Add parallel Print Page Options

Rajwaxiˈ tijcˈam jkˈabˈal jmac jun chiwch Kakaj Dios

13  Laˈ mak kˈij li, xtawtak nicˈj cristian chi rilic Kakaj Jesús y xijtak re nen mo xansaj rechak nicˈj cristian aj Galilea ri xcamsajtak jwiˈl Pilato cuando tijin tijsujtak awaj re Kakaj Dios.

Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Riˈcˈu chachˈol atak xcamsajtak yak cristian aj Galilea jwiˈl wiˈ mas jmacak chiwchak yak cristian laj jtilmitak? Maˈ jiˈtaˈlonli jcholajl. Y jilon atak wi mitaˈ taqˈuex anoˈjak y taˈ tacˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios, tibˈansajiˈ kˈatbˈitzij chabˈak chapcaˈ xansaj re yak cristian li. ¿O riˈcˈu chachˈol atak chi mak waxaklajuj (18) cristian ri xcamtak cuando xtzaakch man tzˈaak ri naj rakˈanebˈ chibˈak ri wiˈ Siloé, jwiˈliˈ wiˈ mas jmacak chiwchak juntir cristian ri wiˈtak Jerusalén? Maˈ jiˈtaˈlonli jcholajl. Pero wi atak taˈ taqˈuex anoˈjak y taˈ tacˈam jkˈabˈal amacak chiwch Kakaj Dios, jilon cˈax tatijtak chapcaˈ xtijtak yak cristian li, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun jcheˈl higo

Kakaj Jesús xoc chi jbˈij jun esbˈi noˈj rechak cristian jilonri: Wiˈ jun winak tiquil jun jcheˈl higo jwiˈl laj rulew. Jun kˈij xeˈ rileˈ wi wiˈchak jwich, pero taˈ xtaˈ ni jun jwich. Jwiˈliˈli xpe man rajw ulew li, xij re man jmocom ri tiakˈinan re mak jticoˈn: Xiˈ uxibˈ junabˈ, nojel junabˈ tiyuk wileˈ man jcheˈl higo wi wiˈ jwich, pero ni jun bˈwelt xintaˈ jwich. Lajori tacˈurbˈic, pire maˈ tran latzˈ, xcheˈ.

Pero man mocom xij re rajw man ulew: Kaj, waˈxna claˈ, re man junabˈ ri tzi jcˈupic rij tambˈan y tanyeˈ abono laj raˈ. Y wi tiwichin laˈ man junabˈ ri, waˈxna claˈ y wi mitaˈ tiwichinc, ajrucˈreˈ tacˈurbˈic, xcheˈ man mocom re man rajw ulew, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Titzibˈsaj jun anm tˈustˈic rij

10 Li jun kˈij re uxlan, cuando tijin Kakaj Jesús chi jtijojcak cristian re Jyolj Kakaj Dios li jun sinagog 11 y claˈ wiˈ jun sicˈ anm chijxoˈlak cristian, wiˈchak waxaklajuj (18) junabˈ yaj jwiˈl jun etzl, tˈustˈic rij tibˈen y taˈ tijnaˈ tiwaˈr pi sucˈulc. 12 Kakaj Jesús xril sicˈ anm li, xsiqˈuij y xij re: At anm, lajori xatcolmajiˈ riqˈui ayaj, xcheˈ re.

13 Y xyeˈ jkˈabˈ laj jbˈa sicˈ anm y sicˈ anm laj or xtzibˈc, xsucˈulabˈ rij y xoc chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 14 Pero man jbˈabˈal man kˈat ri tijmulbˈaˈ ribˈak li sinagog claˈ, subˈlaj xpe retzal chirij Kakaj Jesús jwiˈl xtzibˈsaj sicˈ anm laˈ kˈij re uxlan. Jwiˈliˈli xij rechak juntir cristian: Laˈ nojel xuman wiˈ wakakibˈ (6) kˈij pire chac. Y laˈ mak kˈij li petentak pire attzibˈsajtak, maˈ ajriˈ taˈ atpetak laˈ mak kˈij re uxlan, xcheˈ rechak cristian.

15 Pero Kakaj Jesús ri Kajawl xij rechak: Atak, atake ajsolcopil acaybˈalak, ¿taˈcˈu ni jono chawechak maˈ tijquirbˈi jbˈur o jwacx laj richoch awaj pire tibˈe jyeˈ rucˈaˈ laˈ kˈij re uxlan? 16 Y anm ri, rijajliˈ Abraham y xanaˈ waxaklajuj (18) junabˈ jximic jwiˈl man etzl laˈ man yajel ri, ¿taˈcˈu tijnaˈ titzibˈsaj re jyaj laˈ kˈij re uxlan? xcheˈ rechak.

17 Cuando xij jilonli Kakaj Jesús rechak, juntir mak ri xcontrin re, xqˈuixibˈtak chiwch. Pero yak nicˈj cristian chic subˈlaj xquiˈcot ranmak jwiˈl xriltak chi Kakaj Jesús tran nimaktak kelen ri sachom chˈolal rilic.

Esbˈi noˈj chirij jun íjaj re mostas y chˈamkˈor

18 Kakaj Jesús xij: ¿Nen quiek laˈ tiniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsajwiˈ? 19 In tambˈij chawechak chi niqˈuiˈ chapcaˈ jun ra íjaj re mostas ri tijtic jun winak laj rulew. Cuando tiqˈuiyc, subˈlaj nim titaw chapcaˈ rilic jun cheˈ y mak tzˈiquin tran jsocak lak jkˈabˈ, xcheˈ Kakaj Jesús.

20 Kakaj Jesús xij chic: ¿Nen quiek laˈ tanniqˈuibˈsajwiˈ jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian? 21 Niqˈuiˈ chapcaˈ chˈamkˈor ri tijcˈam jun anm, tijyuj pach uxibˈ pajbˈl chi cˈaj pire tijchˈamabˈsaj juntir man kˈor, xcheˈ.

Esbˈi noˈj chirij jun pwert nuchˈ jwich

22 Kakaj Jesús bˈesalc, bˈenam re Jerusalén, pi kˈaxem tran, xkˈax lak jujun tilmit y lak jujun luwar chi jtijoj cristian re Jyolj Kakaj Dios. 23 Xpe jun rechak, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajawl, ¿quibˈ uxibˈinke cristian ticolmajtak laj jkˈabˈ mac? xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: 24 Coj jcowil awanmak chi oquem laˈ man pwert nuchˈ jwich, jwiˈl subˈlaj cristian rajak tioctak laˈ, pero taˈ ticwintak. 25 Cuando man rajw ja tibˈiitc y tijtzˈapij man pwert, atak ri watak rij ja, atoctak chi jcˈoscˈoj man pwert y tabˈijtak: Kaj, tebˈaˈcojoˈ man pwert chikawch, atcheˈtak.

Pero re tijbˈij chawechak: Taˈ tanchˈobˈ awchak y taˈ wetam lamas atpetak, ticheˈ chawechak.

26 Y atak tabˈijtak chic re: Ojiˈ ri xojwiˈn y xojucˈaˈjanc aacˈl y lak bˈe re katilmit xkatijojiˈ cristian re Jyolj Kakaj Dios, atcheˈtak re.

27 Pero re tijbˈij chawechak: Tijin tambˈij chawechak chi taˈ tanchˈobˈ awchak y taˈ wetam lamas atpetak. ¡Elantakbˈic, atak juntir atakaˈ ajbˈanaltak etzltak noˈj! ticheˈ chawechak.

28 Claˈ tibˈe awokˈbˈej aybˈak y takuchˈuchˈuj aweeak cuando tawiltak Abraham, Isaac, Jacob y juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios wiˈtak li man luwar lamas titakon Kakaj Dios y atak xatcan esajtak.

29 Laˈ mak kˈij li tipetakaˈ mas cristian, wiˈ tipetak laj jsucˈlal lamas tielch kˈij y wiˈ tipetak laj jsucˈlal lamas tikej kˈij y wiˈ tipetak li norte y wiˈ tipetak li sur. Juntir rechak tibˈe waˈxtak li man luwar lamas titakon Kakaj Dios chapcaˈ ticubˈartak chiˈ mex chi wicˈ. 30 Jwiˈliˈli wiˈ jujun rechak ri qˈuisbˈire lajori jwiˈl taˈ cojol jkˈijak, riˈtakaˈ tinabˈertak jwiˈl tina cojsajna jkˈijak y wiˈ jujun rechak ri nabˈetak lajori jwiˈl nim jkˈijak, riˈtakaˈ ticantak pi qˈuisbˈire jwiˈl taˈ chiquiˈ ticojsaj jkˈijak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak cristian.

Tipe cˈax laj ranm Kakaj Jesús

31 Laj or xtawtak nicˈj fariseo riqˈui Kakaj Jesús y xijtak re: Elambˈi neri, Herodes Antipas raj atjcamsaj, xcheˈtak re.

32 Kakaj Jesús xij rechak: Jattak riqˈui man utiwlaj kˈatbˈitzij y bˈijtatak re: In tina wesajna mak etzl laj ranmak yak cristian y tina intzibˈsajtakna yak cristian ri yajtak lajori, chwekˈ y cabˈij tanqˈuis jbˈanic juntir inchc, ticheˈ, atcheˈtak re.

33 Pero lajori rajwaxiˈ tina intakejna jbˈanic lawiˈ ri rajwax tambˈan, chwekˈ y cabˈij, jwiˈl taˈ ni jono yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ticam li jun jalan luwar, rajwaxiˈ jiˈ ticam Jerusalén, xcheˈ.

34 Y xij chic chirijak mak cristian ri wiˈtak Jerusalén: ¡Atak aj Jerusalén, atak aj Jerusalén, ri tacamsajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios y tasecˈtak chi abˈaj yak jtakoˈn Kakaj Dios ri takaltakch aacˈlak! ¡Qˈuilaj bˈwelt roj chwaj xinmulbˈaˈ awchak chapcaˈ tran jun chuch acˈ tijmulbˈaˈ tra jkˈun ralaj jxicˈ, pero atak taˈ chawajak! 35 Tatak jcholajl, awichochak tina canna pi caneˈl ja. Y tambˈij chawechak chi lajori taˈ chiquiˈ tawiltak inwch, ajriˈ tawiltak chic inwch cuando tabˈijtak jilonri:

¡Nim jkˈij ri petzal laj jbˈij Kakaj Dios ri Kajawl! atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.