Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun ajticonl

Cuando xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij relicch Kakaj Jesús laj richoch Simón, xwoˈcot lak subˈlaj tilmit chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn xamtak chirij y wiˈ nicˈj anm bˈesaltak chirij. Yak anm ri bˈesaltak chirij riˈtakaˈ yak ri xtzibˈsajtak re jyajak y ri xesaj mak etzl laj ranmak. Y chijxoˈlak yak anm li bˈesaliˈ María ri tibˈijsaj Magdalena re, ri xesaj wukubˈ (7) etzl laj ranm jwiˈl Kakaj Jesús. Y chijxoˈlak yak anm li bˈesaliˈ jun anm ri jbˈij Juana ri rixokl jun winak ri jbˈij Cuza. Y Cuza riˈ jun jbˈabˈalak mak ajchacbˈ laj richoch Herodes Antipas. Y bˈesaliˈ jun anm chic ri jbˈij Susana y wiˈ chiquiˈ nicˈj anm bˈesaltak chijxoˈlak. Y riˈtakaˈ yak anm li ri xtˈoˈwtak re Kakaj Jesús riqˈui nen rajwax re.

Jun kˈij subˈlaj cristian re qˈuilaj tilmit xmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic jyolj Kakaj Jesús. Re xoc chi jtijojcak y xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wiˈ jun ajticonl xeˈ ticonanok. Cuando tijin chi ticonanc, nicˈj íjaj xkejtak li bˈe y xyakˈsaj jwiˈl cristian y xtijsaj jwiˈl tzˈiquin.

Nicˈj íjaj chic xkejtak xoˈlak abˈaj lamas taˈ pim ulew. Cuando mak íjaj li xeltakch, xchekejtak jwiˈl mas chekej ulew.

Y nicˈj íjaj chic xkejtak lak qˈuix, pero mak qˈuix xqˈuiytak laj or chiwchak, taˈ xyeˈtak luwar xqˈuiytak mak ticoˈn, jwiˈliˈli mak ticoˈn xcamtak ralaj mak qˈuix.

Nicˈj chic xkejtak li tzilaj ulew y xqˈuiytakaˈn. Jujun íjaj xyaˈtakaˈ jujun cient (100) jwichak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Y cuando xijmaj jilonli jwiˈl, ajrucˈreˈ cow xchˈaˈw chic, xij: ¡Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij! xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xtzˈonajtak re Kakaj Jesús nen jcholajl tielwiˈ man esbˈi noˈj ri xij.

10 Kakaj Jesús xij rechak: Atak, Kakaj Dios xyaˈ retemaj chawechak jcholajl jtakon ri taˈ etemal, pero rechak taˈ xyeˈ luwar rechak tretemajtak. Pero pire mak nicˈj cristian chic ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios rajwaxna tambˈij esbˈitak noˈj rechak, jwiˈl rechak onque tinaˈtuntakaˈn, pero taˈ tijmajtak jcholajl nen tijin triltak. Tijtaˈtakaˈ nen tibˈijsaj rechak, pero taˈ tijtatak jcholajl nen tijin tijtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

11 Kakaj Jesús xij chic: Jilonri jcholajl ri tielwiˈ man esbˈi noˈj ri ximbˈij. Ri jcholajl mak íjaj, riˈ Jyolj Kakaj Dios. 12 Ri bˈe lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios, pero tipe man jbˈabˈal etzl tresaj chic laj ranmak pire maˈ tijyeˈ luwar rechak tijcojtak pire maˈ ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. 13 Man luwar lak abˈaj lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri subˈlaj tiquiˈcottak chi jtaic Jyolj Kakaj Dios y tijcˈulaˈtakaˈn, pero taˈ tibˈe raˈ laj ranmak jwiˈl quibˈ uxibˈ kˈijke tijcojtak y cuando titakchiˈjtak jwiˈl man jbˈabˈal etzl chi macunc, tican jyeˈtak jcojic Jyolj Kakaj Dios.

14 Man luwar lak qˈuix ri lamas xkejwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri tijcojtak Jyolj Kakaj Dios quibˈ uxibˈ kˈij, pero chi usil tisaach laj ranmak, riˈ tibˈe ranmak chirij kelen rechak pach jpwaakak y trantak lawiˈ rajak rechak trantak. Riˈ li tikˈatow jwich Jyolj Kakaj Dios pire taˈ tiwichin laj ranmak. 15 Y man kuslaj ulew lamas xkejtakwiˈ mak íjaj, riˈtakaˈ yak cristian ri nojel ranmak tijcojtak Jyolj Kakaj Dios y tijtatak jcholajl y ticubˈar jchˈolak chi jbˈanic ri tijbˈij Jyolj Kakaj Dios. Jilonli nicˈ riqˈuil tiwichintakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak jtakoˈn.

Esbˈi noˈj chirij jun candil

16 Y Kakaj Jesús xij chic: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil pire tijyeˈ ralaj jono kelen o tijyeˈ ralaj chˈat. Jun cristian tijtzij jun candil pirechiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj jbˈeak mak ri tioctak la ja. 17 Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. 18 Atak, cojtak retal nen tijin tatatak jwiˈl nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re y nen taˈ re, asta ri tijchomorsaj chi wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Jchuch Kakaj Jesús y yak jkˈun

19 Jchuch pach yak jkˈun Kakaj Jesús xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús, pero taˈ tijnaˈ tioctak riqˈuil jwiˈl subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak la ja chi jtaic jyolj. 20 Xpe jun rechak yak ri wiˈtak claˈ, xij re: Achuch pach yak akˈun wiˈtak chuchja y rajak atjchˈabˈejtak, xcheˈ re.

21 Kakaj Jesús xij rechak: Juntir cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios y trantak lawiˈ tijbˈij, riˈtakaˈ li inchuch pach inkˈun, xcheˈ rechak.

Tikˈelsaj quiekˈekˈ tew pach mak retumb

22 Jun kˈij Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xtawtak chiˈ nimlaj alagun, Kakaj Jesús xij rechak: Joˈtak chˈakap re nimlaj alagun, xcheˈ rechak.

Jilonli xjawtak li barc y xeˈtak. 23 Cuando bˈesaltak bˈa jaˈ, Kakaj Jesús xeˈ jwarj. Y etke xpe jun quiekˈekˈ tew bˈa jaˈ, xoc chi ritzˈbˈej mak retumb re man nimlaj alagun y xoc jaˈ li man barc. Jwiˈliˈli tichak tijin tikej man barc ralaj jaˈ. 24 Yak ajtijol ribˈak chirij xeˈtak lamas tiwarwiˈ Kakaj Jesús y xbˈittak, xijtak re: ¡Kajtijonl! ¡Kajtijonl! ¡Ojjikˈiˈ jwiˈl tijin tikej man barc ralaj jaˈ! xcheˈtak re.

Ajrucˈreˈ xbˈiit Kakaj Jesús, xkˈel man quiekˈekˈ tew y mak retumb re man nimlaj alagun, ajrucˈreˈ xkˈax quiekˈekˈ tew y xmay juntir. 25 Ajrucˈreˈ xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak yak ajtijol ribˈak chirij: ¿Nen chac taˈ cubˈul achˈolak chwij? xcheˈ rechak.

Yak ajtijol ribˈak chirij subˈlaj xtzaak jchˈolak y xsaach jchˈolak, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic winak ri, ri tijkˈel quiekˈekˈ tew pach mak retumb re nimlaj alagun y ticojontakaˈ chiwch? xcheˈtak.

Tiesaj etzl laj ranm jun winak

26 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús pach yak ajtijol ribˈak chirij xeltakbˈi Galilea, xkˈaxtakbˈi chˈakap re nimlaj alagun y xtawtak li man luwar ri jbˈij Gadara. 27 Ajriˈke xelch Kakaj Jesús li barc, laj or xpe jun winak aj Gadara riqˈuil. Man winak li qˈuilaj junabˈchak wiˈ etzl laj ranm, taˈ tijcoj ritzˈik jwiˈl chˈuˈjuric, taˈ tiwaˈx laj richoch y jiˈ jekel li camposant. 28 Man winak li, cuando xril jwich Kakaj Jesús xxucaj ribˈ chiwch, cow xchˈejej man etzl ri wiˈ laj ranm, xtzˈonaj re: ¿Nen chawaj chwe Kaj Jesús, at Jcˈajol Kakaj Dios lecj? ¡Bˈan tokˈobˈ chwe, min achˈuˈjursaj! xcheˈ re Kakaj Jesús.

29 Man etzl li xij jilonli jwiˈl Kakaj Jesús xij re chi tielbˈi laj ranm man winak li. Re qˈuilaj bˈwelt tichˈuˈjursaj jwiˈl man etzl y qˈuilaj bˈwelt tiximsaj rakan y jkˈabˈ laˈ caden y tzi jchajaj trantak, riˈ rajak taˈ lamas tibˈeˈw. Pero jwiˈl jchokˈbˈ man etzl ri chˈuˈjursawinak re ticwiniˈ chi jkˈatzic mak caden y ticˈamsajbˈi lak luwar lamas taˈ cristian jwiˈl man etzl.

30 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man etzl: ¿Nen abˈj? xcheˈ re.

Y man etzl xij: Qˈui imbˈj, xcheˈ re Kakaj Jesús.

Man etzl xij jilonli re Kakaj Jesús jwiˈl subˈlaj qˈui ocsaltak laj ranm. 31 Y mak etzl li xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi taˈ taksajtakbˈi li xelebˈxan. 32 Y wiˈ subˈlaj aak tijin jyukˈicak wich witz, mak etzl xtzˈonajtak subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tiyeˈsaj luwar rechak tioctak laj jtioˈjlak mak aak li. Y Kakaj Jesús xyaˈ luwar rechak. 33 Mak etzl xeltak laj ranm man winak y xeˈ octak laj jtioˈjlak mak aak. Juntir mak aak xmajtak jol wich witz y xkejtakbˈi pi xulan asta xeˈ tzaaktak li nimlaj alagun, claˈ xjikˈtak.

34 Mak ajyukˈultak aak xelmajtak, xeˈtak li tilmit y lak luwar nakaj chi jyolic juntir ri xaanc. 35 Y mak cristian xeˈtak chi rilic ri xaanc. Cuando xtawtak lamas wiˈ Kakaj Jesús, xriltak man winak ri xesaj mak etzl laj ranm, cubˈulchak chiwch Kakaj Jesús. Cojolchak ritzˈik jwiˈl y taˈ chiquiˈ chˈuˈj. Rechak subˈlaj xtzaak jchˈolak chi rilic.

36 Mak cristian ri xiliwtak nen xan Kakaj Jesús re man winak ri xwaˈx mak etzl laj ranm, xyoltak rechak cristian ri xtawtak chi rilic. 37 Y ajrucˈreˈ juntir cristian re man luwar ri jbˈij Gadara, xtzˈonajtak tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tielbˈi claˈ jwiˈl subˈlaj jtzakic jchˈolak. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xjaw chicbˈi li barc y xecˈ.

38 Xpe man winak ri xesaj mak etzl laj ranm, xtzˈonaj subˈlaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús chi tibˈe chirij, pero Kakaj Jesús xij: 39 Kˈajen laj awichoch y yolta rechak cristian juntir ri nen xansaj chawe jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ re.

Man winak li xecˈ y xyol rechak cristian li tilmit juntir ri nen xan Kakaj Jesús re.

Ticˈastasaj jwich jrabˈin Jairo y titzibˈsaj jun anm

40 Cuando Kakaj Jesús xkˈaj chic chˈakap re nimlaj alagun, juntir yak cristian claˈ subˈlaj tiquiˈcottak chi jcˈulic jwiˈl juntir cristian tijintak chi rulbˈejc. 41 Y xtaw jun winak riqˈuil ri jbˈij Jairo. Re riˈ jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog. Re xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús xtzˈonaj tokˈobˈ re chi tibˈe laj richoch, 42 jwiˈl wiˈ jun jrabˈin yaj y xike jun jrabˈin wiˈ, raj wiˈ cabˈlajuj (12) junbˈ, camic tran. Kakaj Jesús cuando bˈesaltak li bˈe, bˈenam re chi rilic jrabˈin Jairo, subˈlaj tipitzˈsaj jwiˈl subˈlaj cristian ri bˈesaltak chirijak.

43 Y chijxoˈlak cristian bˈesaliˈ jun anm yaj ri wiˈchak cabˈlajuj (12) junabˈ chi ticar cocˈxoˈlke tikej man chˈojnic chirij, pero ni jonok xcwin chi jcunajc. 44 Man anm li xjutun chirij Kakaj Jesús y xchap raquitz chakˈchiˈ ritzˈik Kakaj Jesús y laj or xtanar man chˈojnic chirij.

45 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen xinchapowc? xcheˈ rechak.

Juntir cristian taˈ tijbˈijtak nen xchapow re.

Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, yak cristianke atpitzˈowc y atjtucˈtak, xcheˈ Pedro re.

46 Kakaj Jesús xij chic: In xwicˈajiˈ chi xintzibˈsajiˈ jun cristian laˈ incwinel, xcheˈ.

47 Man anm li cuando xta chi xricˈajiˈ Kakaj Jesús, tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, xxucbˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús y chiwchak juntir cristian xij nen chac xchap ritzˈik Kakaj Jesús y xij re chi xike cuando xchap ritzˈik, laj or xtanar man chˈojnic chirij.

48 Kakaj Jesús xij re: At inrabˈin, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, jat pi utzil, xcheˈ re.

49 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈui man anm li cuando xtaw chic jun takoˈn riqˈui Jairo y xij re: Xcamiˈ arabˈin. Taˈ chiquiˈ nen tichacuj talatzˈabˈsaj jwich sicˈ ajtijonl, xcheˈ re.

50 Pero cuando xta Kakaj Jesús jilonli, xij re Jairo: Mi tzaak achˈol, xike cubˈaˈ achˈol chwij, arabˈin titzibˈiˈn, xcheˈ re.

51 Cuando xtawtak Kakaj Jesús la ja riqˈui Jairo, taˈ xyeˈ luwar xoctak jalan cristian riqˈuilak la ja, xike Pedro xcˈambˈi chirij pach Santiago, Juan y jkaj jchuch man ra anm. 52 Juntir cristian ri wiˈtak claˈ subˈlaj tijcamsaj ribˈak chi okˈej jwiˈl bˈis chirij ra anm. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Mat okˈtak chirij ra anm, re taˈ camnak, warajke tran, xcheˈ rechak.

53 Rechak xtzeˈjtak jwich Kakaj Jesús jwiˈl xrilaˈtakaˈ chi xcamiˈ ra anm. 54 Xpe Kakaj Jesús, xchap chi jkˈabˈ ra anm y cow xchˈabˈejc, xij re: ¡Noy bˈiiten! xcheˈ re.

55 Man ra anm xkˈajch jsantil y laj or xbˈiitc. Xpe Kakaj Jesús, xij chi tijyeˈtak jwa ra anm.

56 Subˈlaj xsaach jchˈolak jkaj jchuch chi rilic. Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj tokˈobˈ rechak chi mi jyoltak nen xan re ra anm.