A A A A A
Bible Book List

Lucas 22 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ jial e nisáiñˈˊ Jesús

22  Jo̱ ie˜ jo̱ nɨjaquiéengˊ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e siiˋ Pascua quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel, jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ gøˈrˊ iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ canaangˋ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e sɨ́ɨiñˋ jial niguiéˈrˊ e nijngáiñˈˉ Jesús, jo̱ dsʉˈ jaˋ teáˋ dsíirˊ e nijmérˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e ɨˊ dsíirˊ do, co̱ˈ dsíngˈˉ ˈgǿiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seángˈˊ fɨˊ Jerusalén lajeeˇ e jmɨɨ˜ jo̱.

Jo̱ lajeeˇ jo̱ caˈíˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás fɨˊ dsíiˊ Judas Iscariote, jaangˋ lajeeˇ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangórˉ cangosiiñˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ quiáˈˉ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel quiáˈˉ jial nilíˈrˋ nisáiñˈˊ Jesús e laco̱ˈ nijáiñˈˋ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱ dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ˜ canúurˉ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ cacuørˊ júuˆ quiáˈrˉ e nicuǿˈrˉ Judas Iscariote cuuˉ e ˈléeiñˈ˜ do e quiáˈˉ e nijáiñˈˋ Jesús. Jo̱ caˈíbˉ dsíirˊ quiáˈˉ rúiñˈˋ e nijmérˉ lajo̱, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaangˋ Judas e ˈnóˈrˊ jial e nijáiñˈˋ Jesús fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ cagǿˈˋ Jesús íiˊ canʉʉˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e gøˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ Israel iñíˈˆ e jaˋ quiéengˋ quie̱ˈˆ, jo̱guɨ ie˜ jo̱b cajo̱ ˈnéˉ e nijngáiñˈˉ jaangˋ joˈseˈˋ jiuung˜ laco̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ e nijmérˉ e jmɨɨ˜ Pascua do, jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ Juan jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨlíingˉnaˈ jo̱ güɨguia˜naˈ guiʉ́ˉ lɨ˜ nijmóˆnaaˈ jmɨɨ˜ Pascua, jo̱ fɨˊ jo̱b niquiee˜naaˈ co̱lɨɨng˜ canʉʉˋ na.

Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ gángˉ do Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ iing˜ ˈnʉˋ e nidsiguiáˆnaaˈ guiʉ́ˉ jaléˈˋ e jo̱?

10 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ˜ nigüɨtáangˈ˜naˈ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱b nimáang˜naˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ ngangˈˊ quié̱e̱ˋ co̱o̱ˋ dsʉʉˉ e a˜ jmɨɨˋ, jo̱ nigüɨlíimˋbaˈ laco̱ˈ ngaiñˈˊ, jo̱ e ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ niˈírˋ do, jo̱b nigüɨtáangˈ˜naˈ cajo̱. 11 Jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈ i̱ dseaˋ fii˜ e ˈnʉ́ʉˊ do: “Lalab jíngˈˉ tɨfaˈˊ quíˉiiˈ: ¿Jie˜ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ nijmee˜e jmɨɨ˜ Pascua có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiéˉe?” 12 Jo̱ niˈéˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ yʉ́ˈˆ lɨ˜ nɨsɨlɨɨngˇ guiʉ́ˉ, jo̱ fɨˊ jo̱b niguiáˆnaˈ guiʉ́ˉ quiáˈˉ e niquiee˜naaˈ do.

13 Jo̱ cangolíimˆ i̱ dseaˋ gángˉ do mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ cadsémˈˋbre i̱ dseaˋ do, jo̱ calɨtib˜ laco̱ˈ cajíngˈˉ Jesús jéengˊguɨ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b caguiarˊ guiʉ́ˉ e nidǿˈrˉ ie˜ canʉʉˋ jo̱.

14 Jo̱ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ oor˜ e nidǿˈrˉ, jo̱ cangolíimˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ do fɨˊ lɨ˜ nɨnéeˊ guiʉ́ˉ e nidǿˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ jo̱ caguáˋbre mes˜ lajaléiñˈˋ do, 15 jo̱ canaangˋ Jesús sɨ́ˈˋreiñˈ do lala:

—¡Dsíngˈˉ calɨˈiin˜n e nijmee˜e e jmɨɨ˜ Pascua la có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ nʉ́ˈˉguɨ e nijúunˉn! 16 Co̱ˈ joˋ nijmee˜e e jmɨɨ˜ jo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijí̱ˈˋtu̱ rúˈˋnaaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiéˉe.

17 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ catɨ́ɨiñˉ co̱o̱ˋ cóoˆ e a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jó̱ˈˉo̱ e cóoˆ la, jo̱ jmeeˉnaˈ jmáˈˉjiʉ e a˜ dsíiˊ lajeeˇ lajaléngˈˋnaˈ na. 18 Dsʉco̱ˈ joˋ nidúuˈ˜u e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ la cartɨˊ nijí̱ˈˋtu̱ rúˈˋnaaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiéˉe.

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ casá̱ˈrˉ co̱o̱ˋ iñíˈˆ jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ jo̱, jo̱ cajméerˋ jmáˈˉjiʉ e iñíˈˆ do lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Quiéˈˋnaˈ e iñíˈˆ la, co̱ˈ e la lɨ́ɨˊ e ngúuˊ táanˋn la, dseaˋ nijúunˉn uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaléˈˋ e la ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ e laco̱ˈ niguiéngˈˊ óoˊnaˈ jnea˜.

20 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cagǿˈrˋ e iñíˈˆ do, jo̱ catɨ́ɨngˉtu̱r e cóoˆ e lɨ˜ a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E a˜ dsíiˊ e cóoˆ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ júuˆ ˈmɨ́ɨˉ e jmɨrǿˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ e júuˆ jo̱ nilɨti˜ mɨ˜ nitʉ̱́ˋ jmɨˈøønˉ uíiˈ˜ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 21 Jo̱ dsʉˈ lana, lab guiing˜ i̱ dseaˋ i̱ niˈnɨ́ngˉ jnea˜ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiéˉe. 22 Dsʉco̱ˈ lana jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, ˈnéˉ nidsingɨ́ɨnˉn lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. ¡Jo̱ dsʉˈ e ngɨ˜ fɨ́ɨˉ i̱ dseaˋ i̱ niˈnɨ́ngˉ jnea˜ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ!

23 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ canaaiñˋ jmɨngɨˈˊ rúiñˈˋ:

—¿I̱˜ jaangˋ jneaa˜aaˈ, faa˜aaˈ, dseaˋ néeˊeeˈ la i̱ niˈnɨ́ɨng˜naaˈ Fíiˋnaaˈ Jesús?

I̱˜ i̱ niingˉguɨ

24 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e cagǿˈrˋ, jo̱ canaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do jmiquímˈˉ dsíirˊ quiáˈˉ uíiˈ˜ e sɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ i̱˜ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ laˈóˈˋ írˋ.

25 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ jmóorˋ laguidseaangˆ e jmiti˜ dseaˋ jaléˈˋ ta˜ e quiʉˈrˊ. Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ do ˈnéˉ féˈrˋ e eáamˊ guiʉ́ˉ jo̱guɨ e eáamˊ jloˈˆ laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ dseata˜ quiáˈrˉ. 26 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe, jaˋ cuǿøngˋ faˈ e lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱. Co̱ˈ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ iing˜ i̱ nilɨniingˉguɨ, ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ laco̱ˈ jmóoˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ; jo̱guɨ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ iing˜ i̱ niquiʉ́ˈˉ ta˜, ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e iing˜ dseaˋ rúmˈˋbaˈ. 27 Co̱ˈ e jáˈˉ e ɨˊ dsíiˊ dseaˋ e eáangˊguɨ niingˉ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ gøˈˊ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ caguiéˈˋ e jmiñiˇ do. Dsʉˈ jnea˜ sínˈˋn la jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ rúngˈˋ.

28 ’Jo̱ co̱ˈ nɨcangɨ́ˆbaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ contøøngˉ lajeeˇ nɨcangongɨ́ɨnˉn jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, 29 jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b nɨcajmeeˉnaˈ, jo̱baˈ nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ e niquiʉ́ˈˆnaˈ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la nɨcangɨ́ɨngˋ jnea˜ quiáˈˉ Tiquiéˆe Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ e niquiʉ́ˈˆʉ ta˜ cajo̱. 30 Jo̱ co̱lɨɨm˜ niˈnéˈˆ niquiee˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ jo̱, jo̱guɨ røøbˋ niquidsiˋnaaˈ íˈˋ cajo̱ quiáˈˉ lajɨˋ guitu̱ˊ ˈléˈˋ dseaˋ Israel.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e nijíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ dseaˋ do

31 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón:

—Simón, Simón, lana nɨcamɨ́ɨngˋ Satanás ˈnʉ́ˈˋ e niguiaˋ jiˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ mɨ˜ jɨˈˊ dseaˋ quiˊ cuɨˈieeˋ. 32 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ nɨcamɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ uii˜ quíiˈˉ e laco̱ˈ jaˋ güɨlíinˈˆ e nilɨtúngˉ aˈˊ júuˆ quiéˉe. Jo̱ ˈnʉˋ, mɨ˜ nifoˈˆtu̱ˈ caléˈˋ catú̱ˉ e lɨnˈˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ jmɨcó̱o̱ˈˇ jóng jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ e laco̱ˈ teáˋguɨ nisíñˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe.

33 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, teábˋ dsiˋ jnea˜ e ninii˜i có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ fɨˊ ˈnʉñíˆ fɨng song casángˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ, jo̱guɨ co̱lɨɨm˜ nijú̱u̱ˉnaaˈ fɨng calɨˈnéˉ lajo̱.

34 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Tʉ́ˆ Simón, e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, e dsaˈóˋ góoˊ na, nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ tuidséeˆ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ néeˈ˜ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.

Mɨ˜ nɨjaquiéengˊ oor˜ e nidsingɨ́ɨngˉ Jesús jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ

35 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨ˜ casɨ́ɨnˉn ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ quié̱ˆnaˈ nosʉ́ʉˊ quíiˉnaˈ o̱ˈguɨ cuuˉ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ lomɨɨ˜naˈ e ǿˈˋbaˈ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ calɨˈnéˉguɨˈ, ¿jሠleáaˈ˜?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ, Fíiˋiiˈ.

36 Jo̱baˈ cajíngˈˉtu̱ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jo̱ dsʉˈ lana fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ seaˋ nosʉ́ʉˊ quiáˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ˜ téeˈ˜ cuuˉ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ quie̱ˋnaˈ jaléˈˋ e jo̱; jo̱guɨ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ seaˋ ñisʉ̱ˈˋ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈnɨɨ˜naˈ co̱o̱ˋ ˈmɨˈguiéeˉ quíiˉnaˈ jo̱ leáaˊnaˈ co̱o̱ˋ e ñíˆ jo̱. 37 Dsʉco̱ˈ lana tɨˊ nilɨti˜ jaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala uii˜ quiéˉe: “Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sooˋ dsíiˊ calɨˈíiñˆ”. Dsʉco̱ˈ lajaléˈˋ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiéˉe, dseángˈˉ ˈnéˉ nilɨtib˜ e jo̱.

38 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, lab seaˋ tú̱ˉ ñisʉ̱ˈˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨtébˈˋ jí̱i̱ˈ˜ lana.

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ móˈˋ Olivos

39 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ jo̱, dsifɨˊ ladob cagüɨˈɨ́ɨrˊ jo̱ cangóˉtu̱r fɨˊ móˈˋ Olivos lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jmóorˋ. Jo̱ cangolíimˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cajo̱ tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ cangóˉ dseaˋ do. 40 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ e fɨˊ móˈˋ jo̱, jo̱b cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ e nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

41 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, dob catiúungˉtear i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ ˈñiaˈˊbre cangórˉ tɨˊ doguɨjiʉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ íˈˋ e tɨˈˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e bíˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ. Jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ jo̱ canaaiñˋ féiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ cajíñˈˉ:

42 —Teaa˜, song iinˈ˜ jo̱baˈ cuǿømˋ líˋ laanˈ˜ jnea˜ jee˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e tɨˊ lɨ˜ nidsingɨ́ɨnˉn; jo̱ dsʉˈ jaˋ güɨlíˋ laco̱ˈ iing˜ jnea˜, co̱ˈ güɨlɨtib˜ jial dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ iing˜ ˈnʉˋ e nilɨti˜.

43 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajnéngˉ jaangˋ ángel i̱ casíingˋ Fidiéeˇ, jo̱ cacuøˈrˊ dseaˋ do bíˋ e quiáˈˉ e nitéˈrˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e tɨˊ lɨ˜ nidsingɨ́ɨiñˉ. 44 Jo̱ lajeeˇ jo̱ eáangˊguɨ canaangˋ Jesús jmiféiñˈˊ Tiquiáˈrˆ, jo̱ canaangˋ sojiúiñˈˋ jmiguieeˋ e lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ jmɨˈøøiñˉ cartɨˊ ni˜ uǿˆ.

45 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féiñˈˊ Tiquiáˈrˆ, jo̱ cangámˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ caseáaiñˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ cadséngˈˋneiñˈ do e güɨɨmˋbiñˈ do lajaléiñˈˋ, co̱ˈ dsíngˈˉ nɨcalɨjiuung˜ dsíirˊ. 46 Jo̱baˈ catǿˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ güɨɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ? Jmɨnáˉ ráangˉnaˈ jo̱ féengˈ˜naˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ uii˜ quíiˆnaˈ yaang˜naˈ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ dseáangˈ˜ e nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ.

Mɨ˜ casangˈˉ dseaˋ Jesús

47 Jo̱ laco̱ˈ guiˈnangˈˇ e féˈˋbɨ Jesús e júuˆ na, mɨ˜ canaangˋ guilíingˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ. Jo̱ jaangˋ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do i̱ siiˋ Judas Iscariote, íˋbingˈ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. Jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ cachʉˈrˊ ni˜ dseaˋ do. 48 Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do:

—Judas, ¿su có̱o̱ˈ˜ e chʉˈˆ ni˜baa e nijáanˈ˜ jnea˜ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jnea˜, dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ i̱ lɨ́ɨngˊ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ?

49 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús e calɨ́ˉ lado, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋnaaˈ, ¿su nitɨɨ˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ ñisʉ̱ˈˋ?

50 Jo̱ jaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do caguirˊ ñíˆ quiáˈrˉ, jo̱ caquiʉˈrˊ logua˜ dséeˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ i̱ laniingˉ do. 51 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Joˋ e cangˈˊnaˈr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; nɨlíbˋ jí̱i̱ˈ˜ lana.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cagüɨˈˊ Jesús e lɨ˜ ˈnáˈˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ sɨcuɨ́ngˈˋ do, jo̱ ladsifɨˊ lanab caˈlóoˉ loguaiñˈ˜ do. 52 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, co̱ˈ lajalémˈˋ i̱ dseaˋ íˋ caguilíiñˉ e nitǿørˋ Jesús, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Lana cagüɨlíingˉ ˈnʉ́ˈˋ e quié̱ˆnaˈ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ ˈmaˋ e nijmangˈˆnaˈ jnea˜ lafaˈ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ. 53 Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ guáˈˉ quíˉnaaˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ cateáˉ óoˊnaˈ faˈ e caséngˈˊnaˈ jnea˜ lajeeˇ jo̱; jo̱ dsʉˈ lanaguɨ cagüeáˉ oor˜ e güɨjé̱ˆ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ nɨcacuørˊ fɨˊ lajo̱ e i̱ ˈlɨmˈˆ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ e uǿøˋ lana.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ Jesús

54 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b casaiñˈˉ Jesús, jo̱ catǿrˉ dseaˋ do fɨˊ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ huíimˉ ngangˈˊ Tʉ́ˆ Simón e tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ ngolíingˋ i̱ dseaˋ do e téerˋ Jesús. 55 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, jo̱ canaangˋ i̱ dseaˋ i̱ casó̱ˈˉ quiáˈˉ Jesús do e ji̱ˈrˊ jɨˋ fɨˊ guiáˈˆ jóoˋ siguiˊ, jo̱ caguárˋ lacúngˈˊ lajíingˋ e jɨˋ do mɨ˜ cacóoˉ. Jo̱ dob caguáˋ Tʉ́ˆ Simón cajo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. 56 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ do e dob guiing˜ Tʉ́ˆ Simón jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ do, jo̱ canaaiñˋ jmicuíingˋneiñˈ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Ja̱a̱ˉ, cangɨbˊ i̱ dseañʉˈˋ la có̱o̱ˈ˜ Jesús cajo̱.

57 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tʉ́ˆ Simón lado, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Jaˋ cuíingˋjneaiñˈ do, dseamɨ́ˋ.

58 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱, jiéngˈˋguɨ calɨcuíiˋ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ quiáˈˉ Jesús lɨ́ɨngˊguɨ ˈnʉˋ cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉtu̱ Tʉ́ˆ Simón lado, jo̱ dsifɨˊ ladob cañíiˋtu̱r jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ jee˜ i̱ do quíingˈ˜ jnea˜, dseañʉˈˋ.

59 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ co̱o̱ˋ oor˜ lajo̱, jiéngˈˋguɨ jaangˋ dseaˋ cajíñˈˉ:

—E jáˈˉbaˈ lɨ́ɨngˊ i̱ dseañʉˈˋ la dseaˋ quiáˈˉ Jesús, co̱ˈ i̱ seengˋ fɨˊ Galileab la cajo̱.

60 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ñiiˉ eeˋ e fóˈˋ na, dseañʉˈˋ.

Jo̱ jaˋ mɨˊ catóˈˊbɨ e féˈˋ i̱ Tʉ́ˆ Simón do lajo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquiˈˊ jaangˋ tuidséeˆ. 61 Jo̱ jo̱b mɨ˜ caji̱ˈˊ Jesús nir˜ jo̱ cajǿøiñˉ Tʉ́ˆ Simón tɨˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cadsengˈˉ dsíiˊ i̱ Tʉ́ˆ Simón do e cajíngˈˉ Jesús lamɨ˜ neáaiñˊ gøˈrˊ do: “Dsaˈóˋ góoˊ na, nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ tuidséeˆ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ néeˈ˜ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.” 62 Jo̱ mɨ˜ cadsengˈˉ dsíiˊ i̱ Tʉ́ˆ Simón do e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ dsíngˈˉ calɨjiuung˜ dsíirˊ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cagüɨˈɨ́ɨrˊ jo̱ dsíngˈˉ canaaiñˋ quɨˈrˊ jóng.

Mɨ˜ cajmeángˈˋ dseaˋ Jesús

63 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jéeˊ quiáˈˉ Jesús canaaiñˋ lǿøiñˉ dseaˋ do jo̱guɨ bǿøngˉneiñˈ, 64 jo̱ cajníirˊ jminiˇ dseaˋ do jo̱ cabárˋ moniñˈ˜ jo̱ cajmɨngɨˈˊreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ i̱ cabǿøngˉ ˈnʉˋ? ¡Jmeeˉ júuˆ, neˇeeˈ!

65 Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e féˈrˋ e jmineaiñˈˆ dseaˋ do lajeeˇ jo̱.

Mɨ˜ cangojéeiñˋ Jesús fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ guáˈˉ

66 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ caseángˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈrˉ, jo̱ catǿˈrˉ Jesús fɨˊ lɨ˜ nɨsɨseáiñˈˊ do, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

67 —Jmeeˉ júuˆ, neˇeeˈ, ¿su ˈnʉbˋ Dseaˋ Jmáangˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Song nijmee˜ jnea˜ júuˆ røøˋ, jaˋ jáˈˉ nilíingˋ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiéˉe jóng. 68 Jo̱guɨ song eeˋ nijmɨngɨ́ɨˈˇɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ e ñíˆnaˈ ningɨɨˉnaˈ quiéˉe cajo̱. 69 Jo̱ dsʉˈ latɨˊ lana jnea˜, dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, niníˆi lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiing˜ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, dseaˋ i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

70 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ lajalémˈˋbre cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ¿su ˈnʉbˋ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ lɨya?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la nɨcaféeˈ˜naˈ na.

71 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ casɨ́ɨiñˉ lajeeˇ lajaléiñˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜guɨ ta˜ e ˈneángˉguɨ́ɨˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tíiˊ ni˜? Co̱ˈ yee˜baaˈ nɨcanʉ́ˆʉʉˈ náng jial laco̱ˈ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes