A A A A A
Bible Book List

Lucas 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ calɨséngˋ Jesús

1-2 Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Augusto i̱ quiʉˈˊ ta˜ ie˜ jo̱, jo̱ seengˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Cirenio i̱ guiing˜ lɨ́ɨngˊ ta˜ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria. Jo̱ ie˜ jo̱ caquiʉˈˊ i̱ Augusto do ta˜ e nilɨˈíingˆ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ taang˜ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ ˈnéˉ nidsilíiñˋ fɨˊ góoˋbre, jo̱ fɨˊ jo̱b nilɨˈíiñˆ.

Jo̱ mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ lajo̱, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ Séˆ do fɨˊ lɨ˜ guiiñˇ fɨˊ fɨɨˋ Nazaret lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ cangáiñˈˉ fɨˊ góorˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Belén fɨˊ lɨ˜ calɨséngˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ siiˋ Davíˈˆ do, jaangˋ dseaˋ sɨju̱ˇ Séˆ i̱ calɨséngˋ malɨˈˋguɨ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ cangángˈˉ Séˆ fɨˊ góorˋ, téeˋbre Yáˆ, co̱ˈ nɨnéeˊ júuˆ quiáˈrˉ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱guɨ yʉ̱ʉ̱bˋ nɨquiéeiñˈˋ do cajo̱.

6-7 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ Belén, jo̱b catɨ́ˋ íˈˋ e nilɨseengˋ yʉ̱ʉ̱ˋ quiáˈˉ Yáˆ, dsʉˈ jaˋ lɨ˜ calɨ́ˈrˉ lɨ˜ nijé̱rˉ, co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ e fɨˊ fɨɨˋ do ie˜ jo̱. Jo̱ lɨ˜ güɨɨngˋ jaléngˈˋ cuea˜ güɨtábˆ caje̱rˊ, jo̱ jo̱b calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do. Jo̱ íbˋ laˈuii˜ jó̱o̱ˊ Yሠi̱ calɨséngˋ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨiñˈˉ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ, jo̱ catɨráaiñˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ gøˈˊ jóˈˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ lɨ˜ seaˋ lɨ˜ guiʉ́ˉ faˈ niquiérˋ.

Mɨ˜ cajnéngˉ ángeles fɨˊ lɨ˜ taang˜ dseaˋ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ

Jo̱ mɨ˜ canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ nicaje̱ˊ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ quiáˈˉ fɨˊ lɨ́ˈˉ caluuˇ fɨɨˋ Belén. Jo̱ lajeeˇ neáaiñˊ e canʉʉˋ e jmɨɨ˜ jo̱, co̱o̱ˋ cajnémˉ jaangˋ ángel i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ neáaiñˊ, jo̱ dsíngˈˉ jloˈˆ cajneáˉ e güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ do, jo̱ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ. 10 Jo̱ cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, dsʉco̱ˈ juguiʉ́bˉ quie̱e̱ˆ quíiˆnaˈ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ nilɨˈiáangˋ dsíirˊ uíiˈ˜ e júuˆ jo̱. 11 Co̱ˈ fɨˊ lab góoˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ, jo̱ lana fɨˊ lab nɨcalɨséngˋ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ nileáiñˉ ˈnʉ́ˈˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ. 12 Jo̱ nɨñíˆbaˈ e mɨ˜ nigüɨˈnéngˈˊnaˈr jo̱ niguiéngˈˊnaˈr quíiñˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ jo̱ ráaiñˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ gøˈˊ jóˈˋ.

13 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caféˈˋ i̱ ángel do lado, co̱o̱ˋ cajnémˉ ángeles i̱ fɨ́ɨngˊguɨ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ do, jo̱ lajalémˈˋ i̱ ángeles do canaaiñˋ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ lajaléiñˈˋ do jo̱guɨ canaaiñˈˋ do ørˊ lala:
14     ¡Majmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ,
    jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ seengˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈr˜ güɨlɨseemˋbre juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do!

15 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caˈøˊ i̱ ángeles do, cangolíimˆtu̱r fɨˊ lɨ˜ jalíiñˉ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ do canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ lala:

—Máˉaaˈ fɨˊ Belén. Maneˋduuˈ jaléˈˋ e nɨcajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ jmɨɨ˜ na.

16 Jo̱ catamˈˉ i̱ dseaˋ do fɨˊ lajmɨnáˉ, jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ Belén, cadséiñˈˋ Yሠcó̱o̱ˈ˜ Séˆ jo̱guɨ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do e ráaiñˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ gøˈˊ jóˈˋ. 17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangáiñˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, jo̱ canaamˋbre niˈrˊ júuˆ lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ i̱ ángel do cuaiñ˜ quiáiñˈˉ do. 18 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ canúuˉ e júuˆ jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ. 19 Jo̱ dsíngˈˉ caˈɨ́ˋ dsíiˊ Yሠquiáˈˉ jaléˈˋ e calɨ́ˉ ie˜ jo̱, jo̱guɨ caˈmeaˊbɨr e júuˆ jo̱ fɨˊ dsíiˊ moguir˜.

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱ i̱ dseaˋ jmóoˋ íˆ joˈseˈˋ do. Jo̱ lajeeˇ ngolíiñˋ jo̱ ørˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱ dsíngˈˉ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, co̱ˈ calɨtib˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e quie̱ˊ i̱ ángel do ie˜ jo̱.

Mɨ˜ cangojéeiñˋ Jesús fɨˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

21 Jo̱ mɨ˜ cadsíˈˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do jñiáˉ jmɨɨ˜, jo̱ cangojéengˋneiñˈ e cató̱ˉ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel. Jo̱ dsifɨˊ ladob caté̱e̱rˋ e calɨsíñˈˋ do Jesús lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajíngˈˉ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ Yሠlají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nidsiquiéeiñˈˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do.

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ cadsíˈˉ Yሠtu̱lóˉ jmɨɨ˜ e calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, cajmiti˜bre lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e caséeˊ Moi˜ e ˈnéˉ nilíˋ, jo̱guɨbaˈ cangolíiñˆ cangojéengˋneiñˈ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén e laco̱ˈ nidsijeáangˉneiñˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 23-24 Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nidsilíingˉ dseaˋ Israel sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ có̱o̱ˈ˜ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ laˈuii˜ i̱ lɨseengˋ quiáˈrˉ, ˈnéˉ jéengˋ sejmiiˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do gángˉ bøsɨɨ˜ o̱si gángˉ mee˜ quiáˈˉ e nijngángˈˉ jmidseaˋ fɨˊ nifeˈˋ quiáˈˉ e sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ do. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱ cajméeˋ i̱ Séˆ do có̱o̱ˈ˜ i̱ Yሠdo ie˜ jo̱, co̱ˈ lalab ta˜ caquiʉˈˊ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ: “Song i̱i̱ˋ calɨséngˋ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ laˈuii˜ quiáˈˉ, íˋbingˈ i̱ nijméˉ ta˜ lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ.”

25 Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ fɨˊ Jerusalén i̱ siiˋ Simeón, jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ guiúngˉ eáangˊ, jo̱ dsíngˈˉ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ sɨjeeiñˇ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nileángˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. Jo̱ jéebˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ i̱ Simeón do, 26 jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ calɨñirˊ lají̱i̱ˈ˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ e jaˋ nijúuiñˉ e jaˋ mɨˊ cangáaiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ, dseaˋ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ do. 27 Jo̱ ie˜ jo̱ cajméeˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cangóˉ Simeón fɨˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ e fɨˊ guáˈˉ jo̱, fɨˊ jo̱b nɨtaang˜ Yሠcó̱o̱ˈ˜guɨ Séˆ e jéeiñˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ Jesús do e jmóorˋ jaléˈˋ ta˜ e caquiʉˈˊ Fidiéeˇ e ˈnéˉ líˋ. 28 Jo̱ mɨ˜ cangángˉ Simeón i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do jo̱ casangˈˉneiñˈ jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ cajíñˈˉ:

29 Guiˈmáamˈˇbaˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ nɨcalɨtib˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quíiˈˉ e cajméeˈ˜ jnea˜ jéengˊguɨ.
Jo̱baˈ dsíngˈˉ iáangˋ dsiiˉ lana, jo̱ nɨcuǿømˋ nitøøˈˉ jnea˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quíiˈˉ, jnea˜ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ ˈnʉˋ;
30-31 co̱ˈ nɨcamámˉbaa i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ la, dseaˋ i̱ nileángˉ jneaˈˆ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíˉiiˈ, dseaˋ se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la.
32 Co̱ˈ i̱ lab dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ e jɨˋ e jneáˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ,
jo̱guɨ laˈeáangˊ i̱ lab cajo̱ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ dseaˋ Israel.

33 Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ Yሠcó̱o̱ˈ˜guɨ Séˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e cajíngˈˉ i̱ Simeón do uii˜ quiáˈˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do. 34 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e caféˈˋ Simeón lajo̱, jo̱ cataiñˈˉ güeaˈˆ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do có̱o̱ˈ˜ sejmiiñˈˋ jo̱guɨ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Yáˆ:

—I̱ yʉ̱ʉ̱ˋ la nɨsɨˈíiñˆ mɨ˜ nicuáiñˋ e niguiárˉ júuˆ jial nijmicuíingˋ dseaˋ Fidiéeˇ, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ jmɨgüíˋ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Dsʉˈ seemˋ dseaˋ i̱ jaˋ niˈíngˈˋ jaléˈˋ júuˆ e niguiáiñˈˉ do, co̱ˈ jaˋ nitɨ́ˉ dsíirˊ, 35 co̱ˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nilɨdseáangˊ dsíiˊ jial ɨˊ dsíiˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱guɨ ˈnʉˋ dsíngˈˉ nilɨjiuung˜ oˈˊ mɨ˜ nijmeángˈˋ dseaˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ la quíiˈˉ mɨ˜ nɨféiñˈˋ.

36 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féˈˋ Simeón lajo̱, jo̱ cajámˈˋbre i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do có̱o̱ˈ˜ sejmiiñˈˋ. Jo̱ dsifɨˊ ladob cangoquiéengˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ A̱a̱ˉ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Yሠcó̱o̱ˈ˜guɨ Séˆ e jéeiñˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do, jo̱ féˈˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ A̱a̱ˉ do cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱, jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Fanuel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨju̱ˇ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨsíˋ Aser. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do eáamˊ nɨyúiñˈˊ; ochenta y cuatro ji̱i̱ˋ nɨngóoˊ e ˈnɨ́ɨiñˉ jo̱ leˈeáamˆbɨr eáangˊ mɨ˜ cacúngˈˉ guórˋ, jo̱ guiéˉ ji̱i̱ˋ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cajúmˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ. 37 Jo̱ contøømˉ iuuiñˉ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ e jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e jmiféiñˈˊ dseaˋ do jo̱guɨ e jmóorˋ ayuno cajo̱. 38 Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ Jesús do, jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ uii˜ quiáiñˈˉ. Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaaiñˋ jmaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ i̱ dseaˋ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ e quiáˈˉ nileáiñˉ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ: “I̱ lab i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ i̱ niˈíingˉ dseeˉ quíˆnaaˈ.”

Mɨ˜ cangolíingˋtu̱ Yሠcó̱o̱ˈ˜ Séˆ fɨˊ Nazaret

39 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajmiti˜ sejmiiˋ Jesús jaléˈˋ e ta˜ huɨ̱́ˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, cangolíimˋtu̱r có̱o̱ˈ˜ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do fɨˊ Nazaret fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. 40 Jo̱ cuaamˋ Jesús lajeeˇ jo̱ laco̱ˈ ngóorˊ jmɨɨ˜, jo̱ dsíngˈˉ ngóoˊ lɨtɨɨiñˋ, jo̱ eáamˊ jmigüeangˈˆ Fidiéeˇ írˋ.

Mɨ˜ caje̱ˊ Jesús fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén

41 Jo̱ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ Pascua quiáˈˉ dseaˋ Israel, nitɨ́ɨngˋ sejmiiˋ Jesús e dsilíiñˉ fɨˊ Jerusalén. 42 Jo̱ ie˜ mɨ˜ cadsíˈˉ i̱ jiuung˜ do guitu̱ˊ ji̱i̱ˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b cangórˉ có̱o̱ˈ˜ sejmiirˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ Nazaret. Jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱ˊ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lajeeˇ catɨ́ˋ e jmɨɨ˜ do. 43 Jo̱ mɨ˜ cadséngˉ e jmɨɨ˜ do, jo̱ cangolíimˋtu̱r lajaléiñˈˋ do fɨˊ Nazaret, 44 dsʉˈ dob nicaje̱ˊ i̱ jiuung˜ Jesús do fɨˊ Jerusalén. Jo̱ jaˋ nicalɨlíˈˆ sejmiirˋ e nicaje̱rˊ, co̱ˈ lɨ́ɨiñˉ e jee˜ i̱ dseaˋ caguiaangˉ dob ngaiñˈˊ. Jo̱ catamˈˉbre fɨˊ lajaléiñˈˋ do lajeeˇ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜. 45 Jo̱ mɨ˜ caniúiñˈˊ guiáˈˆ fɨˊ, jo̱ caˈnaiñˈˉ Jesús jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do, dsʉˈ joˋ lɨ˜ cadséngˈˋneiñˈ do. Jo̱baˈ caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ Jerusalén e cangoˈnéeiñˈˇ i̱ jiuung˜ do.

46 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉtu̱r fɨˊ Jerusalén, jo̱ jaˋ cadséngˈˋneiñˈ dsifɨˊ lado carˋ mɨ˜ cadsíngˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜guɨ lajo̱, jo̱guɨbaˈ cadséngˈˋneiñˈ. Dsʉˈ fɨˊ guábˈˉ guiiñˈˇ do e núurˋ e sɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱guɨ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e jmɨngɨ́ˈˉ rúngˈˋ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. 47 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ núuˋ jial ngɨ́ɨˋ i̱ jiuung˜ Jesús do dsíngˈˉ dsigáˋ dsíirˊ, co̱ˈ tɨɨmˋbiñˈ eáangˊ. 48 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ sejmiiˋ Jesús e dob guiiñ˜, jo̱ dsíngˈˉ cangoˈgóˋ dsíirˊ jo̱ cajíngˈˉ niquiáˈrˆ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Yʉ̱ʉ̱ˋ quíˉiiˈ, ¿jialɨˈˊ cajmeáanˈ˜ jneaˈˆ lana? Dsíngˈˉ nɨcajmóˆooˈ fɨˈíˆ có̱o̱ˈ˜ tiquíiˈˆ, jo̱ dsíngˈˉ nɨcaˈnéengˈ˜naaˈ ˈnʉˋ.

49 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ niquiáˈrˆ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jialɨˈˊ ngɨˋnaˈ ˈnángˈˋnaˈ jnea˜? ¿Su jaˋ ñíˆnaˈ e˜ ta˜ nɨsɨˈíinˆn e nijmee˜e quiáˈˉ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ?

50 Dsʉˈ i̱ sejmiirˋ do jaˋ cangáiñˈˋ jialɨˈˊ cajíngˈˉ i̱ jiuung˜ Jesús do lado.

51 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ sɨ́ɨiñˋ e jo̱, jo̱ cangolíimˋtu̱r lajɨˋ gaaiñˋ do fɨˊ Nazaret. Jo̱ dsíngˈˉ guiúngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ sejmiirˋ, jo̱ dsíngˈˉ nʉ́ʉˈr˜ cajo̱. Jo̱ eáamˊ iáangˋ dsíiˊ niquiáˈrˆ mɨ˜ caˈɨ́ɨˉ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e cangojéeˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱. 52 Jo̱ lajeeˇ jo̱ cuaamˋ Jesús, jo̱ ngóoˊ lɨtɨɨngˋguɨr laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱ dsíngˈˉ iáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ lajo̱bɨ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ írˋ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes