A A A A A
Bible Book List

LUCAS 7 Uspanteco (USP)

Ri jcubˈarbˈ jchˈol man jbˈabˈal soldad

Kakaj Jesús cuando xmay jbˈij juntir mak esbˈitak noˈj li rechak cristian ri tijin tijtatak jyolj, xoc Capernaúm. Y claˈ wiˈ jun jbˈabˈalak mak soldad y wiˈ jun jmocom ri subˈlaj tijlokˈaj y kesal re yajel camic re. Man jbˈabˈalak mak soldad li cuando xta jtaquil chirij Kakaj Jesús, xtakbˈi nicˈj yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel chi jtzˈonaj tokˈobˈ re chi tiyuk jtzibˈsaj man mocom ri yaj.

Rechak cuando xtawtak riqˈui Kakaj Jesús xoctak chi jtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re: Man jbˈabˈalak mak soldad, rajwaxiˈ tabˈan tokˈobˈ re, jwiˈl re masiˈ tijlokˈaj katilmit y riˈ re xtakow jbˈanic kasinagog, xcheˈtak re.

Xpe Kakaj Jesús, xeˈ chirijak chi rilic man winak ri yaj, pero cuando tawem trantak chijcˈulel man ja, xpe man jbˈabˈalak mak soldad li, xtak chicch nicˈj richcˈulchiˈ chi jbˈij jilonri re Kakaj Jesús: Kaj, mat oc il chi petem laj wichoch, jwiˈl taˈ ticˈular pi we atoc laj wichoch, jwiˈliˈli taˈ ximbˈe in chi achˈabˈejc, lajori xike tabˈijch chi titzibˈ wajchac, titzibˈiˈn. Jwiˈl in wiˈ chiquiˈ nen titakon chimbˈ y wiˈ laj inkˈbˈ intakon chibˈak mak soldad. Cuando tambˈij re jonok chi tibˈec, tibˈiˈn y cuando tambˈij chic re jonok chi tipetc, tipetiˈn y cuando tambˈij re wajchac nen chwaj tran, tranaˈn, xcheˈ, xcheˈtak mak richcˈulchiˈ re Kakaj Jesús.

Cuando xta Kakaj Jesús xijsaj re jilonli, xsaach jchˈol chi jtaic y xsolcopij ribˈ y xij rechak yak cristian ri xamtak chirij: In tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian taˈl inwiˈl xoˈlak yak rijajl Israel jilon jcubˈar jchˈol chwij chapcaˈ winak ri, xcheˈ rechak.

10 Mak ri takal jwiˈl man jbˈabˈalak mak soldad xkˈajtak la ja y xeˈ jteˈtak man ajchac ri yaj, jorok tzibˈiˈn.

Ticˈastasaj jwich ricˈlal jun anm ri camnak richjil

11 Cuando xantaj li jwiˈl Kakaj Jesús, xeˈ chic li jun tilmit ri jbˈij Naín jpach yak ajtijol ribˈak y jpach subˈlaj cristian. 12 Cuando xtaw li man oquebˈ re man tilmit, xril cˈamalch jun camnak jwiˈlak bˈenam rechak chi jmukic y xike jun chi winak li ricˈlal sicˈ anm ri camnak richjil y subˈlaj cristian bˈesal chirij chi jmukic. 13 Cuando Kakaj Jesús ri Kajawl xril jwich sicˈ anm xril cˈur jwich y xij re: Mat okˈc, xcheˈ re.

14 Xjutun chijcˈulel camnak y xyeˈ jkˈabˈ laˈ man chˈatum cheˈ y yak ri cˈamowinaktak re camnak xwaˈrtak. Kakaj Jesús xij re camnak: At muˈs, in tambˈij chawe: ¡Bˈiiten! xcheˈ re.

15 Y camnak li, laj or xbˈiitc y xoc chi yoloj riqˈuilak.

Xpe Kakaj Jesús, xjachbˈi laj jkˈabˈ sicˈ jchuch. 16 Juntir cristian cuando xriltak chi jilon xaan li, xtzaak jchˈolak y xoctak chi nimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xijtak: ¡Jun nimlaj ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios xyuk chikaxoˈl! ¡Kakaj Dios xpetiˈ chi jbˈanic utzil chijxoˈlak yak rijajl Israel ri jwinak! xcheˈtak.

17 Y jtaquil chirij Kakaj Jesús xtawiˈ lak juntir luwar re Judea y lak juntir luwar ri wiˈtak li cˈulbˈatˈ re Judea.

Yak jtakoˈn Juan Ajbˈanal Jaˈtiox

18 Yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xyoltak re Juan juntir ri xtatak chirij Kakaj Jesús. Xpe Juan, xsiqˈuij quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij 19 y xtakbˈi riqˈui Kakaj Jesús ri Kajawl pire tibˈe jtzˈonajtak re jilonri: ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jun chic? atcheˈtak re, xcheˈbˈi Juan rechak.

20 Cuando xtawtak yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox riqˈui Kakaj Jesús xtzˈonajtak re: ¿Atniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew o tina kulbˈejna jono chic? xcheˈtak re.

21 Y li man rat li Kakaj Jesús tijin chi jtzibˈsaj subˈlaj cristian ri wiˈ yajel rechak y wiˈ nicˈj chic tijin tresaj etzl laj ranmak y wiˈ nicˈj moytak tijin chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwichak.

22 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Jattak, bˈijtatak re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox juntir ri xawiltak y xatatak. Bˈijtatak re chi yak moy tichak naˈtuntak, yak coˈx tichak woˈcottak, yak ri wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra xtzibˈtakaˈn, yak tac tichak tontak, yak camnak xcˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak y yak powrtak xijsajiˈ tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 23 Y tzi re jun cristian ri taˈ tijquibˈaj ranm chwij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

24 Cuando xkˈajtakbˈi yak jtakoˈn Juan, Kakaj Jesús xoc chi yoloj riqˈuilak cristian chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox y xtzˈonaj rechak: ¿Nen xeˈ awileˈtak li jun luwar lamas taˈ cristian? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun aaj ri tiitzˈbˈej jwiˈl tew? 25 Wi maˈ jiˈtaˈlonli, ¿nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun winak ri cojol kustaklaj itzˈik jwiˈl? Maˈ jiˈtaˈlonli. Atak awetamakiˈ chi yak cristian ri ticojowtak kustaklaj itzˈik y wiˈ subˈlaj kustaklaj kelen rechak, jiˈ wiˈtak laj richochak mak rey. 26 ¿Nencˈu xeˈ awileˈtak? ¿Roniˈ xeˈ awileˈtak jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios? Jiloniˈn. Y in tambˈij chawechak chi re masna nim jkˈij chiwch jun ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios. 27 Jwiˈl riˈ re quiek chirij ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Tina intaknabˈi intakoˈn nabˈe chawch pire tijbˈij rechak cristian chi rajwaxiˈ tijqˈuex jnoˈjak y tijcˈam jkˈabˈal jmacak chinwch nicˈ riqˈuil tran jwaˈx jun abˈe chawch, xcheˈ Kakaj Dios.

28 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi taˈ ni jono cristian waˈsal xoˈlak juntir cristian ri mas nim jkˈij chiwch Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Pero chiwch Kakaj Dios riˈ mas nim jkˈij chiwch Juan jun cristian ri taˈ mas nim jkˈij chijxoˈlak yak ri titakon Kakaj Dios laj ranm.

29 Juntir cristian pach mak ajtzˈonaltak alcabar ri xansaj jaˈtiox rechak jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, cuando xtatak chi jilonli xij Kakaj Jesús, xretemajtak chi pi jcholajliˈ ri tijbˈij Kakaj Dios. 30 Pero mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios taˈ xcˈul jwichak lawiˈ raj Kakaj Dios tran rechak. Rechak taˈ rajak xansaj jaˈtiox rechak jwiˈl Juan Ajbˈanal Jaˈtiox.

31 Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsaj yak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori? ¿Nen jonok tijmajtak? 32 Jilon jbˈanicak chapcaˈ mak tral acˈl ri ticubˈartak chi itzˈ lak cˈaybˈl y tichˈejejtakbˈi chi jchˈabˈej yak jpachak y tijbˈijtak: Xkokˈsajiˈ suˈ chi axicnak, pero taˈ xatxojowtak y xkabˈixajiˈ bˈix ri kes bˈis jtaic, pero taˈ xatokˈtak, ticheˈtak.

33 Jwiˈl cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, taˈ tijtij wa y taˈ tijtij vin, atak tabˈijtak chi re wiˈ jun etzl laj ranm. 34 Y cuando xyuk Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, re tijtijaˈ wa y tijtijaˈ vin, atak tabˈijtak: Man winak li subˈlaj tiwiˈnc, subˈlaj tikˈabˈarc y richcˈulchiˈyiˈ mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ, atcheˈtak.

35 Pero in tambˈij chawechak chi jnoˈj Kakaj Dios ticˈutuniˈ chirij yak ralcˈwal, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

36 Xpe jun rechak mak fariseo ri jbˈij Simón, xij re Kakaj Jesús chi tibˈe jtijeˈ jwa riqˈuil. Kakaj Jesús xeˈ laj richoch y xcubˈar chiˈ mex. 37 Xtaw jun tzˈiˈlaj anm ri wiˈ li man tilmit li, cˈamalbˈi jun nejbˈ jwiˈl ri bˈanal laˈ abˈaj ri jbˈij alabastro, nojsal chi perjum. 38 Y man anm li cuando xtaw xjutun riqˈui rakan Kakaj Jesús, subˈlaj xokˈ y laˈ raˈl bˈakˈ jwich xchˈakarsaj rakan y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa, xtzˈubˈaj y xtzˈaj perjum rij rakan Kakaj Jesús.

39 Y man fariseo ri xcˈamowbˈi re Kakaj Jesús cuando xril nen xan anm li, xij laj ranm: Witi kes tzˈet ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios winak ri, titicaˈ retemajreˈ chi man anm ri tichapow re rakan riˈ jun tzˈiˈlaj anm, xcheˈ laj ranm.

40 Pero xpe Kakaj Jesús, xij re: Simón, wiˈ jun kelen chwaj tambˈij chawe, xcheˈ re.

Simón xij re Kakaj Jesús: Wajtijonl, bˈij chwe, xcheˈ re.

41 Kakaj Jesús xij re: Wiˈ jun winak xyeˈ jpwaak chi kejom re quibˈ winak. Re jun xyeˈ jobˈ cient (500) denario y re jun chic xyeˈ caˈwinak lajuj (50) denario. 42 Y jwiˈl yak cristian li taˈ chiquiˈ ticwintak chi jkˈasaj jkejomak riqˈuil, xpe man winak li, xcuy jmacak riqˈui jkejomak y taˈ chiquiˈ xkˈasajtak.

Bˈijnecaˈ chwe: ¿Nencˈu rechak yak quibˈ ajkejom li, tilokˈin mas man winak ri xyeˈw jkejomak? xcheˈ Kakaj Jesús re Simón.

43 Simón xij re Kakaj Jesús: Tambˈij in riˈ man jun ri mas nim jkejom riqˈuil, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij: Tzˈetiˈn, xcheˈ re.

44 Y xnaˈtun chic chi rilic man anm y xij re Simón: Xawilaˈ nen xan anm ri. Cuando xinocch laj awichoch, at taˈ xayeˈ ínjaˈ re chˈajbˈi wakan, pero anm ri xchˈakarsajiˈ wakan laˈ raˈl bˈakˈ jwich y xsuˈ laˈ rusumal jbˈa. 45 Taˈ xinatzˈubˈaj chi jcˈamic rutzil inwch, pero rucˈ anm ri xike cuando xyuk, xoc chi jtzˈubˈaj wakan y aj tijiniˈ chi jtzˈubˈaj lajori. 46 Taˈ xayeˈ aceit laj imbˈ, pero rucˈ anm ri xtzˈajaˈ perjum rij wakan. 47 Tambˈij chawe chi anm ri jwiˈl subˈlaj xinjlokˈaj, ticuymajiˈ subˈlaj jmac ri bˈanal jwiˈl. Pero nen taˈ mas jmac ticuysajc, taˈ mas tilokˈinc, xcheˈ Kakaj Jesús re Simón.

48 Kakaj Jesús xij re man anm li: Juntir amac xcuymajiˈn, xcheˈ re.

49 Y yak nicˈj chic ri siqˈuiltak jwiˈl Simón xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic winak ri, wiˈ laj jkˈabˈ tijcuy mac? xcheˈtak.

50 Kakaj Jesús xij chic re man anm: Jwiˈl xcubˈar achˈol chwij xatcolmajiˈ laj jkˈabˈ amac. Jat pi utzil, xcheˈ re.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes