A A A A A
Bible Book List

Lucas 15 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús júuˆ quiáˈˉ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ sɨˈíingˇ

15  Jo̱ ie˜ jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ nodsicuuˉ quiáˈˉ Roma có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seaˋ júuˆ e dsíngˈˉ røøiñˋ dseeˉ ngolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús e núurˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e ngolíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱baˈ canaaiñˈˋ do éeiñˋ Jesús jo̱ féˈrˋ:

—I̱ dseañʉˈˋ na co̱lɨɨm˜ ngɨrˊ jo̱guɨ gøˈrˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ júuˆ e dsíngˈˉ røøiñˋ dseeˉ.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e féˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ caˈeˈˊreiñˈ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ:

—Faco̱ˈ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ aangˉnaˈ cien joˈseˈˋ, jo̱ calɨngɨɨng˜naˈ cangoˈíingˊ jaangˋ lajeeˇ taangˇnaˈ e móoˉnaˈreˈ, ˈnéˉ nitiúung˜teaˈ i̱ caguiaangˉguɨ do lajeeˇ nigüɨˈnéngˈˊnaˈ i̱ cangoˈíingˊ do cartɨˊ niguiéngˈˊnaˈreˈ. Jo̱ mɨ˜ niguiéngˈˊnaˈreˈ, dsíngˈˉ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ jo̱ nitøøˉnaˈreˈ e dsíingˉneˈ yʉ́ˈˆ ˈnáˆnaˈ. Jo̱ mɨ˜ niguilíingˋnaˈ fɨˊ quíiˉnaˈ, niseáang˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ cuíingˋnaˈ jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈr: “Lana nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ cadsémˈˋbaa jaangˋ joˈseˈˋ quiéˉe i̱ calɨngɨɨn˜n cangoˈíingˊ.” Jo̱ laco̱ˈ lɨˈiáangˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ dséngˈˊnaˈ jaangˋ joˈseˈˋ i̱ dsiˈíingˊ quíiˉnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b lɨˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ neáangˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨlíˈˆ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ fɨˊ quinirˇ laco̱ˈguɨ noventa y nueve dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e jaˋ lɨ́ɨiñˊ lajo̱ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús júuˆ quiáˈˉ co̱o̱ˋ cuuˉ e sɨˈíingˇ

Jo̱baˈ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Faˈ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ óoˋ guíˉ cunéeˇ, jo̱ calɨngɨɨiñ˜ e cangoˈíingˊ co̱o̱ˋ e cuuˉ do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ. Jo̱baˈ dsifɨbˊ nijmijneárˋ co̱o̱ˋ jɨˋ jo̱ niˈírˋ niquiáaiñˉ røøˋ laˈúngˉ e sɨnʉ́ʉˆ do, jo̱ niˈnóˈrˊ e cuuˉ do carˋ niguiéˈrˊ. Jo̱ mɨ˜ niguiéˈrˊ e cuuˉ do, jo̱ nitǿˈrˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cuíiñˋ jo̱ nisɨ́ˈˋreiñˈ: “Lana nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ, co̱ˈ cadséˈˋbaa co̱o̱ˋ cunéeˇ quiéˉe e calɨngɨɨn˜n cangoˈíingˊ.” 10 Jo̱ laco̱ˈ lɨˈiáangˋ dsíiˊ jaangˋ dseaˋ i̱ dséˈˊ cuuˉ quiáˈˉ, jo̱baˈ lajo̱b lɨˈiáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨlíˈˆ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ caˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ jaangˋ jó̱o̱rˊ

11 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ caˈeˈˊguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ, jo̱ calɨséngˋ gángˉ jó̱o̱rˊ dseañʉˈˋ. 12 Jo̱ i̱ jiuung˜guɨ do co̱o̱ˋ néeˈ˜ casɨ́ˈrˉ tiquiáˈrˆ jo̱ cajíñˈˉ: “Teaa˜, mɨ˜ nijúungˉ ˈnʉˋ, ˈnéˉ nilíˋ jmáˈˉjiʉ røøˋ jaléˈˋ e seaˋ quíiˈˉ lana. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ faˈ jméeˆbaˈ jmáˈˉjiʉ jaléˈˋ e jo̱ na la seengˋguɨˈ.” Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cacuøˊ i̱ tiquiáˈrˆ do lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˈˉ do. 13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱, caˈnɨ́ɨbˋ i̱ sɨmingˈˋ do jaléˈˋ e nicangɨ́ɨiñˋ cacuøˊ tiquiáˈrˆ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cuuˉ e calɨ́ˈrˉ do cagüɨˈɨ́ɨˊbre góorˋ jo̱ cangórˉ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ eáangˊ, jo̱ fɨˊ jo̱b caˈíiñˉ jaléˈˋ e cuuˉ quiáˈrˉ do, jo̱ cajmɨrǿngˋ dseeˉ ˈñiaˈrˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 14 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cadseáˈrˉ jaléˈˋ e cuuˉ quiáˈrˉ do, lajeeˇ jo̱b calɨˈǿøngˋ jaléˈˋ e gøˈˊ dseaˋ e fɨˊ lɨ˜ táaiñˈˋ do, jo̱ co̱o̱ˋ mɨ˜ cangɨrˊ e joˋ eeˋ seaˋ dǿˈrˉ. 15 Jo̱ jo̱guɨbaˈ cajméerˋ quijí̱ˉ ta˜ nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seengˋ e fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ do, jo̱ cangɨ́ɨiñˋ co̱o̱ˋ ta˜ e jmóorˋ íˆ cúˆ. 16 Jo̱ dsíngˈˉ lɨ́ˋ dsíirˊ faˈ nidǿˈˉbɨjiʉr jaléˈˋ e gøˈˊ i̱ cúˆ do laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, co̱ˈ jaˋ eeˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ngɨ́ɨiñˋ e nidǿˈrˉ ˈñiaˈrˊ. 17 Jo̱ lajeeˇ jo̱ dsíngˈˉ cajoˈˉ dsíirˊ quiáˈˉ jaléˈˋ e cajméerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ do jo̱ caˈɨ́ˋ dsíirˊ: “¡Jaˋ ñíˆ jǿngˈˋguɨ dseaˋ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ tiquiéˆe jo̱ seabˋ e gøˈrˊ lalíingˋ lana, jo̱ dsʉˈ jnea˜ lab táanˋn nijúunˉn ooˉ! 18 Jo̱baˈ nímˈˆtú̱u̱ fɨˊ góoˊo jo̱ niˈnémˈˆtú̱u̱ tiquiéˆe jo̱ nifɨ́ɨˆɨre: Teaa˜, dsíngˈˉ nɨcajmɨrǿøngˋ dseeˉ ˈñiáˈˋa fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ fɨˊ quiníˈˆ cajo̱. 19 Jo̱ lana gánˈˊn e iin˜n nijméeˈ˜e ta˜ lafaˈ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quíiˆbaˈ, jo̱ joˋ jméeˈ˜ cuente e jó̱o̱ˈˋ jnea˜.” 20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈɨ́ˋ dsíirˊ lado, dsifɨˊ lajo̱b cangángˈˉtu̱r fɨˊ góorˋ, jo̱ cangoˈnéengˈˇtu̱r tiquiáˈrˆ.

’Jo̱ jaquiéemˊ niguieiñˈˊ quiáˈrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ tiquiáˈrˆ e nɨngaiñˈˊ. Jo̱ dsíngˈˉ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉ i̱ dseañʉˈˋ do i̱ jó̱o̱rˊ do, jo̱ e cuí̱i̱ˋbre cangojmijíngˈˊneiñˈ jo̱ carǿøngˋ rúiñˈˋ. 21 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ sɨmingˈˋ do casɨ́ˈrˉ tiquiáˈrˆ: “Teaa˜, dsíngˈˉ nɨcaˈlee˜e fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ nɨcaˈlee˜baa fɨˊ quiníˈˆ cajo̱, jo̱ joˋ jméeˈ˜ cuente e jó̱o̱ˈˋ jnea˜.” 22 Dsʉˈ i̱ tiquiáˈrˆ do dsifɨˊ lajo̱b caquiʉˈrˊ ta˜ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ néeˊ ni˜ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Güɨquie̱ˋduˈ ˈmɨˈˊ e jloˈˆguɨ lajeeˇ lajaléˈˋ e seaˋ jo̱ niquɨ́ˈˊ i̱ jó̱o̱ˋo̱ la, jo̱guɨ güɨquie̱ˋnaˈ co̱o̱ˋ ñíˆ iʉ˜ niguooˋ jo̱ ñicuǿøˈ˜naˈr, jo̱guɨ cuǿøˈ˜naˈr caneáangˊ mɨlooˋ e ˈmɨ́ɨˉ e niˈǿˈrˉ. 23 Jo̱guɨ güɨteeˉnaˈ jaangˋ güɨtሠjiuung˜ i̱ nɨˈúungˈ˜guɨ lajeeˇ lajaléngˈˋneˈ, jo̱ nijngáangˈ˜naˈreˈ jo̱ nilíingˉneˈ jmiñiˇ. ¡Ná nijmóˆooˈ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jo̱ niˈnéˈˆ niquiee˜naaˈ lajaléˈˋnaaˈ! 24 Dsʉco̱ˈ i̱ jó̱o̱ˋo̱ la huí̱i̱bˉ eáangˊ nɨcangórˉ jo̱guɨ huǿøbˉ eáangˊ nɨcangoˈíiñˊ; jo̱ lajeeˇ jo̱ caˈɨ́ˋ dsiiˉ e nɨcajúmˉbre, jo̱ lana lɨ́nˉn e lafaˈ nɨcají̱ˈˊtu̱r e nɨsiñˈˊ la.” Jo̱ lajalémˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ guiarˊ guiʉ́ˉ e cajmeáiñˈˋ jmɨɨ˜ i̱ sɨmingˈˋ i̱ caguiéngˈˉ do.

25 ’Jo̱ lajeeˇ jo̱ dob nitáangˋ i̱ rúiñˈˋ dseaˋ féngˈˊ do fɨˊ lɨ˜ jmóorˋ ta˜ quiáˈˉ tiquiáˈrˆ. Jo̱ mɨ˜ cangoquiéeiñˊ fɨˊ quiáˈrˉ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canʉʉˋ, jo̱ canúurˉ e i̱i̱ˉ lúuˊ jo̱ nɨnaangˋ e néeˊ tadséengˋ fɨˊ quiáˈrˉ. 26 Jo̱ mɨ˜ caguiéiñˈˉ quiá̱ˈˉ oˈnʉ́ˆ quiáˈrˉ, jo̱b singˈˊ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “¿E˜guɨˈ jmooˋnaˈ teáangˈ˜naˈ na?” 27 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do jo̱ cajíñˈˉ: “ˈMɨ́ɨˉ cagüeangˈˉ i̱ sɨmingˈˋ rúnˈˋ i̱ táˈˉ cangongɨˊ do. Jo̱baˈ dsíngˈˉ calɨˈiáangˋ dsíiˊ tiquíiˈˆ, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e cajúngˉ jaangˋ güɨtሠjiuung˜ i̱ niguangˈˆguɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ quíiˈˉ, jo̱baˈ jmóorˋ jmɨɨ˜ lana.” 28 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ canúuˉ i̱ sɨmingˈˋ do lado sóongˆ calɨguíiñˉ, jo̱ joˋ calɨˈiiñ˜ faˈ caˈíˉguɨr e sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ néeˊ jmɨɨ˜ do. Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ tiquiáˈrˆ e táangˋ i̱ jó̱o̱rˊ do caluuˇ, dsifɨˊ lajo̱b cagüɨˈɨ́ɨrˊ jo̱ caguitéeˋreiñˈ. 29 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ sɨmingˈˋ do casɨ́ˈrˉ tiquiáˈrˆ: “Contøømˉ nɨcajméˉe ta˜ quíiˈˆ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ mɨˊ cajméˉe faˈ e jaˋ nʉ́ʉˈ˜ʉ jaléˈˋ ta˜ quiʉ́ˈˋ, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ mɨˊ cajmeáanˈ˜ jnea˜ jmɨɨ˜, o̱ˈguɨ mɨˊ cacuǿønˈ˜ jnea˜ faˈ jaamˋ joˈchíˈˆ quíiˈˉ e laco̱ˈ nijmeáangˈ˜ ˈñiáˈˋa jmɨɨ˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ cuíinˋn. 30 Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ e nɨcagüeangˈˉtu̱ i̱ rúnˈˋn na, dseaˋ nɨcaˈíiñˉ jaléˈˋ cuuˉ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ ˈnʉˋ nɨcajngangˈˊ jaangˋ güɨtሠjiuung˜ i̱ niguoˈˆguɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ i̱ seengˋ quíˉiiˈ.”

31 ’Jo̱baˈ cañíiˋ tiquiáˈrˆ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Yʉ̱ʉ̱ˋ quíˉiiˈ, contøømˉ guiingˇ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe e quíiˉbaˈ cajo̱. 32 Jo̱ dsʉˈ lana e nɨcagüeangˈˉ i̱ rúnˈˋ na dsi˜ íˈˋ e nijmeáangˈ˜naaˈr jmɨɨ˜ jo̱ nijmiˈiáangˋ dsiˋnaaˈ jaléˈˋnaaˈ. Co̱ˈ huǿøbˉ nɨcangoˈíiñˊ, jo̱ lajeeˇ jo̱ nɨcaˈɨ́ˋ dsiˋnaaˈ e nɨcajúmˉbre; jo̱ dsʉˈ lanaguɨ e nɨcagüeangˈˉtu̱r, lɨ́ɨˊ e lafaˈ nɨcají̱bˈˊtu̱r.”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes