A A A A A
Bible Book List

Lucas 12 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús e jaˋ dseengˋ jmɨjløngˈˆ yee˜naaˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ

12  Jo̱ lajeeˇ e féˈˋ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, caseángˈˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ tú̱ˉ ˈnɨˊ mil dseaˋ. Jo̱ laco̱ˈ ngóoˊ seángˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, dsíngˈˉ nɨnaaiñˋ ˈlengˈˊ rúiñˈˋ, co̱ˈ lajalémˈˋbre iiñ˜ ninúrˉ jaléˈˋ júuˆ e eˊ Jesús. Jo̱ lajeeˇ jo̱ canaangˋ Jesús féiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ yaaiñ˜ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ e féˈrˋ, jo̱ jaléˈˋ e jo̱ íingˆ ta˜ quiáˈrˉ e lɨco̱ˈ jmɨjløngˈˆ yaam˜bre fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ fɨɨˋ. Dsʉco̱ˈ jaˋ seaˋ co̱o̱ˋ e sɨɨ˜ jneaa˜aaˈ e ɨɨngˋ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ nilɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ, o̱ˈguɨ co̱o̱ˋ e sɨˈmáˈˆnaaˈ e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ niníˋ jaléngˈˋ dseaˋ cajo̱. Jo̱baˈ jaléˈˋ e nɨcaféeˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e ɨɨngˋ, nilɨñibˊ jaléngˈˋ dseaˋ; jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléˈˋ e nɨcaféeˈ˜naˈ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ, nilɨseabˋ júuˆ latøøngˉ fɨɨˋ cajo̱.

I̱˜ i̱ catɨ́ɨngˉ e ˈgǿngˈˋnaaˈ

’Jo̱ lala fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ; jaˋ fǿøngˈ˜naˈ jaléngˈˋ i̱ iing˜ jngángˈˆ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e jo̱baˈ tɨɨiñˋ jmérˉ. Dsʉˈ lana nijméeˈ˜e ˈnʉ́ˈˋ júuˆ i̱˜ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ niféngˈˊnaˈ: güɨféngˈˊnaˈ i̱ dseaˋ i̱ niquiʉ́ˈˉ ta˜ lɨ˜ nijúungˉnaˈ jo̱guɨ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e guiéiñˈˊ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ ¡güɨféngˈˊnaˈ i̱ dseaˋ íˋ!

’Jo̱ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnɨ́ɨmˋ dseaˋ táˈˉ la ˈñíingˉ ta̱ˊ có̱o̱ˈ˜ tú̱ˉ ˈnɨˊ íˈˋ cuuˉ. Dsʉˈ e jáˈˉbaˈ e jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ ta̱ˊ do niˈíingˉ dsíiˊ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ jaˋ niˈíingˉ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. Jo̱ jɨˋguɨ jaléˈˋ jñʉguíˆ ˈnʉ́ˈˋ sɨˈíˈˆ Fidiéeˇ táˈˉ camɨ́ˈˆ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ fǿøngˈ˜naˈ mɨ˜ iing˜ dseaˋ nijngáiñˈˉ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ eáangˊguɨ quíingˊ ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉ e cuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

’Jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ ɨˈˋ lɨ́ɨngˉnaˈ e nijméeˈ˜naˈ dseaˋ júuˆ e cuíingˋnaˈ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jnea˜, dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, lajo̱b nijmee˜e cajo̱ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ mɨ˜ niguilíingˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jo̱. Dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijíngˈˉ e jaˋ cuíiñˋ jnea˜ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ lajo̱b nifáˈˆa fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ e jaˋ cuíinˋnre cajo̱.

10 ’Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ jnea˜, dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, niˈíimˉ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈ i̱i̱ˋ i̱ caféˈˋ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíingˉguɨ Fidiéeˇ dseeˉ quiáˈrˉ.

11 ’Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, song cajiúngˈˋnaˈ fɨˊ jaguóˋ dseata˜ quiáˈˉ guáˈˉ quíˉnaaˈ o̱si fɨˊ jaguóˋ dseaˋ i̱ quidsiˊ íˈˋ o̱si dseata˜bɨ é, jo̱baˈ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ faˈ e jaˋ ñíˆnaˈ jial nijmɨˈǿngˈˋ yaang˜naˈ o̱ˈguɨ jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ mɨ˜ nijmɨngɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ. 12 Co̱ˈ mɨ˜ nɨteáangˉnaˈ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ do, dsifɨˊ lajo̱b nijméˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jial ningɨɨˉnaˈ quiáˈrˉ mɨ˜ nijmɨngɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ.

Eáamˊ dseáangˈ˜ mɨ˜ óoˋ dseaˋ cuuˉ eáangˊ

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ núuˋ jaléˈˋ e júuˆ jo̱ guicatǿˉ jaangˋ dseañʉˈˋ jo̱ guicajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Tɨfaˈˊ, síiˈ˜go̱ rúnˈˋn dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜o̱ güɨcuǿˈrˉ jnea˜ guiéeˆ quiéˉe jaléˈˋ e caséeˊ ˈlɨɨ˜ tiquiéˆe mɨ˜ cajúiñˉ.

14 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ casíingˋ Fidiéeˇ jnea˜ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ faˈ e lɨ́ɨnˊn dseata˜ i̱ cajajméeˆ jmáˈˉjiʉ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ.

15 Jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Ñiing˜ óoˊnaˈ jo̱ jaˋ jmeeˉnaˈ e dsináangˊnaˈ jaléˈˋ cuuˉ o̱ˈguɨ doñiˊ eeˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e niquírˉ quiáˈˉ e niteángˉguɨr huǿøˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la faˈ jialguɨ la seaˋ quiáˈrˉ.

16 Jo̱baˈ caˈeˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do co̱o̱ˋ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento e féˈˋ lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ eáangˊ jo̱ óorˋ uǿˉ e jloˈˆ eáangˊ cajo̱, jo̱ catáiñˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ i̱ cajméeˋ ta˜ e uǿˉ do. Jo̱ mɨ˜ carooˋ jaléˈˋ e cajnírˋ do, dsíngˈˉ jloˈˆ cacuøˊ e uǿˉ do, jo̱ dsʉˈ joˋ lɨ˜ seaˋguɨ e niˈmeáˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jaléˈˋ e caroˈrˋ. 17 Jo̱baˈ canaaiñˋ ɨˊ dsíirˊ: “¿E˜ nijmee˜e có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e caróˈˋo e ji̱i̱ˋ lana? Co̱ˈ jaˋ seaˋ lɨ˜ niˈmeaaˉ jaléˈˋ e jo̱.” 18 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ caˈǿngˈˋ dsíirˊ jial nijmérˉ, jo̱baˈ cajíñˈˉ: “Nɨcaˈǿmˈˋ dsiiˉ jial nijmee˜e. Nijiéem˜baa ˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ cuɨ́ˋ quiéˉe e té̱e̱ˉ lana, jo̱ nijméeˈ˜e e cóoˈ˜guɨ eáangˊ, jo̱ jo̱b niˈmeaaˉ jaléˈˋ e caróˈˋo do có̱o̱ˈ˜ lajɨˋ e seaˋ quiéˉe. 19 Jo̱ mɨ˜ niˈiéngˋ e ˈnʉʉˉ do jo̱guɨ mɨ˜ nɨtéeˈ˜ lɨ́ɨngˊ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe, dsíngˈˉ juguiʉ́ˉ nilɨseenˉ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ fɨˈíˆ joˋ eeˋ nijáaˊ quiéˉe jóng. Jo̱guɨbaˈ nijmiˈínˈˊteáa tú̱ˉ ˈnɨˊ jiingˋ, jo̱ lajeeˇ jo̱ nidúuˈ˜ nidǿøˈ˜ø jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe jo̱ dsíngˈˉ nijmiˈiáangˋ dsiiˉ lajeeˇ jo̱.” 20 Jo̱ dsʉˈ uǿøˋ jo̱b cajíngˈˉ Fidiéeˇ casɨ́ˈrˉ i̱ dseañʉˈˋ do: “Dseaˋ tuung˜, náb nitɨ́ˉ íˈˋ e nijúunˈˉ, jo̱ ¿e˜ ta˜ íingˆ quíiˈˉ jaléˈˋ e ooˈˉ lana mɨ˜ niguøngˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ?” 21 Jo̱ lanab dsingɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨlɨ́ɨˈˇlɨ cuuˉ, co̱ˈ o̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ nitíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ.

To̱ˈˋ fɨ́ɨmˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ caféngˈˊguɨ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lala fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: jaˋ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e nicøˈˆnaˈ o̱ˈguɨ jmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ. 23 Co̱ˈ eáangˊguɨ laniingˉ ˈnéˉ e jmɨta˜ óoˊnaˈ e nigüɨlíimˋbaˈ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨɨˋ co̱o̱ˋ e laco̱ˈguɨ e nijmeeˉnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e nicøˈˆnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋnaˈ. 24 Jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente quiáˈˉ jaléngˈˋ quieeˋ; jaˋ jiéˈˋ jɨ́ɨˋreˈ o̱ˈguɨ jiéˈˋ téeˈ˜ jaléˈˋ e gøˈˊreˈ o̱ˈguɨ ˈmeaˊreˈ jaléˈˋ e nidǿˈˉreˈ, dsʉˈ Fidiéeˇ ñiˊbre e˜ héiñˈˊ jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ do quiáˈrˉ. ¡Jo̱ eáangˊguɨ quíingˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ lajeeˇ fɨ́ɨngˊ ta̱ˊ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ! 25 Jo̱ ¿i̱˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ niquɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nijmeeˉnaˈ e nicuángˋguɨnaˈ caˈnáˈˆ metro laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊnaˈ lana? 26 Jo̱ song jaˋ quɨ́ɨˈ˜naˈ jmɨɨ˜ jmeeˉnaˈ e capíˈˆ lajo̱, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ guiing˜ óoˊnaˈ jaléˈˋ e lɨ́ɨˊ seengˋnaˈ?

27 ’Jo̱ quie̱ˋnaˈ cuente jial jloˈˆ jaléˈˋ líˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jaˋ eeˋ ta˜ jmóoˋ o̱ˈguɨ quie̱ˊ fɨˈíˆ jial niˈuíingˉ e jloˈˆ. Jo̱ dsʉˈ carˋ jí̱i̱ˈ˜ dseata˜ Salomón có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jloˈˆ e calɨseáˋ quiáˈrˉ jaˋ casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ e jloˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jnéengˉ co̱o̱ˋ líˆ. 28 Co̱faˈ jlobˈˆ cajméeˋ Fidiéeˇ e jnéengˉ jaléˈˋ líˆ e jaˋ huǿøˉ téˈˋ, dsʉˈ jaléngˈˋguɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ teáangˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe, jmiguiʉˊguɨ niñíingˋnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ. 29-30 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana, jaˋ jméeˆnaˈ fɨˈíˆ quiáˈˉ jaléˈˋ e niˈuˈˆ nicøˈˆnaˈ, dsʉco̱ˈ lajo̱b jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ seemˋ jaangˋ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ i̱ nɨñiˊ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜. 31 Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e ˈnéˉ nijmɨˈúungˋnaˈ e Fidiéeˇ dseaˋ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ niñíingˋnaˈ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜.

Jaléˈˋ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ

32 ’Jo̱ jaˋ jmeeˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˈíˆ, dseaˋ i̱ jaˋ fɨ́ɨngˊ mɨˊ cuíingˋ jnea˜, co̱ˈ Tiquíiˆnaˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ nɨcaˈɨ́ˋ dsíirˊ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ e iáangˋ dsíirˊ. 33 Jo̱baˈ ˈnéˉ e ˈnɨ́ɨˆnaˈ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ jo̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ li˜ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱; co̱ˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ fɨng táˈˉ caˈmeሠlɨ́ˈˋ cuuˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ dsíngˈˉ føˈˊ nicá̱ˋ jaléngˈˋ ɨ̱ɨ̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ o̱si nidǿˈˉ jaléngˈˋ guɨsɨ́ˋ i̱ ˈléeˊ é. Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨb e nijmeeˉnaˈ e nilɨseaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ jaléˈˋ e jloˈˆ, dsʉco̱ˈ fɨˊ jo̱ joˋ seengˋ ɨ̱ɨ̱ˋ o̱ˈguɨ faˈ dseáangˈ˜ e niˈléˉguɨ guɨsɨ́ˋ. 34 Co̱ˈ lɨ˜ seaˋ jaléˈˋ e lɨ́ˋ aˈˊ do, e jo̱bɨ guiing˜ aˈˊ jóng.

Dseángˈˉ ˈnéˉ e sɨñiingˇ dsiˋnaaˈ

35-36 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ nʉ́ˈˋ e ˈnéˉ neáangˊnaˈ laco̱ˈ guiing˜ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiing˜ fɨˊ quiáˈˉ fii˜ e güɨjeeiñˇ e nineárˉ ˈnʉ́ʉˊ mɨ˜ niguiengˈˊ fiir˜ i̱ ngɨˊ fɨˊ lɨ˜ cungˈˊ guooˋ dseaˋ, jo̱ ˈnéˉ sɨjeengˇ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do e jneáˋ jɨbˋ guiiñ˜, jo̱baˈ dsifɨbˊ nineárˉ ˈnʉ́ʉˊ mɨ˜ niguiengˈˊ fiir˜ e nitǿrˋ. 37 Jo̱ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sɨjnéeˋ dsíiˊ mɨ˜ niguiengˈˊ fiir˜. Co̱ˈ jnea˜ jmɨtaaˉ óoˊnaˈ e dsíngˈˉ nilɨˈiáangˋ dsíiˊ i̱ fiir˜ do jo̱ nitǿørˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sɨjnéeˋ dsíiˊ do e nidǿˈrˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱iñˈ˜ do e uǿøˋ jo̱. 38 Jo̱ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sɨjnéeˋ dsíiˊ do mɨ˜ niguiengˈˊ fiir˜, nañiˊ faˈ niguieiñˈˊ do guienʉ́ʉˊ o̱si téeˉ ogóoˊ é. 39 Jo̱guɨ cajo̱ faˈ jaangˋ dseaˋ nɨñirˊ e˜ oor˜ niguiéeˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ fɨˊ quiáˈrˉ, nijé̱ˉbre e joˋ nigüɨ́iñˋ e uǿøˋ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nicuǿrˉ fɨˊ e niˈuǿˈˉ i̱ ɨ̱ɨ̱ˋ do jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. 40 Jo̱baˈ lajo̱b ˈnéˉ neáangˊ ˈnʉ́ˈˋ e sɨñiingˇ óoˊbaˈ; co̱ˈ jnea˜, dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, nigáaˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la lajeeˇ e jaˋ ñiing˜ óoˊnaˈ.

Jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ guiúngˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ sooˋ dsíiˊ

41 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ catóˈˊ e caˈeˊ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajmɨngɨ́ɨˋ Tʉ́ˆ Simón cajmɨngɨˈrˊ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, jaléˈˋ e júuˆ e nɨcaˈéˈˆ na, ¿su caˈéeˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ jneaˈˆ dseaˋ guitúungˋnaaˈ o̱faˈ quiáˈˉ lajɨɨmˋ dseaˋ é?

42 Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús:

—Lalab lɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ nʉ́ʉˈ˜guɨ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ fiir˜, jo̱ guiúngˉguɨr có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜, jo̱guɨ nicuǿˈˉreiñˈ do e nidǿiñˈˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ e gøˈˊ dseaˋ. Jo̱ mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ fii˜ do e nidsérˉ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ, caséerˊ jaléˈˋ ta˜ quiáˈrˉ jo̱ caguiarˊ ni˜ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ do, jo̱ jo̱guɨbaˈ cangórˉ jóng. 43 Jo̱ mɨ˜ niguiengˈˊtu̱ i̱ fiir˜ do, juguiʉ́ˉ oˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ dseaˋ ˈléengˈ˜ do song nɨcatóˈˊ jaléˈˋ ta˜ e caséeˊ fiir˜ mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨrˊ cangórˉ. 44 Jo̱ jáˈˉbaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e dsíngˈˉ nilɨˈiáangˋ dsíiˊ i̱ fiir˜ do, co̱ˈ calɨtib˜ jaléˈˋ ta˜ e caséerˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do, jo̱ jo̱guɨbaˈ nicuǿˈˉreiñˈ do e nineˈˉ niñˈ˜ do jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. 45 Jo̱ dsʉˈ fɨng song jaˋ cajmiti˜ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do lají̱i̱ˈ˜ ta˜ caquiʉˈˊ fiir˜, co̱ˈ caˈɨ́ˋ dsíirˊ e jaˋ mɨˊ niguiengˈˊ fiir˜ lajmɨnáˉ, jo̱ lajeeˇ jo̱ cajméerˋ sooˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ néeˊ nir˜, jo̱guɨ canáiñˋ ɨ̱́ˈˋ gøˈrˊ jaléˈˋ e seaˋ, jo̱guɨ cajméerˋ ta˜ ɨ̱́ˈˋ méeˊ; 46 jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jmóoˋ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do jaléˈˋ e jo̱, lajeeˇ jo̱b caguiéngˈˉ fiir˜, jo̱ dsíngˈˉ nicalɨguíiñˈˉ do, jo̱ iihuɨ́ɨˊ nicuǿˈˉreiñˈ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ e niñíingˋ jaangˋ dseaˋ i̱ jaˋ nʉ́ʉˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ fiir˜.

47 ’Jo̱ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ ñiˊ jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e iing˜ fiir˜ e nilíˋ jo̱ dsʉˈ jaˋ caguiarˊ guiʉ́ˉ o̱ˈguɨ calɨnʉ́ʉˈr˜ e nijmérˉ jaléˈˋ ta˜ caquiʉˈˊ fiir˜, jo̱baˈ dsíngˈˉ niñíiñˋ iihuɨ́ɨˊ jóng. 48 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ jaˋ ñiˊ jaléˈˋ e nijmérˉ jo̱ eáamˊ caˈléerˊ quiáˈˉ fiir˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋguɨ niñíiñˋ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ i̱ jaangˋ do. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˋ jmiguiʉˊ, jmiguiʉˊguɨb catɨ́ɨngˉ niguiéerˉ cuente mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱; jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ éeˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cangɨ́ɨiñˋ e néeˊ nir˜, jo̱baˈ eáangˊguɨ guiʉ́ˉ ˈnéˉ guiérˉ cuente mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

Nijíngˉ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ uíiˈ˜ Jesús

49 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ cagáˉa lafaˈ e cagaˈuunˉ jɨˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la; jo̱ ¡dsíngˈˉ lɨ́ˋ dsiiˉ faˈ jiʉ˜ nɨcooˋ lana! 50 Co̱ˈ náˉbɨ nica̱a̱ˉ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ, jo̱ ¡dsíngˈˉ lɨjiuung˜ dsiiˉ cartɨˊ nilɨti˜ lajaléˈˋ e jo̱! 51 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ ɨˊ óoˊnaˈ e cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e gajméeˋe e lɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, dsʉˈ o̱ˈ lajo̱; co̱ˈ uíiˈ˜ jnea˜ náˉbɨ nijméˉ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúiñˈˋ. 52 Co̱ˈ latɨˊ lana gaangˋ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ gángˉ dseaˋ laˈóˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ. 53 Co̱ˈ tiquiáˈˆ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ jó̱o̱rˊ dseañʉˈˋ, jo̱ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ dseañʉˈˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ tiquiáˈrˆ; jo̱guɨ niquiáˈˆ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ jó̱o̱rˊ dseamɨ́ˋ, jo̱ jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ dseaˋ dseamɨ́ˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ niquiáˈrˆ; jo̱guɨ iemɨséˆ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ mɨloo˜ quiáˈrˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ mɨloo˜ quiáˈˉ dseaˋ nijíñˉ có̱o̱ˈ˜ iemɨsérˆ, co̱ˈ jaˋ nisɨ́iñˉ røøˋ uii˜ quiéˉ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

ˈNéˉ ǿngˈˋ dsíiˊ dseaˋ e˜ jaléˈˋ dsijéeˊ jmɨɨ˜ na

54 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e taˈˊ jníiˊ nʉʉˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b fóˈˋnaˈ e nitʉ̱́ˋ jmɨ́ɨˊ, jo̱ lajo̱b dsitíingˋ jóng. 55 Jo̱guɨ mɨ˜ móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e ɨ́ɨˋ guíˋ quiʉ̱ʉ̱ˋ, dsifɨˊ lajo̱b fóˈˋnaˈ e jaˋ nitʉ̱́ˋ jmɨ́ɨˊ, jo̱ lajo̱b dsitíingˋ cajo̱. 56 ¡I̱ jmɨcaang˜ ˈnʉ́ˈˋ! Co̱ˈ ñíˆbaˈ jaléˈˋ e dsijéeˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱guɨ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˆ; jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jaˋ ñíˆnaˈ e˜ uiing˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dsijéeˊ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ lana?

Jmɨˈúungˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ

57 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jo̱ ¿jialɨˈˊ jaˋ líˈˋnaˈ guíiˈ˜naˈ jnang˜ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ jnang˜ e jaˋ dseengˋ e dsijéeˊ quíiˉnaˈ? 58 Co̱ˈ song i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉ́ˈˋ cangojéeiñˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱baˈ jmɨˈúungˋnaˈ e nisɨɨng˜tu̱ˈ røøˋ có̱o̱ˈr˜ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e niguilíingˉnaˈ fɨˊ quiniˇ i̱ dseata˜ do. Dsʉco̱ˈ song caguilíingˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱baˈ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ jaléngˈˋ ɨ́ɨˈ˜ quiáˈrˉ e nisáiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ jo̱ nitáiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ dsíiˊ ˈnʉñíˆ jóng. 59 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ nijúuˈ˜naˈ e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ do cartɨˊ niquɨ́ˈˆnaˈ jaléˈˋ cuuˉ e nimɨ́rˉ, co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ fɨng catɨ́ˋ fɨˊ quiniˇ dseata˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes