A A A A A
Bible Book List

Lucas 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ canaangˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ

Jo̱ ie˜ jo̱ nɨngóoˊ guiˈñiáˋ jiingˋ e lɨ́ɨngˊ Tiberio dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ seengˋ quiúungˉ dseata˜ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈrˉ, jaangˋ i̱ siiˋ Poncio Pilato i̱ guiing˜ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ Judea, jo̱ jaangˋ i̱ siiˋ Herodes i̱ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ Galilea, jo̱ seengˋ jaangˋ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ Herodes i̱ siiˋ Lii˜ i̱ guiing˜ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ Iturea có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Traconite, jo̱guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Lisanías i̱ guiing˜ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Abilinia. Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ gángˉ jmidseaˋ laniingˉ, jaangˋ i̱ siiˋ Anás có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ i̱ siiˋ Caifás. Jo̱ ie˜ jo̱ cajo̱ i̱ Juan do i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Zacarías guiiñ˜ fɨˊ jee˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ mɨ˜ caféˈˋ Fidiéeˇ caféngˈˊneiñˈ e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nináiñˈˋ do e niguiárˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ lajo̱, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangóˉ i̱ Juan do fɨˊ guaˋ Jordán, jo̱ fɨˊ jo̱b canaaiñˋ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ quiniˇ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ lacueeˋ e guaˋ do ie˜ jo̱. Jo̱ fɨˊ jo̱b eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ do, jo̱ sɨ́ˈˋreiñˈ e ˈnéˉ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ e nisáiñˋ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e cajméeˋ dseaˋ do lajo̱. Jo̱ e jo̱ cangojéeˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Saíiˆ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, lɨ˜ féˈˋ lala:

Ngɨˊ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ teáˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ jo̱ féˈrˋ lala:
“Jmeáangˈ˜naˈ guiʉ́ˉ fɨˊ,
jo̱guɨ nea˜naˈ condséeˊ,
co̱ˈ lana tɨˊ lɨ˜ nijáabˊ Fíiˋnaaˈ.
Jo̱ jmɨrǿøˋnaˈ lacaangˋ guiáˈˆ fɨˊ,
jo̱ jmɨrǿøˋnaˈ lacaangˋ lɨ˜ jungˈˋ,
jo̱ jmeeˉnaˈ condséeˊ fɨˊ lacaangˋ lɨ˜ tuˈˋ fɨˊ,
jo̱ jalébˈˋ fɨˊ nilíiˋ røøˋ.
Jo̱ jalémˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nilíˈrˋ jial e nileáiñˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ.”

Jo̱ jaléˈˋ e na cajíngˈˉ Saíiˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ dseaˋ i̱ iing˜ nisángˋ jmɨɨˋ e fɨˊ guaˋ lɨ˜ táangˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱ casɨ́ˈˉ i̱ Juan do lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ do ie˜ jo̱:

—¡Jó̱o̱ˊ jaléngˈˋ mɨˈˋ guíingˉ ˈnʉ́ˈˋ! ¿I̱˜ cajmeˈˊ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ e lala cuǿøngˋ nileángˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e nɨjaquiéengˊ jmɨɨ˜ na? ˈNéˉ nijmiliingˇ yaang˜naˈ e laco̱ˈ nilɨlíˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ e dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ nɨcaquɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ e nileángˋnaˈ jee˜ dseeˉ quíiˆnaˈ dsʉˈ uíiˈ˜ e Abraham lɨ́ɨiñˊ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˆnaˈ, co̱ˈ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e cuǿømˋ jméˉ Fidiéeˇ sɨju̱ˇ Abraham jaléˈˋ cu̱u̱˜ e néeˊ la faco̱ˈ iiñ˜ lajo̱. Co̱faˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ quɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ e ˈmaˋ ofɨɨˋ e jaˋ dseengˋ ofɨɨˋ e cuøˊ, jo̱baˈ huɨ̱́bˈˋ e ˈmaˋ do jo̱ dsitóoˈ˜ fɨˊ ni˜ jɨˋ lafaˈ cuɨɨb˜, co̱ˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.

10 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e caféˈˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—¿Jial niˈeeˉ jneaˈˆ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ?

11 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Juan do jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—E labaˈ ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ: I̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ ooˉnaˈ tú̱ˉ ˈmɨˈquíiˊnaˈ, ˈnéˉ nicuǿˈˆnaˈ co̱o̱ˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáˈˉ; jo̱guɨ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ seaˋ e cøˈˆnaˈ, ˈnéˉ nicøˈˆnaˈ jmáˈˉjiʉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ jaˋ seaˋ e dǿˈˉ.

12 Jo̱ lajeeˇ sɨ́ɨngˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do, jo̱b caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ nodsicuuˉ i̱ iing˜ nisángˋ jmɨɨˋ, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ i̱ Juan do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿e˜ ˈnéˉ jmóˆ jneaˈˆ e laco̱ˈ niˈeeˉnaaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ?

13 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Juan do quiáˈˉ i̱ nodsicuuˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E labaˈ ˈnéˉ nijméeˆ ˈnʉ́ˈˋ: Joˋ mɨ́ˆnaˈ cuuˉ quiáˈˉ dseaˋ e jmiguiʉˊguɨ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ dseata˜.

14 Jo̱ lajeeˇ sɨ́ɨngˋ i̱ Juan do có̱o̱ˈ˜ i̱ nodsicuuˉ do, caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ ˈléeˉ fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ jo̱ cajmɨngɨˈˊreiñˈ:

—Jo̱guɨ jneaˈˆ, ¿e˜ ˈnéˉ nijmóˆnaaˈ e laco̱ˈ niˈeeˉnaaˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Juan do jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ ˈléeˉ do:

—E labaˈ ˈnéˉ nijmitíˆ ˈnʉ́ˈˋ: Jaˋ eeˋ uǿøˈ˜naˈ quiáˈˉ dseaˋ laguidseaangˆ, o̱ˈguɨ føngˈˊnaˈ dseaˋ, o̱ˈguɨ jmooˋnaˈ dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ e ngɨɨ˜guɨ, o̱ˈguɨ niˈnɨ́ɨng˜naˈ dseaˋ e jaˋ eeˋ mɨˊ cajméerˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; jo̱ güɨlɨˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e ˈléengˈ˜naˈ.

15 Jo̱ lajeeˇ féˈˋ i̱ Juan do e júuˆ na, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do ɨˊ dsíirˊ e˜ nilíˋ jo̱guɨ ɨˊ dsíirˊ su Dseaˋ Jmáamˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. 16 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ Juan do e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do lajo̱, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—E jáˈˉ, jnea˜ seáanˊn ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jmɨɨˋ, jo̱ dsʉˈ nabɨ nijáaˊ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ niseángˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ ˈgøngˈˊguɨr laco̱ˈ jnea˜ e jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ jaˋ catɨ́ɨnˉn faˈ nisɨ́ɨˈ˜ɨ capíˈˆ ñiˊ ˈñʉ́ʉˊ lomɨɨrˉ. Co̱ˈ jnea˜ nɨcaseánˉn jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jmɨɨˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcaquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; dsʉˈ írˋ mɨ˜ nigüéeiñˉ niseáiñˉ ˈnʉ́ˈˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcangɨ́ɨngˋnaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do. 17 Jo̱ quie̱bˊ dseaˋ do e jmáiñˈˋ ta˜ quiáˈˉ e nisíñˈˋ mɨcuɨˈieeˋ, jo̱ nisérˉ caˈˊ e quiˊ quiáˈˉ do. Jo̱ dsʉˈ e mɨcuɨˈieeˋ do niˈmeárˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ, jo̱guɨ e quiˊ quiáˈˉ nijɨ̱́ˉbre fɨˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ.

18 Jo̱ jmangˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ lanabaˈ caféngˈˊ i̱ Juan do jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ caˈeˈˊreiñˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 19 Jo̱guɨ caféngˈˊ i̱ Juan do jaléngˈˋ dseaˋ e jaˋ dseengˋ laco̱ˈ jmóoˋ i̱ dseata˜ Herodes do e jéeiñˋ lafaˈ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ oo˜ dseañʉˈˋ rúiñˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈr˜ i̱ siiˋ Lii˜, jo̱guɨ cajíiñˉ dseata˜ Herodes có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e gaˋ e jmóoiñˈˋ do. 20 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseata˜ do lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e féˈˋ i̱ Juan do uíiˈ˜ quiáˈrˉ, jo̱baˈ dsíngˈˉ calɨguíiñˉ jo̱guɨ cajméerˋ co̱o̱ˋguɨ e gaˋ, co̱ˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e catamˈˆ i̱ Juan do, jo̱ ˈnʉñíbˆ catangˈˉneiñˈ do.

Mɨ˜ cajgáangˉ Jesús jmɨɨˋ

21 Jo̱ dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e niˈíˋ i̱ Juan do ˈnʉñíˆ, lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ guaˋ Jordán e seáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ, jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ cajgáaiñˉ jmɨɨˋ cajo̱. Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, jo̱ caféngˈˊ Jesús Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱ canaˊ cateáˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ, 22 jo̱ fɨˊ jo̱b cajgóˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e lɨɨng˜ jaangˋ mee˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ mogui˜ Jesús, jo̱ canʉ́ˈˋ e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ guicaféˈˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ guicajíñˈˉ:

—ˈNʉbˋ Jó̱o̱ˋo̱ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsiiˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ.

Jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quiáˈˉ Jesús

23 Jo̱ guiguiˊ ji̱i̱ˋ nɨngóoˊ Jesús mɨ˜ canaaiñˋ jmóorˋ ta˜ e sɨˈíiñˆ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ɨiñˉ e i̱ Séˆ do tiquiáˈˆ Jesús. Jo̱ tiyʉ́ʉˈ˜ quiáˈˉ Jesús siirˋ Elí, 24 jo̱ tiquiáˈˆ Elí siirˋ Matat, jo̱ tiquiáˈˆ Matat calɨsírˋ Leví, jo̱ tiquiáˈˆ Leví calɨsírˋ Melqui, jo̱ tiquiáˈˆ Melqui calɨsírˋ Jana, jo̱ tiquiáˈˆ Jana calɨsírˋ Séˆ, 25 jo̱ tiquiáˈˆ Séˆ calɨsírˋ Matatías, jo̱ tiquiáˈˆ Matatías calɨsírˋ Amós, jo̱ tiquiáˈˆ Amós calɨsírˋ Nahum, jo̱ tiquiáˈˆ Nahum calɨsírˋ Esli, jo̱ tiquiáˈˆ Esli calɨsírˋ Nagai, jo̱ tiquiáˈˆ Nagai calɨsírˋ Maat, 26 jo̱ tiquiáˈˆ Maat calɨsírˋ Matatías, jo̱ tiquiáˈˆ Matatías calɨsírˋ Semei, jo̱ tiquiáˈˆ Semei calɨsírˋ Sec, jo̱ tiquiáˈˆ Sec calɨsírˋ Judá, 27 jo̱ tiquiáˈˆ Judá calɨsírˋ Joanán, jo̱ tiquiáˈˆ Joanán calɨsírˋ Resa, jo̱ tiquiáˈˆ Resa calɨsírˋ Zorobabel, jo̱ tiquiáˈˆ Zorobabel calɨsírˋ Salatiel, jo̱ tiquiáˈˆ Salatiel calɨsírˋ Neri, 28 jo̱ tiquiáˈˆ Neri calɨsírˋ Melqui, jo̱ tiquiáˈˆ Melqui calɨsírˋ Adi, jo̱ tiquiáˈˆ Adi calɨsírˋ Cosam, jo̱ tiquiáˈˆ Cosam calɨsírˋ Elmodam, jo̱ tiquiáˈˆ Elmodam calɨsírˋ Er, 29 jo̱ tiquiáˈˆ Er calɨsírˋ Josué, jo̱ tiquiáˈˆ Josué calɨsírˋ Eliezer, jo̱ tiquiáˈˆ Eliezer calɨsírˋ Jorim, jo̱ tiquiáˈˆ Jorim calɨsírˋ Matat, 30 jo̱ tiquiáˈˆ Matat calɨsírˋ Leví, jo̱ tiquiáˈˆ Leví calɨsírˋ Simeón, jo̱ tiquiáˈˆ Simeón calɨsírˋ Judá, jo̱ tiquiáˈˆ Judá calɨsírˋ Séˆ, jo̱ tiquiáˈˆ Séˆ calɨsírˋ Jonám, jo̱ tiquiáˈˆ Jonám calɨsírˋ Eliaquim, 31 jo̱ tiquiáˈˆ Eliaquim calɨsírˋ Melea, jo̱ tiquiáˈˆ Melea calɨsírˋ Mainán, jo̱ tiquiáˈˆ Mainán calɨsírˋ Matata, jo̱ tiquiáˈˆ Matata calɨsírˋ Natán, 32 jo̱ tiquiáˈˆ Natán calɨsírˋ Davíˈˆ, jo̱ tiquiáˈˆ Davíˈˆ calɨsírˋ Isaí, jo̱ tiquiáˈˆ Isaí calɨsírˋ Obed, jo̱ tiquiáˈˆ Obed calɨsírˋ Booz, jo̱ tiquiáˈˆ Booz calɨsírˋ Salmón, jo̱ tiquiáˈˆ Salmón calɨsírˋ Naasón, jo̱ tiquiáˈˆ Naasón calɨsírˋ Aminadab, 33 jo̱ tiquiáˈˆ Aminadab calɨsírˋ Aram, jo̱ tiquiáˈˆ Aram calɨsírˋ Esrom, jo̱ tiquiáˈˆ Esrom calɨsírˋ Fares, jo̱ tiquiáˈˆ Fares calɨsírˋ Judá, 34 jo̱ tiquiáˈˆ Judá calɨsírˋ Jacóoˆ, jo̱ tiquiáˈˆ Jacóoˆ calɨsírˋ Isáaˊ, jo̱ tiquiáˈˆ Isáaˊ calɨsírˋ Abraham, jo̱ tiquiáˈˆ Abraham calɨsírˋ Taré, jo̱ tiquiáˈˆ Taré calɨsírˋ Nacor, 35 jo̱ tiquiáˈˆ Nacor calɨsírˋ Serug, jo̱ tiquiáˈˆ Serug calɨsírˋ Ragau, jo̱ tiquiáˈˆ Ragau calɨsírˋ Peleg, jo̱ tiquiáˈˆ Peleg calɨsírˋ Heber, jo̱ tiquiáˈˆ Heber calɨsírˋ Sala, 36 jo̱ tiquiáˈˆ Sala calɨsírˋ Cainán, jo̱ tiquiáˈˆ Cainán calɨsírˋ Arfaxad, jo̱ tiquiáˈˆ Arfaxad calɨsírˋ Sem, jo̱ tiquiáˈˆ Sem calɨsírˋ Noé, jo̱ tiquiáˈˆ Noé calɨsírˋ Lamec, 37 jo̱ tiquiáˈˆ Lamec calɨsírˋ Matusalén, jo̱ tiquiáˈˆ Matusalén calɨsírˋ Enoc, jo̱ tiquiáˈˆ Enoc calɨsírˋ Jared, jo̱ tiquiáˈˆ Jared calɨsírˋ Mahalaleel, jo̱ tiquiáˈˆ Mahalaleel calɨsírˋ Cainán, jo̱ tiquiáˈˆ Cainán calɨsírˋ Enós, 38 jo̱ tiquiáˈˆ Enós calɨsírˋ Set, jo̱ tiquiáˈˆ Set calɨsírˋ Adán, jo̱ tiquiáˈˆ Adán ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes