Add parallel Print Page Options

20 Chúa Giê-xu nhìn các môn đệ và nói,

“Các con là những người nghèo khó,
    sẽ được hạnh phúc,
    Vì Nước Trời thuộc về các con.
21 Các con là những người đang đói, sẽ vui mừng,
    Vì các con sẽ được no đủ.
Các con là những người hiện đang khóc lóc, sẽ hớn hở,
    Vì các con sẽ vui cười sung sướng.

22 Người ta sẽ ghét các con, cắt đứt liên lạc với các con, phỉ nhổ các con và xem các con là đồ gian ác, vì các con theo Con Người. Nhưng khi họ làm như thế, các con sẽ vui mừng. 23 Lúc ấy hãy hớn hở lên, vì có một phần thưởng rất lớn đang dành cho các con trên thiên đàng. Tổ tiên của họ cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy.

Read full chapter