Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun carner ri xsaachc

15  Mak ajtzˈonaltak alcabar pachak nicˈj ajmacbˈ xjutuntak riqˈui Kakaj Jesús chi jtaic Jyolj Kakaj Dios ri tijin tijbˈij. Xpetak mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Man winak ri tijcˈulaˈ mak ajmacbˈ y tiwiˈn riqˈuilak, xcheˈtak chiribˈil ribˈak.

Jwiˈliˈli Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jun cient (100) jcarner y tibˈe chi jyukˈicak y etke tican saach jun rechak, re tican jyeˈ mak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) wich takˈj y tibˈe chi jtoquic man jun ri xcan sachok asta tina jtaˈna.

Y cuando tibˈe jteˈch, tichak quiˈcotc, tijtˈojch rij jkul, tipetc. Y cuando titaw laj richoch, tijtak jsiqˈuij yak richcˈulchiˈ pach yak jcˈulja y tijbˈij rechak: Quiˈcotentak wiqˈuil jwiˈl xintaˈ man incarner ri xsaachc, ticheˈ rechak.

Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi wiˈ mas quiˈcotemal lecj cuando jun ajmac tijcˈam jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios chiwchak yak junmuchˈ bˈelejlajuj (99) cristian ri qˈuexelchak jnoˈjak jwiˈlak y sucˈulchak ranmak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun pwak ri xtzaakc

Kakaj Jesús xij chic: Wi wiˈ jono anm wiˈ lajuj (10) jpwaak y tijtzak jun jpwaak la ja, ¿taˈcˈu tijtzij jkˈakˈ chi jtoquic? Y, ¿taˈcˈu tioc chi jmesic jpam richoch y tijtoc jpwaak laj mes asta tina jtaˈna? Y cuando tijtaˈ man pwak, tijtak jsiqˈuij juntir yak richcˈulchiˈ pach yak jcˈulja y tijbˈij rechak: Quiˈcotentak wiqˈuil jwiˈl xintaˈ impwaak ri xintzakc, ticheˈ rechak.

10 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, cuando wiˈ jono ajmac tijcˈam jkˈabˈal jmac chiwch Kakaj Dios, yak ranjl Kakaj Dios subˈlaj tiquiˈcottak, xcheˈ rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun cˈojol winak ri xsach jtextament

11 Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak wiˈ quibˈ jcˈajol. 12 Xpe man kˈunixel, xij re jkaj: Tat, jach chwe lajori lawiˈ ri textament ri tajach chwe nen or, xcheˈ re jkaj.

Xpe jkajak, xjach chiwchak nen jnimakl titoˈntak chi quibˈ ribˈilak.

13 Ajriˈke quibˈ uxibˈ kˈij jjachic textament rechak, xpe man kˈunixel xoc chi jcˈayaj lawiˈ ri xjachsaj re. Xcˈambˈi man pwak li, xeˈ chinaj li jun tilmit chic. Claˈ xoc chi jsachic jpwaak lak etzltak kelen ri raj re tran laj jcˈaslemal. 14 Man cˈojol winak li xqˈuis juntir jpwaak chi sachem.

Xpe jun nimlaj wiˈjal li tilmit ri lamas wiˈw, re subˈlaj xcˈok jwiˈl wiˈjal. 15 Xeˈ jtzˈonaj jchac riqˈui jun winak claˈ. Xpe man winak li, xtakbˈi chi rilbˈej aak laj rulew. 16 Man cˈojol winak li subˈlaj ticam jwiˈl wiˈjal, rajti ranm tijtij man jloˈ aak, pero taˈ tiyeˈsaj luwar re tijtij.

17 Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl, xoc chi jchomorsaj laj ranm y xij: Subˈlaj mocom wiˈ riqˈui inkaj, rechak taˈ ajlal jwaak tijtijtak y rucˈ in incam jwiˈl wiˈjal neri. 18 Lajori inkˈaj la ja riqˈui inkaj y tambˈij re: Tat, cuy immac, xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios y chawch at. 19 Taˈ chiquiˈ ticˈular pi we tabˈij chi iniˈ acˈajol, in acojeˈ pi jun amocom, incheˈ re, xcheˈ laj ranm.

20 Jilonli xchomorsaj xkˈaj la ja riqˈui jkaj. Aj najiˈ wiˈw re ja cuando xilsajbˈi jwiˈl jkaj y jkaj cuando xril jwich jcˈajol, subˈlaj xril cˈur jwich. Xeˈ jol chi jcˈulic, xkˈaluj y xtzˈubˈaj.

21 Xpe jcˈajol, xij: Tat, cuy immac, xintocaˈ immac chiwch Kakaj Dios y chawch at. Taˈ chiquiˈ ticˈular pi we tabˈij chi iniˈ acˈajol, xcheˈ re jkaj.

22 Xpe jkaj, xij re yak jmocom: Esajtakch jono kuslaj itzˈik claˈ, cojtak chirij laj or y cojtak jun matkˈabˈ laˈ jkˈabˈ y jxajbˈ laˈ rakan. 23 Cˈamtatakch man tioˈjlaj wacx, camsajtak, katijeˈtak, kabˈaneˈtak nimakˈij, 24 jwiˈl incˈajol ri chinchˈol in xcamiˈn, pero nicˈ riqˈuil xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Xsaachna, pero lajori xkˈaj chiquiˈch, xcheˈ.

Jilonli xcholtak jbˈanic jun nimakˈij. 25 Y man nabˈeal re jcˈajol bˈesaliˈ li chac y cuando xkˈajch, xtaw chijcˈulel ja riˈchak tijta tichak tijin kˈojom re nimakˈij la ja y xojoj. 26 Xpe re, xsiqˈuij jun mocom, xtzˈonaj re nen chac tijin nimakˈij la ja.

27 Man mocom xij re: Jwiˈl xyukiˈ akˈun, akajak xtak jcamsaj man tioˈjlaj wacx y xan jun nimakˈij pi re jwiˈl tziyiˈ jwich taˈ nen xtaˈw, xcheˈ re.

28 Subˈlaj xpe retzal man nabˈeal cuando xta chi jilonli xijsaj re, taˈ chiquiˈ raj tioc la ja. Xeˈna jkaj chi jbˈij re chi tioc la ja.

29 Re xij re jkaj: Subˈlaj junabˈ inchacunak aacˈl y ni jun bˈwelt miti bˈanal inwiˈl ri inatakwiˈ. Y ni jun qˈuisicˈ sipal chwe awiˈl pire tambˈan jono nimakˈij pach yak wichcˈulchiˈ. 30 Rucˈ lajori cuando xyuk acˈajol ri, ri xeˈ jqˈuiseˈch apwaak chi sachem riqˈui mak tzˈiˈtaklaj anm, xatakaˈ jcamsaj man tioˈjlaj wacx pire jnimakˈj, xcheˈ re jkaj.

31 Jkaj xij re: At walcˈwal, at watiˈ wiqˈuil y juntir kelen we ri wiˈ awechiˈn. 32 Pero lajori pi jcholajliˈ tikabˈan nimakˈij chirij akˈun jwiˈl chinchˈol in xcamiˈn, pero nicˈ riqˈuil xcˈastasajiˈ jwich laj jcamnakl. Xsaachna, pero xkˈaj chiquiˈch, xcheˈ winak re jcˈajol, xcheˈ Kakaj Jesús.