A A A A A
Bible Book List

Lucas 20 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

I̱˜ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Jesús e jmóorˋ jaléˈˋ e jmóorˋ

20  Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, lajeeˇ e táangˋ Jesús fɨˊ guáˈˉ e erˊ jo̱guɨ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ jial nileángˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱b caguilíingˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ e guáˈˉ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Jmeeˉ júuˆ i̱˜ quiʉˈˊ ta˜ quíiˈˉ e jmooˈˋ jaléˈˋ e jmooˈˋ na. Jo̱ ¿i̱˜ cacuøˈˊ ˈnʉˋ e ta˜ na?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Seaˋbɨ co̱o̱ˋ e ˈnéˉ nijmɨngɨ́ɨˈˇ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Ñiiˉnaˈ quiéˉe lana. ¿I̱˜ i̱ caquiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ Juan e caseáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ? ¿Su Fidiéeˇ o̱faˈ dseaˋ jmɨgüíbˋ é?

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱ lajeeˇ yaam˜bre canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ:

—¿Jial nisíiˈ˜naaˈr, faa˜aaˈ? Song casíiˈ˜naaˈr e Fidiéebˇ casíingˋ dseaˋ do, jo̱baˈ nijíñˈˉ nisɨ́ˈrˋ jneaa˜aaˈ jóng: “¿Jialɨˈˊ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ?” Jo̱ song nisíiˈ˜naˈr e dseaˋ jmɨgüíbˋ caquiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ Juan do, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la føˈˊ nijngámˈˉbre jneaa˜aaˈ jóng có̱o̱ˈ˜ jmangˈˉ cu̱u̱˜, co̱ˈ ñiˊbre guiʉ́ˉ e cajáˉ i̱ Juan do e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do jaˋ cateáˉ dsíirˊ faˈ eeˋ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Juan do, jo̱ lɨ́ˈˆ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do e jaˋ ñiˊbre. Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—O̱ˈguɨ jnea˜ nijméeˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ cajo̱ i̱˜ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe e jmóoˋo jaléˈˋ e jmóoˋo la lana.

Júuˆ quiáˈˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ

Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ canaangˋ Jesús e eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ nicalɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ jo̱ nicajnírˋ jmangˈˉ huɨɨngˋ jǿˈˆ latøøngˉ fɨˊ ni˜ uǿˉ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caguiarˊ guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e do, jo̱ catáiñˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ caneˈˉ ni˜ latøøngˉ e uǿˉ do i̱ nijméˉ ta˜ jmáˈˉjiʉ. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ cagüɨˈɨ́ɨˊbre jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ. 10 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e carooˋ e mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do, jo̱ caguiéiñˈˊ jaangˋ dseaˋ quiáˈrˉ e tɨˊ lɨ˜ táaiñˋ do i̱ cangomɨɨ˜ lají̱i̱ˈ˜ guiéeˆ quiáˈrˉ e catɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ e ta˜ jmáˈˉjiʉ e jmóoˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e lɨ˜ taang˜ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ e uǿˉ do, caquiéˈˊbiñˈ do quiáˈrˉ e lafaˈ e nicuǿˈˉreiñˈ do lají̱i̱ˈ˜ guiéeˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do, jo̱ caguiémˈˊbreiñˈ do caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ lɨ˜ cajárˉ, jo̱ jaˋ eeˋ cacuøˈˊreiñˈ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ. 11 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do e calɨ́ˉ lado, dsifɨˊ ladob caguiéiñˈˊ jaangˋguɨ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ cangomɨɨ˜ guiéeˆ quiáˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ jmóoˋ uǿˉ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ taang˜ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do, cacǿømˈ˜bre cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cangongɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ laˈuii˜ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ cacuøˈˊreiñˈ do cajo̱. 12 Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊtu̱ i̱ dseaˋ fii˜ do e calɨ́ˉ lado, jo̱ caguiémˈˊbre jaangˋguɨ dseaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ gabˋ cajméeˋ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ caquiémˈˊbreiñˈ jo̱guɨ cacuingˈˊneiñˈ, jo̱ jaˋ eeˋ cacuøˈˊreiñˈ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cajo̱, jo̱ caˈǿømˋbreiñˈ do.

13 ’Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ caˈɨ́ˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ fii˜ uǿˉ do: “¿E˜ nijmee˜e náng? Jo̱ seemˋ camɨ́ɨngˈ˜ jó̱o̱ˋo̱ i̱ ˈneáanˋn eáangˊ, jo̱ íbˋ niguiéenˈ˜n lana, jo̱ jangámˉ íˋguɨb i̱ nijmɨˈgórˋ.” 14 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ sɨmingˈˋ do lɨ˜ taang˜ i̱ dseaˋ jmóoˋ ta˜ do, jo̱ dsifɨˊ ladob canaaiñˈˋ do sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñˇ: “Jí̱i̱ˈ˜ i̱ nabingˈ i̱ seengˋ i̱ nilíingˉ fii˜ e uǿˉ la mɨ˜ nijúungˉ tiquiáˈrˆ. Jo̱baˈ majngáangˈˇnaaˈr lana, ná la cagüéiñˉ fɨˊ la, jo̱ jneaˈˆ dseaˋ nilíiˉiiˈ fii˜ latøøngˉ e uǿˉ la.” 15 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e casɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ do røøˋ lado, jo̱ caguíimˋbre i̱ sɨmingˈˋ do jee˜ e uǿˉ e lɨ˜ sɨjnea˜ e huɨ̱ɨ̱ˋ huɨɨngˋ jǿˈˆ do jo̱ fɨˊ jo̱b cajngangˈˊneiñˈ.

Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e jmóoˋ Jesús e júuˆ na, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ lɨ́ɨngˉnaˈ e nijméˉ i̱ dseaˋ fii˜ e uǿˉ do mɨ˜ nilɨñirˊ e nɨcajngamˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do jó̱o̱rˊ? 16 Co̱ˈ nidsémˈˉbre, jo̱ mɨ˜ niguieiñˈˊ nijngámˈˉbre lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ i̱ jiémˈˋ nitáiñˈˊ i̱ nijméˉ ta˜ e uǿˉ quiáˈrˉ do.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do e cajíngˈˉ Jesús lado, lajalémˈˋbre cañíirˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ güɨlɨˈiing˜ dsíiˊ Fidiéeˇ e nilíˋ lajo̱.

17 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e cajíngˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱ lɨ́ˈˆ cajǿømˉbreiñˈ do, jo̱ lɨ́ˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ e lɨ́ɨngˉnaˈ e guǿngˈˋ e tó̱o̱ˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ lala?:
    E cu̱u̱˜ e jaˋ calɨjíiˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ jmoˈˊ ˈnʉ́ʉˊ,
    lana nɨlɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e niingˉguɨ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ.

18 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ catɨtaangˇ e fɨˊ ni˜ e cu̱u̱˜ do, jo̱baˈ cuibˈˆ nilíiñˉ jóng. Jo̱guɨ fɨng song e cu̱u̱˜ do catóˈˋ jo̱ cajlɨ́ngˉ jaangˋ dseaˋ, jo̱baˈ conguiaˊ tʉ́ʉbˈ˜ nilíiñˉ jóng.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ˈˉ dseaˋ Jesús cuaiñ˜ quiáˈˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜

19 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱baˈ lajmɨnábˉ lamɨ˜ iiñ˜ nisáiñˈˊ dseaˋ do, co̱ˈ calɨlíˈrˆ e uii˜ quiáˈˉbre caféˈˋ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ cateáˉ dsíirˊ faˈ eeˋ cajmeáiñˈˋ dseaˋ do, co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ núuˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús.

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jmidseaˋ casɨ́ɨiñˉ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ e casíiñˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ nijméˉ lafaˈ dseaˋ guiʉ́ˉ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ cajméerˋ lajo̱ quiáˈˉ e nijméiñˈˉ do quijí̱ˉ jial niféˈˋ dseaˋ do júuˆ guíiˉ, co̱ˈ ɨˊ dsíirˊ e faˈ lajo̱ nilíˈrˋ e nitɨsɨ́ɨngˈˇ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ dseata˜. 21 Jo̱baˈ mɨ˜ caguilíiñˈˉ do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱ cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, nɨneb˜ jneaˈˆ røøˋ e jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ jaléˈˋ e eˋ ˈnʉˋ, jo̱guɨ jaˋ jǿøˉ ˈnʉˋ cajo̱ jial lɨ́ɨngˊ dseaˋ lɨ́ˈˆ caluuˇ, jo̱guɨ ˈnʉˋ eˈˊ jneaˈˆ jial dseángˈˉ laco̱ˈ iing˜ Fidiéeˇ e se̱e̱ˉnaaˈ. 22 Jo̱baˈ cajajmɨngɨ́ɨˈˇnaaˈ ˈnʉˋ: ¿Su ˈnéˆ niquíˆnaaˈ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma o̱si jaˋ ˈnéˉ quíˆnaaˈ é?

23 Jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ ladob calɨlíˈˆ Jesús e iing˜ i̱ dseaˋ do nijmɨgǿøngˋneiñˈ, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

24 —Éeˈ˜naˈ jnea˜ co̱o̱ˋ cuuˉ. Jo̱baˈ neˇduuˈ jial lɨ́ɨˊ, jo̱ ¿i̱˜ dseaˋ i̱ táangˋ fɨˊ ni˜ la jo̱guɨ jial siirˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Romab táangˋ fɨˊ na.

25 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, cuǿøˈ˜naˈ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ; jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ, cuǿøˈ˜naˈ Fidiéeˇ cajo̱.

26 Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ i̱ téengˋ Jesús do mɨ˜ cañíiˋ dseaˋ do lado fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ cangoˈgóˋguɨ dsíiˊbre lají̱i̱ˈ˜ e cañíiˋ dseaˋ do, jo̱ tiibˉ caje̱rˊ lajɨɨiñˋ do.

Mɨ˜ cajmɨngɨ́ɨˋ dseaˋ jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nijí̱ˈˊtu̱ dseaˋ caléˈˋ catú̱ˉ

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ saduceo fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ saduceo do jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. Jo̱baˈ cangojmɨngɨ́ɨˈrˇ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

28 —Tɨfaˈˊ, Moi˜ cajmeˈrˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e song cajúngˉ jaangˋ dseañʉˈˋ jo̱ jaˋ jó̱o̱rˊ calɨséngˋ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ nicúngˈˉ guóˋ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do có̱o̱ˈ˜ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈlɨɨ˜ do. Jo̱ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ laˈuii˜ i̱ nilɨseengˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseañʉˈˋ do, ˈnéˉ nijmérˉ e lafaˈ jó̱o̱bˊ i̱ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ lamɨ˜ uii˜ do, co̱ˈ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Moi˜. 29 Jo̱baˈ síiˈ˜naˈ ˈnʉˋ e júuˆ la: Co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ calɨséngˋ guiángˉ dseañʉˈˋ laˈóˈˋ rúiñˈˋ, jo̱ i̱ dseaˋ nifɨˊ do cacúmˈˋ guóorˋ, jo̱ jaˋ e huǿøˉ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la co̱ˈ cajúmˉbre, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱rˊ jaˋ i̱i̱ˋ calɨséngˋ. 30 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúngˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ cacúmˈˋ guooˋ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do có̱o̱ˈ˜ rúngˈˋ i̱ ˈlɨɨ˜ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ catɨ́ˋ gángˉ do. Jo̱ dsʉˈ lajo̱b cangongɨ́ɨiñˉ cajo̱, co̱ˈ cajúmˉbre, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱rˊ jaˋ i̱i̱ˋ calɨséngˋ. 31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cacúmˈˋtu̱ guooˋ i̱ dseamɨ́ˋ do có̱o̱ˈ˜ i̱ rúngˈˋ i̱ ˈlɨɨ˜ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ i̱ catɨ́ˋ gaangˋ do, jo̱ jaˋ huǿøˉ cangóˉ jo̱ cajúmˉbre cajo̱, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱rˊ jaˋ i̱i̱ˋ calɨséngˋ. Jo̱ lajo̱b cangongɨ́ɨiñˉ lajaléiñˈˋ do. Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ catóˈˊ júuiñˉ lajɨˋ guiáiñˉ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jó̱o̱rˊ jaˋ i̱i̱ˋ calɨséngˋ. 32 Jo̱ dsʉˈ joˋ huǿøˉ ngóˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cajúmˉ i̱ dseamɨ́ˋ do cajo̱. 33 Jo̱baˈ jmɨngɨ́ɨˈˇnaaˈ ˈnʉˋ lana jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨɨˋ co̱o̱ˋ. ¿I̱˜ dseángˈˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ nilíingˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lajeeˇ lajɨˋ guiángˉ i̱ dseañʉˈˋ do? Co̱ˈ lajɨˋ guiámˉbre cacúngˈˉ guórˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do fɨˊ jmɨgüíˋ la.

34 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ saduceo do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Cumˈˊ guooˋ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 35 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ niñíingˋ e nijí̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ joˋ nicúngˈˉguɨ guoorˋ fɨˊ jo̱, 36 jo̱guɨ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijúungˉguɨr, co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jaˋ cúngˈˋ guóorˋ o̱ˈguɨ júuiñˉ; jo̱guɨ jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ nilíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do uíiˈ˜ e nɨcají̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ. 37 Jo̱ jɨˋguɨ Moi˜ cajmeˈrˊ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijí̱bˈˊtu̱ ˈlɨɨ˜, co̱ˈ ie˜ lamɨ˜ cangárˉ e gui˜ co̱o̱ˋ ˈmató̱o̱ˊ e gui˜ jɨˋ, jo̱ jee˜ e jɨˋ do caféˈˋ Fíiˋnaaˈ jo̱ cajméerˋ júuˆ e íˋbre lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ Abraham có̱o̱ˈ˜guɨ Isáaˊ jo̱guɨ Jacóoˆ. 38 Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jí̱ˈˋ, jo̱ jaˋ lɨ́ɨiñˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, co̱ˈ jmangˈˆ dseaˋ jí̱ˈˋbingˈ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

39 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ lɨɨng˜ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱baˈ dsifɨˊ ladob cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Eáamˊ guiʉ́ˉ laco̱ˈ caféeˈ˜ na, Tɨfaˈˊ.

40 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˈˋ do joˋ eeˋ cateáˉguɨ dsíirˊ faˈ eeˋ cajmɨngɨˈˊguɨr Jesús.

¿I̱˜ dseaˋ sɨju̱˜ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ?

41 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ cajmɨngɨˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jialɨˈˊ féˈˋ dseaˋ e sɨju̱ˇ dseata˜ Davíbˈˆ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ? 42 Co̱ˈ lalab cajíngˈˉ dseata˜ Davíˈˆ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ:
    Lalab cajíngˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ Fíiˋi:
    “Níˋ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiin˜n
43     cartɨˊ mɨ˜ nijmee˜e e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ
    nisíˈrˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ nijmɨˈgórˋ ˈnʉˋ.”

44 Jo̱baˈ jmɨngɨɨˉ jnea˜ e song ˈñiaˈˊbɨ dseata˜ Davíˈˆ sɨ́ˈrˋ Dseaˋ Jmáangˉ Fíiˋi, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ jóng?

Jaléˈˋ e gaˋ e jmóoˋ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel

45 Jo̱ lajeeˇ jo̱, fɨ́ɨmˊ dseaˋ teáaiñˈ˜ e núurˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱ cajíngˈˉ dseaˋ do casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do lala:

46 —Ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, co̱ˈ jaléngˈˋ íˋ tɨˊ dsíirˊ e ngɨrˊ quie̱rˊ jaléˈˋ sɨ̱ˈˆ dseaˋ ˈgooˋ, jo̱guɨ dsíngˈˉ iiñ˜ e nijmiféngˈˊ dseaˋ írˋ mɨ˜ jiéˈˋ jíñˈˊ dseaˋ lacaangˋ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ mɨrˊ ˈmasii˜ e niingˉguɨ mɨ˜ dsilíiñˉ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ, jo̱guɨ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ e ngɨ́ɨiñˋ e gøˈrˊ, mɨrˊ lali˜ lɨ˜ jloˈˆguɨ e nigüeárˋ, jo̱ lajo̱baˈ e jloˈˆguɨ jnéeiñˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ. 47 Jo̱guɨ uøˈrˊ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ, jo̱guɨ jmɨcaaiñ˜ e féˈrˋ faˈˊ e cueeˋ eáangˊ fɨˊ quiniˇ dseaˋ. Jo̱ co̱ˈ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ eáangˊguɨ niˈíngˈˋ iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes