Add parallel Print Page Options

Taˈ tzi jun cristian wi ajsolcopil jcaybˈal

12  Cuando tijin Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo, subˈlaj qˈui cristian xmulbˈaˈ ribˈak asta tichak jtucˈ ribˈak. Kakaj Jesús nabˈe xoc chi jbˈij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Atak, cwentij aybˈak re man jchˈamkˈorak mak fariseo ri ajsolcopil jcaybˈalak. Tijin tambˈij jilonri chirijak mak solcopil yoloj ri trantak, xcheˈ rechak.

Y xij chic: Taˈ ni jono kelen ri tibˈansaj chi mukukil miti tina elna chi sakil. Juntir ri tayoltak chawibˈilke aybˈak tina elna chi sakil y juntir ri tabˈijtak pi jasjail tina chˈejejna jonok bˈak ja chi jbˈijc, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, wichcˈulchiˈ, in tambˈij chawechak chi mi tzaak achˈolak chiwchak mak cristian ri ticamsan atioˈjlak jwiˈl xike li ticwintak, taˈ chiquiˈ nen ticwintak chi jbˈanic. In tambˈij chawechak nen quiek chiwch rajwax titzaak achˈolak: Riˈ tzaak achˈolak chiwch jun ri wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ tresaj acˈaslemalak neri wich ulew y wiˈ kˈatbˈitzij laj jkˈabˈ atjtˈojtak chic li man luwar re tijbˈi cˈax. Riˈ li rajwax titzaak achˈolak chiwch.

Jobˈ chi nuchˈ tzˈiquin ticˈayajiˈ chi quibˈ centaw, pero taˈ ni jono rechak sachal re Kakaj Dios y jilon rusumal ábˈak ajlaliˈ jwiˈl. Jwiˈliˈli mi tzaak achˈolak, atak masna atlokˈajtak chiwchak subˈlaj qˈui tzˈiquin, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: In tambˈij chawechak chi nen jonok tibˈin chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tijbˈijiˈ chiwchak ranjl Kakaj Dios chi tijchˈobˈaˈ jwich. Pero nen jonok taˈ raj tijbˈij chiwchak cristian chi tijchˈobˈaˈ inwch, jilon in taˈ tambˈij chiwchak ranjl Kakaj Dios chi tanchˈobˈaˈ jwich. 10 Nen jonok tiyokˈon chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil ticuysajiˈ jmac jwiˈl Kakaj Dios. Pero nen jonok tiyokˈon chirij Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt ticuysaj jmac jwiˈl Kakaj Dios.

11 Cuando atak atcˈamsajtakbˈi lak sinagog pire tibˈansaj kˈatbˈitzij chabˈak o cuando atcˈamsajtakbˈi chiwchak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij y chiwchak mak kˈatbˈitzij, mat octak il chi jchomorsaj nen tabˈantak chi jcolic aybˈak o nen tabˈijtak, 12 jwiˈl tibˈijsajiˈ chawechak laj awanmak jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios nen tabˈijtak cuando atchˈaˈwtak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Jun cristian ri tijmulbˈaˈ jbˈiomil

13 Xpe jun rechak yak winak, xij re Kakaj Jesús: Kajtijonl, bˈij re man wechˈelxic chi tijjach we, ri textament ri xcan jyeˈ inkaj, xcheˈ re.

14 Xpe Kakaj Jesús, xij re man winak li: At wichcˈulchiˈ, in taˈ cojolquin pire kˈatbˈitzij chabˈak, ni taˈ takalquin chi jjachic textament chawchak, xcheˈ re.

15 Y xij chic rechak cristian: Iltak jcholajl nen tabˈantak, tacwentij aybˈak, ma rayajtak tiwaˈx mas apwaakak o tiwaˈx mas kelen awechak ri reke wich ulew. Jwiˈl jun cristian ri wiˈ subˈlaj kelen re, maˈ riˈ taˈ li tiyeˈw jcˈaslemal, xcheˈ rechak.

16 Xpe Kakaj Jesús, xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: Wiˈ jun winak subˈlaj bˈiom. Juntir jticoˈn ri xtic laj rulew subˈlaj kus xwichintak. 17 Man bˈiom li xoc chi jchomorsaj laj ranm, xij: ¿Nen tambˈan lajori? Taˈ lamas tancˈolwiˈ juntir jwich inticoˈn, xcheˈ.

18 Y xij: Wetamchak nen tambˈan, tanyoj mak incˈújaj ri wiˈ y tambˈan chic nicˈj mas nimak chic y claˈ tancˈolwiˈ juntir jwich inticoˈn y juntir kelen we. 19 Y tambˈij re wanm: Wiˈ subˈlaj kelen awe re atuxlan subˈlaj junabˈ, tij aw, tij awucˈaˈ, uxlanok y quiˈcoten, incheˈ re, xcheˈ.

20 Pero Kakaj Dios xij re man winak li: At, atke sons, lakˈabˈ wica atcamc y juntir kelen awe ri cˈolan awiˈl, ¿nen quiek re ticanwiˈ? xcheˈ re.

21 Y jilon jun cristian ri tijmulbˈaˈ jbˈiomil xike pire re ricˈan, taˈ nen tichacuj, jwiˈl chiwch Kakaj Dios powriˈn, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Dios tijchajajiˈ yak ralcˈwal

22 Kakaj Jesús xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: In tambˈij chawechak chi mat octak il chirij nen tatijtak laj acˈaslemalak, ni mat octak il chirij awitzˈikak re tacojtak, 23 jwiˈl acˈaslemalak masna nim jkˈij chiwch ri tatijtak y atioˈjlak masna nim jkˈij chiwch man itzˈik. 24 Riˈ iltak nen mo yoˈltak mak joj, rechak taˈ titiconantak y taˈ tiochˈontak, ni taˈ tijcˈoltak jwich jticoˈnak laj jcˈujaak, riˈ Kakaj Dios titzukuw rechak. Y atak masna nim akˈijak chiwchak mak tzˈiquin li. 25 Taˈ ni jun chawechak ticwin chi jyoˈrsaj ribˈ quibˈ uxibˈ or mas re jcˈaslemal ri yeˈl jwiˈl Kakaj Dios jwiˈlke tioc il chirij jcˈaslemal. 26 Y wi mitaˈ atcwintak chi jbˈanic mak tra nuchˈ kelen li, ¿nencˈu chac atoctak il chirijak mak nicˈj nimaktak kelen chic?

27 Iltak nen mo jqˈuiyic mak cutzˈiˈj re lak tzaˈl, rechak taˈ tichacuntak y taˈ tiquemowtak itzˈik. Pero in tambˈij chawechak chi Salomón subˈlaj kustaklaj itzˈik xcoj, pero taˈ ni jono ritzˈik xcoj jilon chapcaˈ mak kustaklaj cutzˈiˈj li. 28 Wi jilonli jwikic mak woron li tran Kakaj Dios ri lajori wiˈtak lak tzaˈl y chwekˈ ticˈatsajtak li jorn, kes tzˈetel tzˈet atjwikaˈtakaˈ atak ri taˈ mas cubˈul achˈolak chirij Kakaj Dios.

29 Jwiˈliˈli atak mat octak il chi jtoquic awak y awucˈaˈak. 30 Riˈ juntir mak kelen li tioctak il mak cristian chirij ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, pero Kakaj Dios retamiˈ chi juntir mak kelen li tichoconiˈ awiˈlak. 31 Pi jqˈuexwach atoctak il chirij mak kelen li, riˈ oquentak il chi jtoquic Kakaj Dios pire titakon chabˈak y bˈantak lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak y juntir mak kelen li tiyeˈsajiˈ chawechak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

32 Kakaj Jesús xij chic rechak: Mi tzaak achˈolak atak incarner, taˈ atak qˈui, pero Kakaj Dios nojeliˈ ranm tijyeˈ luwar chawechak pire atoctak laj jkˈabˈ pire titakon chabˈak. 33 Y cˈayajtak juntir kelen awechak ri wiˈ y sipajtak rijil rechak yak ri wiˈ rajwax rechak, riˈ coj achokˈbˈak chi jmolic jwich abˈiomilak ri taˈ tikˈax jwich y taˈ tisaach jwich. Mulbˈaˈ abˈiomilak riqˈui Kakaj Dios lecj ri lamas taˈ alkˈom tioc, ni taˈ pocˈ tibˈanow cˈax re kelen. 34 Lamas wiˈ abˈiomilak, claˈ tiwaˈx awanmak, jwiˈl riˈ bˈesal awanmak chirij abˈiomilak, xcheˈ rechak.

Rajwaxiˈ atke chajintak

35 Kakaj Jesús xij chic rechak: Atak, ulbˈentake y tzijke akˈakˈak 36 chapcaˈ trantak yak mocom ri tike tijin chi rulbˈej jpatronak nen or akˈabˈ tikˈajch li jun tzˈam pire cuando tichˈabˈejtak, laj or tibˈe jtebˈaˈtak pwert chiwch.

37 Tzi rechak yak mocom ri tibˈe taˈmajtak jwiˈl jpatronak, yoˈltak chi rulbˈej nen or tikˈajch. Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak, laj or tipe man jpatronak tijcubˈaˈtak chiˈ mex y tioc chi jyeˈic jwaak. 38 Tzi rechak yak mocom ri tiyuk taˈmajtak jwiˈl jpatronak tijintak chi ulbˈenc, wi tiyuk nicˈaj akˈabˈ o sakaremchak re cuando tiyuk.

39 Pero tatak jcholajl, witi man rajw ja retam nen or titaw man alkˈom laj richoch, re tiyoˈriˈ chi jchajajc, taˈ tijyeˈ luwar tioc alkˈom laj richoch chi ralkˈaj kelen re. 40 Y jiˈcˈulon atak, ulbˈentake jwiˈl taˈ etemal nen or tipe chic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

41 Xpe Pedro, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Kajawl, mak esbˈi noˈj ri, ri attijin chi jbˈijc, ¿pi keke oj o pi rechakiˈ juntir cristian? xcheˈ re.

42 Kakaj Jesús ri Kajawl xij: Jun mocom ri tzi tran laj jchac y tzi jnoˈj ticojsajiˈ pire jbˈabˈalak mak nicˈj mocom chic jwiˈl jpatron y riˈ re titzukuw rechak lak or re wicˈ. 43 Tzi re man mocom li, ri tiyuk taˈsajok jwiˈl jpatron tijin chi jbˈanic chapcaˈ xcan bˈijsaj re. 44 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man patron tijcojaˈ man mocom li chi jchajaj juntir kelen re ri wiˈ. 45 Pero wi man mocom li tijbˈij laj ranm chi taˈ tikˈajch jpatron laj or, tioc chi jseqˈuicak yak nicˈj mocom chic pach mak ajicˈ, tioc chi wicˈ, tioc chi ucˈaˈjanc y tioc chi kˈabˈric. 46 Titaw jun kˈij y titaw jun or ri taˈ ricˈabˈ cuando tiyuk jpatron. Man patron li tijyeˈ jun cˈaxlaj cˈachbˈi wich re man jmocom li, tresaj chi jchajaj kelen re, tijtak chijxoˈlak mak ri taˈ ticojontak. 47 Man mocom ri retam nen raj jpatron tran y taˈ raj tran, tisecˈsajiˈ jwiˈl jpatron pire cˈachbˈi jwich jwiˈl taˈ tzi tran. 48 Man mocom ri taˈ retam nen raj jpatron tran y tran kelen ri taˈ tzi tiilsajwiˈ jwiˈl jpatron, tisecˈsajiˈ pire cˈachbˈi jwich, pero taˈ mas. Nen nim tiyeˈsaj re, masna nim titzˈonaj re. Nen wiˈ mas rekleˈn, masna nim ri rajwax tran, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Ri quiek jwiˈl tipe chˈoˈj chijxoˈlak cristian

49 Kakaj Jesús xij chic rechak: In ximpe chi jcojic kˈakˈ neri wich ulew. Y in riˈ chwaj chi tichak tijin jcˈatic man kˈakˈ li. 50 Y rajwaxiˈ tina intijna jun nimlaj cˈax y subˈlaj cˈax tantij asta titaw man kˈij li. 51 Ma bˈij atak chi inwiˈlke in tiwaˈx utzil chijxoˈlak cristian. Jwiˈl inwiˈlke in tijtos ribˈak yak cristian.

52 Lajori ticholmajbˈic, wi wiˈ jobˈ cristian li jun ja, tijcontrijiˈ ribˈak, uxibˈ tijcontrijtak mak quibˈ y mak quibˈ tijcontrijtak mak uxibˈ. 53 Jun winak tijcontrij jcˈajol y re ticontrij jwiˈl jcˈajol. Jun kˈapoj anm tijcontrij jchuch y jun albˈ tijcontrij man alibˈxel y man alibˈxel tijcontrij ralbˈ, xcheˈ Kakaj Jesús.

Cˈutbˈire wi tran sakˈj o jabˈ

54 Kakaj Jesús xij rechak subˈlaj qˈui cristian: Cuando tawiltak tipe sutzˈ laj jsucˈlal lamas tikej kˈij, atak tabˈijtak chi tipetiˈ jabˈ y tzˈetiˈ tipe jabˈ. 55 Y cuando tatatak tijubˈubˈ tew li sur tabˈijtak chi tieliˈ sakˈj y tzˈetiˈ tiel sakˈj.

56 Atak ajsolcopil acaybˈalak, atak awetamakiˈ rilic nen tran caj pach ulew, pero taˈ tachˈobˈtak chirij mak ri tijin tawiltak laˈ mak junabˈ lajori, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

57 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac maˈ tachomorsajtak pi awicˈanak lawiˈ tzi y lawiˈ ri taˈ tzi? 58 Wi wiˈ nen atsiqˈuin li kˈatbˈitzij, jat riqˈuil, chomorsaj aybˈak pi utzil riqˈuil laj or cuando bˈesalcatak li bˈe pire taˈ chiquiˈ atbˈe jacheˈ laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, jwiˈl wi atjjach laj jkˈabˈ man kˈatbˈitzij, tipe man kˈatbˈitzij atjjach laj jkˈabˈak mak mayor y rechak atjcojtak li cars. 59 Tambˈij chawe chi wi xatkej li cars, taˈ atelbˈi wi mitaˈ tatoj man qˈuisbˈi centaw pire atesajbˈic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.