A A A A A
Bible Book List

LUCAS 4 Uspanteco (USP)

Man jbˈabˈal etzl tijtakchiˈj Kakaj Jesús

Kakaj Jesús nojsalchak ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xelch li nimi jaˈ Jordán. Y xcˈamsajbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios li jun luwar lamas taˈ cristian. Claˈ xwaˈx caˈwinak (40) kˈij, xtakchiˈj chi macun jwiˈl man jbˈabˈal etzl y laˈ mak kˈij li taˈ nen xtij. Cuando xkˈax caˈwinak (40) kˈij li, ajrucˈreˈ xricˈaj wiˈjal.

Xpe man jbˈabˈal etzl, xtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, bˈij re man abˈaj ri chi tiwux pi cuxlanwa, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re man jbˈabˈal etzl: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:
    Maˈ jwiˈl taˈke cuxlanwa tiyoˈrwiˈ jun cristian, ticheˈ, xcheˈ re.

Y ajrucˈreˈ man jbˈabˈal etzl xcˈambˈi Kakaj Jesús bˈa jun witz subˈlaj naj rakˈanebˈ y laj or xcˈut juntir mak tilmit chiwch ri wiˈ wich ulew.

Y xij re: In tanjachaˈ laj akˈbˈ juntir mak tilmit li y juntir mak kustaklaj kelen ri wiˈ chiwch, jwiˈl juntir li jachaliˈ laj inkˈbˈ y tanyaˈ re nen quiek re chwaj tanyeˈw. Wi atxucar chinwch y tacoj inkˈij, tanjachaˈ juntir li laj akˈbˈ, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re man jbˈabˈal etzl: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios jilonri:
    Nimirsaj jkˈij Akaj Dios ri Awajawl y xike rajwax tabˈan lawiˈ raj re tabˈan, ticheˈ, xcheˈ Kakaj Jesús.

Man jbˈabˈal etzl xcˈam chicbˈi Kakaj Jesús Jerusalén, xeˈ jwabˈaˈ li man luwar mas naj rakˈanebˈ re nimi richoch Kakaj Dios, xij re: Wi kes tzˈet atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios, tˈojbˈi aybˈ neri atbˈe kej lak ulew, 10 jwiˈl tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Kakaj Dios tijtakaˈch yak anjl chi atˈoˈic.
11 Y rechak atjcˈulaˈtakaˈ laˈ jkˈabˈak pire maˈ tibˈe achˈiˈyeˈ awakan laˈ jun abˈaj, ticheˈ, xcheˈ man jbˈabˈal etzl re Kakaj Jesús.

12 Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Ma tzˈonaj re Akaj Dios ri Awajawl chi tran jun kelen pireke tawil wi kes tzˈetiˈ tran ri tijbˈij, ticheˈ, xcheˈ re.

13 Cuando xril man jbˈabˈal etzl chi taˈ chiquiˈ xtaˈ ni jono noˈj chic nen tran chi jtakchiˈj Kakaj Jesús chi macunc, xelbˈic, xcan jyeˈ jchˈabˈej Kakaj Jesús asta laˈ jun kˈij chic ri chijchˈol re ticwin chi jtakchiˈj.

Kakaj Jesús titaw Nazaret

14 Kakaj Jesús wiˈ jcwinel Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm, xkˈaj chic Galilea y juntir cristian lak juntir luwar re Galilea tijin tiyolowtak chirij Kakaj Jesús. 15 Y Kakaj Jesús xoc chi jtijojcak juntir cristian re Jyolj Kakaj Dios lak sinagog re juntir tilmit y juntir cristian ri wiˈtak claˈ xnimirsajtak jkˈij Kakaj Jesús.

16 Kakaj Jesús xeˈ Nazaret ri man tilmit lamas xqˈuiywiˈch. Laˈ kˈij re uxlan xoc li sinagog jwiˈl nakˈtaliˈ jilon tran. Xwaˈr pire tioc chi rilic jwich wuj re Jyolj Kakaj Dios chiwchak. 17 Xjachsaj man bˈotom wuj laj jkˈabˈ Kakaj Jesús ri xcan jtzˈibˈaj Isaías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios y cuando xquir jwich xeˈ jteˈ man luwar lamas tijbˈijwiˈ jilonri:

18 Wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios ri Kajawl laj wanm jwiˈl chaˈlquiniˈ jwiˈl pire tambˈij tzilaj jtaquil rechak juntir ri wiˈ rajwax rechak.
Takalquin chi jtakicak yak prexbˈ, chi jtzibˈsaj bˈakˈ jwichak yak moy, chi jresajcak yak cristian ri wiˈtak laj jkˈabˈ cˈax
19 y chi jbˈij jtaquil chi xtawiˈ man junabˈ chi tijyeˈ rutzil ranm Kakaj Dios ri Kajawl rechak juntir cristian wich ulew, ticheˈ, ri xril Kakaj Jesús wich man bˈotom wuj.

20 Xpe Kakaj Jesús, xbˈot chic jwich wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y xkˈasaj chic laj jkˈabˈ man ajtˈoˈol man jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog y xcubˈarc. Cow tiilsaj jwiˈlak juntir cristian ri wiˈtak claˈ.

21 Kakaj Jesús xij rechak: Lajori xtawiˈ chiwch ri quiek chirij tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios y lajori wiˈ aacˈlak, xcheˈ rechak.

22 Juntir cristian tibˈintak chirij Kakaj Jesús chi pi jcholajliˈ tijbˈij y sachal jchˈolak chi jtaic juntir ri tijin tibˈijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús. Y xijtak chiribˈil ribˈak: Re riˈ jcˈajol José, xcheˈtak.

23 Kakaj Jesús xij rechak: In kes tzˈet tambˈij chawechak chi atak li tabˈijtakaˈ man tzij ri chwij jilonri: Ajcun, cunaj aybˈ awicˈan, bˈannecaˈ laj atilmit juntir ri tal kawiˈl ri xabˈan Capernaúm, atcheˈtakaˈ li chwij, xcheˈ.

24 Y xij chic rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ni jono ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios tzi jcˈulic tibˈan laj jtilmit. 25 Tzˈetiˈn, jilon chapcaˈ xaan ojr laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, cuando taˈ xan jabˈ uxibˈ junabˈ riqˈui pajnicˈj y xan subˈlaj wiˈjal lak juntir luwar re Israel. Wiˈ subˈlaj anm ri camnak richjilak Israel, 26 pero Elías taˈ xtaksaj laj richoch jono rechak yak anm li chi jtˈoˈicak, xike xtaksajbˈi laj richoch jun anm ri camnak richjil ri wiˈ Sarepta chijcˈulel Sidón.

27 Y jilon chapcaˈ xaan laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Eliseo ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios, wiˈ subˈlaj qˈui cristian yajtak Israel re man yajel ri jbˈij lepra, pero taˈ ni jono rechak xcunajc, xike xcunaj jun winak ri jbˈij Naamán ri tipe Siria, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

28 Juntir yak cristian ri wiˈtak li sinagog, cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, subˈlaj xpe retzalak. 29 Laj or xresajtakbˈi Kakaj Jesús li tilmit, xcˈamtakbˈi chiˈ witz re man tilmit pire tijtˈojtakbˈi wich witz, jwiˈl man tilmit li jiˈ wiˈ bˈa witz. 30 Pero Kakaj Jesús xkˈaxbˈi laj xoˈlak, xelbˈic.

Kakaj Jesús tresaj jun etzl laj ranm jun winak

31 Kakaj Jesús, xeˈ Capernaúm ri jun tilmit re Galilea y laˈ kˈij re uxlan xoc chi jtijojcak cristian claˈ. 32 Cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic jtijonc, jwiˈl wiˈ mas jtakon chi tijonc.

33 Li sinagog wiˈ jun winak ri wiˈ jun etzl laj ranm, man etzl cow xchˈejejc, xij: 34 ¡Nen ma bˈan chike Kaj Jesús aj Nazaret! Wetamiˈ chi at tosolcatiˈ jwiˈl Kakaj Dios pire re y chi jbˈaniquiˈ cˈax chike xatpetc, xcheˈ re Kakaj Jesús.

35 Kakaj Jesús xkˈel man etzl ri wiˈ laj ranm man winak, xij re: ¡Tzˈapij xaˈw! ¡Elambˈi laj ranm winak ri! xcheˈ re.

Ajrucˈreˈ man etzl xtzak sicˈ winak lak ulew chijxoˈlak juntir cristian y xelbˈi laj ranm y taˈ xan cˈax re sicˈ winak.

36 Juntir cristian xsaach jchˈolak. Xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jcholajl jyolj winak ri? Wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ pire titakon chibˈak mak etzl y mak etzl ticojontakaˈ chiwch, xcheˈtak.

37 Juntir mak luwar ri wiˈtak chi nakaj re Capernaúm xtaˈtakaˈ jtaquil juntir ri xan Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tijtzibˈsaj nicˈj yaj

38 Kakaj Jesús xel chicbˈi li sinagog, xeˈ laj richoch Simón Pedro. Y sicˈ anm ri jjiˈ Simón Pedro wiˈ subˈlaj kˈakˈ chirij. Xpetak, xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tijtzibˈsaj sicˈ anm li. 39 Kakaj Jesús xtacbˈaˈ jbˈa chibˈ sicˈ anm y xkˈel man kˈakˈ chirij. Jilonli xel kˈakˈ chirij sicˈ anm li y laj or xbˈiitc, xoc chi jtzukicak.

40 Cuando xoc may, mak cristian xcˈamtakbˈi yak yaj re jaljojtak yajel riqˈui Kakaj Jesús. Y re xyeˈ jkˈabˈ chibˈak chi jujunalak yak cristian ri yajtak y xtzibˈsajtak.

41 Subˈlaj cristian xresaj etzl laj ranmak. Y mak etzl li ri xeltak laj ranmak mak cristian xchˈejejtak, xijtak: ¡Atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios! xcheˈtak.

Pero Kakaj Jesús xkˈel mak etzl, taˈ xyeˈ luwar rechak xchˈaˈwtak jwiˈl retamakiˈ chi re riˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew.

42 Cuando xsakarsanc, Kakaj Jesús xelbˈi Capernaúm. Xeˈ li jun luwar ricˈan lamas taˈ cristian. Pero yak cristian xoctak chi jtoquic, cuando xeˈ jteˈtak, xijtak re chi taˈ tielbˈi chijxoˈlak, 43 pero Kakaj Jesús xij rechak: Inna bˈena chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios rechak cristian li jalan tilmit chic pire tretemajtak nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak. Riˈ ri quiek jwiˈl xintaksajch jwiˈl Kakaj Dios wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak cristian.

44 Y jilonli xan Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian lak sinagog lak juntir luwar re Galilea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes