A A A A A
Bible Book List

Lucas 21 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cacuøˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ cuuˉ quiáˈrˉ fɨˊ guáˈˉ

21  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ táangˋ Jesús fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, jo̱ cangárˉ e dsiteaˈˊ dseaˋ seaˋ cuuˉ jmiguiʉˊ cuuˉ quiáˈrˉ fɨˊ dsíiˊ guóoˊ quiáˈˉ guáˈˉ. Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱b mɨ˜ cangáiñˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ i̱ tiñíingˉ eáangˊ i̱ catá̱ˈˉ dsíiˊ e guóoˊ do tú̱ˉ cuuˉ e jiáangˋ eáangˊ e quíingˊ co̱o̱ˋ ñinéeˉ. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús e calɨ́ˉ lado, jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseángˈˉ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ nabingˈ i̱ nɨcacuøˊ jmiguiʉˊguɨ cuuˉ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ i̱ nɨngɨ́ɨngˊ na. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ na nɨcacuørˊ jaléˈˋ e nɨseángˉ quiáˈˉbre, jo̱ dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ na nɨcacuørˊ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ jo̱ có̱o̱ˈ˜ e nabaˈ sɨˈíˆ nilárˉ capíˈˆ e niˈɨ̱́ˈˋ nidǿˈrˉ.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e niˈíimˉ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús teáaiñˉ sɨ́ɨiñˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ e guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén jo̱guɨ dsigáˋ dsíirˊ e dsíngˈˉ jloˈˆ e guáˈˉ do, co̱ˈ dsíngˈˉ niguoˈˆ jaléˈˋ cu̱u̱˜ có̱o̱ˈ˜ e sɨˈieengˋ e guáˈˉ do, jo̱guɨ sɨ́ɨmˋbɨr cajo̱ quiáˈˉ jaléˈˋ e jloˈˆ e nɨcacuøˊ dseaˋ quiáˈˉ e sɨlɨ́ɨˋ e guáˈˉ do. Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e sɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ niquɨ́ˈˉ jaléˈˋ e móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e té̱e̱ˉ na, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ joˋ nijé̱ˉ faˈ e sɨfɨ́ɨngˇguɨ rúngˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jloˈˆ jnéengˉ e na lana.

Jial nilíˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿lɨ˜ nilíˋ jaléˈˋ e fóˈˋ na? ¿Jial nilɨli˜ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dsíngˈˉ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ jaˋ güɨlɨgøøngˋnaˈ, co̱ˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nijalíingˉ jo̱ nijíñˈˉ: “Jneab˜ Dseaˋ Jmáangˉ”, jo̱guɨ nijíngˈˉguɨr: “Lanab nɨcaguiéˉ oor˜ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ.” Jo̱ dsʉˈ jaˋ jmijíingˆnaˈr jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, jo̱ jie˜ mɨˊ lɨgøøngˋnaˈ. Jo̱guɨ mɨ˜ ninúuˆnaˈ e nɨjáaˊ mɨ́ɨˈ˜ jo̱ nɨnéeˊ ta˜ tɨ́ɨngˊ, jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ ˈnéˉ nilɨtib˜ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e niˈíingˉ jmɨgüíˋ.

10 Jo̱guɨ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ, jo̱guɨ co̱o̱ˋ ˈléˈˋ dseaˋ nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋguɨ ˈléˈˋ dseaˋ cajo̱. 11 Jo̱guɨ eáangˊ teáˋ nijǿˈˋ uǿˉ fɨˊ la fɨˊ na, jo̱guɨ nijáaˊ ooˉ, jo̱guɨ nilɨseaˋ jmiguiʉˊ íingˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jmiguiʉˊ íimˈ˜ jaléˈˋ e nijnéngˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ dsíngˈˉ niféngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ˜ ninírˋ jaléˈˋ e jo̱.

12 ’Jo̱ dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e nɨfáˈˉa na, fɨ́ɨngˊ dseaˋ nilɨˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ cuíingˋnaˈ jnea˜, jo̱ dsíngˈˉ gaˋ nijmeáiñˈˋ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ jnea˜. Jo̱ nidsijéeiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e laco̱ˈ niˈnɨ́iñˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱guɨ nitáiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ nidsijéeiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe. 13 Jo̱ mɨ˜ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ jaléˈˋ e na, jo̱b mɨ˜ nilíˈˋnaˈ nifǿngˈˆnaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jial caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiéˉe. 14 Jo̱ jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ faˈ e jaˋ ñíˆnaˈ jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do mɨ˜ nijmɨngɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e niñíingˋnaˈ. 15 Co̱ˈ jneab˜ nijmee˜e e nilɨñíˆnaˈ jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ, jo̱guɨ nijmee˜e e tɨɨngˋnaˈ eáangˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ do jaˋ niquɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e niñírˉ quíiˉnaˈ. 16 Jo̱ dsíngˈˉ nilɨseengˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ tiquíiˆnaˈ jo̱guɨ niquíiˆnaˈ jo̱guɨ jaléngˈˋ rúngˈˋnaˈ jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ cuíingˋ ˈnʉ́ˈˋ nijmérˉ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ jɨˋguɨ cartɨˊ nijngáiñˈˉ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ. 17 Jo̱ lajalémˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ nilɨˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe. 18 Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ jñʉguíˆnaˈ jaˋ nidsiˈíingˊ. 19 Jo̱ jie˜ mɨˊ lɨtúngˉ áaˊnaˈ e fɨˊ niteáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, co̱ˈ lajo̱baˈ e cuǿøngˋ e nitíingˈ˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

20 ’Jo̱ mɨ˜ nimóˆnaˈ e nɨjalíingˉ jaléngˈˋ ˈléeˉ e nirɨ̱́rˉ latøøngˉ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱baˈ güɨlɨñíˆnaˈ jóng e joˋ huǿøˉ ró̱o̱ˋ e fɨɨˋ jo̱, co̱ˈ tɨˊ lɨ˜ niˈíimˉ. 21 Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nilíˋ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b ˈnéˉ uǿngˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén e nicuí̱rˉ fɨˊ jee˜ móˈˋ nʉ́ˈˉguɨ e nirɨ̱́ˉ jaléngˈˋ ˈléeˉ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨɨˋ jo̱. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ taang˜ jmóoˋ ta˜ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ joˋ güɨˈɨ́ˆ dsíirˊ faˈ e niquɨngˈˉguɨr fɨˊ jee˜ fɨɨˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ güɨcuí̱i̱ˋbre cajo̱. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea ˈnéˉ nicuí̱ˉbre cajo̱ e laco̱ˈ cuǿøngˋ nijmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜. 22 Co̱ˈ ie˜ jo̱b mɨ˜ niˈíngˈˋ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱ lajo̱guɨb e nilɨti˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 23 ¡Jo̱ dsʉˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨˉ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ ngɨˊ quiéengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ o̱si i̱ ngɨˊ jéengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ cuˈˋ tʉ́ˈˋ ie˜ jo̱! Co̱ˈ dsíngˈˉ nicá̱ˋ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨb nicá̱ˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén la iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 24 Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nijúuiñˉ fɨˊ jee˜ mɨ́ɨˈ˜, jo̱guɨ fɨ́ɨmˊ dseaˋ niteiñˈˆ jo̱ nidsilíiñˋ ˈnʉñíˆ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ jiéˈˋ; jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jalíingˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ nijasoˈǿømˈˇbre fɨɨˋ Jerusalén cartɨˊ mɨ˜ nidsíngˉ e íˈˋ e nɨsɨˈíˆ quiáˈˉ.

Jial mɨ˜ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ

25 ’Jo̱ dsíngˈˉ nilɨsɨ́ɨngˉ jial jnéengˉ ieeˋ có̱o̱ˈ˜guɨ sɨˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ. Jo̱guɨ dsíngˈˉ nidsigáˋ dsíiˊ dseaˋ jo̱guɨ niféiñˈˊ cajo̱ uíiˈ˜ e gaˋ niró̱o̱ˉ jmɨñíˈˆ jo̱guɨ gaˋ nitáˈˉ mɨ́ɨˈ˜. 26 Jo̱ dsíngˈˉ niféngˈˊ dseaˋ jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ niˈíingˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e føˈˊ do mɨ˜ niˈɨ́ˉ dsíirˊ jaléˈˋ e nilíˋ ie˜ jo̱, co̱ˈ jɨˋguɨ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ nijǿˈˋ lafaˈ mɨ˜ jǿˈˋ uǿˉ. 27 Jo̱ jo̱guɨbaˈ mɨ˜ nimáang˜naˈ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, e nɨgáaˊa nɨquíinˈ˜n jee˜ cabøø˜ jníiˊ có̱o̱ˈ˜ e niingˉ jɨ˜ e ˈgøngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 28 Jo̱ mɨ˜ ninángˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ cuǿøˈ˜ bíˋ yaang˜naˈ jóng, jo̱guɨ jǿøˉnaˈ yejí̱ˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, co̱ˈ nɨjaquiéemˊbaˈ e nileángˋnaˈ conguiaˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˉnaˈ.

29 Jo̱ lɨ́ˉ jo̱ casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋguɨ júuˆ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Quie̱ˋnaˈ cuente jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ ˈmaˋ güɨñíˈˆ o̱si lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ˈmaˋ é. 30 Jo̱ mɨ˜ móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e nɨnaangˋ iéeˋ jaléˈˋ máˈˆ e síˈˋ quiáˈˉ, ˈnʉ́ˈˋ nɨñíˆnaˈ e ji̱i̱ˋ jmɨ́ɨbˊ nɨjaquiéengˊ jóng. 31 Jo̱ mɨ˜ canaangˋ lɨti˜ jaléˈˋ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ güɨlɨñíˆnaˈ guiʉ́ˉ e nɨjaquiéemˊbaˈ e nicá̱ˋ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

32 ’Jo̱ e jáˈˉ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaléˈˋ e na ˈnéˉ nilɨtib˜ nʉ́ˈˉguɨ e nijúungˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ jmɨɨ˜ na. 33 Jo̱ niˈíimˉ laˈúngˉ jmɨgüíˋ la có̱o̱ˈ˜guɨ laˈúngˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e jaˋ nilɨti˜ lajaléˈˋ e jo̱.

34-35 ’Jo̱ co̱ˈ lajo̱b nilíˋ, jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e dsíngˈˉ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊnaˈ jo̱ jaˋ cuǿˈˆ fɨˊ yaang˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e nirǿngˋnaˈ dseeˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaˋ jmooˋnaˈ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ o̱ˈguɨ ngɨ́ˆnaˈ e eáangˊguɨ guiing˜ óoˊnaˈ jial nilɨseengˋnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ la dsingɨ́ɨngˉ jaangˋ nóoˊ i̱ guiéeˊ lɨ˜ ró̱o̱ˋ co̱o̱ˋ leáˋ. Co̱ˈ jalébˈˋ e jo̱ nilíˋ mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. 36 Jo̱baˈ liúunˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ e dseángˈˉ la guíimˋbaˈ ˈnéˉ e neáangˊnaˈ e néeˊ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ contøøngˉ, jo̱ contøøngˉ ˈnéˉ mɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨˈeeˇ Fidiéeˇ uii˜ quíiˆnaˈ e laco̱ˈ jaˋ güɨtíingˋnaˈ jaléˈˋ e nilíˋ ie˜ jo̱ jo̱guɨ e laco̱ˈ cuǿøngˋ nigüɨquiéengˊnaˈ fɨˊ quiniiˉ, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

Jo̱ jaléˈˋ e júuˆ na caˈeˊ Jesús caˈeˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ie˜ jmɨɨ˜ jo̱.

37 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ dsiˈéeˈ˜ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ laco̱o̱ˋ ˈlóoˉ dséerˊ dsije̱r˜ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ cuo̱ˈˋ e siiˋ Olivos e fɨˊ ˈnɨˈˋ fɨɨˋ Jerusalén do. 38 Jo̱ lajalémˈˋ dseaˋ dsilíiñˉ e fɨˊ guáˈˉ do lacaˈeeˋ e dsinʉ́ʉrˉ jaléˈˋ júuˆ e guiaˊ Jesús.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes