Add parallel Print Page Options

Ako majú kresťania žiť

Bratia moji milí, milujem vás a túžim po vás, ste mojou radosťou aj odmenou. Preto zostaňte Pánovi verní, moji drahí.

Evodiu a Syntychu veľmi prosím, aby sa zmierili a nehádali.

A teba, môj verný druh Syzigos, prosím, pomôž im v tom. Veď obe mi horlivo pomáhali pri šírení Kristovho posolstva spolu s Klementom a ostatnými, ktorých Pán zapísal do knihy života.

Radujte sa v Pánovi vždycky! Znovu vravím: radujte sa!

Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví! Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde.

O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu.

Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť.

A napokon, bratia, rád by som vám položil na srdce ešte toto: zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré a správne, zapodievajte sa vecami čistými, milými, chvályhodnými, pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť.

Žite tak, ako som vás učil, ako ste ma počuli a videli. A Boh, darca pokoja, bude s vami.

Vďačnosť je dar

10 Urobili ste mi, bratia, nesmiernu radosť a som za to Pánovi vďačný, že ste ma opäť zahrnuli svojou starostlivosťou. Viem, že ste na to mysleli už skôr, ibaže ste nemali príležitosť.

11 Neponosujem sa na nedostatok, naučil som sa byť spokojný s tým, čo mám.

12 Viem žiť v odriekaní aj v hojnosti, som naučený byť sýty aj trpieť hladom.

13 To všetko môžem v Kristovi, ktorý mi dáva silu.

14 Ale dobre ste urobili, že ste mi pomohli v mojich ťažkostiach.

15 Nemusím vám akiste pripomínať, že ani vtedy, keď som prvý raz odišiel z Macedónska hlásať Krista, neprispel okrem vás vo Filipách nikto na moje výdavky.

16 Veď aj do Tesaloniky ste mi dva razy poslali, čo som potreboval.

17 Nejde mi o dary, omnoho viac ma teší vedomie, ako rastie vaše konto u Boha každou takou obeťou.

18 Všetko som teda v poriadku dostal a nič mi nechýba, keď mi Epafroditos odovzdal vaše dary. Verte, že táto vaša obeť je ako príjemná vôňa, ktorá je Bohu práve taká milá ako mne.

19 A môj Boh aj vám dá pre zásluhy Krista Ježiša všetko, čo potrebujete, lebo on je Boh bohatý a slávny.

20 Jemu, nášmu Bohu a Otcovi, nech je sláva na veky!

21 Pozdravujte odo mňa všetkých kresťanov u vás. A vás zasa pozdravujú bratia, ktorí sú tu so mnou.

22 Aj ostatní tunajší kresťania, najmä tí, čo slúžia v cisárskom paláci, posielajú svoje pozdravy.

23 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.