23 Isus avea în jur de treizeci de ani[a] când Şi-a început lucrarea şi era, după cum se credea, fiul lui Iosif,

fiul lui Eli,

24 fiul lui Mattat,

fiul lui Levi,

fiul lui Melchi,

fiul lui Ianai,

fiul lui Iosif,

25 fiul lui Matatia,

fiul lui Amos,

fiul lui Naum,

fiul lui Esli,

fiul lui Nagai,

26 fiul lui Maat,

fiul lui Matatia,

fiul lui Semein,

fiul lui Ioseh,

fiul lui Ioda,

27 fiul lui Iohanan,

fiul lui Resa,

fiul lui Zerub-Babel,

fiul lui Şealtiel,

fiul lui Neri,

28 fiul lui Melchi,

fiul lui Addi,

fiul lui Cosam,

fiul lui Elmadam,

fiul lui Er,

Read full chapter

Footnotes

  1. Luca 3:23 Era vârsta la care un levit îşi începea lucrarea (Num. 4:47) şi la care un bărbat era considerat matur