Add parallel Print Page Options

Ri mas cˈax pire jun cristian

17  Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cocˈxoˈlke wiˈ nen tibˈanow re jun cristian tikej li mac. Pero cˈur jwich jun cristian ri tibˈanow re jun chic tikej li mac jwiˈl masna cˈax tijtij. Riˈ mas tzi tiximsajbˈi jun nimlaj abˈaj re queˈm chi jkul y titˈojsajbˈi li mar chiwch tran chi timacun yak ri taˈ mas nim jkˈijak ri cubˈul jchˈolak chwij.

¡Atak cwentijke aybˈak! Wi wiˈ jono awechˈelxic chwij tibˈanow cˈax chawe, kˈel chirij ri tijin tran y wi tijqˈuex jnoˈj, cuy jmac. Y wi wiˈ jun kˈij tran wukubˈ (7) bˈwelt cˈax chawe y wukubˈ (7) bˈwelt tiyuk aacˈl chi jtzˈonaj jcuyic jmac chawch y tijbˈij: Cuy immac, taˈ chiquiˈ tambˈan, ticheˈ chawe, cuy jmac, xcheˈ Kakaj Jesús.

Y yak jtakoˈn Kakaj Jesús ri Kajawl xijtak re: Yeˈ mas jcubˈarbˈ kachˈol chawij, xcheˈtak re.

Kakaj Jesús ri Kajawl xij rechak: Witi cubˈul achˈolak chwij chapcaˈ jnimal jun ra bˈakˈ jwich mostas, atcwintakaˈ tabˈijtak re man nim cheˈ ri, jilonri: Bˈukˈbˈi aybˈ neri y tibˈe atiqueˈ aybˈ li mar, atcheˈtak re y man cheˈ ticojoniˈ chawchak, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús xij chic rechak yak jtakoˈn: Y wi wiˈ jono chawechak wiˈ jono jmocom tijtakbˈi li chac chirij wacx o tijtakbˈi chi jyukˈic rawj y cuando tikˈajch man mocom li, taˈ tijbˈij re man mocom: Tzaj, cubˈren, tij aw, taˈ ticheˈ re.

Re tijbˈij: Bˈan jwaˈx wa re tantij re sinar y yeˈch bˈa mex, incolajna in nabˈe, ajrucˈreˈ tatij chic aw at, ticheˈ re.

Y taˈ rajwax ticˈomowaj re man mocom li jwiˈl riˈ xan juntir nen ri xijsaj re. 10 Y jiˈcˈulon atak cuando tabˈantak juntir ri tijbˈij Kakaj Dios chawechak, bˈijtak: Oj, ojke mocom ri taˈ nen ojchoconwiˈ, jwiˈl xike xkabˈan lawiˈ raj Kakaj Dios xkabˈan, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Titzibˈsaj lajuj (10) chi cristian re lepra

11 Kakaj Jesús cuando bˈenam re Jerusalén xkˈaxbˈi laj xoˈlak Samaria pach Galilea.

12 Cuando xtaw li jun luwar, xpetak lajuj (10) chi winak chi jcˈulic, wiˈ yajel chirijak ri jbˈij lepra. Mak winak li taˈ xjutuntak chijcˈulel Kakaj Jesús, jiˈke xwaˈrtakch chinaj re, 13 xijtakch re: Kaj Jesús Ajtijonl, il cˈur kawch riqˈui kayaj, xcheˈtakch re Kakaj Jesús.

14 Kakaj Jesús cow xrilbˈi mak winak y xij rechak: Jattak, cˈutta aybˈak chiwchak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

Rechak xeˈtak y cuando bˈesaltak lak bˈe bˈenam rechak riqˈui yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xel man yajel chirijak y xtzibˈtak. 15 Jun rechak mak winak li cuando xril chi xtzibˈiˈn, xkˈaj riqˈui Kakaj Jesús, tichak chˈejej chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.

16 Y cuando xtaw riqˈui Kakaj Jesús xxucaj ribˈ chiwch y xxulbˈaˈ jcaybˈal asta xtaw chiˈ jwich lak ulew chi jcˈomowaj re chi xtzibˈiˈn. Y man winak li aj Samariayiˈn. 17 Kakaj Jesús xij: ¿Miti lajujiˈ ribˈilak mak winak ri xtzibˈtak? ¿Lacˈumas xeˈtak mak bˈelejebˈ chic? 18 ¿Xicˈuke jun winak ri, ri maˈ rijajl taˈ Israel xkˈajch chi jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios chi xtzibˈiˈn? xcheˈ.

19 Kakaj Jesús xij re man winak: Bˈiiten y jat laj awichoch, xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ.

Jyuˈic jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian

20 Mak fariseo xtzˈonajtak re Kakaj Jesús nen or tipe jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian wich ulew. Y Kakaj Jesús xij rechak: Jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian wich ulew taˈ tiilsaj cuando tipetc.

21 Ni jonok tibˈin chi wiˈ neri o wiˈ jili, jwiˈl jtakon Kakaj Dios wiˈchak chaxoˈlak, xcheˈ re mak fariseo.

22 Y xij chic rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Tina tawna jun kˈij atak rajti awanmak wiˈti chic chaxoˈlak Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, pero taˈ chiquiˈ tawiltak jwich. 23 Y wi wiˈ cristian tibˈin chawechak: Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil wiˈ neri o wiˈ jili, ticheˈtak, pero ma cojowtak y mat bˈetak chi rilic. 24 Jwiˈl cuando titaw kˈij tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, jilon jpetic chapcaˈ jun coyop tijkopajch ribˈ li jun lad re caj, tijsakabˈsajiˈ juntir xeˈ caj. 25 Pero nabˈe tina jtijna subˈlaj cˈax y tina xutsajna jwiˈlak mak cristian ri wiˈtak re mak junabˈ lajori.

26 Y cuando titaw kˈij tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, cristian tranaˈtakaˈ chapcaˈ xantak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Noé wich ulew. 27 Mak cristian li xtakejtak jbˈanic lawiˈ rajak rechak trantak. Rechak tiwiˈntak, tikˈabˈartak, ticˈuliˈytak y tijcˈulbˈaˈ ralcˈwalak asta cuando xtaw kˈij xjaw Noé li arc. Xchol jun nimlaj kˈalaj y xsaach jwich juntir ri wiˈtak wich ulew.

28 Jilon trantak chapcaˈ xantak mak cristian laˈ mak junabˈ cuando xwaˈx Lot li tilmit Sodoma. Mak cristian li xeˈ ranmak chirij jwaak, chirij kˈabˈric, chirij lokˈomanc, chirij cˈayinc, chirij ticoˈn y chi bˈanojtak ja. 29 Pero cuando xelbˈi Lot li tilmit Sodoma xpe kˈol pach kˈakˈ lecj, xkej chibˈ man tilmit li y juntir mak cristian ri wiˈtak li man tilmit xsaach jwichak li kˈakˈ. 30 Y cuando tikˈaj chicch wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon cˈax li tijtijtak mak cristian ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Dios.

31 Y cuando titaw kˈij li, nen wiˈ bˈa ja, mi oc chic chi resaj kelen re la ja y nen wiˈ lak chac mi kˈaj chic laj richoch.

32 Riˈ cuxtaj awiˈlak nen xansaj re rixokl Lot ojr. 33 Nen jono cristian taˈ raj tijyeˈ ribˈ pi camic jwiˈlke tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran, tisaachiˈ jwich, pero nen tijyeˈ ribˈ pi camic inwiˈl in, ticolmajiˈn. 34 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij li, li jun akˈabˈ wiˈtak quibˈ chi waraj chibˈ jun chˈat, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok.

35 Y wiˈ quibˈ anm, nicˈ tijintak chi queˈm, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok. 36 Y wiˈtak quibˈ winak, nicˈ tijintak li chac, jun ticˈamsajbˈic y jun tican yeˈsajok, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

37 Cuando xtatak yak ajtijol ribˈak chirij chi jilonli xij, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿lacˈumas tibˈanwiˈ jilonli? xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús xij rechak: Lamas wiˈ jun camnak awaj, claˈ tijmulbˈaˈ ribˈak mak cˈuch, xcheˈ rechak.