Add parallel Print Page Options

Chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios

11  Jun kˈij Kakaj Jesús xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios li jun luwar. Cuando xmay chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij xij re: Kajawl, cojatijoj chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chapcaˈ Juan Ajbˈanal Jaˈtiox xtijojiˈ yak ajtijol ribˈak chirij, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij re: Cuando atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios bˈijtak jilonri:
    At, Kakaj Dios, wat lecj chi jnimirsajti jcojic jkˈij abˈj.
    Petok attakon chibˈak juntir cristian.
    Y lawiˈ chawaj tabˈan wich ulew, bˈan jilon chapcaˈ tabˈan lecj.
    Yeˈ kaw nojel kˈij.
    Cuy kamac riqˈui mak etzltak noˈj ri tikabˈan chawch chapcaˈ oj tikacuyaˈ jmacak yak cristian ri tibˈanowtak cˈax chike.
    Ma yeˈ luwar re man jbˈabˈal etzl ojtakchiˈj chi jbˈanic etzltak noˈj. Cojacoleˈ laj jkˈabˈ man jbˈabˈal etzl, atcheˈtak, xcheˈ Kakaj Jesús.

Y xij chic rechak: Wi wiˈ jono chawechak wiˈ jono richcˈulchiˈ y titaw laj richoch nicˈaj akˈabˈ, tijbˈij re: Bˈan tokˈobˈ chwe injaleˈ uxibˈ incuxlanwa chawe jwiˈlke wiˈ jun wichcˈulchiˈ ajriˈ xyuk, jpetic chinaj. Xtaw wiqˈuil la ja lajori y taˈ nen tanyeˈ re, ticheˈ re.

Y man ri wiˈ la ja taˈ tibˈiit chi rilic, xike tijbˈijch re: Ma wesaj kawarj xiˈ akˈabˈ y tzˈapiliˈ man ja. Y in pach yak walcˈwal tzˈeˈlcojchak, taˈ tijnaˈ imbˈiit chi jyeˈic jono kelen chawe, ticheˈ re.

In tambˈij chawechak mineˈ tibˈiit chi jyeˈic re onque richcˈulchiˈyiˈn, tina jtana chi taˈ tijmay jtzˈonaj re, tiqˈuistaj ranm chi jtaic. Ajrucˈreˈ tibˈiit chi jyeˈic juntir nen rajwax re. Jwiˈliˈli in tambˈij chawechak: Tzˈonajtak re Kakaj Dios nen chawajak y re tijyaˈ chawechak. Toctak, tataˈtakaˈn. Chˈaˈwentak chiˈ pwert y titebˈajiˈ ja chawchak. 10 Jwiˈl nen titzˈonin re Kakaj Dios nen raj, tiyeˈsajiˈ re y nen titocow, tijtaˈn y nen tichˈaˈw chiˈ pwert, titebˈajiˈ ja chiwch.

11 Atak kaj, taˈ ni jun chawechak, cuando tijtzˈonaj car acˈajol, taˈ tayeˈ cumatz re chi tijem. 12 Taˈ tayeˈ sinaˈj chi tijem re acˈajol cuando tijtzˈonaj sakmolbˈ chawe.

13 Atak, onque taˈ tzi anoˈjak, awetamakiˈ tayeˈtak tzitaklaj kelen re awalcˈwalak chi tijem y riˈticˈu chic Kakaj Dios lecj maˈ tijyeˈ Lokˈlaj Jsantil rechak nen titzˈonin re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Tijbˈijtak chi Kakaj Jesús wiˈ etzl laj ranm

14 Jun kˈij Kakaj Jesús tijin chi resaj jun etzl laj ranm jun sicˈ winak ri xanow mem re y cuando xel man etzl laj ranm sicˈ mem, xoc chi yoloj y subˈlaj xsaach jchˈolak cristian chi rilic. 15 Wiˈ jujun cristian xijtak chirij Kakaj Jesús: Man winak li tresajiˈ mak etzl ri wiˈtak laj ranmak cristian, pero laˈ jcwinel Beelzebú ri man jbˈabˈalak mak etzl, xcheˈtak.

16 Nicˈj cristian chic riˈ rajak triltak wi kes tzˈet Kakaj Diosiˈ takowinakch re, xijtak re chi tran jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri tipe lecj.

17 Y Kakaj Jesús retamiˈ nen tijin tijchomorsajtak, xij rechak: Juntir kˈatbˈitzij, wi tijtos ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak, tisaachiˈ jwichak. Y yak echˈelxic li jun ja, wi tijjach ribˈak y tioctak chi chˈoˈj chiribˈil ribˈak taˈ naj tijcuytak jilonli. 18 Y jiˈcˈulonli tran man jbˈabˈal etzl wi tijtos ribˈ chiribˈil ribˈ, tisaachiˈ jwich jkˈatbˈitzij.

Jilonli tambˈij jwiˈl atak tabˈijtak chi in laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesajbˈi mak etzl. 19 Wi laˈyiˈ jcwinel Beelzebú twesaj mak etzl laj ranmak cristian, ¿nencˈu yeˈwinak jcwinelak yak ajtijol ribˈak chawijak pire tresajtak mak etzl laj ranmak cristian? Riˈ rechak li tibˈintak chawechak chi atak sachalcatakaˈn. 20 Pero wi in twesaj mak etzl laj ranmak cristian laˈ jcwinel Kakaj Dios, riˈ li ticˈutuw chi jtakon Kakaj Dios chabˈak xyukiˈ aacˈlak.

21 Cuando jun winak wiˈ jchokˈbˈ y wiˈ colbˈi ribˈ laj jkˈabˈ, tijchajajiˈ richoch y juntir kelen re ri cˈolan jwiˈl, taˈ nen tioc re. 22 Pero wi tipe jono chic ri wiˈ mas jcwinel chic chiwch re ticwiniˈ chirij man jun y tijmaj man colbˈi ribˈ ri cubˈul jchˈol chirij y tijjach kelen re chiwchak mak jpach. 23 Nen taˈ tzi tril ri tambˈan, riˈ li incontrinc. Nen taˈ injtˈoˈ chi jmulbˈaj jwichak cristian, riˈ re tiuktambˈi rechak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Man etzl ri tikˈajch

24 Kakaj Jesús xij chic rechak: Cuando jun etzl tiel laj ranm jun cristian, tibˈe lak chekej luwar, tijtoc lamas tiuxlanwiˈ, pero cuando taˈ tijtaˈ jono luwar lamas tiuxlanwiˈ, tijbˈij: Inkˈaj chic laj wichoch lamas xinelwiˈch, ticheˈ.

25 Y cuando tikˈaj chic man etzl li, tiyuk jteˈ man cristian ri lamas xelbˈi chapcaˈ rilic jun ja, tzi jmesic jpam y tzi jbˈanic jwaˈxc. 26 Tipe man etzl li, tibˈe jcˈameˈch wukubˈ (7) jpach chic ri masna etzl jnoˈjak chiwch re y juntir ribˈilak tioctak laj ranm man cristian li. Y man cristian li tran chic mas etzl jnoˈj chiwch ojr, xcheˈ rechak.

27 Cuando tijin Kakaj Jesús chi jbˈij juntir li, xpe jun anm, ri wiˈ chijxoˈlak juntir cristian subˈlaj cow xchˈejejc, xij re: Tzi re anm ri xalcˈwalan awe y xatqˈuitzanc, xcheˈ.

28 Pero Kakaj Jesús xij re: Riˈ mas tzi rechak cristian ri tijtatak Jyolj Kakaj Dios y trantak nen tijbˈij, xcheˈ re man anm.

Rajak tibˈansaj jun cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios

29 Cuando tijin tijmulbˈaˈ ribˈak mas cristian chirij Kakaj Jesús, re xchol yoloj riqˈuilak, xij rechak: Yak cristian re mak junabˈ lajori maschak etzl jnoˈjak, rajak tijtzˈonajtak tibˈan jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios chiwchak, pero chiwchak mak cristian li taˈ chiquiˈ tibˈansaj jono cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios, xike ri xansaj chirij Jonás. 30 Jilon chapcaˈ Jonás re riˈ jun retal pi rechak mak cristian ojr ri wiˈtak Nínive y jilon Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil riˈ jun retal pi rechak juntir cristian ri wiˈtak lajori, xcheˈ rechak.

31 Y man anm ri xwaˈx pire reina re man luwar ri wiˈ li sur, re tipetiˈ cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian ri wiˈtak lajori. Y tina yuk jtzˈonajna kˈatbˈitzij chibˈak juntir mak cristian li, jwiˈl subˈlaj najiˈ xpeˈw pire xyuk chi jtaic jnoˈj Salomón. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna jnoˈj chiwch Salomón.

32 Yak cristian aj Nínive tina jbˈitna ribˈak pire tijtzˈonajtakna kˈatbˈitzij chibˈak mak cristian ri wiˈtak lajori, jwiˈl rechak xqˈuexaˈ jnoˈjak cuando xijsaj Jyolj Kakaj Dios rechak jwiˈl Jonás. Lajori neri chaxoˈlak wiˈ jun masna nim jkˈij chiwch Jonás, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Candil re jtioˈjl jun cristian

33 Kakaj Jesús xij chic rechak: Taˈ ni jono cristian tijtzij jun candil y tijyeˈ li jun luwar ri taˈ naˈlc o tijyeˈ ralaj jun cax. Jun cristian tijtzij jun candil jiˈ tijcocbˈaˈ lecj pire tijsakabˈsaj jbˈeak yak ri tioctak la ja.

34 Bˈakˈ awch riˈ jun candil pire atioˈjl, wi tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ chi sak. Pero wi taˈ tzi bˈakˈ awch, juntir atioˈjl wiˈ li ukuˈmal.

35 Tike acwentij aybˈ pire acandil re atioˈjl taˈ tran ukuˈm jwich. 36 Wi wiˈ jkˈakˈal acandil re juntir atioˈjl, taˈ ni junquitz canal li ukuˈmal, juntir atioˈjl wiˈ chi sakil, jilon chapcaˈ jun candil tijsakabˈsajiˈ la ja laˈ jkˈakˈal, xcheˈ rechak cristian.

Jmacak mak fariseo pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios

37 Cuando xmay yoloj Kakaj Jesús riqˈuilak, xpe jun rechak mak fariseo xij re chi tibˈe wiˈn riqˈuil laj richoch. Kakaj Jesús xoc laj richoch y xcubˈar chiˈ mex. 38 Man fariseo li xsaach jchˈol chi rilic Kakaj Jesús jwiˈl taˈ xchˈaj jkˈabˈ nabˈe pire tijtij jwa chapcaˈ jcˈutuˈnak rechak.

39 Jwiˈliˈli xpe Kakaj Jesús ri Kajawl, xij rechak: Atak fariseo, pur atak mak vas y mak lak ri chˈajal rij, pero tzˈil jpam jwiˈl alkˈanc y mak etzltak raybˈl ri tabˈantak.

40 Atak, pur atak jip chi chˈabˈejem, ¿taˈcˈu awetamak chi Kakaj Dios ri xanow atioˈjlak niqˈuiˈ jbˈanic xan pach awanmak?

41 Atak, yeˈtak riqˈui nojel awanmak ri wiˈ aacˈlak rechak yak powr y jilonli juntir kelen sakiˈ pi awechak.

42 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Atak tayaˈtakaˈ jlájuj kelen awechak pire Kakaj Dios, tayaˈtakaˈ jlájuj mak woron ri jbˈij menta, arur y juntir jwich ichj, pero xcaniˈ ayeˈtak jbˈanic juntir lawiˈ ri pi jcholajl chiwch Kakaj Dios y taˈ talokˈajtak Kakaj Dios. Ri rajwax jbˈanic riˈ bˈantak juntir pi jcholajl chiwch Kakaj Dios. Riˈ li ri rajwax tabˈantak y mi can ayeˈtak jyeˈic jlájuj kelen awechak.

43 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Atak chawajak atcubˈartak laˈ mak tem ri lamas ticubˈartak yak ri wiˈ rekleˈnak lak sinagog y chawajak ticˈamsaj rutzil awchak lak cˈaybˈl pi cˈutbˈire chi nimiˈ akˈijak.

44 ¡Cˈur awchak atak fariseo! Pur atak mak mukbˈi camnak ri taˈ chiquiˈ naˈlc, tichak kˈax cristian chibˈ jwiˈl taˈ naˈlc, xcheˈ rechak.

45 Xpe jun rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, xij re Kakaj Jesús: Ajtijonl, cuando tabˈij jilonli, jilon oj, ojayokˈaˈn, xcheˈ re.

46 Kakaj Jesús xij rechak: ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios! Atak tijin tayeˈtak nicˈj pixabˈ subˈlaj cˈax jbˈanic, pero atak taˈ attˈoˈontak chi jbˈanic ri nen tijbˈij, nicˈ riqˈuil tayeˈtak jun al laj ikaˈn chirij jun cristian ri mitaˈ nen ticuyuw ralal, pero atak ni laˈ jun bˈa akˈbˈak attˈoˈontak chi jcˈamicbˈic.

47 ¡Cˈur awchak! Atak ri tabˈantak tzˈaak chibˈ ri lamas xmuksajtakwiˈ yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamsajtak jwiˈl amamak. 48 Laˈke li tacˈuttak chi niqˈuiˈ awchak pach amamak. Rechak xcamsajtak y atak tabˈantak jwaˈx tzˈaak ri lamas xmuksajtak. 49 Jwiˈliˈli Kakaj Dios xchomorsaj, xij: Tantakbˈi yak ajkˈasaltak inyolj pach yak intakoˈn chijxoˈlak, rechak ticamsajiˈ jujun y jujun chic titakej jbˈanic cˈax rechak, xcheˈ.

50 Riˈ mak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori, titojowtak jcamicak juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ri xcamsajtak cuando xticarch jwich kˈijsak. 51 Xcholmajch rajlaj riqˈui jcamic Abel asta jcamic Zacarías ri xcamsaj laj xoˈlak man altar pach man luwar ri tosol re Kakaj Dios. Pero in tambˈij chawechak chi riˈ mak cristian ri wiˈtak wich ulew lajori titojowtak re juntir jcamicak.

52 ¡Cˈur awchak atak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios! Atak taˈ tayeˈtak luwar tiel jcholajl Jyolj Kakaj Dios chi sakil ri awetamak. Jilonli taˈ tayeˈtak luwar tioc cristian laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chibˈak y ni atak atoctak laj jkˈabˈ Kakaj Dios pire titakon chabˈak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

53 Cuando elam trambˈi Kakaj Jesús, yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak fariseo subˈlaj xpe retzalak chirij. Xoctak chi jcˈotic jchiˈ Kakaj Jesús chirij subˈlaj kelen ri xtzˈonajtak re, 54 jwiˈl rechak riˈ rajak chirijke jyolj tikej laj jkˈabˈak pire tijcojtak tzij chirij.