Add parallel Print Page Options

Povzbudenie

Preto musíme dávať tým väčší pozor na to, čo sme počuli o Kristovi, aby nás prúd nestrhol mimo.

Lebo ak už slovo zákona, ktoré vyslovili anjeli, bolo pevné a každý, kto ho prestúpil a neposlúchol, bol spravodlivo potrestaný,

ako by sme unikli trestu my, ak odmietneme takú veľkú ponuku záchrany? Prvý nám ju oznamoval sám Pán a svedčili o nej aj tí, ktorí ju počuli na vlastné uši.

Boh sám potvrdzoval ich svedectvo znameniami, zázrakmi a darmi Svätého Ducha, ktoré udeľoval podľa svojej vôle.

Kristus nás vykúpil, nie anjeli

Budúci svet, o ktorom hovoríme, nepodriadil Boh anjelom, ale Kristovi.

Na jednom mieste Písmo o ňom hovorí: Čo je človek, že naňho pamätáš, a Syn človeka, že sa oňho takto staráš?

Len na krátky čas si ho postavil nižšie ako anjelov, ale potom si ho ovenčil slávou a cťou

a všetko si položil pod jeho nohy."

Keď mu teda podriadil všetko, tak to platí o všetkom bez výnimky. Zatiaľ ešte nevidíme, že by sa tak naozaj stalo.

Ale vidíme, že Boh svojho Syna Ježiša Krista, ktorého na krátky čas postavil nižšie ako anjelov, ovenčil slávou a cťou. To bola odmena za jeho smrť na kríži. Lebo Boh vo svojej veľkej láske rozhodol, aby Kristus za nás všetkých okúsil smrť.

10 Preto nie je protirečením, že Boh, pre ktorého a prostredníctvom ktorého je všetko stvorené, urobil svojho Syna utrpením na kríži dokonalým, a tak Kristus mnohých priviedol do nebeskej slávy.

11 A tí, ktorých Ježiš posvätil, majú toho istého Otca ako on. Preto sa ich nehanbí nazývať svojimi bratmi, keď hovorí:

12 Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom, uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť."

13 A na inom mieste hovorí: Ja budem v neho dúfať." A ďalej: Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Boh."

14 Pretože súrodencov spája telo a krv, aj Ježiš sa stal človekom, aby svojou smrťou zlomil moc diabla, ktorý smrťou vládne,

15 a aby tak vyslobodil tých, ktorí sú celý život zotročení strachom zo smrti.

16 Neprišiel predsa pre anjelov, ale pre ľudí, potomkov Abrahámových.

17 Preto sa nám musel vo všetkom pripodobniť, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom, a mohol tak zmieriť hriechy ľudu.

18 A pretože sám prešiel skúškou utrpenia, môže pomáhať tým, ktorí prechádzajú skúškami.