A A A A A
Bible Book List

Lucas 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial nisɨɨ˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ

11  Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜, mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféngˈˊ Jesús Fidiéeˇ, cangoquiéengˊ jaangˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, mɨ˜ cateáangˋ i̱ Juan i̱ caseáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do fɨˊ jmɨgüíˋ la, caˈeˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ jial nisɨ́iñˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ ¿su jaˋ éˈˆ ˈnʉˋ jneaˈˆ cajo̱?

Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Mɨ˜ iingˇnaˈ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, lalab ˈnéˉ naangˉnaˈ foˈˆnaˈ:
    Tiquíˆiiˈ, dseaˋ guiinˈ˜ ñifɨ́ˉ,
    güɨjmifémˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ ˈnʉˋ, co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ fénˈˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
    Jo̱guɨ güɨjángˈˋ yaang˜ dseaˋ fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ niquiʉ́ˈˆ ta˜ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ.
    Jo̱guɨ güɨjmitib˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e iing˜ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la
    lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ lɨti˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ quíiˈˉ.
    Jo̱guɨ cuǿøˈ˜ jneaˈˆ jaléˈˋ e ˈnéˉ niquiee˜naaˈ e jmɨɨ˜ lana.
    Jo̱guɨ íingˊ dseeˉ uii˜ quíˆnaaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ e nɨcajmóˆnaaˈ,
    lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jneaˈˆ íingˊnaaˈ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ eeˋgo̱ nɨcaˈléerˊ quíˉnaaˈ.
    Jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ lacaangˋ lɨ˜ ngɨˋnaaˈ e laco̱ˈ jaˋ nijiʉ́ˈˋnaaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ,
    jo̱guɨ jmeeˉ íˆ jneaˈˆ cajo̱ e laco̱ˈ jaˋ nijmeángˈˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ jneaˈˆ.

Jo̱ lanab caˈeˊ Jesús ie˜ jo̱ jial féengˈ˜naaˈ Fidiéeˇ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, Jesús casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Majmóˈˆnaaˈ cuente e jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ seengˋ jaangˋ cabóo˜ quíiˉnaˈ, jo̱ i̱ cabóo˜ do niguiéerˊ e tǿˈrˋ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quíiˉnaˈ e guiáangˈ˜ uǿøˋ guienʉ́ʉˊ jo̱ nijíñˈˉ: “Cabóo˜, ¿su jaˋ jiéeˋ oˈˊ faˈ jmɨˈǿønˈˋ jnea˜ ˈnɨˊ íiˊ, co̱ˈ dob nɨcaguiéˉ i̱ cabóo˜ quiéˉe do fɨˊ quiéˉe i̱ iuungˉ fɨˊ jangˈˊ fɨˊ lɨ˜ huí̱i̱ˆ eáangˊ, jo̱ jaˋ eeˋ seaˋ cuǿøˆøre e nidǿˈrˉ?” Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ningɨɨˉnaˈ quiáˈˉ i̱ cabóo˜ quíiˉnaˈ do jo̱ nifɨ́ˈˆnaˈr: “Jaˋ ñijmiguíiˈˆ, cabóo˜, co̱ˈ uǿøbˋ eáangˊ, jo̱guɨ lanabɨ guiáangˈ˜ güɨɨngˋ jaléngˈˋ jiuung˜ quiéˉe, jo̱ dsíngˈˉ fɨ́nˈˉn niráanˉn nicuǿøˆø ˈnʉˋ jaléˈˋ e fóˈˋ na.” Dsʉˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e doñiˊ faˈ jaˋ ráangˉnaˈ uíiˈ˜ e lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ do cabóo˜ quíiˉnaˈ, dsʉˈ niráamˉbaˈ nicuǿˈˆnaˈr e mɨˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ do e laco̱ˈ joˋ siñˈˊ jmiguíiñˉ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ: Mɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ jaléˈˋ e ˈnéˉnaˈ jo̱ nicuǿˉbre; jo̱guɨ mɨ˜ ˈnóˈˋnaˈ e ˈnéˉnaˈ, niguiéˈˊbaˈ jaléˈˋ e ˈnóˈˋnaˈ do; jo̱guɨ mɨ˜ tøˊnaˈ fɨˊ oˈnʉ́ˆ, jo̱baˈ nineabˊ e ˈnʉ́ʉˊ do. 10 Dsʉco̱ˈ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ mɨˈˊ Fidiéeˇ jaléˈˋ e ˈnérˉ, ngɨ́ɨmˋbre; jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ˈnóˈˊ, niguiéˈˊbre e ˈnóˈrˊ do; jo̱guɨ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ tǿˋ fɨˊ oˈnʉ́ˆ, nineabˊ e ˈnʉ́ʉˊ do.

11 ’Jo̱ jaˋ líˈˆ dsiiˉ e seengˋ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ aangˉnaˈ jaléngˈˋ jiuung˜, e mɨ˜ nimɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ ir˜, jo̱ nicuǿˈˆnaˈr cu̱u̱˜, o̱si mɨ˜ mɨˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ capíˈˆ ngúuˊ ˈñʉˋ, jo̱ nicuǿngˈˆnaˈr mɨˈˋ, 12 o̱si nicuǿngˈˆnaˈr jaangˋ tacú̱ˆ mɨ˜ nimɨ́ˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ motuˋ. 13 Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ sɨˈlɨngˈˆnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, tɨɨmˋbaˈ cuǿˈˆnaˈ jaléngˈˋ jó̱o̱ˋnaˈ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ, jo̱ dsʉˈ eáangˊguɨ jloˈˆ nicuǿˉ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ mɨ˜ nimɨ́ɨˈ˜naˈr, co̱ˈ nicuǿˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cacuøˈˊ dseaˋ dseeˉ Jesús e jmóorˋ ta˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈlɨngˈˆ

14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caguíingˋ Jesús jaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ, jo̱ i̱ ˈlɨngˈˆ do nɨnicajméerˋ e jaˋ líˋ féˈˋ i̱ dseañʉˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ. Dsʉˈ mɨ˜ caguíingˋ Jesús i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, dsifɨˊ ladob canaangˋ féˈˋtu̱iñˈ do. Jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do mɨ˜ calɨ́ˉ lado, 15 dsʉˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do cajíñˈˉ caˈéeiñˋ Jesús:

—Laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ bíˋ quiáˈˉ Beelzebú i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ, laˈeáangˊ íˋbingˈ tɨɨngˋ i̱ dseañʉˈˋ na e uǿøiñˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ dseaˋ.

16 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ do e laco̱ˈ niguiéˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜, jo̱baˈ camɨˈrˊ dseaˋ do e faˈ nijméiñˈˉ co̱o̱ˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜, jo̱ lajo̱baˈ nicuǿˉ li˜ e Fidiéebˇ dseaˋ casíiˋ quiáˈrˉ. 17 Jo̱ dsifɨˊ ladob calɨlíˈˆ Jesús jaléˈˋ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ.

—Nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ jialco̱ˈ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ jaˋ sɨ́ɨngˋ dseaˋ røøˋ, co̱ˈ seengˋ jmaquíingˊ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ jaˋ eeˋ juguiʉ́ˉ seengˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ cajo̱ jialco̱ˈ lɨ́ɨˊ quiáˈˉ dseaˋ i̱ seengˋ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ i̱ teáangˈ˜ ta˜ jɨ́ɨngˋ, jaˋ eeˋ juguiʉ́ˉ seeiñˋ, co̱ˈ jaˋ røøˋ sɨ́ɨiñˋ. 18 Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás e quiʉˈrˊ ta˜ condseáˈˉ dseaˋ quiáˈrˉ e nijmeáiñˈˋ dseaˋ gaˋ, jo̱guɨ condseáˈˉguɨ dseaˋ do e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ dseaˋ, jo̱baˈ jaˋ e ta˜ íingˆ quiáˈrˉ song cajméerˋ lajo̱, co̱ˈ niˈíimˉ lajɨˋ tú̱ˉ e ta˜ do, jo̱ joˋ eeˋ bíˋ seeiñˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jóng. Jo̱baˈ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e na, co̱ˈ fɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ e laˈeáangˊ fii˜ i̱ ˈlɨmˈˆbaˈ e tɨɨnˉ uøønˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ; 19 dsʉˈ faˈjiʉ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ quiéˉe laco̱ˈ fóˈˋnaˈ na, jo̱baˈ ¿i̱˜ i̱ lɨ́ɨngˉnaˈ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaˈ i̱ nɨcaˈuǿøngˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ? Co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ eˈrˊ ˈnʉ́ˈˋ e o̱ˈ lajo̱ e ɨˊ óoˊnaˈ. 20 Dsʉˈ song jnea˜ tɨɨnˉ uøønˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jéeˊ quiáˈˉ dseaˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱baˈ nɨcatɨ́bˋ íˈˋ jóng e nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ nicá̱rˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e cajíngˈˉ Jesús lana, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

21 —Jo̱ mɨ˜ seengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ ˈgøngˈˊ jo̱guɨ óorˋ jaléˈˋ e có̱o̱ˈ˜ nijmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈrˊ mɨ˜ jmɨˈǿˈrˋ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱ lɨ́ɨiñˉ e joˋ i̱i̱ˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nicóˈˋ quiáˈrˉ. 22 Jo̱ dsʉˈ fɨng caguiéˉ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ ˈgøngˈˊguɨ eáangˊ, jo̱ nilíˈˋbre tíñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ jaangˋguɨ do, jo̱baˈ niˈuǿˈˉbre jaléˈˋ e seaˋ quiáiñˈˉ do.

23 ’Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱i̱ˋ i̱ jaˋ singˈˊ uii˜ quiéˉe, jo̱baˈ ˈníˈˋ níimˉbre jnea˜ jóng, jo̱guɨ i̱i̱ˋ i̱ jaˋ jmɨcó̱o̱ˈˇ jnea˜ e laco̱ˈ nilɨcuíingˋ dseaˋ jnea˜, jo̱baˈ jaˋ siñˈˊ uii˜ quiéˉe cajo̱.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dsitáangˈ˜tu̱ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ

24 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ cajíngˈˉ Jesús lana, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ güɨˈɨ́ɨˊ jaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ iuungˉ dsíiˊ jaangˋ dseaˋ, ngɨrˊ fɨˊ lɨ˜ quiʉ̱ʉ̱ˋ e ˈnóˈrˊ fɨˊ lɨ˜ nijmiˈíñˈˊ. Jo̱ mɨ˜ ngɨrˊ e jaˋ niguiéˈrˊ lɨ˜ nijmiˈíñˈˊ, jo̱baˈ ɨˊ dsíirˊ: “Nímˈˆtú̱u̱ fɨˊ dsíiˊ dseaˋ e lɨ˜ cajúˉu do, co̱ˈ jaˋ lɨ˜ seaˋ lɨ˜ nijmiˈínˈˊn.” 25 Jo̱ mɨ˜ niguiengˈˊtu̱r dsíiˊ i̱ dseaˋ do, niguieiñˈˊ lafaˈ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ sɨquiáangˇ guiʉ́ˉ jo̱ sɨlɨ́ɨˋ jloˈˆ. 26 Jo̱ mɨ˜ ninírˋ e dsíngˈˉ jloˈˆ dsíiˊ i̱ dseaˋ do lɨ˜ niˈíˋtu̱r, jo̱ nidsérˉ nidsitéerˋ guiángˉ i̱ ˈlɨngˈˆguɨ laco̱ˈ írˋ e nidsitáaiñˈ˜ dsíiˊ i̱ dseaˋ do. Jo̱baˈ gaˋguɨb nilíingˉ i̱ dseaˋ do jóng laco̱ˈguɨ lamɨ˜ iuungˉ jaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do fɨˊ dsíirˊ.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ dseángˈˉ e jáˈˉ e iáangˋ dsíiˊ dseaˋ

27 Jo̱ lajeeˇ guiˈnangˈˇ e féˈˋbɨ Jesús e júuˆ na mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ guicaféˈˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ e teáˋ eáangˊ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ guicajíñˈˉ:

—¡Juguiʉ́ˉ oˊ quiáˈˉ niquíiˈˆ, dseaˋ cangoquieeiñ˜ ˈnʉˋ jo̱guɨ cajmɨcuáaiñˋ ˈnʉˋ cajo̱!

28 Jo̱ dsʉˈ Jesús cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱guɨ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Jo̱ dsʉˈ juguiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jmitir˜ jaléˈˋ e jo̱ cajo̱!

Mɨ˜ camɨˈˊ dseaˋ Jesús e nijméˉ dseaˋ do li˜ e jáˈˉbaˈ e tɨɨiñˋ

29 Jo̱ lajeeˇ jo̱, dsíngˈˉguɨ caguilíingˉ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱baˈ canaangˋtu̱ dseaˋ do e eˈˊguɨreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ jmɨɨ˜ na dsíngˈˉ nɨrøøiñˋ dseeˉ, jo̱baˈ mɨˈrˊ jnea˜ e nijmee˜e li˜ e jáˈˉbaˈ e tɨɨnˉ, dsʉˈ nɨcalɨseábˋ jaléˈˋ e lajo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Té̱e̱ˊ óoˊnaˈ mɨ˜ cajáˉ Jonás, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ. 30 Jo̱ laco̱ˈ Fidiéeˇ casíiñˋ i̱ Jonás do e niguiáiñˈˉ do júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ fɨˊ Nínive, jo̱ lajo̱b cajo̱ casíingˋ Fidiéeˇ jnea˜, dseaˋ i̱ cajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, e niguiaaˉ júuˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. 31 Jo̱ malɨɨ˜guɨ eáangˊ cajo̱ calɨséngˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ caˈéeˋ co̱o̱ˋ ta˜ féˈˋ fɨˊ lɨˊ huí̱i̱ˆ eáangˊ. Jo̱ ie˜ jo̱ seengˋ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ fɨˊ Israel i̱ calɨsíˋ Salomón i̱ tɨɨngˋ eáangˊ. Jo̱ i̱ dseamɨ́ˋ do cangórˉ cangonʉ́ʉrˆ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ Salomón do. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ dseamɨ́ˋ do nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ dseeˉ, co̱ˈ jaˋ nʉ́ʉˈ˜naˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe. 32 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ cajáˉ i̱ Jonás do e caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ Nínive, lajalémˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ e fɨɨˋ jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋbingˈ nijméˉguɨ dseeˉ quíiˉnaˈ mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e niquidsiˊ Fidiéeˇ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ niingˉguɨ laco̱ˈ i̱ Jonás do.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ jmijneáˋ dseaˋ jɨˋ

33 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ canaangˋ Jesús co̱o̱ˋ ˈléˈˋguɨ júuˆ quiáˈrˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ jmijneáˋ jaangˋ dseaˋ co̱o̱ˋ candíiˆ quiáˈrˉ, ˈnéˉ nisíˈrˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ ñíiˊ, jo̱baˈ nijneáˋ fɨˊ laˈúngˉ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ. Jo̱ jaˋ jmijneárˋ e jɨˋ do e laco̱ˈ nisíˈrˋ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ caja o̱ˈguɨ e niˈmeárˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ jnéengˉ, co̱ˈ iiñ˜ e jnébˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dsitáangˈ˜ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ. 34 Jo̱ jaléˈˋ jminiˇ dseaˋ íingˆ ta˜ e jnéˈrˋ laco̱ˈguɨ ta˜ íingˆ e candíiˆ do e jneáˋ mɨ˜ canʉʉˋ. Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guiʉ́ˉ jminiˇ, jloˈˆguɨ jnéˈrˋ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨrˊ laco̱ˈguɨ jaangˋ dseaˋ i̱ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseengˋ jminiˇ, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ joˋ ˈgaˈˊ lɨˊ røøˋ jnéˈrˋ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ ngɨrˊ. 35 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe quiáˈˉ jial laangˋ Fidiéeˇ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ mɨ˜ jneáˋ co̱o̱ˋ jɨˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ e nʉʉˋ. 36 Jo̱baˈ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ jie˜ mɨˊ jmeeˉnaˈ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ quiéˉe do, co̱ˈ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ mɨ˜ jaˋ jneáˋ jɨˋ dsíiˊ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ e nʉʉˋ eáangˊ.

Mɨ˜ cajíingˉ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel

37 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús lado, jaangˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo catǿˈrˉ Jesús fɨˊ quiáˈrˉ e nidǿˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ dseaˋ do fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ fariseo do, jo̱ cangɨ́ɨmˊbre dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ jo̱ cangɨ́ɨiñˊ caguárˋ lɨ˜ nidǿˈrˉ. 38 Jo̱ i̱ dseaˋ fariseo do dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ mɨ˜ cangárˉ e jaˋ cajmiti˜ Jesús faˈ caru̱ˈrˊ guóorˋ laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel. 39 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ fariseo do:

—Jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ fariseo, rú̱u̱ˈ˜naˈ jaléˈˋ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ˈˆ caluuˇ, jo̱ dsʉˈ eáamˊ ˈlɨˈˆ lɨˊ dsíiˊ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ yaang˜naˈ cajo̱, co̱ˈ guiʉ́bˉ tɨɨngˋnaˈ rú̱u̱ˈ˜naˈ níˆnaˈ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ˜ jaˋ líˈˆ dseaˋ jial tíiˊ jmooˋnaˈ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈrˉ jo̱ eeˋguɨ jaléˈˋ ˈlɨˈˆ rúngˈˋnaˈ jmooˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ. 40 ¡Dsinóoˊ ˈnʉ́ˈˋ! ¿E˜ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ e jmooˋnaˈ lajo̱? Co̱ˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ ˈnéˉ e teeˋ lajɨˋ tú̱ˉ taamˋ. 41 Jo̱ mɨ˜ lɨɨng˜ e cuøˈˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ seaˋ e ˈnéˉ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈnéˉ jmeeˉnaˈ lajo̱ e ngocángˋ óoˊbaˈ, jo̱ lajo̱baˈ niˈuíingˉ guiʉ́ˉ quíiˉnaˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

42 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ fariseo! Co̱ˈ dsíngˈˉ guiing˜ óoˊnaˈ e nicuǿˈˆnaˈ Fidiéeˇ dseángˈˉ caˈíingˈ˜ lajeeˇ guíˉ íingˈ˜ lajaléˈˋ ooˋ quiáˈˉ jmiñiˇ e roˈˋnaˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ e guiing˜ óoˊnaˈ faˈ e niˈɨ́ɨˆnaˈ íˈˋ røøˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ o̱ˈguɨ e jmiˈneáangˋnaˈ Fidiéeˇ. Co̱ˈ lajaléˈˋ e jo̱baˈ ˈnéˉ nijmitíˆnaˈ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e caguieeˉguɨ do cajo̱.

43 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ fariseo! Co̱ˈ iing˜naˈ níˆnaˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈmasii˜ e jloˈˆ quiáˈˉ dseaˋ laniingˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ guáˈˉ, jo̱guɨ jmooˋnaˈ e ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ niingˉguɨ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ jo̱ cajo̱. Jo̱guɨ lajo̱bɨ mɨ˜ jíngˈˊnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ guiáˈˆ fɨˊ, jmooˋnaˈ e jmiféiñˈˊ ˈnʉ́ˈˋ lafaˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ cǿøngˈ˜guɨ fɨˊ laˈúngˉ jmɨgüíˋ.

44 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋnaˈ dseaˋ fariseo! Co̱ˈ dsíngˈˉ jmɨgǿøngˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ. Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ la lɨ́ɨˊ lɨ˜ sɨˈaangˇ ˈlɨɨ˜, co̱ˈ dsíngˈˉ jloˈˆ jíingˋ teeˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ ni˜, jo̱ dsʉˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ dsíiˊ jolɨɨng˜ téeˈ˜ ngúuˊ jméˋ e teáangˈ˜ jóoˈ˜.

45 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e cajíngˈˉ Jesús lado, jo̱baˈ dsifɨˊ ladob ˈníˈˋ catɨ́ɨiñˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, mɨ˜ fóˈˋ lana la quiéˉ jneabˈˆ jmineanˈˆ cajo̱.

46 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel! Co̱ˈ cuøˈˊnaˈ lee˜ laguidseaangˆ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ niró̱ˈˋ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ yaang˜naˈ jaˋ iing˜naˈ faˈ taangˇnaˈ guóoˋnaˈ e niró̱o̱ˉ e lee˜ do.

47 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléngˈˋnaˈ, co̱ˈ jmoˈˊnaˈ jloˈˆ lɨ˜ sɨˈaangˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íbˋ i̱ cajngangˈˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíiˉnaˈ ie˜ malɨˈˋguɨ do! 48 Dsʉˈ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ do guǿngˈˋ e lafaˈ røøbˋ sɨɨng˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíiˉnaˈ jo̱ e lafaˈ ˈnʉ́bˈˋ cajngangˈˊnaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do cajo̱.

49 ’Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ Fidiéeˇ dseaˋ eáangˊ tɨɨiñˋ cajíñˈˉ lala: “Nisɨ́ɨnˆn jaléngˈˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiéˉe có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ i̱ sɨˈíingˆ e niˈˊ júuˆ quiéˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ, seemˋbiñˈ do i̱ nijmeáangˈ˜naˈ la tíiˊ e jáˉ óoˊnaˈ, jo̱guɨ seemˋbiñˈ do cajo̱ i̱ nijiúngˈˋ fɨˊ jaguóoˋnaˈ cartɨˊ nijngámˈˆbaˈr.” 50 Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ nijmérˉ e niquíˉ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ jmɨɨ˜ na jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ i̱ nɨcalɨséngˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ jo̱ latɨˊ lana 51 jo̱ latɨˊ mɨ˜ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Abel jo̱guɨ cartɨˊ mɨ˜ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Zacarías fɨˊ jeeng˜ lɨ˜ guiaˊ jaléngˈˋ dseaˋ jaléˈˋ e cuøˈrˊ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e nijmébˉ Fidiéeˇ e niquíˉ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ jmɨɨ˜ na jaléˈˋ e cangongɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ do.

52 ’¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˉ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel! Co̱ˈ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ quié̱ˆnaˈ jaléˈˋ jiˋ lɨ˜ to̱o̱˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ jaˋ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ jmitíˆnaˈ laco̱ˈ féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ do, o̱ˈguɨ cuøˋnaˈ fɨˊ e nijmiti˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ jméˆ lajo̱.

53 Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e cajíingˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ do, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ jmiquímˈˉ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e cajíngˈˉ Jesús, jo̱ jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e canaaiñˋ jmɨngɨ́ɨrˋ laco̱ˈ e nijmiguíiñˉ dseaˋ do; 54 co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ fariseo do có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ do ˈnóˈrˊ jial niˈnɨ́iñˉ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseata˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes