Add parallel Print Page Options

Jun sicˈ anm powr ri camnak richjil tijyeˈ quibˈ tra pwak

21  Cuando wiˈ Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios xril chi mak cristian bˈiom tican jyeˈtak pwak li mak cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. Y xril chic jun sicˈ anm powr ri camnak richjil, xyeˈ li jun cax quibˈ tra pwak ri taˈ nimak jwich.

Xpe Kakaj Jesús, xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi sicˈ anm powr ri camnak richjil riˈ xyeˈw mas chiwchak juntir ri tijyeˈtak pwak li cax re cˈulbˈi pwak ri tisipaj re Kakaj Dios. Juntir mak bˈiom li, riˈ tijyeˈtak ri mitaˈ tijqˈuistak chi sachem. Rucˈ sicˈ anm powr ri camnak richjil xyaˈ juntir ri wiˈ riqˈuil re tzukbˈi ribˈ, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Retal tiilsaj re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak

Nicˈj ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo tijin tiyolowtak chirij nimi richoch Kakaj Dios, tijbˈijtak chi poc kus rilic juntir abˈaj ri cojol re y poc kus rilic juntir mak tra ritzˈabˈl ri sipal jwiˈlak cristian.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tina tawna jun kˈij chi juntir ri tijin tawiltak lajori, taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic. Juntir li tina yojmajna, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Xpe yak ajtijol ribˈak chirij, xoctak chi jtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajtijonl, ¿nen or titaw chiwch ri xabˈij? ¿Nencˈu retal ri tiilsaj pire cˈutbˈire chikawch chi tawem tran ri xabˈij chike? xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Tike acwentij aybˈak pire maˈ atsubˈsajtak, jwiˈl subˈlaj qˈui tina petakna y tijcoj ribˈak chapcaˈ in, tijbˈijtak: Iniˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y tichak taw qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, tina cheˈtakna. Pero atak ma cojowtak y ma takejtak.

Atak cuando tatatak jtaquil chi tijiniˈ nimaktak chˈoˈj li jono luwar, mi tzaak achˈolak jwiˈl jilonli tina bˈanna, pero maˈ riˈ taˈ li kˈij re qˈuisbˈitak kˈij re jwich kˈijsak, 10 jwiˈl jun nimlaj tilmit tina chˈoˈjinna riqˈui jun tilmit chic y jun rey tina chˈoˈjinna riqˈui jun rey chic. 11 Tina ranna nimaktak cabˈrakn, tina pena subˈlaj wiˈjal, tina pena subˈlaj yajel lak jaljojtak luwar y tina cˈutunna kelen subˈlaj tzakom chˈolal rilic lecj. 12 Pero cuando ajquiˈ chi bˈansaj juntir li, atak atna chapsajtakna y tina bˈansajna cˈax chawechak. Tina bˈansajna kˈatbˈitzij chawijak lak sinagog y atna cojsajtakna li cars y atna cˈamsajtaknabˈi chiwchak mak rey inwiˈlke in.

13 Jilonli tijnaˈ tabˈijtak chi tzˈetiˈ ri ilan y tal awiˈlak chwij. 14 Ma chomorsajtak nen tabˈijtak chi jcolic aybˈak, 15 jwiˈl tanyaˈ anoˈjak pach ayoljak nen tabˈijtak y yak acontrak taˈ chiquiˈ tijtaˈtak nen mo trantak chi jkˈatic jwich ayoljak.

16 Pero atak, atna jachsajtakna li cˈax jwiˈlak akaj achuchak, akˈun awatzak, awechˈelxicak y awichcˈulchiˈak. Y wiˈ jujun chawechak tina jachsajtakna pi camic. 17 Juntir cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios atna retzelbˈejtakna y atna jcontrijtakna inwiˈlke in, 18 pero taˈ ni jono rusumal ábˈak tisaachc. 19 Wi mitaˈ taquibˈaj awanmak asta atcamtak, atcolmajtakaˈ laj jkˈabˈ amacak.

20 Cuando tawiltak chi sutulchak rij Jerusalén jwiˈlak soldad, cuxtaj awiˈlak chi tichak yojsaj man tilmit li. 21 Cuando tawiltak jilonli, yak cristian ri wiˈtak lak luwar re Judea rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi bˈak witz y yak cristian ri wiˈtak Jerusalén rajwaxiˈ laj or tielmajtakbˈi claˈ y yak cristian ri esaltakbˈi li tilmit mi kˈajtak chic li tilmit, 22 jwiˈl tina pena subˈlaj cˈax chibˈak cristian pire titaw chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios.

23 ¡Cˈur jwichak yak yaj anm laˈ mak kˈij li pach yak ri wiˈ jneˈak tijtuˈtzajtak, jwiˈl rechak taˈ tijnaˈ tielmajtak laj or jwiˈl wiˈ jun nimlaj cˈax petzal chibˈak cristian wich ulew y chibˈak juntir cristian li man tilmit li! 24 Wiˈ jujun ticamsajtak chi espad y nicˈj chic ticˈamsajtakbˈi li cars lak juntir tilmit. Y Jerusalén tiwaˈx laj jkˈabˈak yak ri maˈ rijajl taˈ Israel pire titakontak chibˈak asta tina tzˈakatna nen jnajtil ri yeˈl rechak chi jilon trantak li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Ri jkˈajicch Jcˈajol Kakaj Dios

25 Kakaj Jesús xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ajrucˈreˈ tiilsaj retal lecj ri sachom chˈolal rilic chirij kˈij y chirij icˈ y chirij chˈumil. Juntir cristian wich ulew tisaach jchˈolak y subˈlaj titzaak jchˈolak cuando tijtatak subˈlaj tijumum mar pach mak retumb re bˈa mar. 26 Mak cristian timakˈuj ranmak jwiˈl tzakom chˈolal chi jchomorsaj nen tibˈan wich ulew, jwiˈl triltak chi juntir ri wiˈ lecj tiyucxij laj jluwrak.

27 Ajrucˈreˈ triltak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tikejch lecj li sutzˈ subˈlaj tikopopon jkˈakˈal jnimal jkˈij y wiˈ subˈlaj jcwinel. 28 Cuando tijchol juntir mak retal li ri bˈil inwiˈl, cowirsaj awanmak, bˈit acaybˈalak lecj jwiˈl tawemchak tran man kˈij re atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ.

29 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: Atak, cojtak retal jun jcheˈl higo o nicˈj cheˈ chic. 30 Cuando tawiltak tiel chicch jxak acˈal, atak awetamakchak chi petemchak re riqˈuil sakˈj. 31 Y jiˈcˈulonli cuando tawiltak chi tichak tijin titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak, etemajtak chi jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian nakajchakwiˈw. 32 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi ajquiˈ chi camtak juntir cristian ri wiˈtak wich ulew re mak junabˈ ri cuando titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawechak. 33 Caj pach ulew tisaachiˈ jwichak, pero tina tawna chiwch juntir ri ximbˈij chawechak.

34 Tike acwentij aybˈak, mi bˈe awanmak chi jbˈanic lawiˈ ri chawajak tabˈantak y mi bˈe awanmak chi kˈabˈric y chirij kelen awechak laj acˈaslemalak, jwiˈl wi riˈ tibˈe awanmak chirij juntir li, taˈ awicˈabˈak cuando titaw man kˈij li 35 chapcaˈ jun chapbˈi caˈn pi awechak y jilon jpetic man kˈij li chibˈak juntir cristian wich ulew.

36 Chajintake y cocˈxoˈl chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire atcolmajtak laj jkˈabˈ juntir cˈax ri tina pena ri ximbˈij chawechak y pire tijnaˈ attawtak chiwch Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

37 Kakaj Jesús lakˈj tijtijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y lakˈabˈ jiˈ tibˈe waˈxok bˈa witz ri jbˈij Olivos. 38 Y juntir cristian subˈlaj akˈabˈ titawtak li nimi richoch Kakaj Dios pire tibˈe jteˈtak Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij rechak.