A A A A A
Bible Book List

LUCAS 23 Uspanteco (USP)

Kakaj Jesús wiˈ chiwch Pilato

23  Ajrucˈreˈ juntir ribˈilak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús riqˈui Pilato ri man jbˈabˈal kˈatbˈitzij. Claˈ xoctak chi jkˈabˈaj tzij chirij, xijtak: Xkataˈch man winak ri, tijin tijtakchiˈj kawinak, tijbˈij chi taˈ chiquiˈ tikatoj alcabar re César. Y tijbˈij chi riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y riˈ re jun rey, xcheˈtak re Pilato.

Ajrucˈreˈ Pilato xtzˈonaj re Kakaj Jesús: ¿Atniˈ jreyak yak rijajl Israel? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ.

Pilato xij rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y rechak juntir cristian: Taˈ tantaˈ ni jono jmac winak ri, xcheˈ rechak.

Pero rechak xcoj jchokˈbˈak chi jbˈijc: Tijin tijtakchiˈj kawinak laˈ mak jcˈutuˈn, xcholch Galilea y lajori xkˈax lak juntir luwar re Judea jilon tijin tran neri Jerusalén, xcheˈtak re Pilato.

Kakaj Jesús wiˈ chiwch Herodes

Cuando Pilato xta chi jilonli xijsaj re, xtzˈonaj re Kakaj Jesús wi tzˈet jiˈ tipe Galilea.

Cuando xta chi Kakaj Jesús jiˈ tipe lamas titakon Herodes Antipas, xtakbˈi riqˈuil. Laˈ mak kˈij li Herodes Antipas jiˈ wiˈ Jerusalén.

Herodes subˈlaj xquiˈcot cuando xril jwich Kakaj Jesús jwiˈl ojrchak chi ticar rajti ranm tril jwich jwiˈl tal jtaquil jwiˈl chirij juntir ri bˈanal jwiˈl Kakaj Jesús y re riˈ raj tril tran jun cˈutbˈi jcwinel chiwch. Jwiˈliˈli subˈlaj xcˈot jchiˈ Kakaj Jesús, pero re taˈ xcˈululaj ni jun yoloj. 10 Y wiˈtakaˈ claˈ mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak xcoj jchokˈbˈak chi jkˈabˈaj tzij chirij Kakaj Jesús.

11 Herodes pach mak jsoldad subˈlaj xretzelbˈejtak jwich Kakaj Jesús y pire xritzˈbˈejtak jwich, xcojtak jun nimlaj itzˈik chirij Kakaj Jesús ri subˈlaj kus rilic. Ajrucˈreˈ Herodes xtak chicbˈi Kakaj Jesús riqˈui Pilato. 12 Pilato pach Herodes jcontriˈ ribˈak, pero laˈ kˈij li xcan pi richcˈulchiˈchak ribˈak.

13 Ajrucˈreˈ Pilato xsiqˈuij juntir mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel y juntir cristian pire tijmulbˈaˈ ribˈak chiwch. 14 Xij rechak: Xacˈamaˈtakaˈ chiquiˈch winak ri wiqˈuil ri tabˈijtak chirij chi tijin tijchˈuˈjursaj awinakak. Pero in xincˈotaˈ jchiˈ chawchak y xawilaˈtakaˈ chi taˈ xintaˈ ni jono jmac laj jyolj ri quiek jwiˈl tacojtak tzij chirij. 15 Y jilon Herodes taˈ xtaˈ ni jono jmac, jwiˈliˈli xtak chicch wiqˈuil. Xawilaˈtakaˈ chi taˈ nen bˈanal jwiˈl ri quiek jwiˈl ticamsajc. 16 Lajori tancˈach jwich y tantakbˈic, xcheˈ Pilato rechak.

17 Pilato nakˈtaliˈ nojel junabˈ re man nimakˈij Pascua tijtak jun prex lawiˈ rajak cristian titaksajc.

18 Juntir cristian ri wiˈtak claˈ cow xchˈejejtak, xijtak re Pilato: ¡Camsaj! ¡Riˈ takbˈi Barrabás! xcheˈtak.

19 Y man Barrabás cojol li cars jwiˈl xtakchiˈj cristian li tilmit chi tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y jwiˈl bˈanal jun camic jwiˈl.

20 Pilato xchˈabˈej chic mak cristian y jwiˈl riˈ raj roj xtakbˈi Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak chi wi tziyiˈ tijtakbˈic. 21 Pero mak cristian subˈlaj cow xchˈejejtak chic, xijtak: ¡Camsaj wich curs! ¡Camsaj wich curs! xcheˈtak.

22 Laj jroxmul, Pilato xtzˈonaj rechak mak cristian: ¿Nencˈu kes cˈax bˈanal jwiˈl? Taˈ ni jono jmac tantaˈ chirij ri quiek jwiˈl ticamsajc, lajori tancˈach jwich y tantakbˈic, xcheˈ.

23 Pero mak cristian xtakejtak chˈejejem chi jbˈij chi ticamsaj wich curs. 24 Jwiˈliˈli Pilato xan lawiˈ ri rajak mak cristian tibˈansaj re Kakaj Jesús. 25 Y jilonli xtakbˈi Barrabás ri xtzˈonajtak chi titaksajbˈic, re wiˈ li cars jwiˈl tijin tijtakchiˈj cristian li tilmit chi tijbˈit ribˈak chi chˈoˈj riqˈui man jbˈabˈal kˈatbˈitzij y bˈanal jun camic jwiˈl. Ajrucˈreˈ xjachbˈi Kakaj Jesús pire tibˈansaj re chapcaˈ rajak tibˈansaj re.

Kakaj Jesús ticamsaj wich curs

26 Xpetak mak soldad, xcˈamtakbˈi Kakaj Jesús pire tibˈe jcamsajtak wich curs. Cuando bˈesaltak lak bˈe, xcˈultak jun winak ri jbˈij Simón aj Cirene bˈenam re li tilmit Jerusalén y xijtak re chi trikajbˈi jcurs Kakaj Jesús. 27 Subˈlaj cristian xambˈertakbˈi chirij Kakaj Jesús y wiˈ subˈlaj anm tichˈejejtak chi okˈej jwiˈl jcˈaxcˈol ranmak chirij.

28 Xpe Kakaj Jesús, xsolcopij ribˈ chi rilicak, xij rechak: Atak anm aj Jerusalén, mat okˈtak chwij in, riˈ okˈaj aybˈak y okˈentak chirij awicˈlalak, 29 jwiˈl tina tawna jun kˈij tibˈijsaj jilonri: Tzi rechak yak anm ri taˈ tialcˈwalantak, tzi rechak yak anm ri taˈ tiwuxtak yaj anm y tzi rechak mak jtuˈak yak anm ri taˈ tuˈtzal jono acˈl jwiˈlak, ticheˈtak.

30 Ajrucˈreˈ tioctak chi jbˈij re nimaktak witz jilonri:
    Tzakentakch chikabˈ, ticheˈtak. Y tijbˈijtak re mak cocˈaktak witz jilonri:
    Cojamukeˈtak, ticheˈtak. 31 Jwiˈl wi jilonli tibˈansaj re man rax cheˈ y, ¿nen chiquiˈ mo tibˈansaj re man chekej cheˈ? xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

32 Y cˈamal chicbˈi quibˈ etzltak cristian jwiˈlak pire tibˈe jcamsajtak wich curs pi jpach Kakaj Jesús.

33 Cuando xtawtak laˈ man luwar ri jbˈij Jbˈakel Jbˈa Camnak, xtzˈoctak Kakaj Jesús wich curs pach mak quibˈ etzltak cristian li, jun laj jpaach Kakaj Jesús y jun chic laj jmax.

34 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xij re Kakaj Dios: Kaj, cuy jmacak jwiˈl taˈ retamak nen tijin trantak, xcheˈ.

Y mak soldad xantak suert chirij ritzˈik chi rilic nen chi itzˈik lal tijchˈectak chi jujunalak. 35 Wiˈ subˈlaj cristian claˈ chi rilic y mak jbˈabˈalak yak rijajl Israel xritzˈbˈejtak jwich Kakaj Jesús, xijtak: Xcwiniˈ chi jcolic cristian y wi kes tzˈet riˈ re ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y ri chaˈl jwiˈl Kakaj Dios, jcoleˈ ribˈ ricˈan, xcheˈtak chirij.

36 Y jilon mak soldad xritzˈbˈejtakaˈ jwich, xjutuntak chijcˈulel y xsujtak vinagre re chi tijem 37 y xijtak re: Wi kes tzˈet at jreyak yak rijajl Israel, colnecaˈ aybˈ awicˈan, xcheˈtak re.

38 Y wich curs chibˈ Kakaj Jesús xcojsaj jun kelen tzˈibˈal jwich ri tijbˈij: RIˈ RI JREYAK YAK RIJAJL ISRAEL, ticheˈ.

39 Y jun rechak mak etzltak cristian ri cocoltak claˈ, xritzˈbˈej jwich Kakaj Jesús, xij: Wi atiˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, col aybˈ awicˈan y cojacoleˈ oj, xcheˈ re.

40 Pero man jun chic xyaj man jpach, xij re: Taˈcojoˈ tacoj jkˈij Kakaj Dios y nicˈke kacamsaj tibˈanc. 41 Oj pi jcholajliˈ jilonri tibˈansaj chike jwiˈl tzˈetel tzˈetiˈ wiˈ kamac, riˈ tijin tikatoj lajori mak etzltak noˈj ri bˈanal kawiˈl. Pero winak ri taˈ jmac, xcheˈ.

42 Ajrucˈreˈ xij re Kakaj Jesús: Wajawl, quincuxtaj awiˈl cuando attakon chibˈak cristian, xcheˈ re.

43 Kakaj Jesús xij re: Tzˈetel tzˈet tambˈij chawe chi lajori atbˈiˈ wiqˈuil li man kuslaj luwar lamas wiˈ Kakaj Dios, xcheˈ re.

Jcamic Kakaj Jesús

44 Raj tiqˈuil kˈij re cabˈlajuj (12) xoc ukuˈm juntir wich ulew asta laj jrox or re bˈesal kˈij. 45 Xan ukuˈm jwich kˈij y xrechˈmaj laj nicˈj man itzˈik re tosbˈi jpam nimi richoch Kakaj Dios, quibˈ xelwiˈ. 46 Kakaj Jesús cow xchˈejejc, xij: ¡Kaj, laj akˈbˈ tanjachwiˈ insantil! xcheˈ.

Cuando xijmaj jilonli jwiˈl, xcamc.

47 Cuando man jbˈabˈalak mak soldad re Roma xril juntir ri xaanc, xoc chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xij: ¡Kes tzˈetel tzˈet winak ri taˈ nen jmac! xcheˈ.

48 Wiˈ subˈlaj cristian claˈ chi rilic. Cuando xkˈajtak laj richochak tichak jkˈosaj chijchˈolak laˈ jkˈabˈak jwiˈl jcˈaxcˈol ranmak chirij Kakaj Jesús. 49 Pero juntir yak richcˈulchiˈ Kakaj Jesús pach yak anm ri xpetak chirij cuando xelch Galilea, jiˈ xwaˈxtakch chinaj chi rilic juntir ri xaanc.

Timuksaj Kakaj Jesús

50 Wiˈ jun tzilaj winak ri jbˈij José y juntir ri tran pi jcholajliˈn. José riˈ jun chijxoˈlak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel 51 y re jiˈ tipe Arimatea ri jun tilmit re Judea. Re cubˈuliˈ jchˈol chi rulbˈej cuando titaw kˈij titakon Kakaj Dios chibˈak juntir cristian. Re taˈ tijcˈul jwich lawiˈ ri xchomorsaj yak jpach y lawiˈ ri xantak.

52 Xpe José, xeˈ riqˈui Pilato chi jtzˈonaj jcamnakl Kakaj Jesús pire tiyeˈsaj re. 53 José xkesaj jcamnakl Kakaj Jesús wich curs, xbˈatzˈbˈi laˈ jun itzˈik ri jbˈij lino, xeˈ jmukeˈ li jun nimlaj jul ri cˈotol li abˈaj ri taˈ ni jun camnak mukul claˈ.

54 Y riˈ man bˈesal kˈij li tibˈansaj jwaˈx juntir kelen ri tichocon jwiˈlak laˈ kˈij re uxlan.

55 Mak anm ri xpetak chirij Kakaj Jesús cuando xelch Galilea, xeˈtak chirij José chi rilic man jul re mukbˈi camnak y chi rilic nen mo xan José chi jyeˈic jcamnakl Kakaj Jesús li jul. 56 Cuando xkˈajtak laj richochak xoctak chi jbˈanic jwaˈx siminlaj perjum pire tijcojtak chirij jcamnakl Kakaj Jesús. Ajrucˈreˈ rechak xuxlantak laˈ man kˈij re uxlan chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes