Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tibˈe laj richoch jun fariseo

14  Li jun kˈij re uxlan Kakaj Jesús xeˈ chi wicˈ laj richoch jun rechak mak jbˈabˈalak mak fariseo. Claˈ wiˈ chiquiˈ nicˈj fariseo xmukcheˈjtake nen tran Kakaj Jesús. Claˈ wiˈ jun winak yaj, subˈlaj sipoˈl. Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y rechak mak fariseo ri wiˈtak la ja claˈ: ¿Ton jnaˈ titzibˈsaj jun cristian laˈ kˈij re uxlan o taˈn? xcheˈ rechak.

Pero rechak taˈ xchˈaˈwtak. Xpe Kakaj Jesús, xchap sicˈ winak ri yaj, xtzibˈsaj y xij re chi tibˈec. Y Kakaj Jesús xij chic rechak: Wi wiˈ jono chawechak titzaakbˈi jcˈajol o jwacx li jun jul laˈ kˈij re uxlan, ¿taˈcˈu atbˈetak jol chi resajc? xcheˈ rechak.

Yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo taˈ xtaˈtak nen mo jcˈululaj jyolj Kakaj Jesús xantak.

Kakaj Jesús cuando xril chi mak ri siqˈuiltak chi wicˈ, xchaˈtak mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak, xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Cuando wiˈ jono cristian tibˈin chawe chi atbˈe riqˈuil li nimakˈij re jun tzˈam, wi nabˈe attaw, mat cubˈar laˈ man tem lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak. Jwiˈl wi cubˈulcatchak claˈ cuando titaw jun mas nim jkˈij chic chawch at, tipe man rajw ja ri xin chawe chi atbˈe riqˈuil pach man ajriˈ xtaw, tijbˈij chawe: Bˈan tokˈobˈ, elan claˈ, can yeˈ man tem pire winak ri, ticheˈ chawe.

Y at, atchak qˈuixibˈc, atbˈe cubˈar chic laˈ man qˈuisbˈi tem. 10 Y jwiˈliˈli wi tibˈijsaj chawe chi atbˈe li nimakˈij re jun tzˈam, cubˈren laˈ man qˈuisbˈi tem. Jilonli cuando atilsaj jwiˈl man ri xin chawe chi atbˈe li nimakˈij riqˈuil tipe aacˈl y tijbˈij chawe: At wichcˈulchiˈ, cubˈren laˈ man tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak, ticheˈ chawe.

Y cuando tibˈansaj jilonli chawe, tinimirsajiˈ akˈij chiwchak juntir mak cristian ri wiˈtak claˈ. 11 Jwiˈl nen tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij y nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

12 Kakaj Jesús xij chic re man winak ri xin re chi tibˈe wiˈnok riqˈuil: At, cuando tabˈan jono comon wicˈ laj awichoch y tabˈij re cristian pire tiyuk wiˈntak aacˈl, ma bˈij re yak awichcˈulchiˈ, yak akˈun awatz, yak awechˈelxic y yak acˈulja ri bˈiomtak, jwiˈl rechak atjsiqˈuij chiquiˈ at chi jtijic wa riqˈuilak cuando trantak comon wicˈ. Jilonli trantak chic chi jyeˈic jqˈuixel chawe ri xayeˈ rechak. 13 Pero at, cuando tabˈan jono comon wicˈ laj awichoch y wi tabˈij re cristian chi tipetak chi wicˈ aacˈl, bˈij re yak ri wiˈ rajwax rechak, yak ri taˈ tzˈakat rakan jkˈabˈak, yak coˈx y yak moy. 14 Y jilonli subˈlaj tzi awe, jwiˈl rechak taˈ ticwintak chi jyeˈic jqˈuixel chawe ri tayeˈ rechak. Ajriˈ tiyeˈsaj jqˈuixel chawe cuando ticˈastasaj awch laj acamnakl pach yak cristian ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús re.

Esbˈi noˈj chirij comon wicˈ

15 Y wiˈ jun winak cubˈul claˈ, cuando xta nen xij Kakaj Jesús, re xij: Tzi re jun cristian ri tiwiˈn li man luwar lamas titakonwiˈ Kakaj Dios, xcheˈ re.

16 Kakaj Jesús xij: Wiˈ jun winak xan comon wicˈ laj richoch y raj roj xtzukeˈ subˈlaj cristian, jwiˈliˈli xij rechak chi titawtak riqˈuil la ja. 17 Cuando xtaw or trantak man comon wicˈ, xpe man winak xtak jun jtakoˈn chi jsiqˈuij mak cristian ri quiek re xijwiˈ chi titawtak laj richoch chi wicˈ y man takoˈn xecˈ, xeˈ jbˈij rechak: Joˈtak, tijtatak wa laj richoch impatron, wa xantajiˈn, xcheˈ rechak.

18 Pero juntir xoctak chi jtzˈonaj jcuybˈi jmacak. Wiˈ jun xij: Cuy immac, taˈ imbˈantaj imbˈec, jwiˈl wiˈ jun ulew ajriˈ xinlokˈ y rajwaxiˈ imbˈe chi rilic, xcheˈ.

19 Y jun chic xij: Cuy immac, taˈ imbˈantaj imbˈec, jwiˈl wiˈ jobˈ yunt inwacx ajriˈ xinlokˈ y lajori rajwaxiˈ tibˈe incojeˈtak li chac pire twil nen mo tichacuntak, xcheˈ.

20 Y jun chic xij: Taˈ tijnaˈ imbˈec, jwiˈl ajriˈ xkacˈam kibˈ pach wixokl, xcheˈ.

21 Cuando xkˈajch man takoˈn ri xtaksajbˈi chi jsiqˈuijcak, xyuk jbˈij re jpatron juntir nen ri xijsajch re. Man jpatron subˈlaj xpe retzal chi jtaic y xij chic re man jtakoˈn: Lajori jat lak bˈe y li cˈaybˈl re tilmit, toctach juntir yak ri wiˈ rajwax rechak, yak ri taˈ tzˈakat rakan jkˈabˈak, yak moy y yak coˈx, xcheˈ re man jtakoˈn.

22 Y cuando xkˈajch man jtakoˈn, xij: Kaj, xincˈamaˈch yak cristian ri xabˈij chwe, pero ajwiˈ mas tem, xcheˈ re man jpatron.

23 Y man jpatron xij chic re: Lajori jat lak nimaktak bˈe y lak kˈuntak bˈe, bˈijta rechak juntir yak cristian ri wiˈtak xoˈlak bˈe chi tipetak laj wichoch, in riˈ chwaj tinoj wichoch chi cristian, 24 jwiˈl kes tzˈetel tzˈet tambˈij chi ni jono rechak yak ri siqˈuiltak inwiˈl nabˈe, tipetak chi wicˈ laj wichoch, xcheˈ man patron, xcheˈ Kakaj Jesús.

Subˈlaj cˈax jtakej Kakaj Jesús

25 Subˈlaj cristian bˈesaltak chirij Kakaj Jesús y re xsolcopij ribˈ chi rilicak y xij rechak: 26 Wi wiˈ jono ri xam chwij raj tioc pire ajtijol ribˈ chwij, pero wi masna tijlokˈaj jkaj jchuch, rixokl, ralcˈwal y rechˈelxic o masna tijlokˈaj jcˈaslemal chinwch in, taˈ tzi tioc pire ajtijol ribˈ chwij. 27 Y nen taˈ raj tijtij cˈax laj jcˈaslemal y tixambˈer chwij, taˈ tioc pire ajtijol ribˈ chwij.

28 Wi wiˈ jono chawechak tran jono richoch subˈlaj nim, ¿taˈcˈu tijchomorsaj nabˈe nen jnimal pwak tichocon jwiˈl, wi ton ranaˈ jpwaak o taˈn? 29 Jwiˈl wi mitaˈ tran jpwaak, xike tijchol jbˈanic y taˈ tijqˈuis jbˈanic. Cuando tiilsaj jwiˈl cristian chi taˈ chiquiˈ ticwin chi jqˈuisic, tijtzeˈjtak jwich 30 y tijbˈijtak chirij: Man winak xike xchol jbˈanic man richoch, pero taˈ chiquiˈ xcwin chi jqˈuisic, ticheˈtak chirij.

31 Wi wiˈ jono rey raj tibˈe chˈoˈjin riqˈui jono rey chic, ¿taˈcˈu tijchomorsaj nabˈe wi ticwiniˈ lajuj mil (10,000) chi soldad chi chˈoˈj riqˈui junwinak mil (20,000) chi soldad? 32 Tijchomorsaj wi mitaˈ ticwin mak soldad chi chˈoˈj, aj najiˈ ajquiˈ chi taw mak jcontre cuando tijtakbˈi jono jtakoˈn chi jbˈij re man rey chi ticantak pi utzil pire maˈ tichˈoˈjintak.

33 Y jiˈcˈulon atak wi wiˈ jono chawechak taˈ tican jyeˈ juntir kelen re ri wiˈ, taˈ tzi tioc pire ajtijol ribˈ chwij, xcheˈ Kakaj Jesús.

34 Man atzˈam tziyiˈn, pero wi man atzˈam tiel jquiˈl taˈ chiquiˈ tijnaˈ tran quiˈ. 35 Taˈ chiquiˈ nen tichacuj, taˈ tzi re ulew ni taˈ chiquiˈ tzi pire ticojsaj xoˈlak abono, tichak tˈojsajbˈic.

Nen titonc, jteˈ jcholajl ri tambˈij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.