Să iei făină aleasă şi să faci din ea douăsprezece pâini; pentru fiecare pâine să foloseşti două zecimi

dintr-o efă[a]. Să le pui în două şiruri pe masa de aur curat, câte şase pe fiecare şir, înaintea Domnului. Să pui tămâie curată pe fiecare şir, ca aceasta să poată fi pe pâine o aducere-aminte, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. În fiecare zi de Sabat să se aducă continuu aceste pâini înaintea Domnului, fiind luate de la israeliţi printr-un legământ veşnic. Ele vor rămâne ale lui Aaron şi ale fiilor săi, care vor trebui să le mănânce într-un loc sfânt, căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din jertfele mistuite de foc pentru Domnul. Aceasta este o poruncă veşnică.“

Read full chapter

Footnotes

  1. Leviticul 24:5 Vezi nota de la 14:10; aproximativ 4,5 l

Bible Gateway Sponsors