A A A A A
Bible Book List

Leviticul 18 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Avertizări privind imoralitatea de tip egiptean şi canaanit

18 Domnul i-a zis lui Moise să le poruncească israeliţilor: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu săvârşiţi faptele care se fac în ţara Egiptului, unde aţi locuit, şi să nu săvârşiţi faptele care se fac în Canaan, ţara unde vă duc. Să nu trăiţi după legile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să păziţi legile Mele, urmându-le. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele; omul care le împlineşte va trăi prin ele. Eu sunt Domnul.

Nimeni dintre voi să nu se apropie de ruda lui apropiată ca să-i descopere goliciunea[a]. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, căci este goliciunea mamei tale; să nu-i descoperi goliciunea întrucât îţi este mamă.

Să nu descoperi goliciunea soţiei tatălui tău, căci este goliciunea tatălui tău.

Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fiica tatălui tău sau fiica mamei tale, indiferent dacă este născută în casa ta sau în afara casei tale.

10 Să nu descoperi goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fetei tale, căci goliciunea lor este goliciunea ta. 11 Să nu descoperi goliciunea fiicei soţiei tatălui tău, născută tatălui tău, pentru că ea este sora ta.

12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău; ea este ruda tatălui tău.

13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale, pentru că ea este ruda mamei tale.

14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău, adică să nu te apropii de soţia lui; îţi este mătuşă.

15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale; ea este soţia fiului tău; să nu-i descoperi goliciunea.

16 Să nu descoperi goliciunea soţiei fratelui tău; este goliciunea fratelui tău.

17 Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei sale şi nici să nu iei[b] pe fiica fiului ei sau pe fiica fetei sale ca să le descoperi goliciunea, căci ele îi[c] sunt rudenii şi lucrul acesta este o nelegiuire. 18 Să nu o iei pe sora soţiei tale ca să-i descoperi goliciunea. Dacă faci lucrul acesta cât timp soţia ta mai este încă în viaţă îi faci un mare necaz.

19 Să nu te apropii de o femeie ca să-i descoperi goliciunea în timpul necurăţiei ei.

20 Să nu te culci cu soţia semenului tău, pângărindu-te astfel cu ea.

21 Să nu dai pe nici unul dintre fiii tăi să fie jertfiţi[d] lui Moleh[e], profanând astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22 Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.

23 Să nu te împreunezi cu un animal, spurcându-te cu el. Nici femeia să nu se apropie de un animal ca să se împreuneze cu el; este o perversitate.

24 Să nu vă spurcaţi în nici unul din aceste feluri, căci prin toate aceste fapte s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost pângărită prin ele; de aceea Eu o voi pedepsi pentru nelegiuirea ei, astfel încât ţara îi va vărsa[f] pe locuitorii ei. 26 Voi însă să păziţi poruncile şi legile Mele; nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte printre voi să nu săvârşească aceste urâciuni, 27 căci toate aceste urâciuni le-au făcut locuitorii acestei ţări, care au fost înainte de voi în ea şi ţara a fost astfel pângărită. 28 Dacă şi voi veţi pângări ţara, ea vă va vărsa aşa cum le-a vărsat şi pe neamurile care au fost înaintea voastră.

29 Căci oricine va face aceste urâciuni va fi nimicit din mijlocul poporului său. 30 De aceea păziţi poruncile Mele şi nu urmaţi nici unul din aceste obiceiuri îngrozitoare, care au fost practicate înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Footnotes:

  1. Leviticul 18:6 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; peste tot în capitol; v. 6 este un sumar al legislaţiei privind relaţiile incestuoase prezentate în vs. 7-18; vezi cap. 20 pentru pedepsele prevăzute pentru incest
  2. Leviticul 18:17 Sau: să nu te căsătoreşti cu
  3. Leviticul 18:17 Sau: îţi
  4. Leviticul 18:21 Sau: să fie trecuţi prin foc
  5. Leviticul 18:21 Este posibil ca termenul să fi fost folosit: (1) ca nume de zeitate, a fenicienilor (Melkart) şi a amoniţilor – numele pare a fi o combinaţie între melek („rege“) şi boşet („ruşine“), evreii folosind acest procedeu atunci când rosteau numele unei zeităţi păgâne; (2) ca denumire a tipului de jertfă – jertfă moleh
  6. Leviticul 18:25 Sau: îi va scuipa; sau: îi va vomita
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Levitic 18 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Oprirea însoţirilor nelegiuite

18 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului, unde aţi locuit, şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului, unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! Niciunul dintre voi să nu se apropie de ruda lui de sânge ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Ţi-este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. 10 Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei tale. Căci este goliciunea ta. 11 Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Ţi-este soră. 12 Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. 13 Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. 14 Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Ţi-este mătuşă. 15 Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. 16 Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. 17 Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. 18 Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevastă-ta, cât timp ea este încă în viaţă. 19 Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. 20 Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti cu ea. 21 Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. 22 Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. 23 Să nu te culci cu o vită ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. 24 Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. 25 Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. 26 Păziţi dar legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. 27 Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. 28 Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. 29 Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. 30 Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru’.”

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes