A A A A A
Bible Book List

Ligji i Përtërirë 33 Albanian Bible (ALB)

33 Ky është bekimi me të cilin Moisiu, njeri i Perëndisë, bekoi bijtë e Izraelit, para se të vdiste.

Dhe u tha: "Zoti erdhi nga Sinai dhe u ngrit mbi ta në Seir; u paraqit në madhështinë e tij nga mali Paran, arriti nga mesi i një morie shenjtorësh; nga e djathta e tyre dilte për ta një ligj i zjarrtë.

Me siguri ai i do popujt; të gjithë shenjtorët e tij janë në duart e tua; ata janë ulur në këmbët e tua, secili i dëgjon fjalët e tua.

Moisiu na ka urdhëruar një ligj, një trashëgimi të asamblesë së Jakobit.

Ai ka qenë mbret në Jeshuruni, kur mblidheshin krerët e popullit, tërë fiset e Izraelit tok.

Rroftë Rubeni dhe mos vdektë; por njerëzit e tij mbetshin pak".

Judës përkundrazi i tha këto: "Dëgjo, o Zot, zërin e Judës dhe ktheje tek populli i tij; dora e tij lufton për çështjen e tij; bëhu ti një ndihmës i tij kundër armiqve të tij.

Pastaj për Levin tha: "Thumimët dhe Urimët e tu i përkasin njeriut tënd besimtar, që ti provove në Masa dhe me të cilin je grindur në ujërat e Meribës.

Ai thotë për të atin dhe për të ëmën: "Unë nuk i kam parë"; ai nuk i njohu vëllezërit e tij dhe nuk njohu bijtë; sepse Levitët kanë respektuar fjalën tënde dhe kanë ruajtur besëlidhjen tënde.

10 Ata u mësojnë dekretet e tua Jakobit dhe ligjin tënd Izraelit; vënë temjanin para teje dhe tërë olokaustin mbi altarin tënd.

11 O Zot, beko forcën e tij dhe prano veprën e duarve të tij. Shpo tej e përtej ata që ngrejnë krye kundër atij dhe që e urrejnë, me qëllim që të mos ngrihen më".

12 Përsa i përket Beniaminit, ai tha: "I dashuri i Zotit do të banojë me siguri pranë tij. Zoti do ta mbrojë vazhdimisht dhe do të banojë në krahët e tij".

13 Përsa i përket Jozefit, ai tha: "Vendi i tij qoftë i bekuar nga Zoti me dhurata të çmuara të qiellit, me vesën, me ujërat e humnerës që ndodhet poshtë,

14 me frytet e çmuara të diellit, me prodhimet e çmuara të çdo muaji,

15 me prodhimet më të mira të maleve të lashta, me dhuratat e çmuara të kodrave të përjetshme,

16 me dhuratat e çmuara të tokës dhe të të gjitha gjërave që ajo përmban. Favori i atij që ishte në ferrishte të bjerë mbi kryet e Jozefit, mbi majën e kokës së atij që është zgjedhur ndërmjet vëllezërve të tij!

17 Madhështia e tij është si ajo e demit të tij të parëlindur, brirët e tij janë si brirët e një bualli. Me to do të shpojë tërë popujt, deri në skajet e dheut. Këto janë moritë e Efraimit. Këto janë mijërat e Manasit".

18 Përsa i përket Zabulonit, ai tha: "Gëzoje, Zabulon, daljen tënde, dhe ti Isakar, ndejtjen në çadrat e tua!

19 Ata do të thërrasin popujt në mal dhe aty do të ofrojnë flijime drejtësie; sepse ata do të thithin bollëkun e detrave dhe thesaret e fshehura në rërë".

20 Përsa i përket Gadit, ai tha: "I bekuar qoftë ai që e shtrin Gadin. Ai rri shtrirë si një luaneshë dhe copëton krahë dhe kafkë.

21 Ai shtie në dorë pjesën e parë për veten e tij, sepse aty ishte pjesa e parë e rezervuar e udhëheqësit; ai erdhi me krerët e popullit dhe zbatoi drejtësinë e Zotit dhe dekretet e tij me Izraelin".

22 Përsa i përket Danit, ai tha: "Dani është një luan i vogël, që hidhet nga Bashani".

23 Përsa i përket Neftalit, ai tha: "O Neftali, i ngopur me favore dhe i mbushur me bekime të Zotit, pushto perëndimin dhe jugun".

24 Përsa i përket Asherit, ai tha: "Më i bekuari nga tërë bijtë qoftë Asheri! Le të jetë i preferuari i vëllezërve të tij dhe të zhysë këmbën e tij në vaj.

25 Sandalet e tij të jenë prej hekuri dhe prej bronzi, dhe forca jote të vazhdojë sa janë ditët e tua.

26 Askush nuk është barabar me Perëndinë e Jeshurunit, që shkon me kalë nëpër qiejtë në ndihmën tënde dhe shkon mbi retë me madhështinë e tij.

27 Perëndia i kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ai do ta dëbojë armikun para teje dhe do të thotë: "Shkatërroje!".

28 Atëherë Izraeli do ta ndiejë veten të sigurtë, në një vend gruri dhe mushti; dhe qielli i tij di të japë vesë.

29 Ti je i lumtur, o Izrarel! Kush është barabar me ty, o popull i shpëtuar nga Zoti? Ai është mburoja që të ndihmon dhe shpata e lavdisë sate. Armiqtë e tu do të të nënshtrohen dhe ti do të shkelësh vendet e tyre të larta".

Deuteronomy 33 New International Version (NIV)

Moses Blesses the Tribes

33 This is the blessing that Moses the man of God pronounced on the Israelites before his death. He said:

“The Lord came from Sinai
    and dawned over them from Seir;
    he shone forth from Mount Paran.
He came with[a] myriads of holy ones
    from the south, from his mountain slopes.[b]
Surely it is you who love the people;
    all the holy ones are in your hand.
At your feet they all bow down,
    and from you receive instruction,
the law that Moses gave us,
    the possession of the assembly of Jacob.
He was king over Jeshurun[c]
    when the leaders of the people assembled,
    along with the tribes of Israel.

“Let Reuben live and not die,
    nor[d] his people be few.”

And this he said about Judah:

“Hear, Lord, the cry of Judah;
    bring him to his people.
With his own hands he defends his cause.
    Oh, be his help against his foes!”

About Levi he said:

“Your Thummim and Urim belong
    to your faithful servant.
You tested him at Massah;
    you contended with him at the waters of Meribah.
He said of his father and mother,
    ‘I have no regard for them.’
He did not recognize his brothers
    or acknowledge his own children,
but he watched over your word
    and guarded your covenant.
10 He teaches your precepts to Jacob
    and your law to Israel.
He offers incense before you
    and whole burnt offerings on your altar.
11 Bless all his skills, Lord,
    and be pleased with the work of his hands.
Strike down those who rise against him,
    his foes till they rise no more.”

12 About Benjamin he said:

“Let the beloved of the Lord rest secure in him,
    for he shields him all day long,
    and the one the Lord loves rests between his shoulders.

13 About Joseph he said:

“May the Lord bless his land
    with the precious dew from heaven above
    and with the deep waters that lie below;
14 with the best the sun brings forth
    and the finest the moon can yield;
15 with the choicest gifts of the ancient mountains
    and the fruitfulness of the everlasting hills;
16 with the best gifts of the earth and its fullness
    and the favor of him who dwelt in the burning bush.
Let all these rest on the head of Joseph,
    on the brow of the prince among[e] his brothers.
17 In majesty he is like a firstborn bull;
    his horns are the horns of a wild ox.
With them he will gore the nations,
    even those at the ends of the earth.
Such are the ten thousands of Ephraim;
    such are the thousands of Manasseh.

18 About Zebulun he said:

“Rejoice, Zebulun, in your going out,
    and you, Issachar, in your tents.
19 They will summon peoples to the mountain
    and there offer the sacrifices of the righteous;
they will feast on the abundance of the seas,
    on the treasures hidden in the sand.”

20 About Gad he said:

“Blessed is he who enlarges Gad’s domain!
    Gad lives there like a lion,
    tearing at arm or head.
21 He chose the best land for himself;
    the leader’s portion was kept for him.
When the heads of the people assembled,
    he carried out the Lord’s righteous will,
    and his judgments concerning Israel.”

22 About Dan he said:

“Dan is a lion’s cub,
    springing out of Bashan.”

23 About Naphtali he said:

“Naphtali is abounding with the favor of the Lord
    and is full of his blessing;
    he will inherit southward to the lake.”

24 About Asher he said:

“Most blessed of sons is Asher;
    let him be favored by his brothers,
    and let him bathe his feet in oil.
25 The bolts of your gates will be iron and bronze,
    and your strength will equal your days.

26 “There is no one like the God of Jeshurun,
    who rides across the heavens to help you
    and on the clouds in his majesty.
27 The eternal God is your refuge,
    and underneath are the everlasting arms.
He will drive out your enemies before you,
    saying, ‘Destroy them!’
28 So Israel will live in safety;
    Jacob will dwell[f] secure
in a land of grain and new wine,
    where the heavens drop dew.
29 Blessed are you, Israel!
    Who is like you,
    a people saved by the Lord?
He is your shield and helper
    and your glorious sword.
Your enemies will cower before you,
    and you will tread on their heights.

Footnotes:

  1. Deuteronomy 33:2 Or from
  2. Deuteronomy 33:2 The meaning of the Hebrew for this phrase is uncertain.
  3. Deuteronomy 33:5 Jeshurun means the upright one, that is, Israel; also in verse 26.
  4. Deuteronomy 33:6 Or but let
  5. Deuteronomy 33:16 Or of the one separated from
  6. Deuteronomy 33:28 Septuagint; Hebrew Jacob’s spring is
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes