Add parallel Print Page Options

Pokoj s Bohom

A tak teraz, keď sme získali ospravedlnenie v Božích očiach vierou v jeho zasľúbenie, nič nestojí medzi Bohom a nami. Získali sme pokoj.

A za to vďačíme jedine Ježišovi Kristovi, ktorý nám to výsadné postavenie vydobyl. S radosťou ďakujeme Bohu za nádej, že raz budeme mať podiel na jeho sláve.

Ale ďakujeme mu nielen za túto nádej, ale aj za utrpenie, ktoré musíme pre vieru znášať.

Lebo v utrpení rastie naša vytrvalosť a vytrvalosť prehlbuje a upevňuje našu vieru, ktorá zasa vedie k nádeji.

A táto nádej nás nikdy nesklame, lebo Boh nám dal svojho Ducha a ten v nás prebúdza lásku.

Pamätajme, že Kristus za nás zomrel už vtedy, keď sme ešte žili v hriechu.

Aj za najušľachtilejšieho človeka len málokto by bol ochotný obetovať život.

Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi.

Tým skôr môžeme rátať s jeho milosťou teraz, keď sme Kristovou obeťou zbavení svojich vín!

10 Ak nás Kristova smrť zmierila s Bohom už vtedy, keď nás delilo nepriateľstvo, tým skôr nás Kristov život zachráni pred Božím hnevom teraz, keď sme už zmierení.

11 Bohom sa teda môžeme chváliť vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý nás s ním zmieril.

Porovnanie Adama s Kristom

12 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.

13 Už pred vydaním zákona ľudia neposlúchali Boha, ale nemohli byť odsúdení podľa zákona, lebo ešte nebol vydaný.

14 Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo.

Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť!

15 A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením!

Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.

16 Jediný Adamov hriech priniesol mnohým trest smrti, kým Kristus z milosti odníma mnoho hriechov a namiesto nich nám ponúka slávny život.

17 A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.

18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

19 Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha, a naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie.

20 Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti nim prehrešujú. Ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť.

21 Predtým všetkých ľudí ovládal hriech, ktorý ich hnal do smrti, ale teraz vládne Božia milosť a prináša večný život prostredníctvom Krista, nášho Pána.