guɨbaˈ cadseáˉ jmɨˈaangˉ Jesús jóng. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajíngˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¡Song jáˈˉ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱baˈ jmeeˉ e niˈuíingˉ iñíˈˆ e cu̱u̱˜ néeˊ la!

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jaˋ nilɨseengˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ juguiʉ́ˉ e lɨco̱ˈ niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Co̱ˈ ˈnéˉ nijmiti˜bre jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ e nilɨseeiñˋ juguiʉ́ˉ jóng.”

Jo̱baˈ cajméeˋtu̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quijí̱ˉ jial e nirǿngˋ dseaˋ do dseeˉ, jo̱ cangojéeiñˋ dseaˋ do fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ e ñíiˊ eáangˊ, jo̱ caˈeˈˊreiñˈ jaléˈˋ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ dseángˈˉ lajeeˇ cateáˋ. Jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jaléˈˋ e la nicuøøˉ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋguɨ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ jo̱ song nisiˈˆ uǿˉ jníˈˆ jo̱ nijmifénˈˊ jnea˜, co̱ˈ e quiéˉbaa lajaléˈˋ e na, jo̱ jneab˜ cuǿøngˋ jmee˜e guiéeˆ jo̱ cuǿømˋ cuǿøˆø doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ iin˜n.

Dsʉˈ dsifɨˊ ladob cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨhuíingˉ cáanˋn, Satanás, dsʉco̱ˈ lalab féˈˋguɨ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱: “Jí̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉbingˈ nijmifénˈˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉˈˊ íˋbre e nijmitíˈˆ cajo̱.”

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajméeˋtu̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quijí̱ˉ jial nirǿngˋ Jesús dseeˉ, jo̱ cangojéeiñˋ dseaˋ do fɨˊ yʉ́ˈˆ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Song jáˈˉ e ˈnʉˋ lɨnˈˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, laco̱ˈ té̱e̱ˉe̱e̱ˈ tɨˊ yʉ́ˈˆ la bíingˊ uøˈˊ cartɨˊ uii˜, 10 co̱ˈ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:
    Fidiéeˇ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ e nijmérˉ íˆ ˈnʉˋ,
11     jo̱ nisáiñˈˊ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ lajeeˇ guiáangˈ˜ guoˈˊ guiáˈˆ güíˋ,
    jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilɨhuɨ́ɨnˈˋ mɨ˜ nitɨtáanˈˇ fɨˊ ni˜ uǿˉ.

12 Dsʉˈ Jesús cañíiˋtu̱r quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dsʉˈ lalab féˈˋguɨ cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “Jaˋ jmooˈˋ jial niˈéˉ Fíiˈˋ Fidiéeˇ dseeˉ.”

13 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b catɨ́ˋ ˈnɨˊ néeˈ˜ e jmóoˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quijí̱ˉ jial e nirǿngˋ Jesús dseeˉ, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ calɨ́ˈrˉ lajo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ joˋ ñiˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ jial nijmérˉ e nirǿngˋ Jesús dseeˉ, jo̱baˈ catiúumˉbre dseaˋ do, jo̱ cangohuíimˉbre lajeeˇ cateáˋ.

Mɨ˜ canaangˋ Jesús jmóorˋ ta˜ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangámˈˉtu̱ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ bíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ canaangˋ niˈˊ júuˆ quiáˈrˉ fɨˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ laˈúngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ fɨˊ jo̱. 15 Jo̱ mɨ˜ niguiéerˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ dséerˊ, dsifɨˊ ladob írˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ fɨˊ jo̱b eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsilíingˉ fɨˊ guáˈˉ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈrˉ eáamˊ jmiféiñˈˊ dseaˋ do.

Mɨ˜ cangángˈˉtu̱ Jesús fɨˊ Nazaret

16 Jo̱ ie˜ jo̱, lajeeˇ ngɨˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ caguiéngˈˉtu̱r fɨˊ Nazaret fɨˊ lɨ˜ cacuáiñˉ. Jo̱ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, dséerˊ fɨˊ Sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨiñˋ ˈñiaˈrˊ. Jo̱ lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do, jo̱ casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ, 17 jo̱ caˈíñˈˋ co̱o̱ˋ jiˋ e caˈɨ́rˋ lɨ˜ tó̱o̱ˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Saíiˆ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ caneáarˊ e jiˋ do, jo̱baˈ cadséˈrˋ lɨ˜ tó̱o̱ˋ lala jo̱ caˈɨ́rˋ:

18-19 E Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fii˜ Fidiéeˇbaaˈ e jéengˋ jnea˜,
co̱ˈ caguíngˈˋ Fidiéeˇ jnea˜ e laco̱ˈ niguiaaˆ jaléˈˋ juguiʉ́ˉ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ:
jo̱guɨ nɨcasíiñˋ jnea˜ cajo̱ e laco̱ˈ niguiaaˆ juguiʉ́ˉ quiáˈˉ e nileángˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lafaˈ ˈñúungˈ˜ có̱o̱ˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ,
jo̱guɨ e nijmee˜e e nilɨjnéˈˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ,
jo̱guɨ e nilaanˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ iihuɨ́ɨˊ quiáˈˉ dseaˋ rúngˈˋ,
jo̱guɨ e nijméeˈ˜e júuˆ e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nijméˉ Fidiéeˇ e niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

20 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e ɨˊ Jesús e júuˆ do, jo̱ cajníibˊtu̱r e jiˋ do jo̱ cajá̱ˈrˋ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ e guáˈˉ do, jo̱ caguábˋtu̱r. Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do teáaiñˉ jǿøiñˉ Jesús. 21 Jo̱baˈ canaangˋ Jesús sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E jmɨɨ˜ na nɨcalɨti˜ jaléˈˋ e nɨcanʉ́ʉˉ ˈnʉ́ˈˋ e tó̱o̱ˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la.

22 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ e guáˈˉ do dsíngˈˉ dsigáˋ dsíirˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱guɨ jmangˈˉ juguiʉ́bˉ féˈrˋ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱guɨ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ laˈóˈˋ yaaiñ˜:

—¿Su o̱ˈ i̱ nabɨ jó̱o̱ˊ Séˆ i̱ guiing˜ fɨˊ fɨɨˋ la?

23 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ngámˉ nisɨ́ˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ júuˆ ró̱o̱ˋ: “Tɨmɨ́ɨˊ, jmeeˉ mɨ́ɨˊ quíiˈˉ uøˈˊ”; o̱si nifoˈˆbɨˈ é: “¿Jialɨˈˊ jaˋ jméeˈˆ fɨˊ góoˈˉ la lajaléˈˋ e nɨcajmeeˈˉ fɨˊ Capernaum?”

24 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jo̱ jnea˜ jmɨtaaˉ óoˊnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ íngˈˋ dseaˋ góorˋ írˋ. 25 ¿Jሠtó̱o̱ˋ óoˊnaˈ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e calɨ́ˉ malɨˈˋguɨ eáangˊ mɨ˜ cajáˉ Líiˆ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ? Co̱ˈ ie˜ jo̱ jaˋ catu̱u̱ˋ jmɨ́ɨˊ fɨˊ Israel lajeeˇ ˈnɨˊ jiingˋ dsíˋ caˈnáˈˆ, jo̱guɨ dsíngˈˉ cajáˉ ooˉ cajo̱. 26 Jo̱ dsʉˈ ie˜ jo̱ jaˋ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ ta˜ faˈ e cajméeˋ Líiˆ e guiʉ́ˉ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ dseaˋ góorˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ, co̱ˈ caquiʉˈˊ dseaˋ do ta˜ e cajméeˋ i̱ Líiˆ do e guiʉ́ˉ dsʉˈ quiáˈˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ i̱ guiing˜ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ eáangˊ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Sarepta quiá̱ˈˉ lɨ˜ néeˊ fɨɨˋ Sidón. 27 Jo̱ lajo̱b calɨ́ˉ cajo̱ ie˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ mɨ˜ cajáˉ Cheey˜, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Co̱ˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel dseaˋ góoˋ Cheey˜, calɨdséeˈr˜ e cacá̱rˉ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ ie˜ jo̱, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ góorˋ faˈ cajmiˈleáaiñˉ. Co̱ˈ camɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ siiˋ Naamán i̱ guiing˜ tɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ eáangˊ, tɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ caˈláangˉ, co̱ˈ lajo̱b ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ.

28 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús jo̱ dsíngˈˉ calɨguíiñˉ. 29 Jo̱baˈ caguíimˋbre dseaˋ do sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, jo̱ caˈǿøngˋneiñˈ catɨˊ guiéeˈ˜ fɨɨˋ, jo̱guɨ cangojéengˋneiñˈ cartɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ jiáaˊ. Jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ lamɨ˜ iiñ˜ nibíiñˉ dseaˋ do, co̱ˈ ɨˊ dsíirˊ e nijngámˈˉbreiñˈ. 30 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ tɨˊ e yʉ́ˈˆ jiáaˊ do e lɨ˜ ɨˊ dsíirˊ e nibíiñˉ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ Jesús caquɨmˈˉtu̱r jo̱ cangɨ́ɨiñˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ eeˋ cajméeiñˈˋ do quiáˈrˉ.

Jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ

31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cangóbˉtu̱ Jesús fɨˊ Capernaum fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ e fɨˊ jo̱, jo̱ caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, jo̱ fɨˊ jo̱b canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléiñˈˋ do. 32 Jo̱ dsíngˈˉ dsigáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ júuˆ quiáˈrˉ, co̱ˈ féˈrˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜.

33 Jo̱ e fɨˊ guáˈˉ do e lɨ˜ caguiéˉ Jesús e cangoˈéeˈrˇ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ fɨˊ jo̱b nisingˈˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ. Jo̱ cajméeˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e caˈóoˋ i̱ dseañʉˈˋ do gaˋ eáangˊ, jo̱guɨ caféˈrˋ jo̱ cajíñˈˉ lala:

34 —Jéengˈ˜ na, Jesús, dseaˋ seengˋ fɨˊ Nazaret. ¿Jialɨˈˊ ñijmiguíinˈˆ jneaˈˆ? ¿Su cañíˈˉ e niˈíinˈ˜ jneaˈˆ? Cuíimˋbaaˈ ˈnʉˋ, jo̱baˈ ne˜naaˈ e lɨnˈˊ dseaˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

35 Jo̱baˈ cajíingˉ Jesús i̱ ˈlɨngˈˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Tiiˉ íiˊ moníˈˆ, jo̱ tiúungˊ i̱ dseañʉˈˋ na lana!

Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ dsifɨˊ ladob cajméeˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do e caquɨ́ngˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do. Jo̱ jo̱guɨbaˈ catiúungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ do i̱ dseaˋ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ eeˋ cajmeáiñˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do. 36 Jo̱ dsíngˈˉ cafǿngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱ jmɨngɨˈˊ rúiñˈˋ lala:

—¿I̱˜ i̱ dseaˋ na, faa˜aaˈ, e quiʉˈrˊ ta˜ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ óoˋ ta˜, jo̱guɨ quɨ́ɨˈ˜bre jmɨɨ˜ e jmihuíiñˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b dsihuíingˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do?

37 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ lado, dsíngˈˉ caniˈˉ júuˆ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea quiáˈˉ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóoˋ Jesús fɨˊ Capernaum.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús iemɨséˆ Tʉ́ˆ Simón

38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús lɨ˜ iuuiñˉ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ i̱ seengˋ fɨˊ Capernaum, jo̱ cangórˉ fɨˊ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, nidséebˈ˜ iemɨséˆ Tʉ́ˆ Simón e dsíngˈˉ iʉ˜ guíiñˆ. Jo̱ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ e sɨnʉ́ʉˆ do camɨˈrˊ Jesús jmɨˈeeˇ faˈ e nijmiˈleáaiñˉ i̱ dseamɨ́ˋ do. 39 Jo̱baˈ cangóˉ Jesús fɨˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ lɨ˜ ráaiñˈˋ do, jo̱ cajíiñˉ e jmohuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ do. Jo̱ dsifɨˊ ladob caˈláangˉ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ cajémˈˋ e iʉ˜ guíiñˈˆ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ lado, jo̱ caró̱o̱ˉbre jo̱ cajméerˋ e cagǿˈˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús fɨ́ɨngˊ dseaˋ dséeˈ˜

40 Jo̱ mɨ˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ caguilíiñˉ e ˈnáiñˈˊ Jesús, jo̱ jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ e laco̱ˈ nijmiˈleáangˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús, jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ ngolíiñˉ; jo̱baˈ lɨ́ˉ jo̱ caquidsiˊ Jesús guóorˋ fɨˊ mogui˜ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ dsifɨˊ ladob ˈláaiñˈˉ. 41 Jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do niquiéengˋ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ. Jo̱ laco̱ˈ ngóoˊ Jesús e jmiˈleáaiñˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ lajo̱b dsihuíingˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do, jo̱ sóongˆ óorˋ tɨˈáiñˈˋ Jesús jo̱ féˈrˋ:

—ˈNʉbˋ dseaˋ lɨnˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜.

Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ canúuˉ Jesús e féˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do lado, dsifɨbˊ caˈgaaiñˋ quiáiñˈˉ jo̱ joˋ cacuøˈrˊ fɨˊ faˈ eeˋ caféˈˋguɨiñˈ do, co̱ˈ líbˈˆ i̱ ˈlɨngˈˆ do e Jesús lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la lají̱i̱ˈ˜ lamalɨˈˋguɨ eáangˊ.

Mɨ˜ caguiaˊ Jesús júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea

42 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ e cajmiˈleáangˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, cagüɨˈɨ́ɨbˊ Jesús e fɨɨˋ do, jo̱ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ cateáaiñˋ ˈñiaˈrˊ. Dsʉˈ dsifɨˊ ladob caguilíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ e ˈnáiñˈˊ dseaˋ do caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ jnɨ́iñˈˋ dseaˋ do e laco̱ˈ jaˋ nidséiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. 43 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—ˈNéˉ ninii˜i laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e niguiaaˆ júuˆ quiáˈˉ jial íingˉ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ e laco̱ˈ cuǿøngˋ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáiñˈˉ.

44 Jo̱baˈ canaaiñˋ ngɨrˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e guiarˊ e júuˆ jo̱ fɨˊ laco̱o̱ˋ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e té̱e̱ˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes