Add parallel Print Page Options

Vzťah kresťanov k vrchnosti

13  Každý nech sa podriaďuje vrchnosti, ktorá vládne. Veď každá vláda jestvuje len s Božím zvolením.

Kto sa teda stavia proti vláde, stavia sa proti zriadeniu, ktoré Boh ustanovil, a privoláva na seba trest.

Vláda predsa nemá naháňať strach tým, čo dobre robia, ale tým, čo robia zle. Kto koná v súlade so zákonmi, nemusí sa vlády báť. Naopak, kto robí dobre, dostane sa mu od nej pochvaly.

Veď Boh ju používa na tvoje dobro. Ale ak sa dopúšťaš zla, máš sa čoho báť, lebo nenadarmo má právo aj trestať. Lebo aj to je jej úlohou od Boha, aby trestala zlo.

Preto sa jej treba podriadiť nielen zo strachu pred trestom; je to aj vec svedomia.

Z rovnakého dôvodu napríklad platíme aj dane. Štát ich vyberá v záujme verejného blaha, a tak vyberači konajú svoje povinnosti vlastne z Božieho poverenia.

Dávajte teda každému, čo mu patrí: komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu úctu, tomu úctu. Komu česť, tomu česť.

Najdôležitejšie pokyny

Nikomu nebuďte nič dlžní okrem vzájomnej lásky. Lebo iba ten, kto miluje svojich blížnych, naplnil zákon.

Veď všetky prikázania, ako: nebudeš cudzoložiť, zabíjať, kradnúť, túžiť po cudzom vlastníctve" či ktorékoľvek iné, všetky sú obsiahnuté v tomto jedinom: Miluj svojho blížneho ako seba samého.

10 Láska neurobí blížnemu nič zlé, preto je naplnením zákona.

Vyžarovať Krista

11 Pamätajte na to všetko najmä teraz, keď viete, v akých vážnych časoch žijeme. Je najvyšší čas prebrať sa z ľahostajnosti, lebo Pánov príchod je bližšie ako vtedy, keď sme uverili.

12 Noc sa chýli ku koncu a čoskoro svitne deň jeho príchodu. Zanechajme preto skutky tmy a ozbrojme sa zbraňami svetla.

13 Žime tak, aby naše správanie znieslo jasné svetlo. Neoddávajme sa hýreniu, zábavám, nemravnosti a zmyselnosti. Vyhýbajme sa zvadám a závisti.

14 Svojím životom vyžarujte Krista a nevenujte sa svojmu telu natoľko, aby sa v ňom prebúdzali zlé žiadosti.