A A A A A
Bible Book List

Lucas 24 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Jesús

24  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱ jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ semaan˜ laˈeeˋ eáangˊ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ cajalíingˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús catɨˊ Galilea do caleábˋ catú̱ˉ cangolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ sɨˈaangˇ Jesús, jo̱ quie̱rˊ jaléˈˋ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ noo˜ jmeafɨɨˋ e nɨcaguiarˊ guiʉ́ˉ lamɨ˜ jéengˊguɨ do quiáˈˉ e sɨˈíˆ nisúuiñˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ e tooˋ jiáaˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús, jo̱ cangárˉ e nɨsɨnabˊ e ooˉ é̱e̱ˋ do, jo̱ cabˈˊ nɨró̱o̱ˋ e cu̱u̱˜ e cajnɨ́ˉ mɨ˜ caˈángˉ dseaˋ do. Jo̱ cangotáamˈ˜bre fɨˊ dsíiˊ e é̱e̱ˋ do, dsʉˈ joˋ cadséiñˈˋ Jesús fɨˊ dsíiˊ jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lajo̱, jo̱ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ jí̱i̱ˈ˜ joˋ ñirˊ e˜ nijmérˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ co̱o̱ˋ cangáˉbre e cajnéngˉ gángˉ dseañʉˈˋ quiá̱ˈˉ laco̱ˈ teáaiñˉ, jo̱ i̱ dseañʉˈˋ do quiˈrˊ ˈmɨˈˊ téˋ e jɨˈˋ jloˈˆ. Jo̱ dsíngˈˉ cafǿngˈˊ i̱ dseamɨ́ˋ do mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáiñˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ catúuiñˊ cartɨˊ ni˜ uǿˆ dsʉˈ e cafǿiñˈˊ dseaˋ do. Jo̱guɨbaˈ caféˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do e caféiñˈˊ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ ngɨˋnaˈ ˈnángˈˋnaˈ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ i̱ dseaˋ i̱ jí̱ˈˋ lana? Co̱ˈ nɨcají̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ joˋ i̱ seengˋ fɨˊ la. Té̱e̱ˊ óoˊnaˈ jial cajíñˈˉ lamɨ˜ cateáaiñˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ Galilea, mɨ˜ cajíñˈˉ e írˋ, dseaˋ cagüéiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e jáarˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, dseángˈˉ ˈnébˉ e nijángˈˋ dseaˋ írˋ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ cartɨˊ nijngaˈˉ dseaˋ do quiáˈrˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nidsíngˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, nijí̱bˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e júuˆ na, jo̱guɨbaˈ cadsengˈˉ dsíirˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquɨngˈˉtu̱r, jo̱ cangojméeˈrˇ júuˆ i̱ dseaˋ guijángˋ quiáˈˉ Jesús có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do. 10 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ caguicó̱o̱ˋ júuˆ do siirˋ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Sɨhuo̱o̱ˉ, jaangˋguɨ i̱ siiˋ Yሠniquiáˈˆ Tiáa˜, jo̱guɨ quíimˈ˜bɨ dseamɨ́ˋ i̱ caguiaangˉguɨ cajo̱. 11 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guijángˋ do lado, caˈɨ́ˋ dsíirˊ e ngaamˋ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ jaˋ eeˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e quiéeiñˈˋ do.

12 Jo̱ dsʉˈ Tʉ́ˆ Simón dsifɨbˊ cangórˉ güɨˈíiˊ e cangojǿørˆ e fɨˊ tooˋ é̱e̱ˋ do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jo̱ catúuiñˊ cajǿørˉ jo̱ cangárˉ e jí̱i̱ˈ˜ e ˈmɨˈˊ e caquɨngˈˉ dseaˋ dobaˈ néeˊguɨ. Jo̱ dsifɨˊ ladob cangángˈˉtu̱r, jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e cangárˉ do.

Mɨ˜ cangolíingˉ gángˉ dseaˋ quiáˈˉ Jesús fɨˊ Emaús

13 Jo̱ e jmɨɨ˜ jo̱, gángˉ lajeeˇ laˈóˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cangɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús do cataiñˈˉ fɨˊ e cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Emaús e néeˊ guicó̱ˋ kilómetro lɨ́ˈˆ lɨˊ caluuˇ fɨɨˋ Jerusalén. 14 Jo̱ lajeeˇ teáangˈˇ i̱ dseaˋ do fɨˊ, jo̱ ngolíiñˉ sɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ fɨˊ Jerusalén lajeeˇ e jmɨɨ˜ jo̱. 15 Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˉ, cangoquiéengˊ Jesús, jo̱ canaaiñˋ ngɨrˊ co̱lɨɨng˜ có̱o̱iñˈ˜ do. 16 Jo̱ jǿømˉ i̱ dseaˋ gángˉ do Jesús, dsʉˈ jaˋ cangɨ́ɨiñˋ faˈ e calɨcuíiñˋ dseaˋ do ladsifɨˊ lado. 17 Jo̱ cajmɨngɨˈˊ Jesús i̱ dseaˋ gángˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ jaléˈˋ e sɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ teáangˈ˜naˈ fɨˊ? ¿Jialɨˈˊ lɨ́ɨngˊnaˈ fɨˈíˆ?

18 Jo̱ jaangˋ i̱ dseañʉˈˋ do i̱ nisiiˋ Cleofas cañíirˋ quiáˈˉ Jesús, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajɨɨmˋ dseaˋ nɨñirˊ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ fɨˊ Jerusalén lajeeˇ e jmɨɨ˜ e cangɨ́ɨngˊ na. Jo̱ ¿su jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉbˋ dseaˋ guiinˈ˜ fɨˊ Jerusalén e jaˋ ñíˈˆ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ fɨˊ jo̱?

19 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿E˜ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ fɨˊ jo̱?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ gángˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Móˈˆ jáaˊnaaˈ sɨɨ˜naaˈ jaléˈˋ e calɨ́ngˉ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret, jaangˋ dseaˋ ˈgøngˈˊ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ cajméerˋ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, jo̱guɨ eáangˊ ˈgøngˈˊ jaléˈˋ júuˆ e caféˈrˋ cajo̱; 20 jo̱guɨ sɨɨ˜naaˈ jial cajméeˋ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ quíˉiiˈ mɨ˜ cajáiñˈˋ dseaˋ do fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ e laco̱ˈ niteáiñˉ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ cartɨˊ nijngángˈˉneiñˈ. 21 Jo̱ jneaˈˆ nɨsɨta˜ dsiˋnaaˈ e íˋbre dseaˋ i̱ nileángˉ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ dsʉˈ lana nɨngóoˊ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ e cangojéeˊ jaléˈˋ e jo̱. 22 Jo̱ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseamɨ́ˋ i̱ quíingˈ˜ jee˜ jneaˈˆ nɨcaguilíiñˋ ˈmaˈeeˋ e fǿiñˈˋ jneaˈˆ, co̱ˈ nicangolíiñˆ e jaˋ mɨˊ jneáˋ røøˋ fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ dseaˋ do, 23 jo̱ dsʉˈ joˋ seengˋ i̱ ˈlɨɨ˜ do e tooˋ lɨ˜ caˈírˉ do mɨ˜ caguilíiñˉ. Jo̱baˈ mɨ˜ caquɨngˈˉtu̱r, quié̱e̱rˋ júuˆ e cangáiñˉ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ cajíngˈˉ e nɨcají̱bˈˊtu̱ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ. 24 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, cangolíingˉ fɨˊ jo̱ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜naaˈ e fɨˊ do, jo̱ cangáˉbre cajo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ júuˆ e quié̱e̱ˋ i̱ dseamɨ́ˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ cangáiñˉ Jesús.

25 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ gángˉ do:

—¡Sóongˉ jaˋ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ e ningángˈˋnaˈ jaléˈˋ eeˋ lɨ́ɨˊ, jo̱guɨ dsíngˈˉ jmɨˈɨɨngˇnaˈ e jáˈˉ nilíingˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ e caguiaˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ! 26 Co̱ˈ dseángˈˉ ˈnéˉbaˈ e cangongɨ́ɨngˉ Dseaˋ Jmáangˉ jaléˈˋ e jo̱ nʉ́ˈˉguɨ e nidséngˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ.

27 Jo̱ dsifɨˊ ladob canaangˋ Jesús e sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ gángˉ do jaléˈˋ júuˆ e féˈˋ uii˜ quiáˈrˉ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ canaaiñˋ catɨˊ júuˆ quiáˈˉ Moi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ caguieeˉguɨ e cajmeˈˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

28 Jo̱ malɨɨ˜guɨ lajo̱, mɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ gángˉ do e fɨɨˋ lɨ˜ ngolíiñˉ do, jo̱ cajméeˋ Jesús e lafaˈ e ngóoˊbɨr tɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆguɨ, 29 dsʉˈ i̱ dseaˋ gángˉ do cajméerˋ e caje̱bˊ Jesús e fɨɨˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—La je̱˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, co̱ˈ nɨcaˈlóobˉ eáangˊ jo̱ tɨˊ lɨ˜ niˈíˋ nʉ́ʉbˆ.

Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do lado, jo̱ caje̱bˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ caje̱ˊ i̱ dseaˋ gángˉ do. 30 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguárˋ e nidǿˈrˉ ir˜ e canʉʉˋ, jo̱ catɨ́ɨngˉ Jesús co̱o̱ˋ iñíˈˆ jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ cafíiñˋ e iñíˈˆ do jo̱ cacuøˈrˊ i̱ dseaˋ gángˉ do. 31 Jo̱ mɨ˜ cajméeˋ Jesús lado, jo̱b mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ gángˉ do e ni˜ dseángˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ ladob cangoˈíingˊ dseaˋ do e laco̱ˈ guiˈnáˈˆ jǿømˉbɨr. 32 Jo̱ dsifɨˊ ladob canaangˋ i̱ dseaˋ gángˉ do sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ:

—Lado ˈmɨ́ɨˉ, lajeeˇ téeˈˇnaaˈ fɨˊ, dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsiˋnaaˈ mɨ˜ cajmeaˈrˊ jneaa˜aaˈ júuˆ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈrˉ, dseaˋ lɨ́ɨiñˊ Dseaˋ Jmáangˉ, ¿jሠjáˈˉ?

33 Jo̱ joˋ cajmɨˈɨɨng˜ yaang˜ i̱ dseaˋ gángˉ do, co̱ˈ dsifɨˊ ladob caquɨngˈˉtu̱r cangolíiñˋ fɨˊ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ caseángˈˊtu̱r có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guijángˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ caguiaangˉ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do. 34 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangángˉ rúiñˈˋ, jo̱ lalab cajíngˈˉ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E jáˈˉbaˈ e nɨcají̱ˈˊtu̱ Fíiˋnaaˈ, co̱ˈ Tʉ́ˆ Simón nɨcangáˉ quiáˈrˉ.

35 Jo̱ jo̱guɨbaˈ cajméeˋ i̱ dseaˋ gángˉ do júuˆ jaléˈˋ e calɨ́iñˉ guiáˈˆ fɨˊ, jo̱ jial calɨcuíiñˋ Jesús mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ dseaˋ do iñíˈˆ e nidǿˈrˉ.

Mɨ˜ cajmijnéngˉ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ dseaˋ quiáˈrˉ

36 Jo̱ lajeeˇ guiˈnáˈˆ sɨ́ɨmˋbɨ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e júuˆ na, co̱o̱ˋ cajnémˉ Jesús jo̱ casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Güɨlɨseemˋ ˈnʉ́ˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

37 Jo̱ mɨ˜ cangángˉ i̱ dseaˋ do Jesús, dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ jo̱ canaaiñˋ ɨˊ dsíirˊ e jǿøiñˉ jaangˋ dseaˋ guíˋ.

38 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—¿Jialɨˈˊ ˈgóˈˋnaˈ? Jo̱ ¿jialɨˈˊ jmooˋnaˈ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e jnea˜? 39 Fɨng na jǿøˉduˈ guóoˋo có̱o̱ˈ˜guɨ tɨ́ɨˋɨ, co̱ˈ dseángˈˉ jneab˜ la. Güɨngˈˊnaˈ jnea˜ jo̱guɨ jøøng˜naˈ jnea˜, co̱ˈ jaangˋ dseaˋ guíˋ jaˋ teáaiñˈ˜ móoˋ o̱ˈguɨ seaˋ looˋ táaiñˋ laco̱ˈ móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e seaˋ quiéˉe lana.

40 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ caˈeˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lajɨˋ tú̱ˉ guóorˋ có̱o̱ˈ˜guɨ tɨɨrˉ. 41 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ do jaˋ jáˈˉ calɨ́mˉbɨr uíiˈ˜ e dsíngˈˉ dsigáˋ dsíirˊ jo̱guɨ e iáangˋ dsíirˊ cajo̱. Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—¿Su jaˋ eeˋ seaˋ cuǿˆjiʉˈ dǿøˈ˜ø lana?

42 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do cacuøˈrˊ Jesús caˈnáangˈ˜ ˈñʉˋ i̱ cuɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈ˜guɨ caˈnáˈˆ miˈˊ e a˜ taˈˊ. 43 Jo̱ caˈímˈˋ Jesús e do, jo̱ cagǿˈˋbre do fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. 44 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cagǿˈrˋ, jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajaléˈˋ e nɨcalɨ́nˉn, e jo̱b e cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ cangɨ́ˆnaaˈ co̱lɨɨng˜ e dseángˈˉ ˈnéˉ e nilɨtib˜ jaléˈˋ e féˈˋ uii˜ quiéˉe fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ Moi˜ jo̱guɨ fɨˊ ni˜ jiˋ e cajmeˈˊ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ e siiˋ salmos.

45 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, cajméeˋ Jesús e cangángˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ jo̱ uii˜ quiáˈrˉ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

46 —Lajo̱b to̱o̱˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e dseángˈˉ nɨsɨˈíˆbaˈ e cajúnˉn, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn Dseaˋ Jmáangˉ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, cají̱bˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ; 47 jo̱guɨ ˈnéˉ e niniˈˉ dseaˋ júuˆ quiéˉe laco̱o̱ˋ fɨɨˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ ˈnéˉ ninángˋ e jo̱ catɨˊ Jerusalén e laco̱ˈ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e niˈíingˉ dseeˉ quiáˈrˉ. 48 Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ nɨcañíiˉnaˈ jaléˈˋ e nɨcalɨ́nˉn. 49 Jo̱ jnea˜ nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ e cajíngˈˉ Tiquiéˆe lamɨ˜ jéengˊguɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ fɨˊ Jerusalén labɨ ˈnéˉ já̱ˆnaˈ cartɨˊ niˈíingˈ˜naˈ e Jmɨguíˋ ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ e jo̱b e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lata˜.

Mɨ˜ cangángˈˉ Jesús fɨˊ ñifɨ́ˉ

50 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajéengˋ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱ cangolíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Betania. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, jo̱ caséeˋ Jesús guóorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jo̱ lajo̱b cataiñˈˉ güeaˈˆ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. 51 Jo̱ lajeeˇ guiˈnáˈˆbɨ táiñˈˊ güeaˈˆ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, mɨ˜ canaaiñˋ soorˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ e cangáiñˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 52 Jo̱ dsʉˈ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ guijángˋ do caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cajmiféiñˈˊ dseaˋ do, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíirˊ cangolíiñˋ. 53 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, sojiébˈˊ nɨteáaiñˈˇ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ e cajmeˈˊ Lucas.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes