A A A A A
Bible Book List

Lucas 19 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jesús có̱o̱ˈ˜ jaangˋ nodsicuuˉ i̱ siiˋ Zaqueo

19  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiébˉ Jesús fɨˊ Jericó. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ɨiñˊ jee˜ fɨɨˋ, dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ caseáiñˈˊ. Jo̱ e fɨˊ jo̱ niseengˋ jaangˋ fii˜ jaléngˈˋ nodsicuuˉ i̱ siiˋ Zaqueo i̱ seaˋ cuuˉ eáangˊ, jo̱guɨ eáamˊ iiñ˜ do nijmicuíiñˋ Jesús, dsʉˈ jaˋ líˈrˋ niníiñˉ dseaˋ do co̱ˈ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ caseáiñˈˊ ie˜ jo̱, jo̱guɨ Zaqueo lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ féngˈˊ. Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈrˆ e jaˋ tɨ́iñˉ faˈ niníiñˉ Jesús, jo̱ cangojéemˊbre quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cajgóorˉ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ ˈmaˋ e siiˋ sicómoro, co̱ˈ calɨlíˈrˆ e fɨˊ jo̱b cuǿøngˋ niníiñˉ dseaˋ do. Jo̱ joˋ huǿøˉ lɨˈɨɨ˜ cangɨ́ɨngˊ Jesús uii˜ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíingˉ Zaqueo do, jo̱ cajǿøngˉneiñˈ do lɨ˜ dsíiñˈˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jmɨnáˉ güɨ́ɨngˊ lɨ˜ dsíinˈˆ na, Zaqueo, co̱ˈ lana ˈnéˉ nija̱a̱ˉ fɨˊ quíiˈˉ.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Zaqueo lajo̱, guiʉ́bˉ jmóorˋ, jo̱ dsifɨˊ ladob cajgáiñˉ e cangoˈíiñˈˇ Jesús, jo̱ co̱lɨɨm˜ cangáiñˈˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do fɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ dseaˋ e cangóˉ Jesús fɨˊ quiáˈˉ i̱ nodsicuuˉ i̱ siiˋ Zaqueo do, dsifɨˊ lajo̱ canaaiñˋ éeiñˋ Jesús, jo̱ féˈrˋ e dseaˋ do cangoje̱r˜ fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ røøngˋ dseeˉ eáangˊ. Jo̱ mɨ˜ nineáaiñˊ fɨˊ quiáˈˉ Zaqueo, lalab cajíñˈˉ do casɨ́ˈrˉ Fíiˋnaaˈ Jesús:

—Janúˈˋ, Fíiˋi, lana nicuǿˆø jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ condseáˈˉ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe, jo̱ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ i̱ nɨcajméˉe ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈˉ, lana nijá̱a̱ˈ˜a̱re quiʉ̱́ˋ ˈléˈˋguɨ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcacá̱ˉa̱ quiáˈrˉ do.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús lajo̱, lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jmɨɨ˜ na nɨseengˋ dseaˋ e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ la i̱ nɨcaláangˉ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ, co̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ na nɨcajmilir˜ e lɨ́ɨmˊbre sɨju̱ˇ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Abraham cajo̱. 10 Co̱ˈ jnea˜, dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, cagáˉa e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cagaˈnénˈˋn jo̱guɨ e cagaleaanˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ røøngˋ dseeˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús e ta˜ e cajméeˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ cuuˉ quiáˈˉ dseata˜

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajeeˇ iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱ caˈeˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ do co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento, dsʉco̱ˈ nɨjaquiéemˊ e niguilíiñˉ fɨˊ Jerusalén, jo̱ fɨˊ jo̱b ɨˊ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ e Jesús niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 12 Jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseaˋ ˈgooˋ, jo̱ calɨˈiiñ˜ e nilíiñˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ huí̱i̱ˆ. Jo̱ mɨ˜ caˈíñˈˋ e ta˜ do, ˈnéˉ niquɨmˈˉtu̱r fɨˊ góorˋ, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ nilíiñˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ. 13 Dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e nigüɨˈɨ́ɨrˊ lɨ˜ nidsiˈíiñˈ˜ e ta˜ do, catǿˈrˉ guíngˉ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ, jo̱ cacuøˈˊreiñˈ do jmáˈˉ có̱ˋ cuuˉ e ˈmoˈˆ eáangˊ lajaangˋ lajaaiñˋ jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Jmeeˉnaˈ ta˜ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ la lajeeˇ ninii˜i jo̱ cartɨˊ nigüeángˈˊtú̱u̱.” 14 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do jaˋ iiñ˜ e nilíiñˈˉ do e ta˜ jo̱, co̱ˈ dsíngˈˉ ˈníˈˋ níingˉneiñˈ, jo̱baˈ casíiñˈˋ do nifɨˊguɨ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ caguijméeˈˇ júuˆ i̱ dseaˋ nija̱ˈˉ ta˜ do e jaˋ jíiˈr˜ i̱ dseaˋ góorˋ do faˈ e i̱ do nilíingˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈrˉ.

15 ’Jo̱ dsʉˈ jaˋ lɨ˜ cacǿngˈˋ, co̱ˈ calɨ́mˉ i̱ dseaˋ do dseata˜ dseaˋ féngˈˊ lají̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ta˜ cahuɨ̱́ˈˋ. Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ jo̱, cangámˈˉtu̱r fɨˊ góorˋ. Jo̱ mɨ˜ caguiéiñˈˉ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨtéˈˆ i̱ dseaˋ guíngˉ i̱ cacuøˈrˊ cuuˉ do lamɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nigüɨˈɨ́ɨrˊ nidsérˉ, co̱ˈ calɨˈiiñ˜ e calɨdseáangˊ dsíirˊ jial tíiˊ cuuˉ nɨcalɨ́iñˈˉ do lajaangˋ lajaaiñˋ. 16 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ i̱ laˈuii˜ do, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do: “Fíiˋi, cajméˉbaa ta˜ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ e caseeˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do, jo̱ nɨcalɨ́ˈˉbaa guíˉ ˈléˈˋguɨ e laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e caseeˈ˜ do.” 17 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do: “Eáamˊ guiʉ́ˉ lajo̱, ˈnʉbˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiúngˉ, co̱ˈ tɨɨmˋbaˈ jméˈˆ ta˜ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ cuuˉ, jo̱ lana nicuǿøˆø ˈnʉˋ e nilíinˈˉ jaangˋ dseata˜ quiáˈˉ guíˉ fɨɨˋ.” 18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˉ jaangˋguɨ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ: “Fíiˋi, cajméˉbaa ta˜ có̱o̱ˈ˜ e cuuˉ e caseeˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do, jo̱ lana nɨcalɨ́ˈˉɨ ˈñiáˋ ˈléˈˋguɨ lajo̱.” 19 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Nicuǿøˆbaa ˈnʉˋ e nilíinˈˉ dseata˜ quiáˈˉ ˈñiáˋ fɨɨˋ cajo̱.” 20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˉ jaangˋguɨ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ: “Fíiˋi, lab quie̱e̱˜e̱ cuuˉ quíiˈˉ e caseeˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do. Caˈmeáˋbaa laco̱ˈ mɨ˜ caˈíinˈ˜n do, 21 co̱ˈ ˈgǿmˈˋbaa ˈnʉˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ tɨˊ oˈˊ e sɨtɨ́ɨngˈˇ jaléˈˋ ta˜ jmóoˋ dseaˋ jiémˈˋ.” 22 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “ˈNʉbˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ fɨˈˊ i̱ sooˋ dsíiˊ, jo̱ lana nijmiti˜baa lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaféeˈ˜ na. 23 Song niñíˆbɨˈ e sɨtɨ́ɨnˇn cuuˉ quiáˈˉ jaléˈˋ ta˜ jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jaˋ caguite̱ˈˋ e cuuˉ quiéˉe do fɨˊ banco e laco̱ˈ seaˋbaˈ e dsíˋ mɨ˜ cagüeanˈˉn?” 24 Jo̱baˈ caquiʉˈˊ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Gui˜naˈ cuuˉ e quie̱rˊ na, jo̱ cuǿøˈ˜naˈ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ jmiguiʉˊguɨ na.” 25 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cajíngˈˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do lado, jo̱ cañíirˋ lajaléiñˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ: “Fíiˋnaaˈ, jialɨˈˊ e i̱ na niñíiñˋ, co̱ˈ guíˉguɨ cuuˉ nɨquie̱rˊ.” 26 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seaˋ quiáˈˉ, jmiguiʉˊguɨ nilɨseaˋ quiáˈrˉ; dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ quiáˈˉ, conguiabˊ niˈíingˉ e capíˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ. 27 Jo̱ lana niñijéengˋduˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ calɨˈiing˜ e nilíinˉn dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱ nijngángˈˆnaˈr fɨˊ quiniiˉ la lana.”

Mɨ˜ caˈíˉ Jesús fɨˊ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén

28 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ na, jo̱baˈ caˈíbˉtu̱r fɨˊ iuuiñˉ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén. 29 Jo̱ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e niguiéerˊ fɨˊ quiá̱ˈˉ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Betania có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ e siiˋ Betfagé, fɨɨˋ e néeˊ tɨɨˉ móˈˋ e siiˋ Olivos quiá̱ˈˉ fɨɨˋ Jerusalén, jo̱ fɨˊ jo̱b casíiñˋ gángˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do 30 jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Güɨlíingˉduˈ e fɨɨˋ e néeˊ quiá̱ˈˉguɨ na, jo̱ mɨ˜ niguilíingˉnaˈ fɨˊ jo̱, jo̱ nimáang˜naˈ jaangˋ búˈˆ i̱ singˈˊ ˈñúungˈ˜ i̱ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ caguáˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ. Jo̱ síingˈ˜naˈreˈ jo̱ ñijéengˋnaˈreˈ fɨˊ la. 31 Jo̱ song i̱i̱ˋ jmɨngɨ́ˈˉ ˈnʉ́ˈˋ jialɨˈˊ sɨ́ɨngˈ˜naˈreˈ, jo̱baˈ nifɨ́ˈˆnaˈr: “E Fíiˋbaaˈ ˈneángˉtear i̱ búˈˆ la lana.”

32 Jo̱ mɨ˜ cangoyúungˈ˜ e canúuˉ i̱ dseaˋ gángˉ do lado, jo̱ cangolíimˉbre jóng. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ e fɨɨˋ do, jo̱b calɨti˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ cajíngˈˉ Jesús lamɨ˜ jéengˊguɨ do. 33 Jo̱ lajeeˇ e taaiñ˜ e sɨˈrˊ lɨ˜ ˈñʉ́ʉˊ quiáˈˉ i̱ búˈˆ do, dob caguilíingˉ dseaˋ fii˜ i̱ jóˈˋ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ gángˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ sɨ́ɨngˈ˜naˈ búˈˆ quíˉnaaˈ?

34 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ gángˉ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ fii˜ búˈˆ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Co̱ˈ lana ˈneángˉtea Fíiˋnaaˈ i̱ búˈˆ la, jo̱baˈ sɨ́ɨngˈ˜naˈreˈ.

35 Jo̱ catǿbˉ i̱ dseaˋ gángˉ do i̱ jóˈˋ do, jo̱ casɨfɨ́rˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ sɨ̱ˈrˆ fɨˊ mocóoiñˈ˜ do. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, mɨfɨ́ɨngˋ caguiéemˋbre dseaˋ do. 36 Jo̱ laco̱ˈ iuungˉ Jesús fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ Jerusalén, lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜ do canaaiñˋ niˈrˊ jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ guiáˈˆ fɨˊ fɨˊ lɨ˜ ningɨ́ngˉ dseaˋ do. 37 Jo̱ mɨ˜ canaangˋ jgáangˋ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ móˈˋ Olivos, canaaiñˋ tɨˈáiñˈˋ Fidiéeˇ e iáangˋ dsíirˊ jo̱guɨ jmiféiñˈˊ dseaˋ do quiáˈˉ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e nɨcajméeˋ dseaˋ do e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ. 38 Jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ féˈrˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Majmiféngˈˊnaaˈ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ güeangˈˆ i̱ jáaˊ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ! ¡Jo̱ lana juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ dseaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ güɨjmɨˈgooˉbaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ fɨˊ jo̱!

39 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo i̱ ngolíingˉ do e féˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ Jesús lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, jíingˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ laco̱ˈ joˋ güɨjmiféngˈˊlɨr ˈnʉˋ.

40 Dsʉˈ Jesús cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Lɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ labaˈ lɨ́ɨˊ, co̱ˈ fɨng song joˋ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la jnea˜, jo̱baˈ jaléˈˋ cu̱u̱b˜ niró̱o̱ˉ jóng jo̱ niféˈˋ e jmiféngˈˊ jnea˜.

41 Jo̱ malɨɨ˜guɨjiʉ lajo̱, mɨ˜ caguilíiñˉ quiá̱ˈˉ Jerusalén fɨˊ lɨ˜ nɨjnéengˉ e fɨɨˋ jo̱, jo̱ canaangˋ Jesús quɨˈˊbre uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱ 42 jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Faˈjiʉ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ neáangˊnaˈ fɨˊ na, jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ latɨˊ lanab jóng nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ! Jo̱ dsʉˈ lana jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ ningángˈˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, co̱ˈ jaˋ iing˜naˈ núuˆnaˈ. 43 Jo̱ dsʉˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ nidsingɨ́ɨngˉnaˈ iihuɨ́ɨˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nirɨ̱́ˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨɨˋ la, jo̱ nijmérˉ mɨ́ɨˈ˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, 44 jo̱ nijngáiñˈˉ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lɨ́ˉ jo̱, niquɨ́ˈrˋ jaléˈˋ ˈnʉ́ˆnaˈ catɨˊ tɨɨˉ fɨɨˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ joˋ nisérˉ faˈ e sɨfɨ́ɨngˇguɨ e quie̱ˊguɨ eáangˆ ˈnʉ́ˆnaˈ, dsʉco̱ˈ jaˋ calɨcuíingˋnaˈ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cataan˜n jee˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

Mɨ˜ caˈuǿøngˋ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ

45 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ Jerusalén, dsifɨˊ ladob caˈírˉ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ ta˜ jmóoˋ ˈmóoˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈnɨ́ɨrˋ, jo̱ dsifɨˊ ladob caˈǿøngˋneiñˈ 46 jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ: “E fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiéˉe la íingˆ ta˜ e jmiféngˈˊ dseaˋ jneab˜”; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨcajmeeˉnaˈ lɨ˜ cúngˈˊ seángˈˊ jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ lana.

47 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ dséeˊ Jesús e dsiˈéeˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e fɨˊ guáˈˉ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén jmóorˋ quijí̱ˉ quiáˈˉ jial nijngáiñˈˉ dseaˋ do, 48 jo̱ dsʉˈ jaˋ lɨɨng˜ niguiéˈrˊ jial nijmérˉ lajo̱, co̱ˈ jalémˈˋ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ núuˋ do tɨbˊ dsíirˊ e núurˋ jaléˈˋ júuˆ e eˊ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes