A A A A A
Bible Book List

Leviticul 26 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Binecuvântări în urma ascultării

26 Să nu vă faceţi idoli şi să nu vă ridicaţi nici chip cioplit, nici stâlpi sacri[a]; să nu aşezaţi chipuri de piatră pe pământul ţării voastre, ca să vă închinaţi înaintea lor, pentru că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

Să ţineţi Sabatele Mele şi să cinstiţi Lăcaşul Meu. Eu sunt Domnul.

Dacă veţi urma hotărârile Mele, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, atunci vă voi da ploi la vreme, pământul îşi va da rodul lui şi pomii câmpului îşi vor da roadele lor. Secerişul va ţine până la culesul viei, şi culesul viei va ţine până la semănat; veţi mânca pâine din belşug şi veţi trăi în siguranţă în ţară.

Vă voi da pace în ţară şi astfel vă veţi culca şi nimeni nu vă va înspăimânta; voi nimici fiarele sălbatice din ţară şi sabia nu va trece prin ţara voastră. Veţi urmări pe duşmanii voştri şi ei vor cădea înaintea voastră loviţi de sabie. Cinci dintre voi vor urmări o sută şi o sută vor urmări zece mii; duşmanii voştri vor cădea înaintea voastră loviţi de sabie.

Mă voi întoarce spre voi, vă voi face roditori, vă voi înmulţi şi Îmi voi ţine legământul Meu cu voi. 10 Veţi mânca din recolta cea veche şi va trebui să scoateţi afară recolta cea veche pentru a-i face loc celei noi. 11 Îmi voi aşeza Locuinţa în mijlocul vostru şi nu vă voi urî. 12 Voi umbla printre voi şi voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu. 13 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-am scos din ţara Egiptului ca să nu mai fiţi sclavii egiptenilor. Eu am rupt legăturile jugului vostru şi v-am făcut să mergeţi cu capul ridicat.

Blesteme în urma neascultării

14 Dar dacă nu Mă veţi asculta şi nu veţi împlini toate aceste porunci, 15 dacă veţi dispreţui hotărârile Mele şi veţi urî legile Mele până într-acolo, încât nu veţi mai împlini toate poruncile Mele, ci veţi rupe legământul Meu, 16 iată ce vă voi face: voi aduce groaza peste voi; tifosul şi frigurile vor face să vi se stingă ochii şi să piară viaţa din voi. Vă veţi semăna degeaba sămânţa, căci o vor mânca duşmanii voştri. 17 Îmi voi întoarce faţa împotriva voastră şi veţi fi biruiţi de duşmanii voştri; cei ce vă urăsc vă vor stăpâni şi veţi fugi chiar şi când nu veţi fi urmăriţi.

18 Dacă în ciuda acestor lucruri nu Mă veţi asculta, voi continua şi Eu să vă pedepsesc de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 19 Voi frânge mândria puterii voastre, vă voi face cerul ca fierul şi pământul ca bronzul. 20 Vi se va risipi puterea fără rost: pământul vostru nu-şi va mai da rodul şi pomii din ţară nu-şi vor mai da roadele.

21 Dacă şi după aceasta veţi continua să-Mi fiţi potrivnici şi nu veţi voi să Mă ascultaţi, atunci vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 22 Voi trimite fiarele sălbatice împotriva voastră, care vă vor lăsa fără copii şi vă vor nimici vitele; ele vă vor împuţina şi astfel drumurile voastre vor rămâne pustii. 23 Dacă nici după aceste pedepse nu vă veţi lăsa disciplinaţi de Mine, ci Îmi veţi fi potrivnici, 24 atunci şi Eu vă voi fi potrivnic: vă voi lovi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 25 Voi aduce sabia împotriva voastră, care va răzbuna legământul încălcat; dacă vă veţi aduna în cetăţile voastre voi trimite molima printre voi şi veţi fi daţi în mâinile duşmanilor voştri. 26 Când voi aduce lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor şi vă vor da pâinea cu cântarul; dar, cu toate că o veţi mânca, tot nu vă veţi sătura.

27 Dacă nici după acestea nu Mă veţi asculta, ci Îmi veţi fi potrivnici, 28 atunci şi Eu, în mânia Mea, vă voi fi potrivnic. Eu Însumi vă voi pedepsi de şapte ori mai mult pentru păcatele voastre. 29 Vă veţi hrăni cu carnea fiilor şi a fiicelor voastre. 30 Vă voi nimici locurile înalte şi vă voi dărâma stâlpii închinaţi soarelui; voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voştri şi Eu Însumi vă voi urî. 31 Voi lăsa pustii cetăţile voastre, vă voi pustii sanctuarele şi nu-Mi voi mai găsi plăcere în mireasma jertfelor voastre. 32 Vă voi devasta ţara, astfel încât duşmanii voştri care vor veni să locuiască în ea vor rămâne încremeniţi văzând-o. 33 Vă voi împrăştia printre neamuri şi voi scoate sabia împotriva voastră; ţara vă va fi pustiită şi cetăţile vă vor rămâne pustii. 34 Astfel ţara se va bucura de Sabatele ei în perioada în care va rămâne pustie, însă voi veţi fi în ţara duşmanilor voştri; ţara se va odihni şi se va bucura de Sabatele ei. 35 Tot timpul cât va fi pustie se va odihni cum nu s-a putut odihni în zilele de Sabat din perioada când locuiaţi în ea.

36 Cât despre cei care vor supravieţui, le voi trimite frica în inimi în ţara duşmanilor lor; foşnetul unei frunze luate de vânt îi va pune pe fugă; vor fugi cum fuge cineva de sabie şi vor cădea, deşi nimeni nu-i va urmări. 37 Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea sabiei, deşi nimeni nu-i urmăreşte; şi nu veţi avea nici o putere ca să vă împotriviţi duşmanilor voştri. 38 Veţi pieri între neamuri şi ţara duşmanilor voştri vă va mânca. 39 Aceia dintre voi care vor supravieţui se vor stinge în ţara duşmanilor voştri din cauza fărădelegilor lor; se vor stinge şi din cauza fărădelegilor părinţilor lor.

40 Dar dacă ei îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, păcatele pe care le-au săvârşit împotriva Mea şi, de asemenea, felul în care Mi-au fost potrivnici 41 – păcate din cauza cărora şi Eu le-am fost potrivnic şi i-am dus în ţara duşmanilor lor – dacă inima lor necircumcisă se va smeri şi ei îşi vor recunoaşte vinovăţia, 42 atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam şi Îmi voi aduce aminte de ţară. 43 Ţara însă va fi părăsită de ei şi se va bucura de Sabatele ei în perioada în care va rămâne pustie, iar ei îşi vor accepta pedeapsa, căci au dispreţuit poruncile Mele şi sufletul lor a urât hotărârile Mele. 44 Dar, cu toate acestea, chiar şi atunci când vor fi în ţara duşmanilor lor, nu-i voi respinge şi nu Mă voi dezgusta de ei până acolo încât să-i nimicesc şi să rup legământul Meu cu ei, căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor. 45 Ci Îmi voi aduce aminte, spre binele lor, de legământul pe care l-am făcut cu strămoşii lor, legământ prin care i-am scos din ţara Egiptului, în văzul neamurilor, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul.»“

46 Acestea sunt hotărârile, poruncile şi legile pe care Domnul le-a statornicit între El şi israeliţi la muntele Sinai, prin Moise.

Footnotes:

  1. Leviticul 26:1 Stâlpi de piatră, care de obicei îl reprezentau pe Baal, zeul canaanit al fertilităţii
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes