Add parallel Print Page Options

Tijtzˈonajtak re Kakaj Jesús nen yeˈwinak kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ

20  Li jun kˈij cuando tijin Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian li nimi richoch Kakaj Dios xij tzilaj jtaquil rechak nen mo ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak. Y xtawtak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel. Xpetak rechak, xijtak re Kakaj Jesús: Bˈij chike nen xattakow chi jbˈanic jilonri y nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj akˈbˈ pire tabˈan jilonli, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús xij rechak: Jilon in chwaj tantzˈonaj jun kelen chawechak. Cˈululajtak inyolj: ¿Nen xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox chi jbˈanic jaˈtiox? ¿Kakaj Diosniˈ xtakow re o cristianke? xcheˈ rechak.

Rechak xoctak chi jchomorsaj chiribˈil ribˈak, xijtak: Wi tikabˈij chi Kakaj Dios xtakow re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox, li tijbˈijiˈ chike: ¿Nencˈu chac taˈ xacojtak jyolj? ticheˈ.

Y taˈ tijnaˈ tikabˈij chi cristianke takowinakch re. Wi tikabˈij jilonli, mak cristian ojjcamsajtakaˈ chi abˈaj, jwiˈl rechak tijcojaˈtakaˈ chi Juan Ajbˈanal Jaˈtiox ajkˈasal Jyoljiˈ Kakaj Dios, xcheˈtak chiribˈil ribˈak.

Y jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: Taˈ ketam nen takowinakch re, xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Jilon in taˈ tambˈij chawechak nen xyeˈw kˈatbˈitzij laj inkˈbˈ chi jbˈanic jilonri, xcheˈ rechak.

Esbˈi noˈj chirijak mak etzltak ajchac

Xpe Kakaj Jesús, xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak xtic uva laj rulew y xcan jyeˈ man rulew chi kejom rechak nicˈj ajchac y xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic. 10 Cuando xtaw kˈij tikˈanabˈ jwichak mak uva, xpe man rajw ulew xtakch jun jtakoˈn riqˈuilak chi jtzˈonaj rechak mak ajkejeltak ulew lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Pero mak ajkejeltak ulew xchaptak man takoˈn li, xsecˈtak y xkˈasajtakbˈi chi taˈ nen xyeˈtakbˈi re.

11 Xpe chic man rajw ulew, xtak chicch jun jtakoˈn chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew, pero mak kejewinaktak ulew xsecˈtak, xyokˈtak y xkˈasajtakbˈi chi taˈ nen xyeˈtakbˈi re.

12 Xpe chic man rajw ulew, xtak chicch jun jtakoˈn chic chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj re pire kejbˈire man ulew. Xpetak chic mak ajkejeltak ulew, xsoctak y xresajtakbˈi lak ticoˈn.

13 Xpe man rajw ulew, xij: ¿Nen jono tantakbˈic? Lajori tantakbˈi lokˈlaj incˈajol chi jtzˈonaj lawiˈ mak jwich uva ri tiyeˈsaj chwe pire kejbˈire man wulew, pent tichak cojontak chiwch, xcheˈ.

14 Pero mak ajkejeltak ulew cuando xriltak xtaw jcˈajol man rajw ulew, xijtak chiribˈil ribˈak: Riˈ re tiechbˈen man ulew, lajori kacamsajtak pire tican man ulew ri pi ke oj, xcheˈtak.

15 Xresajtakbˈi lak ticoˈn re uva y xcamsajtak. 16 Y, ¿nencˈu tran man rajw mak uva rechak mak ajchac? Re tiyuk jcamsaj mak ajkejeltak ulew y tijyeˈ chic rulew chi kejom re nicˈj ajchac chic, xcheˈ.

Cuando xtatak mak cristian juntir ri xijsaj rechak, xijtak: ¡Miti tijyeˈ luwar Kakaj Dios titaw chiwch ri xabˈij! xcheˈtak.

17 Xpe Kakaj Jesús cow xril mak cristian y xtzˈonaj rechak: ¿Nen mo tielwiˈ ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri?
    Man abˈaj ri xcan jxuteˈtak yak ajbˈanaltak ja, riˈ xoc pire man nabˈe abˈaj pire jcowil man ja, ticheˈ.

18 Y nen titzaak chibˈ man abˈaj li, tikˈajmajiˈn. Y nen titzaak man abˈaj li chibˈ, tranaˈ pok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

19 Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios rajak roj xchapeˈtak Kakaj Jesús jwiˈl xtatak jcholajl chi chirijakiˈ rechak xijsaj man esbˈi noˈj li, pero xtzaak jchˈolak chiwchak mak cristian.

Yoloj chirij jtojic alcabar re César

20 Rechak xtaktakbˈi nicˈj cristian riqˈui Kakaj Jesús ri xcoj ribˈak chapcaˈ wiˈ rajwax rechak, pero taˈ tzˈet, xike tijin tijtoctak nen mo tikej Kakaj Jesús laj jkˈabˈak chirij jono jyolj ri mitaˈ tzi ri tijbˈij pire tijjachtak laj jkˈabˈ man jbˈabˈal kˈatbˈitzij.

21 Y mak winak xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, oj ketamiˈ chi tzˈetel tzˈetiˈ ri tabˈij y tzˈetel tzˈetiˈ ri tijin tatijoj cristian y taˈ jaljoj rilic cristian tabˈan. 22 ¿Tziniˈ tikatoj alcabar re César o taˈn? xcheˈtak re.

23 Kakaj Jesús retamiˈ mak etzltak jchomorsaˈnak, jwiˈliˈli xij rechak: 24 Cˈuttaknecaˈ chinwch jun pwak. ¿Nencˈu quiek jcaybˈal ri wiˈ chiwch ri y nen quiek jbˈij ri tzˈibˈal chiwch ri? xcheˈ rechak.

Rechak xijtak re Kakaj Jesús: Rechiˈ César, xcheˈtak re.

25 Kakaj Jesús xij chic rechak: Yeˈtak re César lawiˈ re César y yeˈtak re Kakaj Dios lawiˈ re Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

26 Y mak winak li taˈ xtaˈtak jono jyolj Kakaj Jesús ri mitaˈ tzi ri xij chiwchak cristian pire tijchaptak. Juntir ribˈilak xsaach jchˈolak chi jtaic y taˈ chiquiˈ nen xijtak re.

Tijtzˈonajtak re Kakaj Jesús chirij cˈastajbˈal

27 Xpetak nicˈj saduceo, xeˈtak riqˈui Kakaj Jesús. Rechak taˈ tijcojtak chi tina cˈastasajna jwichak camnakibˈ, jwiˈliˈli xijtak re Kakaj Jesús: 28 Ajtijonl, Moisés xcan jtzˈibˈaj pi ke oj chi wi wiˈ jun winak cˈuliˈnak ticamc y taˈ ralcˈwalak xwaˈxc, rajwaxiˈ ticˈuliˈy chic jun jkˈun riqˈui man anm li, ri camnak richjil pire tiwaˈx ralcˈwal riqˈuil y ticojsaj pi ralcˈwal nabˈe winak. 29 Wiˈ jun bˈwelt wiˈ wukubˈ (7) chi winak ri jkˈun ratz ribˈak. Man nabˈeal xcˈuliˈyc, pero xcamc y taˈ ralcˈwal xwaˈxc.

30 Man jcabˈal xcˈuliˈy chic riqˈui man anm li ri camnak richjil y re xcamc, taˈ ralcˈwal xwaˈxc.

31 Y jilon xan man jroxal, xcˈuliˈy chic riqˈui man anm li y re xcamc. Jilonli xantak chi wukubˈ (7) ribˈilak xcˈuliˈytak riqˈui man anm li y chi wukubˈ (7) ribˈilak xcamtak y ni jono rechak xwaˈx ralcˈwal. 32 Pi qˈuisbˈire xcam man anm li.

33 Cuando ticˈastasaj jwichak camnakibˈ, ¿nencˈu rechak mak winak trixokolaj man anm li, jwiˈl chi wukubˈ (7) xcˈuliˈytak riqˈuil? xcheˈtak mak saduceo re Kakaj Jesús.

34 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak mak saduceo: Neri wich ulew ticˈuliˈytakaˈ cristian. 35 Pero yak ri ticˈular pi rechak tibˈetak riqˈui Kakaj Dios lecj y ticˈastasaj jwichak laj jcamnaklak xoˈlak camnakibˈ, rechak taˈ chiquiˈ ticˈuliˈytak. 36 Rechak taˈ chiquiˈ ticamtak jwiˈl jiˈchaklontak chapcaˈ yak anjl. Ralcˈwal takchak Kakaj Dios jwiˈl cˈastasalchak jwichak laj jcamnaklak.

37 Moisés xin chi yak camnakibˈ ticˈastasajiˈ jwichak laj jcamnaklak jwiˈl re cuando xchˈabˈejch jwiˈl Kakaj Dios li jun nimlaj mat loˈquiej ri tijin jcˈatic, xijsaj re chi Kakaj Dios ri Kajawl, riˈ ri jDios Abraham, Isaac y Jacob. 38 Kakaj Dios maˈ jDios taˈ yak camnakibˈ, jDiosakiˈ yak ri yoˈltak. Jwiˈliˈli juntir ri wiˈtak laj jkˈabˈ Kakaj Dios onque ticamtak, pero chiwch Kakaj Dios, yoˈltakaˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

39 Xpetak nicˈj ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xijtak re Kakaj Jesús: Ajtijonl, tzˈetel tzˈetiˈ ri xabˈij, xcheˈtak re.

40 Y taˈ chiquiˈ ni jonok xcˈotow jchiˈ Kakaj Jesús.

Ri quiek rijajl ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ri tina jtaknach

41 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak cristian: ¿Nen chac tibˈijsaj chi ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew rijajliˈ David? 42 Pero David xcan tzˈibˈanok li wuj re Salmos ri tijbˈij jilonri:

Kakaj Dios ri Kajawl xijiˈ re Wajawl:
Cubˈren laj impaach
43 asta tina injachna laj akˈbˈ juntir yak ri atcontrinc, xcheˈ re, ticheˈ.

44 ¿Nen mo jun ri, ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios tina jtaknach wich ulew, rijajliˈ David, cuando David xijiˈ Wajawl re? xcheˈ Kakaj Jesús.

Jmacak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios

45 Kakaj Jesús chiwchak juntir cristian ri tijin tijtatak jyolj xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij jilonri: 46 Tacwentij aybˈak riqˈui yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios. Rechak riˈ mas tzi tricˈajtak tijcojtak nimak rakan ritzˈikak cuando tiwoˈcottak y tzi triltak ticˈamsaj rutzil jwichak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ jkˈijak. Rechak riˈ tijtoctak mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog. Y jilon trantak cuando tibˈetak li jono nimakˈij. 47 Tresajtak kelen rechak chirijak yak anm ri camnak richjilak y pire bˈambˈi jwichak chiwchak cristian subˈlaj naj trantak chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. Jwiˈliˈli masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈansaj chibˈak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.