Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun jbˈabˈal mocom ri taˈ tzi jnoˈj

16  Kakaj Jesús xij chic jilonri rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom y wiˈ jun jmocom wiˈ pire jbˈabˈal mocom chi jchajaj juntir kelen re. Xpetak nicˈj cristian, xeˈ jbˈijtak re man bˈiom chi man mocom li tijin tijqˈuis juntir kelen re. Xpe man bˈiom, xtak jsiqˈuij man jbˈabˈal mocom y cuando xtaw man jmocom riqˈuil xtzˈonaj re: ¿Nen tabˈij chirij ri xyuk bˈijsaj chwe jwiˈl cristian chawij? Lajori chwaj twetemaj nen jbˈanic juntir kelen we ri jachal laj akˈbˈ inwiˈl, jwiˈl lajori ateliˈ li chac wiqˈuil, xcheˈ re man mocom.

Man jbˈabˈal mocom xoc chi jchomorsaj laj ranm nen tran, xij: ¿Nen tambˈan lajori jwiˈl impatron taˈ chiquiˈ tijyeˈ inchc? Y taˈ chiquiˈ inchokˈbˈ chi chac y wi tantzˈonaj limoxn xoˈlak bˈe, qˈuixibˈal pi we, xcheˈ.

Etke xyuk laj ranm, xij: Lajori wetamchak nen tambˈan pire incˈulsaj laj richoch jono cristian cuando inesajbˈi laj inchc neri, xcheˈ.

Xtak jsiqˈuijcak chi jujunal mak cristian ri wiˈ jcˈasak riqˈui jpatron y xtzˈonaj re man xtaw nabˈe: ¿Jurubˈ acˈas riqˈui impatron? xcheˈ re.

Y man winak ri wiˈ jcˈas, xij: Bˈelejebˈ cient riqˈui oxcˈal waxaklajuj (978) galón aceit olivo incˈas, xcheˈ.

Y xpe man jbˈabˈal mocom, xij re: Coˈ ri jwujal man acˈas, lajori cubˈren y cˈam man awuj y tzˈibˈaj xilj chi quejabˈ cient riqˈui jun muchˈ bˈelejebˈ (489) galónke acˈas, xcheˈ re.

Cuando xtaw chic man jun ri wiˈ jcˈas, xtzˈonaj re: Y at, ¿jurubˈ acˈas riqˈui impatron? xcheˈ re.

Man winak ri wiˈ jcˈas, xij: Jun cient (100) quintal chi trig incˈas, xcheˈ.

Y xpe man jbˈabˈal mocom, xij re: Coˈ ri jwujal man acˈas, lajori cubˈren y cˈam man awuj y tzˈibˈaj xilj chi junmuchˈ (80) quintalke acˈas, xcheˈ re.

Cuando xta man patron nen mo mak noˈj ri tijin tran man jbˈabˈal mocom, subˈlaj xsaach jchˈol chi jtaic mak jnoˈj. Mak cristian ri retake wich ulew wiˈna mas jnoˈjak chi jchomorsaj rij mak kelen ri, chiwchak yak cristian ri wiˈtakchak chi sak jwiˈl wiˈtakchak laj jkˈabˈ Kakaj Dios.

Tambˈij chawechak chi cojtak mak abˈiomilak ri reke wich ulew pire atcwintak chi jtaˈic mas awichcˈulchiˈak y cuando tiqˈuis juntir abˈiomilak, wiˈ nen atcˈuluwtak li jun luwar ri taˈ jqˈuisic lamas atjekertak. 10 Nen jun cristian tzi tran re junquitz, tziyiˈ tran cuando tiyeˈsaj mas re. Pero nen jun cristian taˈ tzi tran re junquitz, taˈ tzi tran cuando tiyeˈsaj mas re.

11 Atak wi taˈ tzi tabˈantak chirij abˈiomilak ri reke wich ulew, ¿nencˈu tiyeˈw tzˈetel bˈiomil re lecj chawechak ri taˈ jqˈuisic? 12 Y wi mitaˈ tzi anoˈjak chirijak mak kelen ri maˈ awechak taˈn, ¿nencˈu tiyeˈw chawechak lawiˈ ri awechak?

13 Taˈ ni jono mocom ticwin chi chac riqˈui quibˈ patron, jwiˈl tina jxutna jun y tijlokˈaj jun chic. Ticojon chiwch jun y taˈ ticojon chiwch jun chic. Atak taˈ atcwintak chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak wi tibˈe awanmak chirij bˈiomil ri reke wich ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

14 Mak fariseo cuando xtatak nen xij Kakaj Jesús, xritzˈbˈejtak jwich jwiˈl rechak riˈ bˈesal ranmak chirij jbˈiomilak.

15 Kakaj Jesús xij rechak mak fariseo: Atak tacoj akˈijak chiwchak cristian chi sucˈuliˈ awanmak chiwch Kakaj Dios, pero Kakaj Dios retamiˈ nen achomorsaˈn laj awanmak. Nen jono cojol jkˈij jwiˈlak cristian xutuliˈ jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak mak fariseo.

Jyolj Kakaj Dios taˈ tisaach jwich

16 Kakaj Jesús xij chic rechak: Ojr riˈ xijsaj rechak cristian ri tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios asta cuando xyuk Juan Ajbˈanal Jaˈtiox. Y laˈ mak junabˈ re Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xticarch jbˈij tzilaj jtaquil re nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. Jwiˈliˈli subˈlaj qˈui tijin tijcoj jcowil ranmak chi jcojic jyolj Juan Ajbˈanal Jaˈtiox pire tioctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios. 17 Taˈ mas cˈax wi tisaach jwich caj pach ulew chiwch tisaach jwich junquitz re Jpixbˈ Kakaj Dios pach ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios.

18 Wi wiˈ jono winak tican jacheˈ rixokl y ticˈuliˈy chic riqˈui jun anm chic, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn. Y wi wiˈ jono winak ticˈuliˈy riqˈui man anm ri xcan jachsajok jwiˈl richjil, chiwch Kakaj Dios tijin trechbˈej jun anm ri maˈ jcˈulajl taˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Lázaro pach man winak bˈiom

19 Kakaj Jesús xij chic: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom ri tijcoj kustaklaj itzˈik y nojel kˈij tran kustaklaj comon wicˈ. 20 Y wiˈ jun sicˈ winak ri jbˈij Lázaro qˈuisil rij li chˈaˈcˈ y tijtzˈonaj limoxn. Re ticubˈar lak ulew chiˈ pwert riqˈui man bˈiom. 21 Y sicˈ winak li riˈ raj tijtij mak jxercˈ wa ri titzaak xeˈ mex riqˈui man bˈiom. Y tipetak mak tzˈiˈ tioctak chi jrekˈic jwich mak chˈaˈcˈ chirij sicˈ winak.

22 Cuando xtaw jun kˈij xcam sicˈ winak li, xcˈamsajbˈi jwiˈlak yak anjl lamas wiˈ Abraham. Y cuando xcam man bˈiom xeˈ muksajok. 23 Cuando man bˈiom tijin tijtij cˈax li man luwar ri lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ, xnaˈtunbˈic, xrilbˈi Abraham wiˈ li jun luwar subˈlaj naj y wi Lázaro riqˈuil. 24 Y man bˈiom subˈlaj cow xchˈaˈwc, xijbˈi re Abraham: Kaj Abraham, ilcojoˈ cˈur inwch. Bˈan tokˈobˈ chwe, bˈij re Lázaro chi tijmuˈchcojoˈ bˈa jkˈabˈ li jaˈ y tiyuk jorobˈsaj bˈa wakˈ laˈ, jwiˈl in mas cˈax tijin tantij neri li kˈakˈ, xcheˈ man bˈiom.

25 Pero Abraham xij re: At walcˈwal, cuxtaj awiˈl chi at xatijaˈ utzil laj acˈaslemal cuando xatwaˈx wich ulew. Pero Lázaro subˈlaj cˈax xtij cuando xwaˈx wich ulew, ajriˈ neri xyuk jteˈ utzil y at ajriˈ claˈ xyuk atijeˈ cˈax. 26 Pero lajori wiˈ jun nimlaj xelebˈxan laj kaxoˈl aacˈlak, jwiˈliˈli taˈ ni jono rechak mak ri wiˈtak neri tijnaˈ tikˈaxtakbˈi claˈ y taˈ ni jono rechak mak ri wiˈtak claˈ tijnaˈ tikˈaxtakch neri, xcheˈ Abraham re.

27 Y man bˈiom xij chic re Abraham: Kaj Abraham, bˈan jun tokˈobˈ chwe, takbˈi Lázaro laj richoch inkaj. 28 Claˈ ajwiˈtakaˈ jobˈ yak wechˈelxic chic y tibˈe jbˈijcojoˈ rechak chi mi ran rechak chapcaˈ ximbˈan in pire maˈ tipetak neri lamas titijsaj subˈlaj cˈax, xcheˈ re Abraham.

29 Abraham xij chic re: Pi rechak wiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios ri xcan tzˈibˈaj jwiˈl Moisés y wiˈ Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij y riˈ li jcojeˈtak nen tijbˈij, xcheˈ Abraham re.

30 Y man bˈiom xij chic: Tzˈetiˈn, Kaj Abraham, pero wi wiˈ jono ticˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ titaw riqˈuilak, rechak tijqˈuexaˈ jnoˈjak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ re Abraham.

31 Pero Abraham xij chic re: Wi taˈ tijcojtak Jpixbˈ Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈaj Moisés y Jyolj Kakaj Dios ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij, riˈticˈu chic tijcojtak jyolj jun ri ticˈastasaj jwich laj jcamnakl xoˈlak camnakibˈ, xcheˈ Abraham re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.