Add parallel Print Page Options

Výstraha pred falošnými učiteľmi

Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodicei aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú.

Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus.

V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania.

Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol ľstivými rečami.

Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista.

Nový život v Kristu

Prijali ste Krista ako svojho Pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu.

Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril.

Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám, založeným na ľudskom dôvtipe namiesto na Kristovi.

Veď Kristus, to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele.

10 Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami.

11 Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí. No nie obriezkou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti.

12 Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych.

13 Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny

14 a zničil dlžobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž, a tým ho raz navždy vymazal.

15 Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo.

Sloboda v Kristu

16 Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty.

17 Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista.

18 A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anjelov, ako by vám niektorí radi nadiktovali, a pritom sa oháňajú svojimi videniami". Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda.

19 Nedržia sa totiž Krista -- hlavy, ku ktorej sme všetci, ako časti toho istého tela, pripojení; jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha.

20 Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať:

21 neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho!?

22 Veď sú to iba ľudské predpisy, jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo.

23 Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.