Add parallel Print Page Options

Yak ajchapaltak car tibˈetak chirij Kakaj Jesús

Jun kˈij cuando Kakaj Jesús wiˈ chiˈ nimlaj alagun ri jbˈij Genesaret, subˈlaj cristian xmulbˈaˈ ribˈak claˈ y subˈlaj latzˈchakwiˈ Kakaj Jesús jwiˈl rajak tijtatak Jyolj Kakaj Dios ri tijin tijbˈij. Kakaj Jesús xrilbˈi quibˈ barc canal chiˈ nimlaj alagun jwiˈlak yak ajchapaltak car, jwiˈl rechak tijin tijchˈaj jcˈaatak re chapbˈi car. Kakaj Jesús xjaw li man jbarc Simón y xij re chi tijjutunsajbˈi junquitz man barc li jaˈ. Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcubˈarc, xoc chi jtijoj mak cristian.

Y cuando xmay jtijojcak cristian, xij re Simón: Cˈambˈi man abarc li jono luwar re man nimlaj alagun ri naj jpam y tˈoj mak acˈaatak re chapbˈi car xilj, xcheˈ re.

Simón xij re: Ajtijonl, jun akˈabˈ xojkˈasin chi chapoj car y ni jonok xkachap. Pero lajori jwiˈl at atbˈinc, tantˈoj chic mak cˈaat li jaˈ, xcheˈ.

Xtˈojtak chic mak jcˈaatak li jaˈ y cuando xoctak chi resaj taˈ chiquiˈ ticwintak chi resajc, mak jcˈaatak tichak tijin tikˈatzmaj jwiˈl ralal subˈlaj car xelch. Jwiˈliˈli Simón pach mak jpach xsiqˈuijtakbˈi laˈ jkˈabˈak yak nicˈj jpachak chic ri wiˈtak li man jun barc chic pire tiyuk tˈoˈsajtak chi resaj mak car. Cuando xtawtak mak nicˈj riqˈui man barc xoctak chi resaj mak car li mak cˈaat. Xnojsajtak chi quibˈ barc chi car y tichak tijin tikej mak barc ralaj jaˈ jwiˈl ralal subˈlaj car.

Cuando xril Simón Pedro chi jilonli, xxucar chiwch Kakaj Jesús y xij re: Wajawl, bˈan tokˈobˈ, elan chincˈulel jwiˈl in, iniˈ jun ajmac, xcheˈ.

Jilonli xij Simón jwiˈl jsachic jchˈolak pach yak jpach chi rilic subˈlaj car ri xresajtak. 10 Y jilon Jacob pach Juan ri yak jcˈajol Zebedeo ri yak jpach Simón, subˈlaj xsaach jchˈolak.

Pero Kakaj Jesús xij re Simón: Mi tzaak achˈol, lajori atoc chi jtoquic cristian pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ jchapic car, xcheˈ re.

11 Rechak xcˈamtakbˈi mak barc. Cuando xtawtak chiˈ nimlaj alagun xcan jyeˈtak mak barc claˈ pach juntir kelen rechak y xeˈtak chirij Kakaj Jesús.

Titzibˈsaj jun winak re lepra

12 Li jun kˈij cuando wiˈ Kakaj Jesús li jun tilmit, xpe jun winak ri wiˈ yajel chirij ri jbˈij lepra. Sicˈ winak li cuando xril jwich Kakaj Jesús, xxucar chiwch y xxulbˈaˈ jcaybˈal asta xtaw chiˈ jwich lak ulew chi jtzˈonaj tokˈobˈ re Kakaj Jesús: Kaj, wi jilon chawaj, atcwiniˈ chi intzibˈsaj, xcheˈ re.

13 Xpe Kakaj Jesús, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ, xij re: Chwajiˈn, cattzibˈok, xcheˈ re.

Y laj or xel man yajel chirij sicˈ winak. 14 Kakaj Jesús xij re: Ma yolow re jono cristian nen xattzibˈsanc. Jat y cˈutta chiwch man ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y cˈambˈi man sipan pire tibˈe asujeˈ re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios, riˈ li cˈutbˈire chiwchak juntir cristian chi xattzibˈiˈn, xcheˈ Kakaj Jesús re.

15 Pero ri tijin tran Kakaj Jesús, tijin tiel mas jtaquil. Y subˈlaj cristian nak tijmulbˈaˈ ribˈak chi jtaic jyolj y riˈ rajak titzibˈsajtak re jyajak, 16 pero Kakaj Jesús tieliˈbˈi chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios ricˈan lak luwar lamas taˈ cristian.

Titzibˈsaj jun winak siquirnak juntir jtioˈjl

17 Li jun kˈij cuando Kakaj Jesús tijin chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios, wiˈ nicˈj fariseo cubˈumantak claˈ pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tipetak li mak tilmit re Galilea, re Judea y re Jerusalén. Y jcwinel Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ riqˈui Kakaj Jesús pire tijtzibˈsaj cristian ri yajtak.

18 Y xtawtak nicˈj winak, cˈamalbˈi jun winak jwiˈlak bˈa jun chˈatum cheˈ, siquirnak juntir jtioˈjl y rechak rajak tijcojtak la ja pire tibˈe jyeˈtak chiwch Kakaj Jesús. 19 Pero taˈ xtaˈtak lamas tioctak jwiˈl subˈlaj cristian. Jwiˈliˈli xjawtak chibˈ man ja y xtortak junquitz mak xoot bˈa ja laj jsucˈlal lamas wiˈ Kakaj Jesús y claˈ xkesajtakwiˈch sicˈ yaj bˈa jchˈatum cheˈ asta xtaw lak ulew chiwch Kakaj Jesús xoˈlak cristian. 20 Cuando xril Kakaj Jesús chi cubˈuliˈ jchˈolak chirij, xij re sicˈ winak ri yaj: At wichcˈulchiˈ, amac xcuymajiˈn, xcheˈ re.

21 Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo xoctak chi jchomorsaj laj ranmak, xijtak: ¿Nen chiquiˈ jbˈanic ri, man winak ri tijin tijcoj ribˈ pi Kakaj Dios? Taˈ ni jun cristian ticwin chi jcuyic mac, xike Kakaj Dios, xcheˈtak.

22 Pero Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsaj laj ranmak xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac tijin tachomorsaj laj awanmak jilonli? 23 ¿Lacˈumas wiˈ ri cˈax jbˈij re sicˈ yaj ri, amac xcuysajiˈn o riˈ mas cˈax jbˈij re: Bˈiiten y woˈcoten? 24 Pero in tancˈut chawchak chi Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ chi jcuyic mac neri wich ulew, xcheˈ rechak.

Ajrucˈreˈ xij chic re sicˈ yaj ri siquirnak juntir jtioˈjl: Tambˈij chawe at, bˈiiten, cˈambˈi achˈatum cheˈ y jat laj awichoch, xcheˈ re.

25 Y sicˈ winak ri yaj xbˈiit chiwchak. Xcˈambˈi jchˈatum cheˈ ri quiek chibˈ tzˈeˈlwiˈ, xeˈ laj richoch, tichak tijin chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 26 Juntir cristian subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic y xoctak chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Subˈlaj tzakal jchˈolak, xijtak: ¡Lajori tijin tikiltak kelen ri sachom chˈolal rilic! xcheˈtak.

Leví tibˈe chirij Kakaj Jesús

27 Cuando xantaj li, xelbˈi Kakaj Jesús y kˈaxem tran xril jun ajtzˈonal alcabar ri jbˈij Leví, cubˈul chiˈ mex lamas titojsaj alcabar y xij re: Joˈ chwij, xcheˈ re.

28 Leví xwaˈrc, xcan jyeˈ juntir mak kelen claˈ y xeˈ chirij Kakaj Jesús.

29 Y Leví xan jun nimlaj comon wicˈ laj richoch pire Kakaj Jesús. Y li man nimlaj comon wicˈ li subˈlaj qˈui ajtzˈonaltak alcabar xtawtak claˈ pach nicˈj cristian chic. 30 Pero mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios ri riˈtakaˈ jun chijxoˈlak mak fariseo xoctak chi jyajic yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xijtak rechak: ¿Nen chac atak atwiˈntak y atucˈaˈjantak chijxoˈlak mak ajtzˈonaltak alcabar pach mak ajmacbˈ? xcheˈtak rechak.

31 Kakaj Jesús xij rechak: Taˈ rajwax ajcun rechak yak cristian ri taˈ yajtak, riˈ rajwax ajcun pi rechak yak ri yajtak. 32 In maˈ riˈ taˈ ximpe chi jtoquicak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, in riˈ ximpe chi jtoquic yak ajmacbˈ, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tiyolow chirij ayun

33 Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Nen chac yak ajtijol ribˈak chirij Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pach mak ajtijol ribˈak chirijak mak fariseo, qˈuilaj bˈwelt trantak ayun, pero yak ajtijol ribˈak chawij tiwiˈntakaˈn y tiucˈaˈjantakaˈn? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

34 Kakaj Jesús xij rechak: Yak cristian ri bˈil rechak chi tibˈetak li jun tzˈam, taˈ tijnaˈ tibˈisontak cuando ajwiˈ chijxoˈlak man cojol winak ri ticˈuliˈyc. 35 Pero cuando titaw kˈij ticˈamsajbˈi man cˈojol winak chiwchak, ajrucˈreˈ trantak ayun, xcheˈ rechak.

36 Y Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Taˈ ni jun cristian tijrechˈ jun qˈuer aacˈ itzˈik pire tijcˈojaj jun tzay laˈ y wi jilon tran li, tranaˈ cˈax re juntir man aacˈ itzˈik y man aacˈ cˈojbˈl taˈ tzi tican laˈ man tzay itzˈik. 37 Ni taˈ tijnaˈ tiyeˈsaj aacˈ vin lak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jwiˈl man aacˈ vin tijrechˈaˈ mak tzaytak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum, jilonli titixiˈ man aacˈ vin y tranaˈ cˈax mak nejbˈ. 38 Jwiˈliˈli man aacˈ vin rajwaxiˈ lak aacˈtak nejbˈ ri bˈanal laˈ tzˈum tiyeˈsaj. 39 Y taˈ ni jono cristian tijtij nabˈe man ojr vin, ajrucˈreˈ raj tijtij chic aacˈ vin jwiˈl tijbˈij chi masna kus chi tijem man ojr vin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.